Dato for udgivelse
22 Apr 2021 10:56
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-3938932
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/633 offentliggjort i EU-tidende L 132 af 19. april 2021 indført en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat (toldtariffens pos. 2922 42 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Indonesien (ID) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2021/633.

Forordningen trådte i kraft den 20. april 2021.