Dato for udgivelse
26 Nov 2021 12:37
Til
Alle virksomheder registreret for registreringsafgift (selvanmeldere) og autoriserede nummerpladeoperatører
Sagsnummer
21-1198779
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Selvanmeldere og autoriserede nummerpladeoperatører må igen selvanmelde og indregistrere køretøjer, som har fået foretaget et registreringssyn, der var ugyldigt, før Folketinget vedtog ny lovgivning. 


Køretøjer med et registreringssyn foretaget på baggrund af de nationale godkendelsesregler kan igen selvanmeldes og værdifastsættes

Motorstyrelsen udsendte 16. november 2021 et nyhedsbrev om, at et mindre antal registreringssyn på bestemte typer af køretøjer var ugyldige, hvis synet var foretaget efter 1. januar 2021. 

Folketinget vedtog 25. november 2021 lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (lov nr. 2097 af 25/11/2021). Transportministeriet udstedte samtidig en ny bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer (bekendtgørelse nr. 2114 af 25/11/2021).

Det betyder, at de registreringssyn, der er foretaget siden 1. januar 2021, og som har været ugyldige, får gyldighed i overensstemmelse med deres indhold, og køretøjerne kan derfor igen værdifastsættes og registreres.