Dato for udgivelse
30 Oct 2020 13:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Sep 2020 13:04
SKM-nummer
SKM2020.438.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
12-5802/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ordensbøde, prøvesag, chokoladeafgift, pant
Resumé

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 26.08.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 29,372 kg. chokolade- og sukkervarer. Endvidere var T tiltalt for i sin forretning at have markedsført varer i pantpligtig emballage, selvom de ikke var pantmærkede i overensstemmelse med pantbekendtgørelsens krav.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 15.000 kr., hvoraf bøden for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven udgør 10.000 kr.

Reference(r)

Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5

Pantbekendtgørelsens § 106, stk. 1, nr. 11, jf. § 24, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning A.C.3.5.3.3.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 8. juni 2020. T er tiltalt for

1.

overtrædelse af chokoladeafgiftslovens § 26 stk. 1, nr. 2, jf. § 13 stk. 2 og § 12 stk. 5,

ved i tiden op til den 26. august 2019 I Y1-by at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokoladeog sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedr. i alt 29,372 kg. afgiftspligtige chokoladeog sukkervarer.

2.

overtrædelse af pantbekendtgørelsens §106 stk. 1, nr. 11, jf. § 24 stk. 1,

ved på samme tid og sted som i forhold 1 beskrevet at have markedsført 228 stk. 330 ml. Veneto Mandarin og 5 stk. 250 ml. Floats Baladna Orange i engangsemballage, selv om de ikke var pantmærket i overensstemmelse med kravene i pantbekendtgørelsen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødesstraf. Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

LH, som mødte under sagen med fuldmagt fra tiltalte, har forklaret, at Skat kom på kontrol, og de tog de billeder, der er med under faneblad 20, som viser de problematiske produkter.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 15.000 kr., jf. chokoladeafgiftslovens § 26 stk. 1, nr. 2, jf. § 13 stk. 2 og § 12 stk. 5, og pantbekendtgørelsens §106 stk. 1, nr. 11, jf. § 24 stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 15.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.