Din ejendomsvurdering har betydning for, hvor meget du betaler i boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld). Når du modtager din nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen, tilpasser vi automatisk din ejendomsværdiskat og kommunen din grundskyld. Du kan være berettiget til kompensation, hvis du i årene 2011 til 2020 har betalt for meget i boligskat. 

Hvis din nye ejendomsvurdering er lavere end din tidligere

Fald i ejendomsvurdering

Hvad betyder det for dig?

  • Du vil blive kompenseret for den boligskat, du har betalt for meget i årene 2011 - 2020.
    Læs mere om reglerne for kompensation.

  • Du vil få pengene tilbage som overskydende skat på din årsopgørelse. Pengene udbetales i årene 2021 - 2023.

  • Fra 2024 vil du betale mindre i boligskat, fordi satserne for boligskatter sænkes.

Der er altid en usikkerhed, når man vurderer en ejendom. Man vil sjældent ramme, præcist hvad ejendommen faktisk sælges for. Denne usikkerhed skal komme dig som boligejer til gode. Derfor er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip i forbindelse med de nye vurderinger, hvor det beløb, du som boligejer skal betale skat af, sættes 20 % lavere end vurderingen.

Læs mere om forsigtighedsprincippet i de nye ejendomsvurderinger

Vi bruger også din nye ejendomsvurdering til at se, om de tidligere vurderinger har været for høje, og du dermed har betalt skat af en for høj ejendomsvurdering fra 2011 til 2020. 

Du får en afgørelse om kompensation fra os, når du har modtaget din nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen. Hvis du har betalt boligskatter af en for høj ejendomsvurdering fra 2011 til 2020, udbetaler vi en kompensation til din NemKonto.

Vær opmærksom på, at vi kun udbetaler beløb over 200 kr. pr. ejendom for årene 2011 til 2020.

Læs mere om kompensation, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering

Læs mere om, hvordan vi beregner din kompensation

Få svar på spørgsmål om kompensation

I 2024 træder nye skatteregler i kraft, der bl.a. betyder lavere satser for boligskatter.

Læs mere om dine boligskatter fra 2024