Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter. 

I forbindelse med COVID-19 kan det være relevant for dig at hæve eller sænke udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.  Du kan fx hæve udbetalingsgrænsen, hvis du vil tilbagebetale dit moms- lønsumsafgift- eller A-skattelån. 

Din udbetalingsgrænse på Skattekontoen kan være sat til 0 kr. efter 1. februar 2022
1. februar trådte en ny lov i kraft, der medfører, at udbetalingsgrænsen højst kan sættes til 350 mio. kr. Hvis din virksomhed har haft en udbetalingsgrænse på over 350 mio. kroner, er den derfor sat til 0 kr. efter 1. februar 2022, og du får derfor udbetalt pengene. Hvis du vil have en ny udbetalingsgrænse, skal du sætte den til maksimalt 350 mio. kr. Læs mere om at hæve udbetalingsgrænsen.

Hvis du ønsker at betale dit lån tilbage før fristen, kan du sende os en besked via TastSelv Erhverv. I beskeden skal du oplyse, hvilket lån det drejer sig om, og hvilken dato du ønsker at betale lånet tilbage - dog tidligst 7 dage efter henvendelsen er sendt. Herefter ændrer vi betalingsfristen for dit lån, og du kan betale lånet tilbage. Lånet vil fortsat fremgå af Skattekontoens kontostatus.

Når du vil betale lånet tilbage, skal du sørge for, at udbetalingsgrænsen på din Skattekonto er høj nok, for ellers bliver pengene automatisk tilbagebetalt fra Skattekontoen til virksomhedens NemKonto som en overskydende betaling. For at beholde det indbetalte beløb på Skattekontoen, kan du logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen. Det skal du gøre, inden du betaler. 

Udbetalingsgrænsen kan normalt højst være 200.000 kr., og vi giver ikke dispensation til at forhøje grænsen. På grund af den ekstraordinære COVID-19-situation, er det dog midlertidigt muligt at hæve udbetalingsgrænsen yderligere: 

  • Muligheden for at hæve udbetalingsgrænsen på Skattekontoen op til 350 millioner kroner gælder i perioden fra den 1. februar 2022 til og med den 1. maj 2023.
  • Udbetalingsgrænsen er automatisk blevet sat til 0 kr. igen umiddelbart efter den 1. februar 2022, hvis du har haft en udbetalingsgrænse, der var højere end 350 millioner kroner. Hvis virksomheden fortsat ønsker en udbetalingsgrænse efter den 1. februar 2022, skal virksomheden umiddelbart herefter sætte en ny udbetalingsgrænse inden for de gældende regler.
  • Hvis virksomhedens udbetalingsgrænse er 350 millioner eller lavere, vil der ikke ske ændringer, med mindre du selv hæver eller sænker den.

Eksempel: En virksomhed, som har en udbetalingsgrænse på 200.000 kr., og som har en saldo på 200.500 kr., får udbetalt 500 kr. Hvis saldoen er 200.190 kr., bliver de overskydende 190 kr. ikke udbetalt, da der ikke udbetales beløb på 200 kr. og derunder fra Skattekontoen. 

Læs mere om Skattekontoen.

Tilbagebetalingen kan dække ubetalte krav først

Selvom du indbetaler et beløb som dækker dit lån, skal du være opmærksom på, at det kan gå til at dække andre ubetalte krav, før det dækker dit lån:

  • Hvis virksomheden har ubetalte krav (fx manglende betaling af moms eller A-skat og am-bidrag) på Skattekontoen vil lånet først gå til at dække disse krav.
  • Hvis der er et krav på vej (fx i forlængelse af en indberetningsfrist), skal kravet først ind på Skattekontoen og dernæst modregnes i lånet.
  • Hvis virksomheden eventuelt har anden offentlig gæld, der er under inddrivelse (hvis virksomheden skylder det offentlige penge), bliver det også modregnet i lånet. 

Hvis der derefter er penge tilbage på din Skattekonto, vil pengene gå til at betale dit lån tilbage.

Læs mere om Skattekontoen.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.