Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat.  

Din årsopgørelse for 2020 er klar i TastSelv fra mandag den 15. marts 2021. Her kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat sidste år. Husk, at hvis du kan få kørselsfradrag, skal du selv oplyse det på årsopgørelsen.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2021. Hvis du oplyser inden fristen, og du skal have penge tilbage, vil du få dem udbetalt hurtigere. Vi sætter i de fleste tilfælde automatisk pengene ind på din konto fra 9. april.

Hvis du vil se din forventede indkomst, fradrag og skat for 2021, finder du det på din forskudsopgørelse.

Se og ret din årsopgørelse

Vi får de fleste informationer om dig automatisk fra fx din bank, arbejdsgiver og SU. Hvis det hele ser rigtigt ud, behøver du ikke gøre noget. 

Følgende skal du selv oplyse:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Gevinst og tab på aktier og værdipapirer

Indtægter fra deleøkonomi (fx udlejning af værelse, bolig og bil)

Børnebidrag

Ægtefællebidrag

Kost og logi og dobbelt husførelse

Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.

Du skulle godkende dit oplysningsskema for indkomståret 2020 senest den 1. september 2021. Også selv om du ikke har andre oplysninger end dem, der står i dit servicebrev.

Du skal udfylde oplysningsskema, hvis du: 

 • driver selvstændig virksomhed
 • har udenlandsk indkomst eller ejendom - Læs mere under Udlandsforhold
 • har udlejet en bolig, som du ikke selv bor i
 • er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen
 • har forskudt regnskabsår
 • ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne

Læs mere om oplysningsskemaet

Forstå din forskudsopgørelse og årsopgørelse

forskellen mellem forskudsopgørelse og årsopgørelse

Hvad er det?

Forskudsopgørelsen

Er vores beregning af dine indtægter for det kommende år, og hvad du skal betale i skat.

 • Forskudsopgørelsen er:
 • Budget
 • Gælder kommende år
 • Kan justeres løbende

Årsopgørelsen

Er dit regnskab for det foregående år, hvor du kan se, hvad du reelt har tjent og betalt i skat.

 • Årsopgørelsen er:
 • Regnskab
 • Gælder sidste år
 • Opgøres én gang årligt

Hvornår sker der noget?

Du kan se din forskudsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år fra november.

Du kan se din årsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år i marts.

Hvad skal jeg gøre?

Forskudsopgørelsen

Justér din forskudsopgørelse, når du får den, eller hvis du fx:

 • Går op/ned i løn
 • Arbejder mere hjemmefra
 • Får udbetalt indefrosne feriepenge
 • Optager lån
 • Starter/lukker virksomhed

Årsopgørelsen

Tjek din årsopgørelse og se, om du får skat tilbage eller skal betale restskat:

 • Se, om oplysningerne er rigtige
 • Ret evt. oplysningerne