Folketinget havde vedtaget en række låneordninger for A-skat og am-bidrag til små og mellemstore samt store virksomheder. Virksomheden kunne søge om et rentefrit lån, der svarede til det beløb, den rettidigt havde indberettet eller indberettede i A-skat og am-bidrag for de perioder, lånene dækkede over. Der var i alt vedtaget tre A-skattelån.

Virksomheder, som kunne søge om A-skattelån, havde modtaget eller vil modtage brev direkte fra Skattestyrelsen via e-Boks.

Levede din virksomhed op til lånekravene?
For at kunne ansøge om et lån var der en række krav, din virksomhed skulle leve op til - både før og i løbet af låneperioden. Bl.a. skulle du sørge for at indberette A-skat, am-bidrag, moms og så videre til tiden. Læs mere om de forskellige kravene længere nede på siden.

Lån havde ikke betydning for kompensationsordninger fra Erhvervsstyrelsen
Et lån havde ikke betydning for, om virksomheden kunne modtage Covid-19-kompensationsordninger fra Erhvervsstyrelsen - så længe virksomheden overholdte betalingsfristen for lånet.

Virksomheder, som havde gæld til det offentlige, kunne godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald blev lånet ikke udbetalt til virksomheden, men blev i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnåede rentefri udsættelse af betalingen.

OBS: Andre Covid-19-hjælpepakker blev ikke betragtet som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

Du kunne ansøge om lånene via virk.dk. Du kunne enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kunne få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. 

Du modtag svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv.

Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under "Kontakt" og derefter "Se svar fra os".

Din virksomhed skulle dog være tilmeldt Kontakt med Skatteforvaltningen for at kunne se svaret.

Udbetalingen af lånet skete så vidt muligt inden for 12 bankdage (det gjaldt dog ikke, hvis der var forhold i virksomheden, som skulle kontrolleres). Udbetalingen skete til virksomhedens Skattekonto.

Du modtog svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

Lånet vil stå som en fremtidig postering på virksomhedens Skattekonto med betalingsfrist. Lånet betales dermed på samme måde som andre krav på Skattekontoen.

Gældende betalingsfrister:

 • 1. november 2022 for ansøgningsperioden 3. februar 2021 til 31. marts 2021
 • 1. april 2022 for ansøgningsperioden 8. marts 2021 til 8. april 2021
 • 1. juni 2022 for ansøgningsperioden 9. april 2021 til 7. maj 2021
 • 1. februar 2023 for ansøgningsperioden 10. maj 2021 til 7. juni 2021
 • 1. maj 2023 for ansøgningsperioden ansøgningsperiode 8. juni 2021 til 22. juni 2021

Hvis du ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til skat, som der bliver beregnet renter af. Er den samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker. Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden får en foreløbig fastsættelse eller bliver tvangsopløst.

Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

Der beregnes ikke renter i lånets løbetid. Hvis lånet ikke tilbagebetales rettidigt, beregnes renter jf. rentetakster på Skattekontoen.

Ja, du sender en henvendelse via TastSelv Erhverv og oplyser, at du ønsker at tilbagebetale hele lånet og hvilken dato de ønsker at tilbagebetale lånet - dog tidligst 7 dage efter henvendelsen er sendt, samt hvilken type lån du vil tilbagebetale.

Sidste rettidige betalingsfrist bliver flyttet og virksomheden kan tilbagebetale lånet. Lånet vil fortsat fremgå af Skattekontoens kontostatus.

Hvis du får en foreløbig fastsættelse efter, at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at du ikke længere overholder betingelserne for lånet, og lånet skal derfor tilbagebetales straks.  

Ja, men du skulle selv sende henvendelse via TastSelv Erhverv. Dog kun i tilfælde, hvor ansøgningen ikke var godkendt, men forventedes at blive godkendt.

På sidste side af kvitteringen fremgår det, hvem der havde underskrevet ansøgningen med sit NemID.

Hvem: Små og mellemstore samt store virksomheder

Ansøgningsperiode: 8. juni 2021 til 22. juni 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. maj 2023

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for oktober 2020.
Lånebeløb for store virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for oktober 2020.

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Hvem: Små og mellemstore samt store virksomheder

Ansøgningsperiode: 10. maj 2021 til 7. juni 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. februar 2023

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for marts 2021.
Lånebeløb for store virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for april 2021.

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Hvem: Små og mellemstore samt store virksomheder

Ansøgningsperiode: 9. april 2021 til 7. maj 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. juni 2022

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for september 2020 og februar 2021.
Lånebeløb for store virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for september 2020 og marts 2021.

Det var kun muligt at søge om et lån, der dækkede begge afregningsperioder (hhv. september 2020 og februar 2021 samt september 2020 og marts 2021). Du kunne derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode.

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Hvem: Små og mellemstore samt store virksomheder

Ansøgningsperiode: 8. marts 2021 til 8. april 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. april 2022

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for januar 2021.
Lånebeløb for store virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for februar 2021.

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Hvem: Små og mellemstore virksomheder

Ansøgningsperiode: 3. februar 2021 til 31. marts 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. november 2022

Lånebeløb: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for august 2020 og december 2020.

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (august 2020 og december 2020). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode.

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Virksomheder kunne ansøge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det am-bidrag, som virksomhederne havde indberettet rettidigt i de forskellige perioder.

For at kunne søge krævede det, at virksomheden:

  • havde indberettet A-skat og am-bidrag rettidigt for mindst en af perioderne, som lånet gjaldt for.
  • ikke var under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • ikke havde stillet sikkerhed eller var blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
  • ikke havde en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke var erstattet af en indberetning.
  • ikke havde en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år var dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som:
   • ejede virksomheden
   • reelt drev virksomheden
   • var medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
   • var filialbestyrer i virksomheden
  • ikke havde skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kunne dog godt ansøge, hvis du kunne vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
  • ikke var en offentlig institution.
  • havde et aktivt cvr- eller se-nummer.

  Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

  Særligt for finansielle virksomheder eller kreditinstitutter

  Finansielle virksomheder eller kreditinstitutter (efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed) kunne ikke søge om lån i låneperioden 3. februar til 31. marts 2021. De kunne dog godt søge om lån i de andre låneperioder.

  Husk at indberette til tiden

  For at kunne søge om lån, var det vigtigt, at du havde indberettet korrekt og til den gældende frist. Det var forudsætningen for, at virksomheden kunne komme i betragtning til A-skattelån.

  Hvis virksomheden ikke havde indberettet til tiden, ville den ikke kunne komme i betragtning til lån for den pågældende afregningsperiode. Hvis virksomheden har fået et lån, men efterfølgende glemmer at indberette til tiden og får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

  Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, skulle du være opmærksom på

  • at det kunne være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling ville blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet ville gå til at dække det skyldige beløb - og derfor blev lånet ikke udbetalt.
  • at der løb renter på betalingen af den skyldige moms, frem til et evt. lån bevilges.
  • at der muligvis ville blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
  • at et evt. lån ikke kom til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skulle virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
  • at det ikke var alle virksomheder, der kunne blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betalte på en anden måde, ville den manglende betaling overgå til inddrivelse.

  Hvis virksomheden havde gæld til det offentlige

  Virksomheder, som havde gæld til det offentlige, kunne godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald blev lånet ikke udbetalt til virksomheden, men blev i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnåede rentefri udsættelse af betalingen. Andre Covid-19-hjælpepakker blev ikke betragtet som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

  Ved negativ efterindberetning inden lånet blev udbetalt

  Hvis virksomheden indsendte en negativ efterindberetning til den indberetning, der lå til grund for lånet, inden lånet blev udbetalt, ville beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb blev udbetalt.

  Ved negativ efterindberetning efter lånet blev udbetalt 

  Hvis virksomheden indsendte en negativ efterindberetning til den indberetning, der lå til grund for lånet, efter lånet blev udbetalt, ville beløbet først blive modregnet i lånet i forbindelse med tilbagebetalingen af lånet.

  Du kunne ansøge om lånet på virk.dk i forskellige perioder:

  1. A-skattelån kun for små og mellemstore virksomheder: Fra 3. februar 2021 til 31. marts 2021
  2. A-skattelån for små og mellemstore samt store virksomheder: Fra 8. marts 2021 til 8. april 2021
  3. A-skattelån for små og mellemstore samt store virksomheder: Fra 9. april 2021 til 7. maj 2021
  4. A-skattelån for små og mellemstore samt store virksomheder: Fra 10. maj 2021 til 7. juni 2021
  5. A-skattelån for små og mellemstore samt store virksomheder: Fra 8. juni 2021 til 22. juni 2021

  Du kunne enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kunne få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. Læs om typiske partsrepræsentanter i Den juridiske vejledning.

  På virk.dk kan du læse mere om, hvordan du ansøgte om lånet.

  Udbetalingen af lånet skete så vidt muligt inden for 12 bankdage (det gjaldt dog ikke, hvis der var forhold i virksomheden, som skulle kontrolleres). Udbetalingen skete til virksomhedens Skattekonto.

  Du fik svar fra os i TastSelv Erhverv

  Du modtag svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

  Din virksomhed skulle være tilmeldt Kontakt med Skatteforvaltningen for at kunne se svaret. Læs mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed kontakt med Skatteforvaltningen

  Hvis virksomheden fik afslag på grund af en foreløbig fastsættelse

  Hvis din virksomhed havde fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke havde erstattet med en korrekt indberetning i afregningsperioden, kunne den ikke få lånet. Hvis din virksomhed havde en aktiv foreløbig fastsættelse, kunne du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet. Hvis du havde søgt og fået afslag, fordi din virksomhed havde en aktiv foreløbig fastsættelse, kunne du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter genansøge om lånet. 

  Sådan erstattede du en foreløbig fastsættelse med en korrekt indberetning:

  1. Log på virksomhedens Skattekonto i TastSelv Erhverv.
  2. Vælg menupunktet Kontoudtog og søg efter "Gebyr FF" for at finde de manglende indberetninger, der har medført en foreløbig fastsættelse. Du søger via din browsers søgefunktion.
  3. Når du har fundet ud af, hvilket eller hvilke områder, virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse på, kan du lave en ny indberetning for hvert af områderne.
  4. Du finder perioden, der er åben og ikke indberettet for under de enkelte faner på TastSelv Erhverv - fx Ansatte (fx eIndkomst og A-skat), Moms eller Lønsumsafgift.
  5. Erstat den eller de manglende indberetninger. Du kan læse mere om, hvordan du laver en indberetning under det enkelte område. Læs mere om det enkelte område under Erhverv.
  6. Der går op til 4 dage, før du kan se din nye indberetning på Skattekontoen. Derfor bør du vente 4 dage, før du genansøger om et lån.

  Hvis din virksomhed fik godkendt et lån, ville lånet fremgå på virksomhedens Skattekonto.

  Hvis virksomheden ikke havde betalt moms, lønsumsafgift eller andre krav, ville lånet først gå til at dække disse krav. Derefter blev lånet modregnet eventuel anden offentlig gæld (hvis virksomheden skyldte det offentlige penge). Hvis der derefter var penge tilbage, kunne resten af lånet blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

  For at få pengene udbetalt, krævede det dog, at du satte virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen lavt, så de resterende penge automatisk kunne blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. Læs mere om at sænke udbetalingsgrænsen.

  Du kan logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.

  Ved overdragelse af lånet til andre (transport i udbetalingen)

  Virksomheden kunne overdrage hele eller dele af lånebeløbet til en anden (tredjemand). Det kaldes transport i udbetalingen.

  Læs mere om retningslinjerne for at indsende en eventuel transport på Gældsstyrelsens hjemmeside (gaeldst.dk).

  På grund af den korte frist mellem ansøgning og udbetaling af lånebeløbet, kunne du anmode om notering af transport via mail senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du skulle sende anmodningen med en beskrivelse af, hvad der skulle overdrages (lånet) til Transporter@ADST.dk

  Transporten ville blive honoreret med respekt for den dækningsrækkefølge, der gjaldt i forhold til modregning af eventuel offentlig gæld. 

  • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
  • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
  • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som:
   • ejer virksomheden
   • reelt driver virksomheden
   • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
   • er filialbestyrer i virksomheden
  • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
  • ikke er en offentlig institution.
  • har et aktivt cvr- eller se-nummer. Hvis et cvr-nummer ophører (fx ved fusion mellem to virksomheder), så er virksomheden ikke længere berettiget til lånet, og vi opsiger det.

  Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

  Hvis du glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at virksomheden ikke længere har opfyldt betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. 

  Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen.

  1. A-skattelån kun for små og mellemstore virksomheder med ansøgningsperiode fra 3. februar 2021 til 31. marts 2021:
   Senest den 1. november 2022.
  2. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 8. marts 2021 til 8. april 2021:
   Senest den 1. april 2022.
  3. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 9. april 2021 til 7. maj 2021:
   Senest den 1. juni 2022.
  4. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 10. maj 2021 til 7. juni 2021:
   Senest den 1. februar 2023.
  5. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 8. juni 2021 til 22. juni 2021:
   Senest den 1. maj 2023.

  Hvis virksomheden ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til staten, som der bliver beregnet renter af. Er virksomhedens samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker. Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

  Hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale A-skattelånet ved gældende betalingsfrist, har virksomheden mulighed for at oprette en betalingsordning. Det kræver dog, at virksomheden opfylder en række betingelser. 

  Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

  Hvis du har spørgsmål om din ansøgning, lånet, tilbagebetaling eller andet, kan du ringe til os på 7222 1239.

  Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

  Hvis du hører barnegråd eller hunde, der gør i baggrunden, når du ringer til os for at få hjælp med din skat, så er det fordi, alle vores telefonmedarbejdere arbejder hjemmefra. Vi gør dog stadig alt, hvad vi kan for at vejlede dig.

  Svar på ansøgning indenfor 12 bankdage

  Hvis du allerede har ansøgt om lån, kan du forvente svar på din ansøgning indenfor 12 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der var forhold i virksomheden, som skulle kontrolleres). 

  Du modtog svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

  Din virksomhed skal være tilmeldt Kontakt med Skatteforvaltningen for at kunne se svaret. Læs mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed kontakt med Skatteforvaltningen