Her får du hjælp til, hvad du skal være opmærksom på, når du ikke længere har ansatte og skal lave den sidste indberetning af løn og skat.   

Husk, at du skal afmelde virksomheden som arbejdsgiver, hvis du ikke længere skal udbetale løn. 

Har du glemt at indberette løn, og har virksomheden fået en foreløbig fastsættelse, kan du også læse om, hvad du skal gøre.

Du skal indberette løn og betale A-skat og am-bidrag frem til den dag, du afmelder virksomheden som arbejdsgiver. Selvom du i en måned ikke har udbetalt løn, skal du huske at lave en nulindberetning til eIndkomst.

Når du har lavet den sidste lønudbetaling og indberettet den, skal du afmelde virksomheden som arbejdsgiver på virk.dk. Du skal afmelde virksomheden i samme måned, som du laver den sidste lønudbetaling. 

Hvis den sidste lønudbetaling laves i fx marts måned, skal du også afmelde virksomheden som arbejdsgiver i slutningen af marts måned.

Har du en personligt ejet virksomhed, der kun er registreret som arbejdsgiver, lukker virksomhedens cvr-nummer, når du afmelder arbejdsgiverpligten.

Afmeld virksomheden som arbejdsgiver på virk.dk

Får du ikke indberettet løn, A-skat og am-bidrag eller laver en nulindberetning inden fristen, laver Skattestyrelsen et skøn - også kaldet en foreløbig fastsættelse (FF).

En foreløbig fastsættelse koster 800 kr. i afgift, og beløbet opkræver vi af din virksomhed, selvom om du efterfølgende indberetter de korrekte beløb. Det gælder også for eventuelle tidligere perioder, du ikke har indberettet.

Husk derfor at få det indberettet inden fristen.

Læs mere om, hvordan du indberetter løn og skatter i eIndkomst

Har du fået en foreløbig fastsættelse?

Når din virksomhed er afmeldt som arbejdsgiver og har fået en eller flere foreløbige fastsættelser (FF), skal du erstatte FF'erne med den korrekte løn, A-skat og am-bidrag for de manglende måneder.

Selvom du får erstattet FF'erne med den korrekte løn og skat for de manglende måneder, skal din virksomhed stadig betale afgiften på de 800 kr. for hver FF.  

Sådan erstatter du en FF'er i TastSelv Erhverv:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Klik på Ansatte
  3. Klik på eIndkomst/CPS
  4. Erstat FF'eren med den korrekte løn for perioden

Tjek også, mens du er der, om din virksomhed mangler at indberette for tidligere måneder. Har din virksomhed ikke udbetalt løn i en måned, skal du lave en nulindberetning for den måned.

Husk at indbetale A-skat og am-bidrag af lønnen.

Vi anbefaler også, at du holder øje med din virksomheds Skattekonto på TastSelv Erhverv. Her kan du bl.a. se, hvad du skal betale i A-skat og am-bidrag.

Du skal indberette lønoplysninger, som du plejer. Men vær opmærksom på de nye regler om feriepenge.

Læs mere om de nye regler om feriepenge

Vær også opmærksom på, at fristerne for at betale A-skat og am-bidrag af løn kan være ændret på grund af corona.

Læs mere om udskudte frister på grund af corona

For personligt ejede virksomheder

Har du en personligt ejet virksomhed, og oplever du, at du ikke længere har adgang til TastSelv Erhverv, skal du logge på med dit personlige NemID. Fordi din virksomheds cvr-nr. er ophørt, skal du herefter vælge Fortsæt som privatperson og ikke Fortsæt som virksomhed.

Oplever du udfordringer med at logge på, er du velkommen til at kontakte Skattestyrelsen på telefonnummer 7238 0400.

For selskaber

Hvis du som selskabsejer oplever, at du ikke længere kan få adgang til TastSelv Erhverv med NemID, kan du kontakte Skattestyrelsen på telefonnummer 7238 0400.

Du skal gemme din virksomheds lønregnskab og bilag i 5 år, efter du har afmeldt virksomheden som arbejdsgiver.