Dato for udgivelse
19 Nov 2021 10:16
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0295858
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 offentliggjort i EU-tidende L 410 af 18. november 2021 indført en endelig antidumpingtold på importen af singlemode fiberkabler, bestående af en eller flere individuelt overtrukne fibre, med beskyttelseskappe, også samlet med elektriske ledere, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8544 70 00 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2021/2011.

Forordningen træder i kraft den 19. november 2021.