Dato for udgivelse
09 Apr 2021 09:44
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0087946
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af toldtarifposition.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
07.04.2021
7610 90 90 90 Udgår og erstattes af:
7610 90 90 - - - Andre varer :
91 - - - - Varer, der er fastgjort (f.eks. ved svejsning eller med skruer, bolte, møtrikker og lignende varer), så de udgør underenheder 6%
92 - - - - Varer i et pakket sæt med de dele, der er nødvendige for at samle en færdigvare uden yderligere efterbehandling eller tilvirkning af delene (»færdigvaresæt«)  6%
95 - - - - Andre varer  6%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2021) som forventes udsendt ultimo juni 2021.