Virksomheder har pligt til at indberette oplysninger til Skattestyrelsen, hvis de får statsstøtte på over 500.000 euro (3.720.900 kr. i 2017) pr. støtteordning. Statsstøtten gives til virksomhederne fx som afgiftslempelser på miljø- og energiområdet.

Virksomheder skal indberette fra 1. august 2018 til 1. september 2018 for støtte modtaget i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Skattestyrelsen sender oplysningerne videre til det nye EU-statsstøtteregister.

Indberet statsstøtte

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter