Dato for udgivelse
20 Apr 2021 13:35
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0371112
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/582 offentliggjort i EU-tidende L 124 af 12. april 2021 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7606 11 10, ex 7606 11 91, ex 7606 11 93, ex 7606 11 99, ex 7606 12 20, ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, ex 7606 91 00, ex 7606 92 00, ex 7607 11 90 og ex 7607 19 90 med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2021/582.

Forordningen trådte i kraft den 13. april 2021.