Dato for udgivelse
21 Apr 2021 12:00
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina udvidet til også at omfatte importen af citronsyre afsendt fra Malaysia efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/607 offentliggjort i EU-tidende L 129 af 15. april 2021 indført en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10, 2918 14 00 90, 2918 15 00 11 og 2918 15 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) udvidet til også at omfatte importen af citronsyre afsendt fra Malaysia (MY) (toldtariffens pos. 2918 14 00 10 og 2918 15 00 11), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2021/607.

Forordningen trådte i kraft den 16. april 2021.