Virksomheder har pligt til at indberette oplysninger til Skattestyrelsen, hvis de får statsstøtte på over 500.000 euro (3.727.850 kr. i 2018) pr. støtteordning. Statsstøtten kan være modtaget som fx godtgørelse af afgift eller anvendelse af lempet afgiftssats på miljø- og energiområdet.

Virksomheder skal indberette fra 1. august 2019 til 1. september 2019 for støtte modtaget i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Skattestyrelsen sender oplysningerne videre til det nye EU-statsstøtteregister.

Indberet statsstøtte

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter