Dato for udgivelse
25 Nov 2021 08:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Nov 2021 14:05
SKM-nummer
SKM2021.632.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-095744
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2022.

Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4 og 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.C.4.4.9.

Skattestyrelsen har til brug for indkomståret 2022 for landbrugere mv. fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 60 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

Ekskl. moms

Okse- og kalvekød pr. kg

12,50 kr.

Svinekød pr. kg

7,00 kr.

Hestekød pr. kg

4,00 kr.

Får- og lammekød pr. kg

20,00 kr.

Fjerkræ og æg pr. person

184,00 kr.

Mælk pr. person

143,00 kr.

Satserne for fjerkræ og æg samt mælk gælder pr. år pr. person - uanset alder.