DatoTitel
Tryk her for at se dokumentet30-08-17PAL skat for pensionsinstitutter med grønlandske kunder - listen er nu udsendt
Tryk her for at se dokumentet12-01-17Lovforslag (L93) om nedsættelse af registreringsafgiften er vedtaget
Tryk her for at se dokumentet23-12-16Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-12-16Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet22-12-16Ændring af Dækbekendtgørelsen pr. 1. januar 2017
Tryk her for at se dokumentet22-12-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-12-16Brug af nye varekoder i Importsystemet fra 1. januar 2017
Tryk her for at se dokumentet21-12-16REX - Erstatningsbeviser - præferenceoprindelse vedr. GSP og Canada
Tryk her for at se dokumentet21-12-16REX - Vedr. fjernelse af registrerede eksportører fra REX systemet
Tryk her for at se dokumentet20-12-16Ændring af bilaget til elafgiftsloven for forlystelser, herunder teaterforestillinger og biografforestillinger mv.
Tryk her for at se dokumentet20-12-16Ændringer til Toldtariffen pr. 1. januar 2017
Tryk her for at se dokumentet20-12-16Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk julen 2016
Tryk her for at se dokumentet19-12-16Indberetninger til FATCA og CRS
Tryk her for at se dokumentet16-12-16REX - registrering af eksportører for EU-Canada aftalen
Tryk her for at se dokumentet16-12-16Toldkontingenter - Sydafrika
Tryk her for at se dokumentet16-12-16REX- Eksportørernes forpligtelser
Tryk her for at se dokumentet14-12-16TARIC - Integration af VAB V - økologiske varer
Tryk her for at se dokumentet14-12-16Supplerende bestemmelse til KN, tariferingsforordninger samt Forklarende Bemærkning til KN
Tryk her for at se dokumentet12-12-16Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-12-16Ny toldbehandlingsbekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017
Tryk her for at se dokumentet07-12-16REX - Generelle principper og forholdsregler, som klareren skal træffe
Tryk her for at se dokumentet06-12-16Angivelse af koder ved import af varer fra GSP-lande, hvor eksportlandet anvender REX numre
Tryk her for at se dokumentet02-12-16Taric - manglende enhedspriser for visse frugt og grøntsager
Tryk her for at se dokumentet02-12-16Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-11-16Kombinerede Nomenklatur (KN) for 2017
Tryk her for at se dokumentet30-11-16Pligt til at underrette om at varer er angivet til MIO
Tryk her for at se dokumentet30-11-16Ændringer til Motorregistret (release 2.19)
Tryk her for at se dokumentet29-11-16Tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser og ændringer til FBHS
Tryk her for at se dokumentet24-11-16Tariferingsforordninger og FBKN
Tryk her for at se dokumentet23-11-16Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-11-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet23-11-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-11-16Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet18-11-16REX - registrerede eksportører - GSP ordningen
Tryk her for at se dokumentet17-11-16Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-11-16Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet15-11-16Kan proformafakturaer anvendes ved fortoldning? (Supplerende information)
Tryk her for at se dokumentet15-11-16Ændrede satser i motorlovgivningen fra 1. januar 2017
Tryk her for at se dokumentet14-11-16Nye Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet04-11-16GSP ordningen - REX (Registrerede eksportører)
Tryk her for at se dokumentet03-11-16Nye krav til indehaver af en gyldig BTO
Tryk her for at se dokumentet02-11-16Toldkontingenter – Sydafrika
Tryk her for at se dokumentet02-11-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-11-16Brugerbåndstest 2016 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel
Tryk her for at se dokumentet01-11-16Ring direkte, hvis Motorregistret afviser et køretøj til eksport
Tryk her for at se dokumentet31-10-16FLEGT licensordningen med Indonesien træder i kraft den 15. november 2016.
Tryk her for at se dokumentet28-10-16Ændring af motorregistret med betydning for eksterne
Tryk her for at se dokumentet25-10-16Indberetning til CRS og FATCA - indberetningsformater
Tryk her for at se dokumentet14-10-16Kan proformafakturaer anvendes ved fortoldning?
Tryk her for at se dokumentet13-10-16Overdragelse af rettigheder og forpligtelser for varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål (end-use) - Ophør af T5-kontroleksemplar
Tryk her for at se dokumentet10-10-16FATCA indberetning 2015 - kvitteringer fra IRS
Tryk her for at se dokumentet10-10-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet10-10-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet10-10-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-10-16Lister med uidentificerede konti er offentliggjort i Statstidende
Tryk her for at se dokumentet04-10-16Nye tariferingsforordninger position 7318, 8472, 8525 og 9504
Tryk her for at se dokumentet30-09-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-09-16Forklarende Bemærkning til KN
Tryk her for at se dokumentet26-09-16Supplerende bestemmelse til KN, tariferingsforordning samt Forklarende Bemærkning til KN
Tryk her for at se dokumentet20-09-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet15-09-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet12-09-16Nyhedsbrev af 1. september 2016 vedrørende "Teknisk omlægning af FTPS gateway fase 2 er udskudt til 2017" er ikke blevet udsendt til abonnenterne
Tryk her for at se dokumentet08-09-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet02-09-16Rettelse til toldtariffen - tekst ændring
Tryk her for at se dokumentet01-09-16Teknisk omlægning af FTPS gateway fase 2 er udskudt til 2017
Tryk her for at se dokumentet31-08-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet25-08-16Forklarende bemærkninger
Tryk her for at se dokumentet25-08-16Der er udgivet et nyt "Årsbrev 2016 " om indberetning af renter, værdipapirer mv.
Tryk her for at se dokumentet25-08-16Tariferingsforordning
Tryk her for at se dokumentet24-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-08-16Leasing - Informationsmøder om ny selvangiver-ordning
Tryk her for at se dokumentet19-08-16FATCA - udsendelse af kvitterings- og svarfiler via FTP
Tryk her for at se dokumentet19-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-08-16Information om EU's forsendelsesordning - Opstart af forsendelser
Tryk her for at se dokumentet17-08-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet17-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet15-08-16Integration af varebestemmelser (VAB T) om affald i TARIC
Tryk her for at se dokumentet15-08-16Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære Erhvervsaktører
Tryk her for at se dokumentet12-08-16EPA EU-Central Afrika
Tryk her for at se dokumentet12-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet12-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet12-08-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet10-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-08-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet01-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet19-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet15-07-16Tariferingsforordning
Tryk her for at se dokumentet14-07-16Nye grundforordninger på antidumping- og udligningstold (kodificerede udgaver)
Tryk her for at se dokumentet08-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-07-16Indberetning til FATCA (udvekslingsaftale med USA) - afsendelse af svarfiler
Tryk her for at se dokumentet06-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-07-16Tariferingsforordning
Tryk her for at se dokumentet01-07-16Forordning om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA)
Tryk her for at se dokumentet01-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-06-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-06-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-06-16Ændringer til Motorregistret ifbm Tempo 100 regler for påhængskøretøjer
Tryk her for at se dokumentet28-06-16Ny integration i taric - suspension af tolden for varer bestemt til indbygning i skibe og både
Tryk her for at se dokumentet23-06-16Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående
Tryk her for at se dokumentet20-06-16L 150 Forslag til lov om ændring af bl.a. registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om registrering af køretøjer,
Tryk her for at se dokumentet15-06-16Forklarende bemærkning til KN og tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet03-06-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet02-06-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet23-05-16Informationsmøde Årsultimoindberetning 2016 torsdag d. 9. juni 2016
Tryk her for at se dokumentet23-05-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet20-05-16Godkendte eksportører og oprindelseserklæring vedr. salg til 3-lande herunder identifikation af produkter med oprindelse i handelsdokumenterne
Tryk her for at se dokumentet17-05-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-05-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-05-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet11-05-16EUR.1 certifikater på oprindelsesområdet - ny frist for anvendelse af gamle EUR.1 certifikater.
Tryk her for at se dokumentet10-05-16Nye Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet10-05-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet09-05-16Præcisering af reglerne for brug af eksport licenser
Tryk her for at se dokumentet09-05-16Justeringer af certifikater på oprindelsesområdet
Tryk her for at se dokumentet04-05-16Importlicens ved import af visse jern og stål varer.
Tryk her for at se dokumentet03-05-16Liste over navne på ikke-statslige amerikanske organisationer bemyndiget af den amerikanske regering til at udstede oprindelsescertifikater til gavn for toldkontingent
Tryk her for at se dokumentet03-05-16WTO-toldkontingenter - anvendelse af oprindelsesbevis i henhold til Artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93
Tryk her for at se dokumentet03-05-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet03-05-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet28-04-16Rettelse til toldtariffen - tillægstold
Tryk her for at se dokumentet25-04-16Ændringer til toldsystemerne gældende fra 1. maj 2016 ved indførelse af ny EU-Toldkodeks
Tryk her for at se dokumentet21-04-16Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2016 - 5 % udsving (ZAR)
Tryk her for at se dokumentet18-04-16Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent
Tryk her for at se dokumentet06-04-16Supplerende bestemmelser til KN og nye forklarende bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet06-04-16Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
Tryk her for at se dokumentet04-04-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet31-03-16Ændring af betingelser for hvordan momsregistrerede virksomheder som elforbruger kan få godtgjort elafgift ved indførelse af engrosmodellen
Tryk her for at se dokumentet31-03-16Nye betingelser for elhandelsvirksomheder ved levering af elektricitet som følge af engrosmodellen
Tryk her for at se dokumentet30-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-03-16Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2016 - 5% udsving (KRW)(RUB)
Tryk her for at se dokumentet23-03-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet21-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-03-16Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet18-03-16Tonnageskat - flagfordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet15-03-16Indberetning til FATCA - opdateret systemvejledning version 02
Tryk her for at se dokumentet10-03-16Belgien udtræder af vejafgiftsordningen 1. april 2016
Tryk her for at se dokumentet10-03-16Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2016 - 5% udsving (AUD)
Tryk her for at se dokumentet10-03-16Nye Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet09-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-03-16Regulering af leasingekspeditioner med værditabsberegning
Tryk her for at se dokumentet07-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-03-16Information om Serbiens tiltrædelse af Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - Sikkerhedsdokumenter (TC 32)
Tryk her for at se dokumentet03-03-16Valuatkurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2016 - 5% udsving (BRL)(CAD)(MXN)(RUB)
Tryk her for at se dokumentet01-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-02-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet25-02-16Ændring af registreringer for elafgift ved indførelse af engrosmodellen
Tryk her for at se dokumentet23-02-16Varsling af udetid på FTPS GW på eKapital den 5. marts 2016, kl. 09.00 - 15.00
Tryk her for at se dokumentet23-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet19-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-02-16Information om Serbiens tiltrædelse af Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - Sikkerhedsstillelse
Tryk her for at se dokumentet17-02-16Registreringsafgift - skematisk nedskrivning
Tryk her for at se dokumentet16-02-16Alle eksportkøretøjer skal til udvidet registreringssyn (toldsyn)
Tryk her for at se dokumentet15-02-16Navne på ikke-statslige amerikanske organisationer bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater
Tryk her for at se dokumentet15-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet12-02-16Regulering af registreringsafgift som følge af afgiftsnedsættelse fra 180% til 150%
Tryk her for at se dokumentet11-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpintold
Tryk her for at se dokumentet08-02-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet08-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-02-16Tariferingsforordning og Forklarende bemærkning
Tryk her for at se dokumentet01-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet28-01-16Information om EU's forsendelsesordning - Opstart af forsendelser
Tryk her for at se dokumentet28-01-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet27-01-16Navne på ikke-statslige amerikanske organisationer bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater
Tryk her for at se dokumentet22-01-16Satsændringer vedrørende energiafgifter 2016.
Tryk her for at se dokumentet21-01-16Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2016 - 5% udsving (AUD)(MXN)(NZD)(RUB)
Tryk her for at se dokumentet20-01-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-01-16Ring direkte, hvis Motorregistret afviser et ældre køretøj til eksport
Tryk her for at se dokumentet16-01-16Invitation til informationsmøde d. 28. januar 2016 vedr. modernisering af eKapitals indberetningsløsninger
Tryk her for at se dokumentet14-01-16Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2016 - 5% udsving (RUB)(ZAR)
Tryk her for at se dokumentet11-01-16Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2017
Tryk her for at se dokumentet08-01-16Tariferingsforordning
Tryk her for at se dokumentet05-01-16Oprindelsesdokumentation for toldkontingenter med oprindelse i Ukraine
Tryk her for at se dokumentet04-01-16Tariferingsforordning

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter