SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2016.634.LSRBindende svar vedrørende momsmæssig behandling af salg af havneareal inklusiv restaurationsbygning.22-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.633.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udlodning i forbindelse med et selskabs salg af ejendom til hovedanpartshaver samt et anpartshaverlån til selvsamme.22-12-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2016.632.LSRSpørgsmål om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar.22-12-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.631.LSRBindende svar om hvorvidt en firmabil skattemæssigt kan anses for værende en specialindrettet varebil.22-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.630.LSRSpørgsmål vedrørende efterbetaling af grøn ejerafgift grundet fejlregistreret køretøj.22-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.629.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en boligretsaftale var omfattet af ligningslovens § 12 A.22-12-16EjendomsværdiskatAfgørelse
SKM2016.628.LSRAfgørelse omhandlende anmodning om tilbagebetaling af statsafgift.22-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2016.627.LSRSpørgsmål vedrørende kursfastsættelse af udskudt skat i dødsbo.22-12-16DødsboerAfgørelse
SKM2016.626.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKATs afslag på klagers anmodning om henstand var berettiget.22-12-16Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2016.625.LSRSpørgsmål vedrørende påstand om ugyldighed grundet for sen skatteansættelse.22-12-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.624.LSRSpørgsmål vedrørende beregning af renter på årsopgørelse.22-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2016.623.LSRSpørgsmål vedrørende erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet, herunder om de kan anses som driftsomkostninger, der er fradragsberettigede.22-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.622.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne foretages modregning i erstatning fra politiet til dækning af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og daginstitution.22-12-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2016.621.SKATObligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)21-12-16Transfer pricing + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.635.SRSkattepligt - ægtefælle og søn i Danmark23-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2016.619.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201720-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2016.595.SKATGenoptagelse - praksisændring som følge af SKM2016.504.HR om, at grillbetræk ikke skal anses for at være presenninger i pvc-afgiftslovens forstand - styresignal13-12-16MiljøafgifterStyresignal
SKM2016.582.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201709-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2016.581.SKATLand for land rapportering – meddelelse til SKAT efter bestemmelsen SKL § 3 B, stk. 1409-12-16Transfer pricingSKAT-meddelelse
SKM2016.571.SKATElafgift - servere - bindende svar05-12-16Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2016.604.BRCreditlempelse - virksomhedsskatteordningen - samlet negativ virksomhedsindkomst16-12-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2016.567.SKATAmortisationsrenten for 201702-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2016.562.LSRAfgørelse omhandlende renteswap og ordinær genoptagelse.30-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.560.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for forbedringer, grundværdiansættelse samt omberegning af grundværdi.30-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.559.LSRAfgørelse vedrørende genoptagelse af ejendomsvurdering.30-11-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.554.SKATFordeling af "ejerboligværdien" efter ejendomsvurderingslovens § 33, stk. 5 og 6, samt "ejerreglen" i stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse - Styresignal28-11-16EjendomsværdiskatStyresignal
SKM2016.541.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201718-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.539.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201717-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.538.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201617-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.537.SKATArbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - styresignal17-11-16Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + ArbejdsgiverkontrolStyresignal
SKM2016.533.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en kontrakt mellem et dansk og udenlandsk selskab skal anses som en aftale om arbejdsudleje, herunder om der er dansk beskatningsret af arbejdsudlejeindkomsten.16-11-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.536.SKATLejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - styresignal16-11-16Fradrag og afskrivninger + MomspligtStyresignal
SKM2016.532.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D16-11-16KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2016.558.SRBoligjobordningen30-11-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.557.SRSkattepligts indtræden - bopæl ophold - dobbeltdomicil30-11-16Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2016.531.SKATListe over anerkendte flyselskaber15-11-16Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2016.555.SRMoms - Fast Ejendom - Momsfrit salg af udlejningsejendom29-11-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.530.LSRSpørgsmål vedrørende tilbagebetaling af mineralolieafgift på baggrund af anden opgørelsesmetode.15-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.552.SRTinglysningsafgift - realkreditlån - afgiftspantebrev - ekstraordinær nedbringelse25-11-16TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2016.580.SRKompensation/erstatning - formuetab - afkasttab - pensionsbeskatning08-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.529.LSRBindende svar vedrørende momspligt af ejendomssalg.15-11-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.579.SRAftale om Matching Shares indgået inden LL § 7 P's ikrafttræden08-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.564.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdeling01-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.568.SRFast driftssted ved teknisk service på vindturbiner02-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.603.SRArbejdsgiverbetalt elektronisk avis15-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.597.SROverflytning af 2 afdelinger i 2 kapitalforeninger til en investeringsforening med efterfølgende opløsning af kapitalforeningerne vil ikke udløse beskatning - hverken på afdelingsniveau eller for investorerne14-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.526.LSRSpørgsmål om, hvornår beskatningstidspunktet for optjent løn i forbindelse med et låneforhold forelå.15-11-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.525.LSRSpørgsmål vedrørende tinglysningsafgift.15-11-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.524.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af fuld afgift ved afløsning af skadesløsbrev.15-11-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.523.LSRSpørgsmål om tilladelse til måling af elforbrug i vandvarmere med tilbagevirkende kraft.15-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.615.SROverdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på19-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.556.SRFradrag for gaver - godkendelse af almenvelgørende foreninger i EU/EØS29-11-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.521.LSRSpørgsmål vedrørende tilbagebetaling af elafgift14-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.520.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af værdi af fri bil.14-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.518.LSRAfgørelse omhandlende adgangen til genoptagelse på grund af forkert benyttelseskode.14-11-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.517.LSRSpørgsmål vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse efter ligningslovens § 7 M.14-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.617.BRAdministrativ straffesag – advarsel – byret berigtiger salær af egen drift20-12-16StrafKendelse
SKM2016.491.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201702-11-16EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2016.490.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201702-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.489.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201602-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.488.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201702-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.487.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201602-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2016.486.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens virksomhed.31-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.485.LSRSpørgsmål vedrørende tinglysningsafgift, herunder afgiftsfritagelse.31-10-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.484.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed, således at der kan ske momsregistrering af solcelleanlæg.31-10-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.483.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt et forkert beløbsmæssigt vurderingsskøn kunne genoptages.31-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.482.LSRSpørgsmål om, hvorvidt renter på lån til investering kunne anses som private renteudgifter, der ville berettige rentefradrag.31-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.481.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201726-10-16Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2016.497.SRAnpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien09-11-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.594.VLRÉn eller flere skønmænd - isoleret bevisoptagelse13-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2016.506.SRSkatterådet bekræftede, at der ikke skulle betales overskudsvarmeafgift, idet der ikke blev betalt vederlag11-11-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.512.SROPP-projekt - vandkulturhus14-11-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.499.SRAfgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen10-11-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.495.SRVirksomhedsordningen - hæftelse og sikkerhedsstillelse for medejers gæld04-11-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.527.SRElafgift - godtgørelse - datacenter - forbrug15-11-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.480.SKATFællesregistreringer og pligter i forbindelse med EU-handel25-10-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseSKAT-meddelelse
SKM2016.493.SRFast driftssted - repræsentationskontor - hjælpende og forberedende02-11-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.566.SRUdskudt beskatningstidspunkt for aktietildelinger til medarbejdere02-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.496.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende07-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2016.528.SRFjernvarmeværk - skattefritagelse - aktieombytning15-11-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.508.SRMoms - undtagelsesvis kørsel mellem arbejde og bopæl14-11-16MotorkøretøjerBindende svar
SKM2016.534.SRTilflytning, carried interest, ligningslovens § 16 I16-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.535.SRInvesteringsselskab, tilbagekøb til to kursværdier16-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.475.SKATRetningslinjer for sagstilskæring17-10-16Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2016.472.SRFradrag for integrerede børnesæder14-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.471.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager skulle beskattes af udenlandsk indkomst samt af fri bil.14-10-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.511.VLRRejse-og befordringsgodtgørelse - rejseaktiviteter - fast arbejdssted14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.468.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for selvangivelsesomvalg.13-10-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.460.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager drev erhvervsmæssig virksomhed og dermed kunne få godkendt fradrag for underskud ved planteavl og kvæghold.12-10-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.458.LSRSpørgsmål vedrørende klage over ejendomsværdi, grundværdi og omberegnet grundværdi.12-10-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.457.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.456.LSRSpørgsmål om hvorvidt udlejning af ejendom kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.12-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.455.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.454.LSRAfgørelse om, hvorvidt anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift kunne imødekommes.12-10-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.453.LSRAfgørelse omhandlende opgørelse af affaldsvarme- og tillægsafgift af ikke bionedbrydeligt affald.12-10-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.452.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en klagesag var berørt af en praksisændring og dermed berettigede klager til ekstraordinært at få sin sag genoptaget.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.451.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKAT kunne foretage modregning i et selskabs momstilgodehavende til dækning af gæld vedrørende afgifter for kontrol og analyse af foderstoffer og dyr.11-10-16Modregning og transportAfgørelse
SKM2016.618.ØLRIndberetningspligt og - ret for fagforeningskontingenter modtaget fra pensionister20-12-16Indberetning, regulering og efterangivelseDom
SKM2016.447.LSRSpørgsmål vedrørende hjemmel til omberegning af grundværdi.07-10-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.446.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.06-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.438.SKATSKATs bemærkning til SKM2015.591.SR04-10-16Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2016.436.LSRSpørgsmål vedrørende forhøjelse af skattepligtig indkomst.03-10-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2016.435.VLRSyn og skøn - skatteankestyrelsen - yderligere spørgsmål til sagen03-10-16Personlig indkomstKendelse
SKM2016.431.SRSkattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse29-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.470.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri14-10-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.498.SROverdragelse af en fast ejendom var momspligtig, uanset at en eksisterende bygning ifølge forslag til lokalplan kunne forblive på grunden09-11-16MomspligtBindende svar
SKM2016.474.SRArbejdsgiverforbehold vedrørende invalidepension14-10-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.478.SRMomsfritagelse vederlag for lægekonsultationer17-10-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.479.SRIkke offentlig myndighed, momspligtig ydelse24-10-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.440.SRPensionsmidler - unoterede aktier - anvisningsret04-10-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.461.SRTrust - transparent - gave12-10-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.492.SRKøberetter omfattet af ligningslovens § 7 P02-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.441.SROmlægning af renteswaps fra euro til danske kroner blev anset for ikke at have nogen skattemæssig effekt05-10-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.450.SRIndførsel af tosproget magasin - momsfritagelse10-10-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.423.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D27-09-16VirksomhederMeddelelse
SKM2016.449.SRFinansielle el-kontrakter - momsfritagelse10-10-16MomspligtBindende svar
SKM2016.476.SRMomspligt af analyser for problematisk kemi17-10-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.408.LSRSpørgsmål om opsættende virkning af klage vedrørende størrelsen af sikkerhedsstillelse samt frigivelse af varer.16-09-16VaremærkeforfalskningAfgørelse
SKM2016.407.LSRSpørgsmål om yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.16-09-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.406.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en indkørsel på en storparcel tilførte grunden værdi i ubebygget stand og således kunne give anledning til et fradrag i grundværdien for udgifter til forbedringer.16-09-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.405.LSRSpørgsmål vedrørende anmodning om måling med tilbagevirkende kraft.16-09-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.459.LSRBindende svar om hvorvidt erstatningskrav kan fradrages som tab på en fordring.12-10-16Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2016.612.ØLRGrundværdi - værdi af intern byggemodning - ejendomsvurdering16-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.611.ØLRFristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse16-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.384.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien, samt spørgsmål om forelæggelse af sagen for Skatterådet.09-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.614.ØLROpgørelse af henstandssaldo (overgangsregel)19-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.616.ØLRAfdrag på henstandssaldo (aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5)20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.610.ØLRTold – videotuner – præjudiciel forelæggelse16-12-16Erhvervsmæssig importKendelse
SKM2016.607.VLREjendomsavancebeskatningslovens § 9, stk. 116-12-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.380.SKATElopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal07-09-16Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2016.609.ØLRAfvisning på grund af manglende indgivelse af ekstrakt16-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.378.LSRAfgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand05-09-16Når man vil klageAfgørelse
SKM2016.377.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for at få sin sag genoptaget samt fastsættelse af fradrag for forbedringer.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.376.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en forening havde fremlagt oplysninger, der kunne begrunde en ændring af grundværdiansættelsen af deres ejendom.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.375.LSRSpørgsmål vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering, herunder ejendomsværdi og grundværdi.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.504.HRPvc-afgift - grillbetræk anses ikke for presenning i pvc-afgiftslovens forstand11-11-16MiljøafgifterDom
SKM2016.370.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2016 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb31-08-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.369.SKATSKAT-meddelelse - Eksportgodtgørelse - krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer31-08-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
SKM2016.439.SRInvesteringsselskab, mellemholding, kapital- og venturefond04-10-16Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.415.SRInvestering i aktier og obligationer, hvor det var overladt til flere formueforvaltere at foretage køb og salg, som hovedsageligt indgik i puljer, var ikke næring - forening skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 620-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.477.SRPostordrevirksomhed - udlæg - porto - udenlandsk postselskab17-10-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.428.SRGodtgørelse - energiafgifter - rengøring27-09-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.473.SRMoms på fast ejendom - udtagning til momsfritaget virksomhed14-10-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.416.SRMoms - assistance til et forsikringsselskab anses ikke som forsikringsvirksomhed21-09-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.516.SRDispensation for CFC-beskatning14-11-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.413.SRSkattefri grenspaltning - anvendelse af underskud efter spaltningen19-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.421.SREjendomsavance - forlods ekspropriation22-09-16EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2016.382.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold - dobbeltdomicil08-09-16Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2016.381.SRBørsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter08-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.412.SRSkattefri grenspaltning - fordeling af underskud19-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.448.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond07-10-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.494.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - momspligtige it-ydelser03-11-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.371.SRUnderskudsbegrænsning - transparensreglen31-08-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.411.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen19-09-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.386.SROmstrukturering, A.m.b.a., anlægsaktier, underskudsfremførsel12-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.394.SRDIS-beskatning ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde14-09-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2016.379.SRSkatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen06-09-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.374.SRFoundation - transparent - stiftelse af en dansk almenvelgørende fond - arv01-09-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.373.SRKommunal institution - skattefritagelse01-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.605.BRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen16-12-16Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2016.364.LSRSpørgsmål vedrørende skattemæssig afskrivning på bygninger.23-08-16Afskrivninger og fradragAfgørelse
SKM2016.363.LSRSpørgsmål om, hvorvidt opvarmning af lokaler til opbevaring af folie kunne anses for omfattet gasafgiftsloven.23-08-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.362.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKAT med rette har udstedt en notifikation til et selskab i forbindelse med momskarruselsvindel.23-08-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2016.361.LSRBindende svar angående elafgift af elektricitet produceret på et solcelleanlæg tilhørende en campingplads.23-08-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.606.BRRejsebureauvirksomhed - ikke erhvervsmæssig16-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.358.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201619-08-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2016.561.HRModregning med momskrav - konneksitet - skyldig moms - tab på debitorer30-11-16Modregning og transportDom
SKM2016.355.SKATFejloprettet18-08-16OrganisationStyresignal
SKM2016.608.HRFradrag for "forhandleravance" i eksportgodtgørelse af registreringsafgift ikke i strid med EU-retten.16-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.592.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil12-12-16StrafDom
SKM2016.613.BRGrundværdi – byggeretsværdiprincippet – skøn16-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.320.LSRAfgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.26-07-16FradragAfgørelse
SKM2016.319.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskab kan sælge en grund uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst seks måneder.26-07-16ByggeriAfgørelse
SKM2016.318.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der er tale om et reelt leasingforhold, således at der kan ske afgiftsberigtigelse efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer, samt hvorvidt bruger hæfter for registreringsafgift.26-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.317.LSRSpørgsmål om, hvorvidt tilskud til at drive en landejendom kunne anses for vederlag for leverancer omfattet af momssystemets anvendelsesområde og dermed give klager fradragsret.26-07-16FradragAfgørelse
SKM2016.316.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens udlejningsvirksomhed.26-07-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.315.LSRSpørgsmål vedrørende yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.26-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.314.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt klager kunne sælge to grundstykker, der hovedsageligt var anvendt til udlejning, momsfrit.26-07-16ByggeriAfgørelse
SKM2016.596.BRMomsloven - afgiftspligtig person - selvstændig økonomisk virksomhed13-12-16MomsgrundlagDom
SKM2016.313.SKATTranslation of SKAT's Guidance Note SKM2016.263.SKAT13-07-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2016.598.BRFordeling af rentefradrag – tidligere ægtefælle – forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelser15-12-16Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2016.312.SKATPræcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Landsskatteretten - styresignal08-07-16Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2016.602.BRModregning sagsbehandlingsfejl15-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.311.SKATBrændværdi for metan i biogas07-07-16MiljøafgifterSKAT-meddelelse
SKM2016.599.BRSkatteansættelse - ekstraordinær genoptagelse – konfiskation15-12-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.563.BREksportgodgørelse - erstatningsansvar30-11-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.601.VLRVurderingslovens §13 - Byggeretsværdiprincippet - bebyggelsesprocent15-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.308.SKATObligatorisk spontan udveksling af oplysninger om grænseoverskridende bindende svar mv. og ensidige APA'er med andre OECD og G20-lande (direkte skatter)30-06-16Transfer pricing + Tonnageskat + Selskabsbeskatning + VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.306.SKATMoms - Ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders (postordrevirksomheders) anvendelse af udlægsreglerne - styresignal30-06-16Andet om lønsumsafgift + Andet om momsStyresignal
SKM2016.584.ØLRVurderingslovens dagældende §§ 17 og 18 - Hovedanlæg - Kloakforsyningsledninger - Matrikelskel12-12-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2016.591.ØLRErhvervelsesmoms - fradrag for købsmoms - uselvstændige mellemled - EU-Domstolens praksis om momssvig12-12-16Momspligt + FradragDom
SKM2016.593.BRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst12-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.590.BRFri bolig - helårsbolig - rådighed12-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.600.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom15-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.300.LSRAcontogodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand28-06-16Når man vil klageAfgørelse
SKM2016.589.BRTinglysningsafgift - ejerlejligheder udlejet til beboelse12-12-16TinglysningsafgiftDom
SKM2016.565.VLROpgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag - bankaktiviteter02-12-16Opgørelse, angivelse og betalingDom
SKM2016.586.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - privatbenyttelsesafgift - bevisbyrde12-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.501.BRAfvist - anke - fristoverskridelse10-11-16Når man vil klageDom
SKM2016.585.VLRRettidig klage - ordinær genoptagelse - ekstra ordinær genoptagelse - reaktionsfrist12-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.323.SRInvesteringsselskab, værdipapirer og andre aktiver26-07-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.322.SRProfit sharing-lån, medarbejder26-07-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.296.SROverdragelse af landbrug, berigtigelse med gave og gæld uden for virksomhedsordningen, hævning, overtagelse af konto for opsparet overskud28-06-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.343.SRIkke selvstændig erhvervsdrivende ved aktivitet med at drive en blog11-08-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.359.SRMoms på fast ejendom - salg af ejerlejligheder efter udlejning22-08-16MomspligtBindende svar
SKM2016.357.SRSelvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager, arbejde udført via rekrutteringsbureau18-08-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.349.SROverdragelse med succession - virksomhedsordningen15-08-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.350.SRKantineordning15-08-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.293.SRRenteswaps med negativ indgangsværdi anset for finansielle kontrakter27-06-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.301.SRVirksomhedsordningen - udlån opstået ved salg af virksomhedsaktiver - struktureret fordring28-06-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.338.SRAktieløn - supplerende warrants10-08-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.294.SRAndelsbeskatning - henlæggelse på indskudskapital27-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.342.SRSkattefri udbetaling af godtgørelse efter kostsatsen til medarbejdere der arbejder offshore11-08-16Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2016.340.SRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning af investeringsforeninger - administrative ydelser11-08-16Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2016.339.SRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning af investeringsforeninger - teleydelser11-08-16Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2016.336.SRMoms - særordning for rejsebureauer - salg af flybilletter09-08-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.344.SRMoms - Fællesregistrering i andet EU-land - Leverancer til og fra fast forretningssted her i landet11-08-16Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.298.SRRetmæssig ejer - udbytte - ej begrænset skattepligt28-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.588.VLRFraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelsesreglerne - begrundelsesmangler12-12-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.305.SRFondsbeskatning, almennyttig uddeling, hæderspris30-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.345.SRMomsfritagelse af lægekonsultationer via internettet11-08-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.366.SRAfgifter af spil - online-spil, væddemål, spil for bonus-spilpenge - opgørelse af bruttospilleindtægt24-08-16Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2016.353.SRFast driftssted, indkomstopgørelse16-08-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.307.SRInstallering og montering af reklameelementer - sammensat leverance30-06-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.587.HRValutaterminsforretninger - erhvervsmæssig tilknytning - kildeartsbegrænset12-12-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.365.SRAnmodning om bindende svar afvist, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene24-08-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.321.SRBoligjob-ordningen13-07-16Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2016.277.LSRBindende svar vedrørende beskatning af ejendomsavance.20-06-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.276.LSRSpørgsmål vedrørende fortolkningen af tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 1, sidste pkt.20-06-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.275.LSRBindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.20-06-16SalgAfgørelse
SKM2016.274.LSRSpørgsmål vedrørende genoptagelse af indkomstansættelse.20-06-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.273.LSRSpørgsmål om fri sommerbolig og beskatning af indsættelser på bankkonti.20-06-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.575.ØLRStraf – told - ring08-12-16StrafDom
SKM2016.272.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberigtigelse af nye parallelimporterede køretøjer - styresignal16-06-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2016.466.ØLRSKATs kontrolinformationsregister (KINFO) - registrering - sletning13-10-16Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2016.574.ØLREkstraordinær genoptagelse - skattepligt - postforsendelse - særlige omstændigheder08-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.270.SKATSkadesforsikringsafgift af vejhjælpsabonnementer - beregningsgrundlag - styresignal15-06-16Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
SKM2016.269.SKATUdenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - styresignal14-06-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2016.263.SKATSKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat - Styresignal13-06-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2016.573.HRDIS-indkomst - pensionsindbetalinger - udnyttelse af fradragsret08-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.259.SKATEU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse09-06-16Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2016.507.VLRToldskyld - manglende frigivelse af varer - anmodning indgivet for sent11-11-16Told - efterkontrolDom
SKM2016.578.BRFri bil - Skattefri kørselsgodtgørelse - befordringsfradrag - fradrag for børnebidrag08-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.462.ØLRPræjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutter13-10-16SelskabsbeskatningKendelse
SKM2016.444.ØLRReaktionsfrist - forkortet ansættelsesfrist - ordinær ansættelsesfrist - begrundelsesmangler05-10-16Personlig indkomstDom
SKM2016.465.VLRAnke - påstandens økonomiske værdi - procesbevillingsnævnets tilladelse - afvisning13-10-16VirksomhederDom
SKM2016.253.SKATChokoladeafgift - genoptagelse - styresignal07-06-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
SKM2016.442.ØLRAnmodning om tilladelse til at anke05-10-16Personlig indkomstKendelse
SKM2016.434.ØLRIndsættelser på bankkonti-uregistreret momspligtig virksomhed29-09-16MomspligtDom
SKM2016.250.SRFast driftssted af ombygningsarbejde på to skibe03-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.248.SRRussisk investeringsfond anset for transparent03-06-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.553.BRVederlag - momspligt - kontrolafgift - præjudiciel forelæggelse28-11-16Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2016.246.SKATÆndring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv. - styresignal01-06-16Personlig indkomstStyresignal
SKM2016.569.ØLRDriftsomkostninger - løn til egne ansatte - fradrag - opkøb05-12-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.245.SKATMoms - styresignal SKM2015.466.SKAT - Erhvervsskoler - Udskydelse af virkningstidspunkt01-06-16MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2016.551.ØLRDriftsomkostninger - løn til egne ansatte - fradrag - opkøb24-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.545.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mangelfuldt regnskabsmateriale23-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.549.VLRAfgiftsgodtgørelse i forbindelse med eksport af brugt motorkøretøj – værdiansættelse24-11-16Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.547.BRGrundvurdering - råjordsværdi - handelspris - syn og skøn23-11-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2016.509.BRFremmedarbejde - fradrag - bevisbyrde14-11-16FradragDom
SKM2016.548.BRMorarenter af uretmæssigt skattekrav - rentegodtgørelse - modregning23-11-16Modregning og transportDom
SKM2016.546.VLRMomskompensation - egenfinansieringsgrad - statslig elevstøtte23-11-16Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2016.243.SRGrænseoverskridende fusion - danske filialer - underskudsbegrænsning30-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.514.BRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris14-11-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.544.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - manglende indberetninger21-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
SKM2016.399.HRSømandsbeskatning - refusionsordning - sandsugning og entreprenørmæssig virksomhed15-09-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.550.ØLRFradrag - forbedringer - hovedanlæg - udstykning24-11-16Afskrivninger og fradrag + EjendomsvurderingDom
SKM2016.241.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D26-05-16KontrolbestemmelserMeddelelse
SKM2016.543.VLRKonkursdekret - momsafgørelse - grænsehandelskoncept21-11-16Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2016.519.BRGrov uagtsomhed - særlig pligt - kommanditist - skattemæssige fordele14-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.426.ØLRStraf - skattesvig - momssvig - frifindelse - uregistreret virksomhed - bevisets stilling27-09-16StrafDom
SKM2016.341.SRSelskab ikke anset for et investeringsselskab, omfattet af ABL § 1911-08-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.257.SRTrust - transparent - udlån09-06-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.335.ØLRPrivat forbrug - mellemregning - skønsmæssig ansættelse05-08-16Personlig indkomstDom
SKM2016.425.ØLRIndsætninger bankkonto - selskab - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist27-09-16SelskabsbeskatningDom
SKM2016.289.SRMoms på fast ejendom - salg af nye bygninger - udlejning27-06-16ByggeriBindende svar
SKM2016.255.SROffentlige tilskud til erhvervsskole omfattet af momsloven07-06-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.262.SRTonnageskat, overgangssaldo, udligningssaldo, fusion, succession10-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.249.SRMoms - Udlejning af olietanke og tilknyttede ydelser anset som ydelser vedrørende fast ejendom03-06-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.356.SRVirksomhedsordning - kaution for selskabs bankgæld18-08-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.254.SRMoms - Fast Ejendom - Landbrug - Byggegrund - Salg momsfrit efter udlejning07-06-16ByggeriBindende svar
SKM2016.503.ØLRPrivat forbrug - Mellemregning - skøn10-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.297.SRFraførsel af affald - nedlukket deponeringsenhed28-06-16MiljøafgifterBindende svar
SKM2016.258.SRSkattefritagelse for havn09-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.256.SRPrivate skadesforsikringer - præmiefritagelse - ufrivillig arbejdsløshed08-06-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.268.SRMoms - betalingspligtig person ved erhvervelse af varer fra Tyskland14-06-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.469.SRFilial i udlandet - lempelse - skattebetaling i forskellige indkomstår14-10-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.267.SRMoms - salg og vederlagsfri overdragelse af overskudsvarer14-06-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.271.SRTestkørsler på stempelmotorer var ikke omfattet af metanafgift, da motorerne ikke ansås for stationære15-06-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.570.BRIndsættelser - maskeret udlodning – fri bil - ansættelsesfrist05-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.231.SRBenyttelse af et udenlandsk køretøj i Danmark, køb af dansk indregistreret køretøj og skattepligt20-05-16Personlig indkomst + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.228.SKATStyresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 3319-05-16EjendomsvurderingStyresignal
SKM2016.464.BRStraf - ikke rettidig indberetning til indkomstregistret - udeblivelse13-10-16StrafDom
SKM2016.227.SRAnvendelse af en rustvogn19-05-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.334.ØLRTilsidesættelse - Landsskatteretten - prisfastsættelse - råjordprisen05-08-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.281.HRUdbytte - rette indkomstmodtager - udbytteskat - hæftelse23-06-16SelskabsbeskatningDom
SKM2016.424.ØLRPræjudiciel forelæggelse - arbejdsudleje27-09-16VirksomhederKendelse
SKM2016.225.SKATStyresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C18-05-16SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2016.542.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skatteankenævnets kompetencer18-11-16Personlig indkomstKendelse
SKM2016.467.ØLRStraf - Forsvarersalær - ikke afsluttet - kærefrist beregnes fra modtagelsen13-10-16StrafKendelse
SKM2016.332.ØLRVæsentlige ændringer, tab af afgiftsmæssig identitet - fristregler29-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.515.BRBeregning af indbringelsesfrist- korrigeret afgørelse - formulering af påstande14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.331.ØLRTilsidesættelse af skøn - værdiansættelse af handelsværdi29-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.211.LSRKlage vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer i andelsboligforening samt anmodning om genoptagelse af omberegnet grundværdi.13-05-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.210.LSRBindende svar fra Skatterådet om, hvorvidt fertilitetsbehandling var fritaget for moms.13-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.209.LSRKlage vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse.13-05-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.206.SRKombinationssalg af biler og forsikringsydelser12-05-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.510.BRIndsættelser på bankkonto - skatte-og gaveafgiftspligt - ekstra ordinær genoptagelse14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.201.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201511-05-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2016.204.SRMoms - hoved- og biydelser - leveringssted12-05-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.292.VLRBefordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand27-06-16Personlig indkomstDom
SKM2016.427.VLRBefordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand27-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.583.BREjendomsvurdering - fastsættelse af råjordsværdi - værdistigning12-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.285.VLRMomsfradrag - genoptagelse - erstatningskrav - præjudicielle spørgsmål24-06-16Andet om momsKendelse
SKM2016.193.SKATUnderskrift på fakturaer, til brug for nedsættelse af antidumpingtold - styresignal09-05-16Erhvervsmæssig importStyresignal
SKM2016.540.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug18-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.522.BRUdlodning - lysbåd - frifundet i straffesag14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.191.SANSTSpørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandskonto ved fraflytning omfattede udbytter.04-05-16Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2016.513.BRMaskeret udlodning - værdiskøn - ekstra ordinær genoptagelse14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.186.SRBindende svar om tilskud til erhvervsskole - afkortet bindingsperiode03-05-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.185.SRBindende svar om tilskud til erhvervsskole - afkortet bindingsperiode03-05-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.184.LSRSpørgsmål om beskatning af beløb modtaget fra udlandet.03-05-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.183.LSRKlage vedrørende ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar, herunder vedrørende udgifter til mødebespisning.03-05-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.182.LSRSpørgsmål om, hvorvidt advokatomkostninger i forbindelse med retssag udgjorde en omkostning, der kunne reducere ejendomsavancen.03-05-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.500.BRBeslaglæggelse af køretøj - erstatningskrav - forældelse10-11-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Når man vil klageDom
SKM2016.178.LSRKlage vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse.29-04-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.177.LSRBindende svar angående berettigelse til fradrag for kroniske følger efter knoglebrud29-04-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.176.LSRKlage vedrørende modregning i overskydende skat til dækning af datterselskabs momsgæld.29-04-16Modregning og transportAfgørelse
SKM2016.437.BRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - virksomhedsskatteordningen03-10-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.175.LSRKlage vedrørende betaling af yderligere tinglysningsafgift ved overskridelse af tidsfrist for aflysning af tidligere pantebrev.28-04-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.174.SKATSKM-Meddelelse om SKATs behandling af klager over pålagte gebyrer28-04-16Når man vil klageSKAT-meddelelse
SKM2016.173.SKATStyresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 128-04-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenStyresignal
SKM2016.433.BRGenoptagelse - Nedsættelse af skattegrundlag29-09-16Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2016.171.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal27-04-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2016.445.ØLRFradrag - moms - brændstof - busleasingsarrangement06-10-16Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2016.192.SRKonsignation - Periodisering af køb og erhvervelser - Leveringsstedet for brugsret til salgs- og udstillingsarealer og for opfyldning af varer04-05-16Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.208.SRUdlejning - lejlighed - afvisning13-05-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.235.SRLeveringssted ved grænsehandel - fjernsalg23-05-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.203.SRAnpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien12-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.190.SRInvesteringsforeningsafdeling - overflytning til afdeling i værdipapirfond04-05-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.244.SRBanklån med renteloft - gæld - renteudgifter30-05-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.207.SRSocial forsorg og bistand, konsulentydelser13-05-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.202.SRUdførsel som rejsegods af rejsende med bopæl i Norge11-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.226.SRMoms - Fast ejendom - Etablering af nye taglejligheder - Byggeret18-05-16ByggeriBindende svar
SKM2016.200.SRMomsfri levering af el og vand til skibe i udenrigsfart11-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.199.SRSkattekredit - udviklingsomkostninger11-05-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.217.SRHjælpende og forberedende karakter - eksportleder ansat i Danmark13-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.242.SRGenbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs produktionsvirksomhed til enten en udenlandsk transparent enhed eller en udenlandsk filial27-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.215.SRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 21 - forening - momspligtige aktiviteter13-05-16MomspligtBindende svar
SKM2016.219.SRA/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret13-05-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.214.SRMoms - fradragsret - kulturel institution13-05-16FradragBindende svar
SKM2016.216.SRKooperationsbeskatning ikke opretholdt13-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.236.SRMomsfritagelse af klaverundervisning23-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.347.ØLRSyn og skøn - frist for, at stille supplerende spørgsmål12-08-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstKendelse
SKM2016.198.SRVirksomhedsordningen - overdragelse med succession10-05-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.238.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder23-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.237.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe23-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.187.SRSikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen03-05-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.205.SRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning - EDB-ydelser12-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.239.SRArbejdsplads, erhvervsmæssig befordring, fri bil25-05-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.167.SKATPræcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal25-04-16Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2016.418.BROmkostningsgodtgørelse - skattepligtig forening - tidspunkt for vurdering22-09-16Når man vil klageDom
SKM2016.163.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Torm A/S med aktier i Torm UK20-04-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2016.505.BRSkattepligt - Indbetalinger på konti - pengeoverførsler udlandet11-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.330.ØLRForsvarersalær i straffesag - straffesag ikke afsluttet29-07-16StrafKendelse
SKM2016.443.BREjendomsvurdering - råjordværdi - værdistigning05-10-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.329.ØLRVurderingsankenævnet - Landsskatteretten - saglige kompetence - fradrag for forbedringer - grundværdi29-07-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2016.429.BRSyn og skøn - overflødig bevisførelse27-09-16Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2016.162.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kunne fritages for registreringsafgift ved anskaffelse af handicapbus.15-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.161.LSRKlage vedrørende afgiftsfritagelse af specialindrettet køretøj.15-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.280.HRFraflytterskat - præjudiciel forelæggelse23-06-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2016.160.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en SFO kunne fritages for registreringsafgift af bus til transport af institutionens brugere.14-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.328.ØLRKommanditists - selvskyldnerkautionsforpligtelse - fradragskontoen29-07-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.420.BRAfvist - Overskridelse af indbringelsesfristen22-09-16Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
SKM2016.327.ØLREkstraordinær genoptagelse - Projekt Money Transfer - indsættelser på bankkonto29-07-16Personlig indkomstDom
SKM2016.502.VLRHenvisning til landsretten - moms på salg af byggegrunde10-11-16ByggeriKendelse
SKM2016.326.ØLRFradrag - grundværdien - grundforbedringer29-07-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.417.ØLRFradrag for forbedringer i grundværdien22-09-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.419.BRKursgevinst - tvangsindløst - kommanditselskab22-09-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.158.SKATMandskabsvogne - Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed - styresignal11-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2016.403.VLRSolcenter ikke drevet erhvervsmæssigt16-09-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2016.325.VLRKursgevinstbeskatning - non-recourse - hæftelsesbegrænsning kommanditselskab29-07-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.410.BRSalg til 0-sats af brugte biler - dokumentation19-09-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2016.284.ØLRAfvist - sikkerhedsstillelse - sagsomkostninger24-06-16Når man vil klageDom
SKM2016.414.BRGaveafgift - hævet på moders bankkonto - formodning for gave20-09-16Arv og gaverDom
SKM2016.324.ØLRSalg af telekort - eget navn - momspligt - afregningsbilag29-07-16FradragDom
SKM2016.402.BRForhøjelse af indkomst - urealiseret afkast på investering - grov uagtsomhed16-09-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.337.BRBeskatning - fiktiv jagtleje - rådighed til nærstående10-08-16Personlig indkomstDom
SKM2016.400.BRBeskatning - Fiktiv jagtleje - rådighed til nærstående15-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.283.ØLRRegistringspligt - udenlandsk indregistreret køretøj - regelmæssig tilbagevenden - mindstekrav24-06-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.401.BRRejse- og befordringsgodtgørelse16-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.151.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-04-16Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2016.149.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en sømand ansat på forskningsskib var berettiget til sømandsfradrag.04-04-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.148.LSRAfgørelse om, hvorvidt valutakursgevinst var skattepligtig.04-04-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2016.147.LSRAfgørelse om, hvorvidt advokatydelser til fagforenings medlemmer var momsfritaget.04-04-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.146.LSRKlage vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.04-04-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.310.VLRFortsat udlæg - uden ugrundet ophold - forældelse01-07-16UdlægKendelse
SKM2016.397.BRAfvisning - Lægeerklæring15-09-16Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2016.143.SKATPræcisering af reglerne for udstedelse af historiske nummerplader - styresignal01-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2016.309.VLRLempelse - nettoprincip - fordeling af udgifter01-07-16VirksomhederDom
SKM2016.142.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et aftaleforhold mellem klager og en udenlandsk virksomhed var omfattet af reglerne om arbejdsleje.31-03-16Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
SKM2016.392.BROverdragelse af fast ejendom - hovedaktionær - maskeret udbytte13-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.404.BRMaskeret udlodning - handelspriser - interesseforbundne parter16-09-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.395.BRKursgevinst - opgørelsesmetode - K/S - ekstraordinær genoptagelse15-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.396.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad15-09-16Når man vil klageDom
SKM2016.391.BRFri bil - delvis privat anvendelse - hovedaktionær13-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.264.ØLRBegrundelse - skøn - ugyldighed13-06-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.282.ØLRSagsomkostninger - delt - særlige grunde24-06-16Når man vil klageKendelse
SKM2016.232.ØLRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregler20-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.304.ØLRDriftsomkostninger, interessefællesskab, skærpet bevisbyrde, lønmodtager, hæftelse30-06-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.133.SKATStyresignal om omlægning af indkomstår17-03-16SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2016.130.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klagers anmodning om aktindsigt i kontrolrapporter udgør uforholdsmæssigt ressourceforbrug.17-03-16Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2016.129.LSRAfgørelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af SKAT var ugyldig, og om afslag på klagers anmodning om ekstraordinær genoptagelse var berettiget.17-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.128.LSRAfgørelse vedrørende genoptagelse af fradragsansættelse.16-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.127.LSRSpørgsmål om hvorvidt et, af et selskab, opkrævet transaktionsgebyr, kunne anses som vederlag for en momsfri finansiel ydelse.16-03-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.388.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - rådgivning - fri bolig12-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.224.SRElafgift -solcelleanlæg - ejer af solcelleanlæg fritaget for elafgift af eget forbrug.18-05-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.221.SRVidereudlodning - Udbytteskat - Maskeret udbytte - Udlodning fra datterselskab - Skattefrit tilskud17-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.223.SRElafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgift, når solcelleanlægget ikke var ejet eller placeret i forbindelse med en udlejningsejendom18-05-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.278.SRVirksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner23-06-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.153.SRAfvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger06-04-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.197.SRUdbytte - Videreudlodning - Begrænset skattepligt09-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.144.SRStruktureret fordring - certifikat - aktieindeks - fradragsbegrænsning04-04-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.154.SRAktieavance - EU-regler - kapitalbevægelse - restriktion06-04-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.233.SRSuccession - to landbrugsejendomme - pengetanksreglen20-05-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.150.SRMoms - tilskud og fradrag - udlejning af bygning04-04-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.140.SRSkade forvoldt af mekaniker er ikke omfattet af registreringsafgiftslovens § 7, stk. 118-03-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterBindende svar
SKM2016.286.BREjendomsinvesteringsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum - brugte anparter - fortegnsfejl i agterskrivelse24-06-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.220.SRArv - Gave - Formueoverdragelse - Gaveafgiftspligtig - Trust17-05-16Arv og gaverBindende svar
SKM2016.189.SRVirksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner03-05-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.152.SRSpil på heste, England/Isle of Man05-04-16Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2016.139.SRLeasingselskaber kan som udgangspunkt afgiftsberigtige på grundlag af indkøbspris. Interesseforbundne parter, skal dokumentere, at der i et ikke uvæsentligt omfang er foretaget afgiftsberigtigelser på et tilsvarende grundlag til uafhængige18-03-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterBindende svar
SKM2016.145.SRImportmoms - Adgang til at anvende udlægsregler04-04-16Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2016.170.SRStakingaftale - beskatning af gevinst27-04-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.155.SRAfgifter af spil - online-spil - væddemål og online-kasino - spil for bonus-spilpenge06-04-16Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2016.172.SRVirksomhedsordningen - kautionsforpligtelse over for selskab28-04-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.156.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger06-04-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.247.SRSkattekredit - bortseelse fra underskud - lempelse02-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.387.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - fribolig - rådgivning12-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.222.SRUdbytteudlodning - Retmæssig ejer17-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.141.SRMoms - Fast Ejendom - Salg momsfrit efter udlejning31-03-16ByggeriBindende svar
SKM2016.188.SROm fast driftssted i Dannark03-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.288.ØLRGrænsehandelskoncept - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed24-06-16Andet om momsDom
SKM2016.159.SRMomspligt af undervisning i kognitive træningsmetoder13-04-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.123.SKATSKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal14-03-16Politikker og retningslinierStyresignal
SKM2016.261.VLREjendomsavance - reel beboelse - stuehus - virksomhedsordningen10-06-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.572.ØLRStraf – skatteyders revisor medtiltalt – skattesvig - momssvig08-12-16StrafDom
SKM2016.409.ØLRStraf - medvirken - rådgiver - dødsbo - ejendomsavance - selskab tiltalt - skærpelse16-09-16StrafDom
SKM2016.463.BRBindende svar - afvisning - kontrolsag13-10-16Personlig indkomstDom
SKM2016.432.BRMaskeret udlodning - pantebrevshandel - fri bil - hovedaktionær29-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.295.BRForhøjelse efter straffesag27-06-16Personlig indkomstDom
SKM2016.383.BRIkke grundlag for at tilsidesætte forhøjelse af personlig indkomst - fundne kontanter09-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.354.VLREF-voldgiftskonventionen - adfærdskodeks-minimumsinformation - mangelfuld18-08-16Udenlandsk indkomst + Transfer pricingDom
SKM2016.118.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøve udgør en selvstændig ydelse eller ej10-03-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2016.117.LSRSpørgsmål vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse, for andelsboligforening.10-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.181.ØLRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn - fejl i skønserklæring29-04-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.372.ØLRAnke - afvist - overskredet ankefrist01-09-16Når man vil klageDom
SKM2016.115.SKATKantinemoms - administrativt forenklede ordninger - styresignal08-03-16MomsgrundlagStyresignal
SKM2016.196.BRSubjektiv skattepligt - fraflytning - udlandsophold over 180 dage09-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.279.HRVærdiansættelse - ejendom - dødsbo - 15%-reglen23-06-16DødsboerKendelse
SKM2016.265.BRRådighed over sommerbolig - hovedanpartshaver - direktør - skiftende forklaringer13-06-16Personlig indkomstDom
SKM2016.230.VLRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - bidrag fra nærtstående19-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.112.SKATFjernsalg i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal07-03-16MomspligtStyresignal
SKM2016.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt salg af ejendom var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven, samt hvorvidt klager skulle beskattes af genvundne afskrivninger.07-03-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.360.BRFristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse23-08-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.109.LSRSpørgsmål om, hvorvidt tilskud betalt af kommune i egnsteaterstøtte skulle indgå i momsgrundlaget.04-03-16MomsgrundlagAfgørelse
SKM2016.179.BREjendomsavance - parcelhusregel - skovdrift29-04-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.106.LSRAfgørelse om hvorvidt klagers produktion af varme til offentlig varmeforsyning var omfattet af reglerne om afgiftsfri levering af overskudsvarme.04-03-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.104.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en skatteyder opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse03-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.260.ØLRTilslutningsafgift - forbedringer - fradrag - ugyldighed10-06-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2016.102.LSRKlage vedrørende afslag på genoptagelse af grundværdiansættelsen.01-03-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.101.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klageren har realiseret et tab på en fordring, og herved kan få godkendt fradrag for denne fordring01-03-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.398.ØLRStraf - skattesvig - dokumentfalsk af særlig grov karakter over for SKAT15-09-16StrafDom
SKM2016.303.ØLRGrundværdianættelsen - udstykket grund - basisår30-06-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.229.BREkstraordinær genoptagelse - nedsættelse af momstilsvar19-05-16Når man ønsker en sag genoptaget + Andet om momsDom
SKM2016.333.BRFri bil - ikke betalt tillægsafgift for privat benyttelse05-08-16Personlig indkomstDom
SKM2016.99.SKATBeregning af UCITS-investeringsforeningernes delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - Præcisering - styresignal25-02-16FradragStyresignal
SKM2016.195.BRMoms - grænsehandelkoncept - campingvogne - berettiget forventning09-05-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2016.126.BRMaskeret udlodning - omgørelse15-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.98.SKATÆndring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal24-02-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2016.122.SRMoms på fast ejendom - afgiftspligtig person - uskiftet bo14-03-16ByggeriBindende svar
SKM2016.169.SRUafdækket pensionsordning - direktør - afløsningssum27-04-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.105.SRMoms - salg af fast ejendom - udlejning04-03-16ByggeriBindende svar
SKM2016.108.SRMomspligt af ydelser til A-kasser04-03-16MomspligtBindende svar
SKM2016.213.BRSelvstændig virksomhed - franchise - regning og risiko - ikke overdraget13-05-16Fradrag og afskrivninger + MomspligtDom
SKM2016.116.SRMandskabsvogne - kørsel til udlandet - opsamling af medarbejdere08-03-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterBindende svar
SKM2016.119.SRMineralolieafgift - godtgørelse - andre varer end jetfuel10-03-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.351.SRChokoladeafgift af kagemasse15-08-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2016.113.SRForening - forskning - afgiftspligtig person - fritagelse07-03-16Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2016.107.SRMomsfritagelse af stemmetræning04-03-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.234.SRVirksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser23-05-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.157.SRIkke udlæg, men salg af transportydelse07-04-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.121.SRBodeling - Bodelingsoverenskomst - Boslodskrav - Gave11-03-16Arv og gaverBindende svar
SKM2016.114.SRMoms ved udlejning mellem interesse og ikke-interesseforbundne parter08-03-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.125.SRVindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller15-03-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.111.SRFast driftssted - medarbejders flytning til Danmark07-03-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.194.BRSkattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - provision - overførsel til privat konto09-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.180.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - underskudssaldo29-04-16Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2016.124.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse - kontortids ophør15-03-16Når man vil klageDom
SKM2016.164.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyning - rette omkostningsbærer21-04-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.218.BROmgørelse afvist - dispositioner - ikke klart lagt frem13-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.132.ØLREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse17-03-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.165.HRGenoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning21-04-16TonnageskatDom
SKM2016.166.BRMaskeret udbytte - rette omkostningsbærer - etablering af virksomhed21-04-16Personlig indkomstDom
SKM2016.368.ØLRTilbagesøgningskrav anerkendt status som massekrav efter KL § 93.25-08-16Modregning og transportDom
SKM2016.251.ØLRKurstab - fordeling af fordring - vederlag i næring06-06-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.85.SKATStyresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse12-02-16SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2016.82.LSRSpørgsmål om hvorvidt køb og salg af ejendom var momsfritaget.11-02-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.74.LSRAfgørelse om fastsættelse af godtgørelse af afgift for et køretøj10-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.73.LSRSpørgsmål om hvorvidt udstationeret klager var omfattet af beskatningsreglerne i kildeskatteloven.09-02-16Angivelse og betalingAfgørelse
SKM2016.390.BRStraffesag - momsbekendtgørelsen - prøvesag - undladt forenklede fakturaer12-09-16StrafDom
SKM2016.266.BRMoney Transfer - udeholdt omsætning ekstraordinær genoptagelse13-06-16Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2016.252.BRKøb af ejendom - skattepligtig gave - grov uagtsomhed06-06-16Personlig indkomstDom
SKM2016.389.ØLRStraf - øl - vin - spiritus - tobak - chokolade - cigaretpapir - mineralolie - emballage - importør - afgiftssvig - momssvig12-09-16StrafDom
SKM2016.94.BREjendomsvurdering - grundværdi - råjordspris17-02-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.60.LSRSpørgsmål om hvorvidt klager var berettiget til omvalg efter skatteforvaltningsloven.05-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.57.SKATStyresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang05-02-16SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2016.61.SRS.M.B.A. - skattefri fusion og omdannelse05-02-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.55.LSRSpørgsmål om økonomisk risiko ved afvikling af erhvervsmæssig aktivitet05-02-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2016.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte de skærpede dokumentationskrav for at et fradrag for forbedringer kunne opnås.05-02-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.51.LSRAfgørelse om, hvorvidt grundværdiansættelse vedrørende ekstrafundering kunne genoptages.04-02-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.291.ØLRRetlig interesse i konkurs27-06-16Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2016.385.ØLRStraf - momssvig - købsmoms - revisorpåtegning09-09-16StrafDom
SKM2016.76.ØLRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - salg af rettigheder11-02-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.41.SKATGenoptagelse som følge af SKM2015.447.LSR om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen - styresignal28-01-16Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2016.88.HRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - fradrag - forelæggelse - EU-domstolen16-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2016.137.SRTab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.69.SRVærdiansættelse af stuehus - sikkerhed for gæld08-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.83.SRMomsfritagelse og lønsumsafgift - Køb og salg af Bitcoins11-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.52.SRVedtægtsændring med etablering af aktieklasser - generationsskifte04-02-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.87.SRMomsfritagne og momspligtige kurser udbudt af trossamfund16-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.120.SRAfgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen11-03-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.79.SREjendomsavance - ideelle andele af ejendom - afståelse - opdeling i ejerlejligheder - udlejning af fast ejendom - virksomhedsordningen - skattepligt11-02-16Ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.103.SRAktieoptioner, værdiansættelse, Black-Scholes, Ligningsrådets formel01-03-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.96.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen19-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.422.SRTobaksafgift af et elektronisk opvarmet tobakssystem med indhold af tobak23-09-16Tobak mv.Bindende svar
SKM2016.135.SRTab på fordring / erstatningskrav17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.71.SRMoms - Privat lægevagtsordning er momsfri09-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.56.SRMoms - udlejning af fast ejendom - kompensationsbeløb05-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.81.SRDentalprodukter - leveringssted - Ej mulighed for momsregistrering11-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.393.ØLRStraf - skattesvig - arbejdsmarkedsbidrag - lønsumsafgift13-09-16StrafDom
SKM2016.78.SRMomsfritagelse - Reparation af borerigge11-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.42.SRUdlån til ejendomsinvestering fra virksomhedsordningen29-01-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.86.SRMoms - Fast Ejendom - Ombygning - Væsentligheds vurdering - ombygningsudgifter kan ikke nedskrives15-02-16ByggeriBindende svar
SKM2016.72.SRRetmæssig ejer - udbytte - likvidationsprovenu - afvisning09-02-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.65.SRMomsfritagelse - Indførsel af luftfartøj - Formidling af charterflyvning08-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.45.SRSikkerhedsstillelse, stuehus - Virksomhedsskatteordningen01-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.63.SRAfgiftsfri taxi kan ikke anvendes til vægteropgaver08-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.80.SRGavepose forberedt til hank - afgiftspligtig - emballageafgiftsloven11-02-16MiljøafgifterBindende svar
SKM2016.66.SRMomsfritagelse af fodterapeutydelser og undervisning af fodterapeuter08-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.48.SRVirksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld04-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.44.SRSikkerhedsstillelse, stuehus- Virksomhedsskatteordningen01-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.84.SRUdenlandsk fond/Trust - transparent - ej almenvelgørende/almennyttigt formål12-02-16Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2016.35.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed25-01-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.34.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet25-01-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.299.BRKommanditist - fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres28-06-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.32.LSRSpørgsmål om den skattepligtige værdi af fri bolig, skal ansættes til markedslejen.22-01-16Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2016.31.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd - styresignal22-01-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indeholdelses- og registreringspligtStyresignal
SKM2016.30.LSRSpørgsmål om, hvorvidt udlejning af andelsbolig til søn, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.21-01-16Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2016.29.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kan anvende virksomhedsordningen.21-01-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.240.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer- fjernvarme26-05-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.93.HRUdlæg - tilskudsmidler - rådighed16-02-16UdlægKendelse
SKM2016.49.VLRSalgssum - pizzeria04-02-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.302.ØLRStraf - momssvig - skattesvig - uregistreret30-06-16StrafDom
SKM2016.59.VLRMaskeret udlodning - salg til underpris - manglende dokumentation05-02-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.430.ØLRStraf - skattesvig - hævninger - arveforskud29-09-16StrafDom
SKM2016.92.BRChokoladeafgift - skønsmæssig forhøjelse - slik købt i udlandet16-02-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teDom
SKM2016.68.VLRRette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter08-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.367.BRSkattepligt - lempelse - nedslag - dokumentation25-08-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.168.BRSkattepligt - fraflytning - bevisbyrde25-04-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.46.ØLRLønsumsafgift - passiv kapitalanbringelse - investeringsbeholdning03-02-16Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2016.50.ØLRSømandsbeskatning - statsstøtte - grundloven04-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.346.ØLRPræjudiciel forlæggelse - levering af aktiver - afvist12-08-16FradragKendelse
SKM2016.89.BRKlagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom16-02-16Processuelle bestemmelserDom
SKM2016.348.BRSkattepligtig indkomst - hævede beløb12-08-16Personlig indkomstDom
SKM2016.131.BRKonkursloven - frist - domsindbringelse - erstatning17-03-16Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2016.14.HRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse12-01-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.212.BRSkattepligt til Danmark - fraflyttere - sommerhus13-05-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.290.ØLRStraf - momssvig - skattesvig27-06-16StrafDom
SKM2016.24.ØLRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse18-01-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.47.ØLRMoms - databehandlingsydelser - engelsk underleverandør - finansielle ydelser - bindende svar03-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2016.1.SKATMoms - afgiftspligtig person - EU-domstolens dom den 29. september 2015 i sag C-276/14, Gmina Wroclaw04-01-16Andet om momsSKAT-meddelelse
SKM2016.90.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mellemregningskonto16-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.75.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - private lån11-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.91.BRVaremærkeforfalskning - udlevering af vareprøver - erstatning uden for kontrakt16-02-16VaremærkeforfalskningDom
SKM2016.25.VLRMoms - konkursbo - konneks modregning - skyldig moms - tab på debitorer21-01-16Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2016.77.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på fælleskonto - ligedeling11-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.26.VLRPålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden - nyt anbringende21-01-16Kontrolbestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionDom
SKM2016.70.BRSkønsmæssig ansættelse - indbetalinger - bankkonti - lån - spillegevinster08-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.40.BRErhvervsmæssig virksomhed - underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom27-01-16VirksomhederDom
SKM2016.6.SRVærdipapirfond, selvstændigt skattesubjekt07-01-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.36.SRMomsfritagelse - selvstændig gruppe - taxibestillingskontor26-01-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.15.SRUdlån fra virksomhedsordningen12-01-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.17.SRAlmennyttig fond anses for momspligtig person13-01-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.620.SRFusion mellem pensionskasse og livsforsikringsselskab21-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.12.SRMomspligt ved udlån af medarbejdere12-01-16MomspligtBindende svar
SKM2016.28.SRErhvervsråd, ikke offentlig myndighed, ikke almennyttig forening21-01-16Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.11.SRMomsfritagelse af udlejning af undervisere i babysvømning11-01-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.3.HRProces - henvisning til Landsretten - kursgevinstloven - værdiansættelse - lagerprincippet05-01-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2016.7.SRSkatterådet bekræfter, at reglerne om overskudsvarme finder anvendelse for en restvarme, som indvindes fra røggassen fra en specialkedel, der anvendes til afbrænding af lugtstoffer og som leveres som fjernvarme07-01-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.95.BREjendomsavance - bolig - ejerperiode17-02-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.138.SRTab ikke omfattet af kursgevinstloven - kommanditist - administrators underslæb17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.37.SRAfgift - propan fremstillet på basis af biomasse26-01-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.136.SRTab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.5.SRVirksomhedsordningen, gæld i stuehus07-01-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.23.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget levering af selskabsandele, regulering af fradrag14-01-16MomspligtBindende svar
SKM2016.10.HRSkattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - værdiansættelse - hjemvisning11-01-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.134.SRTab ikke omfattet af kursgevinstloven - forudbetaling for ydelser relateret til privatsfæren17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.287.ØLRKuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding - administrativ praksis24-06-16Energi og kuldioxidDom
SKM2016.27.ØLRMoms - fradrag - fakturakrav21-01-16FradragDom
SKM2016.2.ØLRSyn og skøn - spørgsmål til skønsmanden05-01-16SelskabsbeskatningKendelse
SKM2016.39.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse27-01-16Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2016.19.VLRBekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt13-01-16MiljøafgifterDom
SKM2016.100.VLRUdlæg - konkurs - forældelse25-02-16Forældelse + UdlægKendelse
SKM2016.53.BRFraflytterbeskatning - aktieavance - eftergivelse - forvaltningsretligt skøn05-02-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.43.BRKommanditist - tvangsindløsning - ejendomsavance01-02-16VirksomhederDom
SKM2016.4.VLRErstatning - direktør - driftstab07-01-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.64.BREjendomsavance - ubebygget grund - forhøjet anskaffelsessum - vedligeholdelse og forbedring - afståelse08-02-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.18.SRVirksomhedsordningen - kaution - begrænsning i opsparingsmulighed13-01-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.62.SRUdbetalinger - FNs pensionsordning - bortseelsesret - skattepligt efter PBL § 53 A, stk. 5 - ikke praksisændring05-02-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.20.BRFri bil - blandet benyttelse - eneaktionær og direktør - kørebog14-01-16Personlig indkomstDom
SKM2016.67.BRSkat - fradrag for løbende ydelser - begrænset skattepligt - ekstraordinær genoptagelse08-02-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.22.BRFri bil - flere biler - fri motorcykel - direktør og eneanpartshaver14-01-16Personlig indkomstDom
SKM2016.21.BRLønindtægt - hævninger på bankkonto - direktør og anpartshaver14-01-16Personlig indkomstDom
SKM2016.9.BRMoms - købsmoms - A-skat - indeholdelse07-01-16Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter + FradragDom
SKM2016.13.ØLRStraffesag - momssvig - skattesvig - kildeskat - delvist uregistreret - flere straffelovsovertrædelser - fællesstraf12-01-16StrafDom
SKM2016.38.BRRegistreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - udskiftning af motor - konstruktive ændringer26-01-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.33.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - erstatningsansvar25-01-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.577.VLRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk indregistreret08-12-16StrafDom
SKM2016.8.ØLRStraffesag - registreringsafgift - momssvig - bilimport - fiktive selskaber07-01-16StrafDom
SKM2016.16.HRAktieafståelse - udbyttebeskatning - forretningsmæssig begrundelse12-01-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.97.SRLån - Subordinated Capital Securities22-02-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.576.ØLRStraf - registreringsafgift - afgiftsmæssig identitet08-12-16StrafDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter