Du får automatisk et ekstra fradrag, når du indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger. Fradraget beregnes som en procentdel af dine indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019 (70.000 kr. i 2018). Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen. I beregningen fratrækkes summen af visse af indkomstårets skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger.

Du får også det ekstra fradrag for indbetalinger, som din arbejdsgiver laver for dig (arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger). 

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.

15 år eller mindre

Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 22 % af indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 71.500 kr. x 0,22 = 15.730 kr. i 2019.

Mere end 15 år

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 8 % af indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 71.500 kr. x 0,08 = 5.720 kr. i 2019.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter