Hvis du ønsker, at din virksomhed ikke længere skal være selvanmelder, skal du udfylde Ophørsblanketten på virk.dk.

Sørg for at udfylde rubrik 2 korrekt 

Det er vigtigt, at du angiver i rubrik 2 i ophørsblanketten, at din virksomhed kun skal afmeldes for registreringsafgift (udtræde af ordningen for selvanmeldere), da det ellers kan resultere i et fuldt ophør af virksomheden.  

I feltet Anden afgift* skriver du den dato, du ønsker, at din virksomhed skal udtræde af ordningen. I feltet Skriv afgiftens navn* skriver du Registreringsafgift. Se illustration nedenfor. 

Ophørsblanket virk.dk

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål til blanketten, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kundecenter på 72 20 00 30. 

Når blanketten er indsendt, og sagen er behandlet, vil din virksomheds sikkerhedsstillelse blive frigivet. Vi gør opmærksom på, at Motorstyrelsen kan tilbageholde sikkerhedsstillelsen, hvis din virksomhed har en igangværende kontrolsag. Sikkerhedsstillelsen kan også blive brugt til at indfri gæld vedrørende registreringsafgift.  

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.