Kommunerne har udsendt en ejendomsskattebillet for 2018, hvori der fremgår, at en eventuel stigning i grundskylden indefryses.

Årsagen til indefrysningen skyldes, at regeringen i 2018 har vedtaget en ny lov, som betyder, at en eventuel stigning i grundskylden i perioden 2018-2020 ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig.

Det er ikke en frivillig indefrysningsordning, men gælder for alle boligejere, der har oplevet en stigning i grundskylden fra 2017-2018. Indefrysningen dækker hele stigningen for 2018, men vil først være trukket fra i 2. rate.

Indefrysningen er rente- og gebyrfri, og du kan for hvert år både se, hvor stort beløbet er for det pågældende år og samlet set.

Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen.

Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål

Det er stadig din kommune, der opkræver grundskyld. Du skal derfor kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål til din ejendomsskattebillet.

Den nye lov står beskrevet i Lov nr. 278 Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter.