Dato for udgivelse
29 Apr 2021 12:38
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
21-0398850
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Nye tariferingsforordninger


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

·         Forordning 2021/575 vedrørende et sæt til detailsalg indeholdende en plastflaske med luftpumpe og 100 latexballoner. Varen skal tariferes under KN-kode 9503 00 99.

·         Forordning 2021/600 vedrørende stænger af wolframlegering. Varen skal tariferes under KN-kode 8101 99 10.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 127 af 14. april 2021 og træder i kraft 4. maj 2021.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering