Du får automatisk et ekstra fradrag, når du indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger. Fradraget beregnes som en procentdel af dine indbetalinger op til 73.100 kr. i 2020 (71.500 kr. i 2019). Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen. I beregningen fratrækkes summen af visse af indkomstårets skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger.

Du får også det ekstra fradrag for indbetalinger, som din arbejdsgiver laver for dig (arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger). 

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.

15 år eller mindre

Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 32 % af indbetalinger op til 73.100 kr. i 2020. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 73.100 kr. x 0,32 = 23.392 kr. i 2020.

Mere end 15 år

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 12 % af indbetalinger op til 73.100 kr. i 2020. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 73.100 kr. x 0,12 = 8.772 kr. i 2020.

15 år eller mindre til folkepension

År Sats Maks beløb
2019 22 % af indbetalinger op til 71.500 kr. 15.730 kr.
2020 32 % af indbetalinger op til 73.100 kr. 23.392 kr.

Mere end 15 år til folkepension

År Sats Maks beløb
2019 8 % af indbetalinger op til 71.500 kr. 5.720 kr.
2020 12 % af indbetalinger op til 73.100 kr. 8.772 kr.

 

Folkepensionsalderen justeres løbende og er som følger

Hvis du er født Kan du gå på folkepension, når du fylder
Før 1. januar 1954 * 65 år
Fra 1. januar 1954 til 30. juni 1954 ** 65,5 år
Fra 1. juli 1954 til 31. december 1954 ** 66 år
Fra 1. januar 1955 til 30. juni 1955 ** 66,5 år
Fra 1. juli 1955 til 31. december 1962 ** 67 år

* Datoen inklusive. ** Begge datoer inklusive.

Er du født efter den 31. december 1962, bliver din folkepensionsalder fastsat efter din forventede levetid.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.