Dato for offentliggørelse
09 Oct 2018 14:59
Serienummer
S nr. 110
Resumé

Teknisk vejledning Rente er målrettet udviklere, programmører og andre, som har ansvaret for den tekniske del af renteindberetningen. Nogle afsnit forudsætter teknisk indsigt. 

Teknisk vejledning Rente suppleres af en indberetningsvejledning pr. indberetningstype. De findes på skat.dk/rente.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret og ændret som følger:

Årsultimo 2018 åbner for test på TFE og validering på TFE/produktion fra den 9. oktober 2018. Indberetning for årsultimo 2018 åbner også den 9. oktober 2018.

Enkeltvis indberetning og søgning efter den enkelte konto for årsultimo 2018 i tidligere indberetninger i TastSelv Erhverv åbner ultimo oktober 2018. Datoen vil blive meldt ud via driftsinfo, når denne er på plads. Læs mere i afsnit 9, bilag 1, hvilken XML der er gældende.

Kvartalsindberetning for 2. kvartal 2017 og 3. kvartal 2017 er lukket den 30. september 2018. Der kan derfor ikke laves rettelser til disse to perioder. I vil stadig kunne fremsøge, hvad I har indberettet for disse to kvartaler.

Afsnit 2.3 API dokumentation

  • API dokumentationen er opdateret

Afsnit 2.4, 3.2 og 4.4 - zip-fil

  • Præcisering af hvad systemet understøtter af zip-format

Afsnit 3.2

  • Præcisering af, hvad UniktNavn kan indeholde af bogstaver og tegn ved navngivning af filnavn i forbindelse med FTPs Gateway.

Afsnit 4.2, 5.2 og 6.3 - behandlingsrapport og rapport

  • Der er tilføjet optælling af beløb på hver status samt en sammentælling af alle beløb samt optælling på restancemarkering dvs. "LånForholdRestanceMarkering" = "true" i den seneste kontoperiode.

Afsnit 6.2 - Tidligere indberetninger (søg i konti)

  • Begrænsning på 100.000 i csv filen er fjernet. I vil nu få hele søgningen i csv filen.

Afsnit 9, bilag 2 - Sammenligning af kanaler

  • Tidligere bilag 2 (konverteringstabel) er udgået og tidligere bilag 5 er flyttet til bilag 2.

Afsnit 9 bilag 3 - Eksempler

  • Eksempler vedr. indberetning og svarfiler er opdateret for årsultimo 2018.

Afsnit 9 bilag 4 - Fejl- og advislister

  • Fejl- og advislister opdateret

Afsnit 9 bilag 5 - Vejledning om certifikater, roller og rettigheder

  • Tidligere bilag 6 er flyttet til bilag 5
ISBN-nummer
978-87-417-0336-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen