Dato for udgivelse
30 Oct 2020 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Sep 2020 12:51
SKM-nummer
SKM2020.436.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
12-5804/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ordensbøde, prøvesag, chokoladeafgift, tobaksafgift
Resumé

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer samt tobaksvarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 7 kg. chokolade- og sukkervarer samt 2,301 kg. tobaksvarer.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 20.000 kr., 10.000 kr. pr. overtrådt lov.

Reference(r)

Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5

Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8

Henvisning

Den juridiske vejledning A.C.3.5.3.3.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 8. juni 2020.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af chokoladeafgiftslovens § 26 stk. 1, nr. 2, jf. § 13 stk. 2 og § 12 stk. 5,

ved i tiden op til den 13. juni 2019 i Y1-by at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedr. i alt 7 kg. afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer.

 2.

 overtrædelse af tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8,

ved på samme tid og sted som i forhold 1 beskrevet at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige tobaksvarer, i form af vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra tobaksvarerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller  fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedr. i alt 2,301 kg. afgiftspligtige tobaksvarer.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Sagens oplysninger

T har ikke givet møde under hovedforhandlingen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da tiltalte er udeblevet uden oplyst lovligt forfald, idømmes T i medfør af retsplejelovens § 897, stk. 1, jf. chokoladeafgiftslovens § 26 stk. 1, nr. 2, jf. §

13 stk. 2 og § 12 stk. 5, og tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8, en bøde på 20.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 14 dage.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.