Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du i 2018-2020 ikke har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden år for år, men først når du sælger din bolig. Den midlertidige indefrysningsordning betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. 

Indefrysningen er rente- og gebyrfri, og du kan på din årsopgørelse for kommunale ejendomsskatter for hvert år både se, hvor stort beløbet er for det pågældende år og samlet set.
Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen.

Indefrysningen af stigninger i grundskyld er nu frivillig, og du har mulighed for at framelde ordningen

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er nu ændret til en frivillig ordning, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget. 

Hvis du vælger at framelde dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. 
Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Fra den 1. maj 2021 har du mulighed for at framelde dig ordningen ved at logge på borger.dk og søge på "indefrysning". 
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. 
Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden.

Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til indefrysningen af grundskyld, kan du kontakte din kommune. Det er din kommune, der opkræver grundskyld (ejendomsskat).

Den seneste lovændring står beskrevet i Lov nr. 2227 Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven (§ 4) på retsinformation.dk