Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.745.SKATLand for land-rapportering - Meddelelse og indrapportering til SKAT21-12-17Transfer pricingSKAT-meddelelse
SKM2017.744.SRMellemholding, skattefrit udbytte, skævdeling af overskud, transparent enhed19-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.743.BRStraf – anden gangs overtrædelse – selskab – prøvesag – manglende kasseapparat01-11-17StrafDom
SKM2017.742.SKATAktindsigt i interne dokumenter - styresignal21-12-17Når man ønsker aktindsigtStyresignal
SKM2017.741.SKATRetningslinjer for sagstilskæring21-12-17Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2017.740.BRAfvisning af syn og skøn25-08-17Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
SKM2017.739.ØLRDøgnplejere - familiepleje - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere15-12-17Personlig indkomstDom
SKM2017.738.SKATLeasing - betaling af forholdsmæssig registreringsafgift - styresignal21-12-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.737.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201818-12-17Information og vejledning af private og virksomheder + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverkontrol + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.736.LSROmfattelse af kildeskattelovens §§ 48 E-F - Forskerskatteordningen26-04-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.735.LSRFritagelse af afgiftsbetaling i forbindelse med udbetaling fra alderspension04-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.734.LSRGenoptagelse af skatteansættelse for 2015 Skattefri aktieombytning af kapitalandele30-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.733.SRFormidling af turistydelser28-11-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.732.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder28-11-17MomspligtBindende svar
SKM2017.731.LSRFordrings forbliven i den personlige virksomhedsordning05-12-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.730.LSRNedsættelse af ejendomsværdien19-09-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.729.SRSplitleasing - afregningsintervaller28-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.728.SRPeriodisering - Retserhvervelse af Upfront fee28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.727.SREventforening - to virksomhedsaktiviteter - ikke fuldt momsfradrag22-08-17FradragBindende svar
SKM2017.726.SRFri bolig - beskatningsgrundlag28-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.725.SRMomspligtige og momsfrie tilskud - Leveringssted24-10-17MomspligtBindende svar
SKM2017.724.SRHestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighed28-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.723.SRIrsk investeringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte28-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.722.SKATIndberetning af oplysninger om hvidvask eller finansiering af terrorisme til anklagemyndigheden (SØIK)14-12-17Økonomisk kriminalitet + Indsatsværktøjer - Told, efterkontrol + Samarbejde med andre myndighederMeddelelse
SKM2017.721.BRGrov uagtsomhed – mangelfulde oplysninger i selvangivelsen – 6-måneders fristen30-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.720.SROPP-projekt - kontorbygning28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.719.SROPP-projekt - hospice28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.718.SRRetserhvervelse af bonus, genoptagelse28-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.717.SRUdlån fra virksomhedsordningen - obligationer28-11-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.716.SRSelskab - væddemål - omkostninger28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.715.SRMomspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selv28-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.714.ØLROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurdering16-10-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.713.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparent28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.712.SRAmerikanske LLC'er anset for skattemæssigt transparente28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.711.SRMoms - fradragsret - forsikringsskader på personbiler28-11-17FradragBindende svar
SKM2017.710.ØLRFast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomst15-11-17Personlig indkomstDom
SKM2017.709.HRBeregning af indbringelsesfristen - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten24-11-17Andet om momsKendelse
SKM2017.708.ØLRUgyldig afgørelse - ekstraordinær genoptagelse15-11-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2017.707.LSRFradrag for ukurans nedskrivning18-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.706.BRMaskeret udlodning – salg af springhest23-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.705.ØLRStraf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstraf06-11-12StrafDom
SKM2017.704.ØLRSagsomkostninger – frafald af synspunkter – nye oplysninger21-11-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.703.ØLRStraf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager - ordensbøde30-10-17StrafDom
SKM2017.702.LSRNon-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien24-11-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.701.LSRResident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien24-11-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.700.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201801-12-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2017.699.LSRSkattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fond29-11-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.698.LSRPilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal24-11-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.697.SRReklamekoncept - donationer til godkendte foreninger28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.696.LSRYderligere registreringsafgift på ombygget varebil05-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.695.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser04-08-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.694.SRAndelsselskab - udviklingsomkostninger25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.693.ØLRRådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodning12-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.692.SROmdannelse af A/S til P/S - Overførselsreglen - Beskatning af likvidationsavance24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.691.SROphør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftssted28-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.690.SRMoms - momsfritagelse for almenvelgørende organisation24-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.689.VLRSagsomkostninger - egen skyld - sagsomkostninger ikke ophævet02-10-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.688.SRPensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 524-10-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.687.SRBehandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatning26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.686.BROphævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostninger17-11-17Når man vil klageDom
SKM2017.685.SKATAmortisationsrenten for 201801-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2017.684.BRIndsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagen08-11-17Personlig indkomstDom
SKM2017.683.ØLRDet skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusion27-10-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.682.BRIndsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentation19-10-17Personlig indkomstDom
SKM2017.681.SRAnstalt i Liechtenstein og selskab på Curacao28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.680.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201828-11-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.679.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2017 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb24-10-17Virksomheder + Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.678.ØLRBetaling til SKAT - før fristdagen - ikke omstødelige17-11-17Afdragsordninger og henstandDom
SKM2017.677.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond22-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.676.SRMomsfritagelsen vedrørende betalinger og overførsler- køb af it-system22-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.675.HREn kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto16-11-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.674.HREn kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto16-11-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.673.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201828-11-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.672.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201728-11-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.671.SRSkattemæssige konsekvenser af stiftelse af fond samt indskud i fonden28-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.670.ØLRRegistreringsafgift – hæftelse for ikke-betalt afgift af parallelimporteret bil – ond tro21-11-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.669.ØLREjendomsskat - Inddrivelse - udlæg22-02-17Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2017.668.SKATHavneydelser - fast ejendom - leveringssted - styresignal27-11-17MomspligtStyresignal
SKM2017.667.LSRBeregning af tinglysningsafgift – Overdragelse af ejendom fra et I/S til et P/S27-10-17TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2017.666.LSRFradragsret for moms i forbindelse med indkøb af porteføljeforvaltningen13-10-17FradragAfgørelse
SKM2017.665.LSRForenings momsfritagelse af medlemskontingenter, tilskud og gaver03-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.664.SKATKorrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 - styresignal23-11-17SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2017.663.SANSTInddragelse af prøveskilte grundet udlån08-11-17StrafAfgørelse
SKM2017.662.LSRSkattepligt ved salg af ejerlejlighed18-10-17EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2017.661.LSRInddrivelsesrenter vedrørende restskat03-07-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.660.SRKapitallivsforsikring fortsat omfattet af PBL § 50 ved skift af porteføljemanager24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.659.SRSpilafgift - spil uden indsats for medlemmer af en forening24-10-17Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2017.658.BREkstraordinær genoptagelse – sygdom – Skatteforvaltningsloven – reaktionsfrist01-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.657.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.656.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.655.VLRNedsættelse af skattepligtig indkomst – salg af anparter – aktieavancebeskatning25-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.654.SRSkattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidler24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.653.SRSærlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasser24-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.652.ØLRStraf - skatte- og momssvig - kildeskat - brødre - dokumentfalsk25-09-17StrafDom
SKM2017.651.SRSkattepligt til Danmark af pension24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.650.SKATSupplerende pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 517-11-17Kontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerMeddelelse
SKM2017.649.SRHåndværkerfradrag ved installation af el-fyr24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.648.SRMoms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser24-10-17FradragBindende svar
SKM2017.647.SRGodtgørelse af elafgift til varmepumpe24-10-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.646.SRVirksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaber24-10-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.645.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - Valutakursgevinst24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.644.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201808-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.643.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201708-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.642.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201808-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.641.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201708-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.640.SRMoms - udviklingsprojekt - tilskud og momsfradrag24-10-17MomsgrundlagBindende svar
SKM2017.639.BRStraf - udeblivelsesdom - andengangsovertrædelse af momsbekendtgørelsen04-05-17StrafDom
SKM2017.638.SRGrænseoverskridende skattepligtig fusion24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.637.SRTrust - transparent - stifter24-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.636.SANSTAfvisning af klage12-09-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.635.LSREt selskabs beskatning af modtagne licensindtægter - Periodisering01-11-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.634.SRMoms - Investeringsgode - Regulering - Overdragelse af IT-system24-10-17Lønsumsafgiftspligt og registrering + FradragBindende svar
SKM2017.633.SRBruttolønsordning til betaling af studieafgift24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.632.SRHåndværkerfradrag ved benyttelse af underentreprenør24-10-17Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.631.SRPensionsordning - virksomhedsordningen - køb af aktier for opsparet overskud24-10-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.630.BRAfvisning31-10-17Når man vil klageDom
SKM2017.629.SRPeriodisering af tilskud - straksafskrivning24-10-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.628.SRInvesteringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte24-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.627.SRMomspligt af ydelser i form af træning af servicehunde24-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.626.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.625.BRIndsætninger bankkonto - skattepligtig gave - ekstraordinær genoptagelse19-10-17Arv og gaverDom
SKM2017.624.SRVindmølleandele, skematisk ordning kunne ikke anvendes24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.623.ØLREjendomsavance – parcelhusreglen – forældrekøb kort frist – ekstraordinær genoptagelse13-10-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.622.SKATUdtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen - styresignal01-11-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2017.621.SRMomsfritagelse af vaccinationer udført af underleverandør26-09-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.620.SRPartnerselskab - fast driftssted - solcelleanlæg26-09-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.619.ØLRSagsomkostninger – retsplejeloven – ophævelse af omkostninger04-05-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.618.VLRSagsomkostninger – retsplejeloven – sagsomkostninger ikke ophævet17-08-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.617.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201823-10-17Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2017.616.SKATListe over anerkendte flyselskaber03-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2017.615.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparent24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.614.BRIndsætninger på konti – lån – Objektiv dokumentation16-10-17Personlig indkomstDom
SKM2017.613.BRIndtægt fra udlandet – ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser09-10-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.612.SKATPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 127-10-17Personlig indkomst + KontrolbestemmelserMeddelelse
SKM2017.611.SRTinglysningsafgift vedrørende visse ejerpantebreve i fast ejendom26-09-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.610.LSRAvancer og tab på udenlandske aktier13-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.609.ØLRStraf – momssvig – emballageafgift – øl- og vinafgift – bestikkelse – dokumentfalsk – falske pantetiketter18-01-17StrafDom
SKM2017.608.LSRErhvervelsesmoms ved leasing af båd gennem leasinggiver, som er en fransk bank13-10-17Andet om momsAfgørelse
SKM2017.607.LSRUgyldighed samt momsansættelse11-10-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.606.LSRMulighed for at fratrække tab på fordring på tidligere ægtefælle i skattepligtig indkomst30-08-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.605.SRAndelsselskabs deltagelse i en cash pool ordning26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.604.SREngelsk ACS anset for skattemæssigt transparent24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.603.BREjendomsavance – afståelsessum – syn og skøn10-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.602.BRFradrag for grundforbedringer - Sagsomkostninger13-10-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.601.SRGrænseoverskridende fusion - underskud24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.600.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt26-09-17ByggeriBindende svar
SKM2017.599.BRAftale om fælles bestemmende indflydelse ikke godtgjort - betalingskorrektion02-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.598.BRStraf – revisor – rettighedsfrakendelse – bedrageri – skattesvig – medvirken – momssvig – dokumentfalsk - bogføringsloven04-08-17StrafDom
SKM2017.597.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201820-10-17EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2017.596.LSRForhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parter13-09-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.595.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse - Modregningsforbud25-09-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.594.LSRRenter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bank13-09-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.593.LSRModregning i overskydende skat27-09-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.592.LSRAfgift ved gavedispositioner26-09-17Arv og gaverAfgørelse
SKM2017.591.LSRSkattefri godtgørelse af rejseudgifter - Lønomlægning10-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.590.LSROpretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabet04-10-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.589.LSRSagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bil26-09-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.588.HREjendomsavance - kommunes overtagelse efter planloven - ikke ekspropriation09-10-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.587.SRVærdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter26-09-17EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2017.586.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser04-08-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.585.SROverskudsvarme - anlæg til nedkøling af procesluft - varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstilling26-09-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.584.SRFast driftssted - Bygge- og anlægsvirksomhed26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.583.SRLedelsens sæde26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.582.SRVederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner26-09-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.581.SRMomspligt af kurser i køreteknik26-09-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.580.VLRRetssikkerhed - samtykkeerklæring - genoptagelse25-09-17Personlig indkomstDom
SKM2017.579.ØLRBeskatning - erstatning - positiv opfyldelsesinteresse - renter - periodisering26-09-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.578.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond22-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.577.SROphævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring26-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.576.SRMoms - afgiftspligtig person - kommunal institution - specialtandpleje og omsorgstandpleje26-09-17MomspligtBindende svar
SKM2017.575.SRAfvisning27-06-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.574.SRDobbeltdomicil - fuld skattepligt26-09-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.573.LSRMomsfritagelse af kunstnerisk virksomhed - frihåndstatoveringer14-06-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.572.SRMoms - Selvejende Institution kan sælge ejendom momsfrit26-09-17ByggeriBindende svar
SKM2017.571.LSREt selskabs lån til ejer af selskabet - Udlodning08-09-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.570.LSRAktieindkomst – Hævninger på mellemregning15-09-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.569.SRAnbringelse af pensionsmidler i unoterede aktier26-09-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.568.SRTrust - transparens - gave26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.567.BRStraf – skattesvig – momssvig – rufferi medvirken08-04-15StrafDom
SKM2017.566.SRFast driftssted ved projektstyring fra dansk kontor20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.565.BRStraf – skattesvig – momssvig05-02-16StrafDom
SKM2017.564.VLRStraf – skattesvig – momssvig – inddraget registrering13-09-17StrafDom
SKM2017.563.ØLRStraf – skattesvig – aktier – salg til udstedende selskab16-08-17StrafDom
SKM2017.562.SKATGenoptagelse - Flytning af registreringsafgiftspligtig avance fra nye køretøjer til eftermonteret udstyr eller byttebiler - styresignal26-09-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.561.BRKrydstogtskib kunne ikke anvende tonnageskatteordningen30-08-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.560.BRStraf - registreringsafgift - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom - selskab22-08-17StrafDom
SKM2017.559.BRNulstilling - ugyldighed - aktindsigt - selvinkriminering22-08-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.558.SRUdenlandsk kapitalforsikring - Opsigelse - skatte- og afgiftspligt28-08-17Arv og gaverBindende svar
SKM2017.557.LSRKøb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed - succession14-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.556.LSRGenoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud13-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.555.LSRÆndring af fremførselsberettiget tab08-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.554.SRKapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber28-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.553.SKATStyresignal om omlægning af indkomstår19-09-17SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2017.552.BRFradrag for grundforbedringer - ny dokumentation - ophævelse af sagsomkostninger11-09-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.551.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – sagsbehandlingstid - forældelse08-08-17StrafDom
SKM2017.550.VLRForsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse af salær – rimeligt tidsforbrug04-09-17StrafDom
SKM2017.549.SRMoms på fast ejendom - tilbageskødning af byggegrunde22-08-17ByggeriBindende svar
SKM2017.548.ØLRPræjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutter31-08-17SelskabsbeskatningKendelse
SKM2017.547.SRInvesteringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltning22-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.546.BRRegistreringsafgiftsloven - storkundeordningen - annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR)31-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.545.LSRSælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordning30-08-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.544.SRMoms - ejendomsselskabs salg af fast ejendom22-08-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.543.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - reverse charge - outsourcing af administration - køb af system22-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.542.SRMomsfritagelse af ydelser i form af formueforvaltning med investeringsmandat fra selvstændig gruppe til medlemmer22-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.541.SKATMoms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - styresignal11-09-17FradragStyresignal
SKM2017.540.SRErhvervsbeskatning - udlejning af aktiver27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.539.VLRKildeskat på aktieudbytte - dobbeltbeskatning etableringsret03-07-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.538.SKATGenoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - styresignal06-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2017.537.SKATMoms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - præcisering - styresignal05-09-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.536.SRMoms - forsikring - snerydning - abonnement22-08-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.535.SRUnderskudsbegrænsning og fraflytning27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.534.ØLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - ej objektivt bevis for finansiering af privat forbrug ved gavebeløb og kasinogevinster - skattemyndighederne berettiget til at ændre ansættelsesgrundlaget25-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.533.SRBeskatning af kompensation for forhøjelse af bidragssatser22-08-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.532.SRMomspligt af kursusvirksomhed med efteruddannelse af kørelærere22-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.531.BRFradrag for grundforbedringer – Ophævelse af sagsomkostninger23-08-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.530.BRIndbetalinger – lånearrangement – forkortet ligningsfrist – begrundelsesmangler22-08-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.529.ØLRStraf – momssvig – urigtig momsangivelse - revisor16-08-17StrafDom
SKM2017.528.BROmkostningsgodtgørelse – transport, afslag og manglende hæftelse14-08-17Når man vil klageDom
SKM2017.527.BRStraf – registreringsafgift – autocampere – urigtige oplysninger til SKAT om importpriser og salgspriser19-06-17StrafDom
SKM2017.526.ØLRSag om afslag på omkostningsgodtgørelse skulle ikke behandles efter småsagsreglerne10-07-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.525.LSRSkattepligt i forbindelse med forenings overdragelse af ejendom27-06-17EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2017.524.LSREvt. momspligt ved salg af en byggeret30-08-17ByggeriAfgørelse
SKM2017.523.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse - genoptagelse af bindende svar22-08-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.522.LSRFradrag for tab på en fordring17-07-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.521.BRFradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter til elforsyning - grundforbedrende foranstaltninger07-08-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.520.SRDigital valuta anset for struktureret fordring22-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.519.SRFast driftssted - salgs- og servicemedarbejder - hjemmekontor27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.518.ØLRBeskatning af ulovligt aktionærlån – Skatteyderens bevisbyrde for realitet af lån15-08-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.517.BRDirekte følge - spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar efter en ændring af bankens momstilsvar14-08-17VirksomhederDom
SKM2017.516.SRRabatordning27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.515.SRFast driftssted - tysk byggeselskab27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.514.SRInternational sambeskatning - genplacering ejendomsavance27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.513.HRFradrag - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis passivitet30-06-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.512.HRFradrag for driftsomkostninger - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis - passivitet30-06-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.511.SRIntet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser27-06-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.510.LSRBeskatning af pensionsafkast28-06-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.509.SRFast driftssted - underentreprenør27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.508.BRRådighedsbeskatning af sommerhus - hovedanpartshaver21-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.507.BRGrundforbedringsfradrag – dagældende vurderingslov – udgifter til intern vej – ophævelse af sagsomkostninger – retsplejeloven30-06-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.506.HRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – skatteproces/”nyt” anbringende16-08-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.505.VLRIndsættelser maskeret udlodning - fri bil - ansættelsesfrist - gyldighed28-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.504.ØLRBeskatning af fri bil - specialindrettet køretøj14-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.503.ØLRGrundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skøn06-06-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.502.SRCFC dispensation27-06-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.501.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201716-08-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2017.500.ØLRSagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grunde29-05-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.499.BRIndkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincip21-07-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.498.BRRegistreringsafgift - personbil - bopæl - svenske nummerplader30-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.497.ØLRRegistreringsafgift – beslaglæggelse - proportionalitetsprincippet23-05-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2017.496.SRTysk ph.d.-studerende - legat fra hjemland27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.495.SRTysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemland27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.494.SRRenter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtig27-06-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.493.BRPensionsbeskatningsloven - suspension af frist - berettigede forventninger12-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.492.LSRPålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamper21-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.491.LSRSplitleasing - Værdi af fri bil08-06-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.490.LSRAfgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - Dekorfondant11-04-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.489.LSRFradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiften26-06-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.488.LSRSkattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagne17-05-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.487.SRSkattefrihed - etablering af biogasanlæg27-06-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.486.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - styresignal09-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.485.SRSuccession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag27-06-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.484.SRUdenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjekt23-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.483.BRFri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligt17-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.482.BRAfskrivning – software – realitet11-07-17VirksomhederDom
SKM2017.481.SRIkke fast driftssted, virksomhed omfattet af "international trafik"27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.480.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag - selskab18-05-17StrafDom
SKM2017.479.ØLRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen27-04-17Når man vil klageDom
SKM2017.478.VLRMoney Transfer-projektet - skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Island.13-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.477.VLRBeskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretning27-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.476.SRTrust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparent27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.475.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse27-06-17FradragBindende svar
SKM2017.474.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse og salg27-06-17MomspligtBindende svar
SKM2017.473.BRLønindkomst - overførsler fra udlandet - ekstraordinær genoptagelse01-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.472.BRAktionærlån - insolvensbedømmelse23-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.471.VLRUniversitetsansat udstationeret til Storbritannien skattepligtig til Danmark af lønnen fra det danske universitet.02-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.470.ØLRStraf - skattesvig - afskrivning - personbiler - tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringer23-05-17StrafDom
SKM2017.469.SRAktieombytning - henstandssaldo - omgåelse27-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.468.BRFradrag i grundværdi - dokumentation - overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesum30-05-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.467.ØLRFordeling af rentefradrag - tidligere ægtefæller - fælles gæld - forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelser31-05-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.466.ØLRStærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse - maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandele01-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.465.HRAktieavancebeskatning - henstandsbeløb - fri bevægelighed02-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.464.BRMaskeret udbytte - fri bil07-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.463.BRTandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriteriet17-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.462.BRRegistrering af oplysninger i offentlige registre - gavebeskatning - nærtstående bevisbyrde07-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.461.ØLRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet – bevisbyrde21-06-17FradragDom
SKM2017.460.BRFast driftsted – håndværksmæssige ydelser i Danmark13-06-17VirksomhederDom
SKM2017.459.SRElafgift - godtgørelse - datacenter - UPS27-06-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.458.ØLRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen - dagældende kursgevinstlovs § 25, stk. 2, jf. § 33, stk. 120-06-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.457.LSROpkrævning af spiritusafgift for færdigblandet gløgg med rom - Tarifering14-02-17Øl, vin, spiritus og mineralvandAfgørelse
SKM2017.456.BRRegistreringsafgift - inddragelse af prøveskilte29-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.455.BRMaskeret udlodning – egenmægtig tilegnelse ved bedrageri – erstatning for bedrageri27-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.454.BRDokumentation for udtræden af et kommanditselskab26-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.453.SRBitcoin mining og tilrådighedsstillelse af datakapacitet - moms og godtgørelse af elafgifter27-06-17Energi og kuldioxid + Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.452.SRErstatningsbeløb i form af engangsbeløb efter overenskomst27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.451.SRKommunalbestyrelsesmedlemmers anvendelse af 60-dages-reglen i Ligningslovens § 9 B efter nyvalg27-06-17Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.450.SRTuba finansieret ved lønomlægning27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.449.SRVederlagsaktier omfattet af LL § 7 P28-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.448.BRSagsomkostninger - grundforbedringer - ændret påstand11-07-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.447.BRAktindsigt – tavshedspligt – skatteforvaltningslovens § 1720-06-17Når man ønsker aktindsigtDom
SKM2017.446.VLRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab10-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.445.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – træk på mellemregningskonto08-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.444.VLRLønsumsafgiftspligt - zoologiske anlæg - afgiftsfritagelsen - "museumsvirksomhed"07-06-17Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2017.443.VLRReservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person - momsfritagelse20-06-17Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2017.442.ØLRSagsomkostninger - retsplejelovens § 312 - delvise sagsomkostninger29-05-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.441.ØLRInteresseforbundne parter - modstående interesser - korrektion af handelspriser på ejerlejligheder - skønsmæssig værdiansættelse - maskeret udlodning19-06-17EjendomsavancebeskatningDom
SKM2017.440.BRIndsætninger på bankkonto, værdi af bil, udlodning og hævninger i selskab m.v.06-06-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.439.VLRPræjudiciel forelæggelse - moms ved salg af byggegrund15-05-17ByggeriKendelse
SKM2017.438.SKATNy denatureringsprocedure til fuldstændig denaturering af alkohol – styresignal11-07-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.437.SKATStyresignal - Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere03-07-17Andet om momsStyresignal
SKM2017.436.DEPRetssagsvejledning26-06-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.435.SKATPålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 530-06-17Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerMeddelelse
SKM2017.434.ØLRStraf - momssvig - negative momsangivelser - direktør27-04-17StrafDom
SKM2017.433.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom06-09-16StrafDom
SKM2017.432.LSRTilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence15-06-17MiljøafgifterAfgørelse
SKM2017.431.LSREvt. fast driftssted i Danmark for litauisk selskab - Samarbejdsaftale mellem dansk og litauisk selskab14-06-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.430.LSRModregning i beløb hidrørende fra virksomheds skattekonto indbetalt til dækning af momstilsvar – Modregningen sker til dækning af misligholdt studielån08-05-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.429.LSREfteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar24-03-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.428.VLRSuccession - korrektion af pris - interessefællesskab30-05-17Arv og gaverDom
SKM2017.427.SRHvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed23-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.426.SRHvedefutures for en planteavler, der allerede havde solgt sin hvede, kunne ikke anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed23-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.425.SRHvedefutures for en svineproducent, der indgås for at prissikre kommende forbrug af foderhvede og foderbyg, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.23-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.424.SKATStyresignal - skatteaftale - Øresund31-05-17Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstStyresignal
SKM2017.423.SRManglende aftale mellem arbejdsgiverselskabet og de ansatte om anvendelsen af ligningslovens § 7 P21-05-23Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.422.SRFordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle25-04-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.421.SRModregning og godtgørelse ved fraførsel af affald23-05-17MiljøafgifterBindende svar
SKM2017.420.SKATPraksisændring - Momsfritagelse af levering af blod fra mennesker - styresignal26-06-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.419.BRForsvarer salær – frivillig indbetaling - bødenedsættelse30-01-17StrafKendelse
SKM2017.418.ØLRStraf - told - vandpibetobak - smugleri03-03-17StrafDom
SKM2017.417.ØLRFradrag for tab - kursgevinstloven18-05-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.416.ØLRStraf - skattesvig - frifindelse - transparente selskaber - ikke forældet25-04-17StrafDom
SKM2017.415.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignal22-06-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.414.VLRSyn og skøn - honorar til fratrådt skønsmand08-05-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.413.BRAfvisning af anmodning om syn og skøn02-06-17ErhvervsejendommeKendelse
SKM2017.412.SKATGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve – styresignal20-06-17TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2017.411.SRFast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S23-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.410.SRCEO Fraud, driftstab, fordring23-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.409.ØLRStraf - momssvig - frifindelse - nye oplysninger02-05-17StrafDom
SKM2017.408.SRVirksomhedsordningen - ubeboet stuehus - sikkerhedsstillelse23-05-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.407.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug24-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.406.ØLRRegistreringsafgift - bopæl - dobbeltdomicil - opgørelse af opholdsdage23-05-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.405.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelse17-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.404.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyning08-05-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.403.ØLRKonkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjort16-02-17Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2017.402.SKATStyresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån16-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2017.401.ØLRStraf - registreringsafgift - momssvig06-11-15StrafDom
SKM2017.400.ØLRStraf - skattesvig - sort aflønning01-12-16StrafDom
SKM2017.399.SKATStyresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året15-06-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2017.398.SKATListe over anerkendte flyselskaber14-06-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2017.397.LSRModregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet30-05-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.396.LSRModregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter01-06-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.395.LSRHenstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse10-03-17Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2017.394.LSROpkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom08-06-17TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2017.393.SKATUbenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven - styresignal06-06-17SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2017.392.SKATGenoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignal06-06-17Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2017.391.SRVærdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusion23-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.390.SRForbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)23-05-17Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.389.SRBeskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordning23-05-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.388.SKATStyresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien02-06-17EjendomsvurderingStyresignal
SKM2017.387.SRAfvisning af anmodning om bindende svar23-05-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.386.SRMoms - Almen boligforenings salg af byggegrund28-03-17FradragBindende svar
SKM2017.385.ØLRBeskatning af fri bil - firmabil på gule plader09-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.384.SRVærdi af fri bil ved deleleasing25-04-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.383.LSRSkattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale17-05-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.382.LSRGrundlag for omberegning af grundværdien19-05-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.381.SRDispensation for pensionsalder for kabinepersonale og piloter vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger23-05-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.380.SRMomspligt - kuratorsalær25-04-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.379.SRIkke momsfritaget kontingent til forening28-03-17MomsgrundlagBindende svar
SKM2017.378.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - momsfri administration af kundeforespørgsler25-04-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.377.SRInvesteringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse23-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.376.SRPersonalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr25-04-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.375.SRAfgift - engangsservice - palmebladsprodukter25-04-17MiljøafgifterBindende svar
SKM2017.374.SRSkattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse25-04-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.373.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer20-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.372.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer20-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.371.LSROphør som partner i en kapital- og venturefond16-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.370.LSRHvorvidt en forening anses som almennyttig - Skattepligt i forbindelse hermed02-12-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.369.LSRGenoptagelse og ændring af grundværdiansættelse10-04-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.368.SRMoms - fællesregistrering - fast ejendom28-03-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.367.LSRInddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode10-05-17StrafAfgørelse
SKM2017.366.VLRBeskatning af fikseret jagtleje - fri rådighed - jagtarealer til nærtstående20-04-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.365.BREkstraordinær ansættelse - skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt.01-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.364.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201616-05-17EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2017.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - konfiskation - særlige omstændigheder02-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.362.BRRådigbedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaver27-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.361.SRTilskud til egnsteater ikke omfattet af momsloven25-04-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.360.BRSkønsmæssig ansættelse af lønindkomst - bestemmende indflydelse - maskerede udlodninger01-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.359.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighed28-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.358.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - dokumentfalsk - fiktive handler med solceller19-10-16StrafDom
SKM2017.357.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse25-04-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.356.ØLRIndregning af restskatter - forældelsens begyndelsestidspunkt - udlæg03-04-17ForældelseKendelse
SKM2017.355.BRFradrag for anlægsudgifter25-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.354.BRHævninger i selskab udgjorde udlodning - ikke godtgjort, at der var tale om et lån24-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.353.LSRKunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud22-08-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.352.SRMomspligt - Finansielle el-kontrakter25-04-17MomspligtBindende svar
SKM2017.351.SRKompensationsbeløb - konvertering af forsyningsområde - ikke momspligt25-04-17MomspligtBindende svar
SKM2017.350.BRRette indkomstsmodtager - skønsmæssig forhøjelse - hundekennel16-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.349.SRFast driftssted - hjælpende og forberedende karakter25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.348.SKATPraksisændring for afdragsordninger vedrørende "kioskbøder" - styresignal09-05-17Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2017.347.SRGrænseoverskridende fusion - fusionsdato25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.346.SRLønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 528-03-17Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.345.SRMoms - momsfri genbrugsbutikker25-04-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.344.ØLRFast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed16-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.343.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - vejbump, kantsten og vejafvanding25-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.342.LSRGrundværdiansættelse samt fastsættelse af fradrag for forbedringer15-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.341.LSRErhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen24-04-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.340.LSRGenoptagelse af grundværdiansættelse samt ansættelse af grundværdien23-03-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.339.ØLRSkattearrangement - tilsidesættelse af konstrueret tab - omgåelse - retsbeskyttet forventning20-04-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.338.LSRModregning i overskydende skat til dækning af renter og gebyr vedrørende gæld til Statens Administration og SKAT - Forældelse02-03-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.337.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.336.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.335.LSROpfyldelse af skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelse af fradrag for forbedringer15-06-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.334.BRSkattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle03-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.333.SRBegrænset skattepligt, udbytte, flytning af hjemsted, retmæssig ejer, omgåelsesklausul28-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.332.VLRBeskatning af maskeret udlodning - rådighed over jagtarealer for nærtstående - ligningslovens § 16 A20-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.331.BRKlagefrist - Skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3 - Årsopgørelse en afgørelse18-04-17Når man vil klageDom
SKM2017.330.HRFradrag for forbedringer i grundværdien - storparcel - forsyningsledninger - hovedanlæg - fast administrativ praksis - betydning af (fiktiv) udstykning04-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.329.ØLRInddrivelse - indsigelse over en parkeringsafgift - opsættende virkning09-03-17EFIKendelse
SKM2017.328.VLRStraf - importørsag - punktafgiftssvig - tidligere indskærpelse11-01-17StrafDom
SKM2017.327.HRIndberetningspligt og – ret for fagforeningskontingenter modtaget fra pensionister26-04-17Indberetning, regulering og efterangivelseDom
SKM2017.326.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - bogført med forkerte momskoder - retfærdig rettergang11-11-16StrafDom
SKM2017.325.ØLRForsvarersalær i administrativ straffesag - nedsættelse - sagens omfang og forløb06-10-16StrafDom
SKM2017.324.SRAfgiftsfritagelse - biomasseaffald til varmefremstilling28-02-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.323.SRAfgiftspligt for motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpe28-03-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.322.SRAfgørelse om skattepligt af udbetaling af mengrad28-03-17Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2017.321.BREF-voldgiftskonventionens artikel 6 - vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 718-04-17Når man ønsker vejledning eller informationDom
SKM2017.320.BRErstatningsansvar - indbetalinger - solidarisk hæftende18-04-17Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
SKM2017.319.BRAfskæring af retsmøde - inhabilitet - retlig interesse og klageberettigelse12-04-17Når man vil klageDom
SKM2017.318.SRSport - momsfritagelse25-04-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.317.SRSpilleklub - skattepligt25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.316.ØLRStraf - momssvig - uregistreret virksomhed30-03-17StrafDom
SKM2017.315.SRSelvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.314.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - delvis fri bolig for hovedaktionær28-03-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.313.BRHovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bil11-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.312.SRMomsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv.28-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.311.SRMomsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv.28-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.310.SRIkke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland28-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.309.SRElektronisk levering af reklameplads momspligtig28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.308.SREjendomsavance - forlods ekspropriation28-03-17EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2017.307.BRErstatning - ikke lovlig indregistrering - køjetøjregisteret03-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.306.SRMoms - levering af kabel - leveringssted og betalingspligtig person28-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.305.LSRChokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao10-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.304.BRGrundværdi - Fradrag for grundforbedringer - Ekstern vej11-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.303.LSRMaskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat14-12-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.302.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse04-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.301.LSRPersonalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning03-04-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.300.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrug31-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.299.BRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. - momspligt af udlejning af parkeringspladser27-03-17MomspligtDom
SKM2017.298.SKATSKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 1205-04-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.297.BRRejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler04-04-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.296.LSRStraksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer25-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.295.LSRStraksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger25-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.294.ØLRMaskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelse22-03-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.293.SRMomspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods.28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.292.ØLRBeregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten24-03-17Andet om momsKendelse
SKM2017.291.SRSikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen28-03-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.290.BROpgørelse af genvundne afskrivninger - fradrag for hensættelser - fradrag for rejseomkostninger - manglende møde i Skatteankenævnet20-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.289.BRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - interesseforbundne parter27-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.288.BRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst10-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.287.SRMedarbejderaktieordning var ikke omfattet af ligningslovens § 7P.28-03-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.286.HROmberegnet grundværdi - grundskatteloft - ny udstykket ejendom - basisår - forventningsprincip07-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.285.SRProfessionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B28-03-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.284.SRAfvisning af anmodning om bindende svar - teoretisk spørgsmål28-03-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.283.BRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlag09-05-16Personlig indkomstDom
SKM2017.282.LSRFradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen14-03-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.281.LSRKøb og salg af ejendomme - Næringsvirksomhed01-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.280.BRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse21-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.279.ØLRBindende svar - afvisning24-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.278.BRGyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret - bevisførelse for en tysk fordrings rigtighed24-03-17International inddrivelseKendelse
SKM2017.277.ØLRSkatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.23-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.276.VLRSkattepligt - dødsbo - skattefrihed14-11-16DødsboerDom
SKM2017.275.BRMoms ved levering af fast ejendom - påbegyndelsestidspunkt for byggeri22-12-16ByggeriDom
SKM2017.274.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurdering15-12-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.273.LSRHæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj15-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.272.LSRFritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskat20-03-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.271.LSRSkattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendom30-01-17DødsboerAfgørelse
SKM2017.270.BRRentebegrænsning - valutaterminsforretning - bevisbyrde - lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft07-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.269.BRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg23-01-17Andet om momsDom
SKM2017.268.LSROpgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid03-06-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.267.LSRUdtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskud03-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.266.LSRUdtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskud03-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.265.BRIkke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.264.ØLROverdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab - interesseforbundne parter - maskeret udbytte - bagatelgrænse21-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.263.ØLRStraf - svig med lønsumsafgift og kildeskat - ledelsesansvar - nægtet registrering16-02-17StrafDom
SKM2017.262.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - tilståelsessag - prøvesag03-03-17StrafDom
SKM2017.261.SRAfvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger28-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.260.BRSkønsmæssigt fastsat - vederlag for udført arbejde15-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.259.ØLRStraf - bogføring - momssvig - skyldnersvig24-08-16StrafDom
SKM2017.258.SRMoms - kommunalt tilskud til hal28-03-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.257.BRTilbagebetaling - uberettiget udbetalt overskydende skat - dokumentation for ansættelses- og lønforhold09-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.256.BRKursgevinst - værdiansættelse - eftergivelse af renter og procenttillæg03-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.255.SKATGenoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal05-04-17Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2017.254.BRPrøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse - rette sagsøgte - afvisning09-03-17Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtDom
SKM2017.253.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - fikseret lejeindtægt03-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.252.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift03-03-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.251.SRGratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæum28-03-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.250.SRBådudlejning - hobby - privatanvendelse28-02-17VirksomhederBindende svar
SKM2017.249.BRIkke grundlag for ordinær eller ekstraordinær - genoptagelse af skatteansættelserne - beskatning - grænsegænger09-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.248.BRVærdiansættelse af ejendom - aftalt købesum ikke åbenbart forkert03-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.247.BRGrundforbedring - ændring af påstande - retlig interesse - sagsomkostninger24-02-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.246.BRGenoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g - afvisning af påstande24-02-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2017.245.VLRRegistreringsafgiftsloven - leasing - bortfald ved ændring i aftale16-03-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.244.ØLRIkke sagkyndige dommere - forretningsmæssig drift - fagkundskab09-03-17TonnageskatKendelse
SKM2017.243.ØLRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst03-03-17StrafDom
SKM2017.242.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom27-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.241.BRHovedaktionærs mellemregning - aktionær lån - løn - nulstilling af A-skat og AM-bidrag09-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.240.VLRStraf - momssvig - beviskrav - flere tiltalte07-12-16StrafDom
SKM2017.239.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil03-03-17StrafDom
SKM2017.238.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - betingelse - overdragelse af alle aktiver og passiver01-03-17VirksomhederDom
SKM2017.237.ØLRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris22-02-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.236.VLRStraf - moms- og skattesvig - skrot - delvist betinget frihedsstraf06-02-17StrafDom
SKM2017.235.ØLRStraf - momssvig - subsumption - revisorpåtegning05-12-16StrafDom
SKM2017.234.BRSkattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse27-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.233.BRSkønsmæssig forhøjelse - skiftende forklaringer - indsætninger på bankkonto28-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.232.SRFast driftssted, indkomstopgørelse27-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.231.SKATÆndring af SKM2015.119.SKAT - Realkreditinstitutter, der deltager i en fællesregistrering - Delvis fradragsret og opgørelse af den momsfrie omsætning - styresignal30-03-17Fradrag + MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.230.ØLRPeriodisering - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist17-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.229.BRGenoptagelse af sag - 6 måneders fristen - retssikkerhedslovens § 1017-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.228.BRGrund- og ejendomsværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn21-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.227.ØLRStraf - prøvesag - transfer pricing dokumentation27-02-17StrafDom
SKM2017.226.ØLRStraf - kædesvig - momssvig - A-skat12-10-16StrafDom
SKM2017.225.ØLRStraf - momssvig - frifindelse16-11-16StrafDom
SKM2017.224.HREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder21-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt03-04-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag17-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse09-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægter13-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.219.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom15-02-17StrafDom
SKM2017.218.ØLRStraf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over konti29-11-16StrafDom
SKM2017.217.BRAffaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg24-01-17MiljøafgifterDom
SKM2017.216.BRStraf – prøvesag – transfer pricing dokumentation30-09-16StrafDom
SKM2017.215.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne09-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.214.SRTinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrev28-02-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.213.SRFast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.212.VLRStraf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhed15-02-17StrafDom
SKM2017.211.SRTinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver28-02-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.210.BREj skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold10-02-17FradragDom
SKM2017.209.BRFradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej02-01-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.208.BRManglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende09-02-17Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2017.207.VLRGenoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis - erstatningskrav forældet07-02-17Andet om momsDom
SKM2017.206.BRSkattepligt af gevinst - handel med pantebrev27-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.205.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse08-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.204.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel03-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.203.BRBetalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbytte01-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.202.VLRStraffesag, skatte- og momssvig - daglig leder eller indehaver26-01-16StrafDom
SKM2017.201.SRSkattefrit afkald på regresfordring24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.200.ØLRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning18-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.199.ØLRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom10-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.198.SRNæringsdrivende med køb/salg af fast ejendom28-02-17Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2017.197.SRGodkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C28-02-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.196.ØLREkstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændigheder22-12-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.195.SRAnmodning om genoptagelse - SKM2016.72.SR28-02-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.194.SRSkattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.193.SRFratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænse28-02-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.192.SRSkattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse28-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.191.SRSkærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren28-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.190.SRHonorar fra ejendomsinvesteringsselskaber28-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.189.SRKoncession - servicestationer28-02-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.188.SRTransport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 b28-02-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.16-12-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.186.VLRKommanditist - opgørelse af fradragskonto24-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise20-02-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.184.SRFCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent28-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.183.SRIrsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.182.BRBeskatning af maskeret udlodning - mellemregningskonto30-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.181.BRVægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentation09-01-17Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK14-02-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.179.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel27-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.178.BREkstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatning16-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.177.BROrdinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristen16-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.176.ØLROmgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart frem16-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.175.BRSameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmer09-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.174.BRFikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelse03-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.173.BRFri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighed19-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.172.BRGavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtstående06-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld07-03-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.170.VLRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger05-01-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.169.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.168.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.167.BRRegistreringsafgift – autocamper - værdiansættelse03-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.166.SRFradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 C28-02-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.165.BRFradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandet02-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.164.BRRegistreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personophold30-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenter02-03-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.162.ØLRDobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skib13-12-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.161.BRBefordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller23-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.160.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparter22-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.159.BRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab06-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.158.BRKuldioxidafgiftslovens § 9 – tung proces01-12-16Energi og kuldioxidDom
SKM2017.157.BRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU05-12-16Erhvervsmæssig importDom
SKM2017.156.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån19-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.155.ØLRGodtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag15-12-16Energi og kuldioxidDom
SKM2017.154.BRTold - kontanter - låneforhold02-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.153.BRForhøjelse af indkomst - fast driftssted i Danmark13-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.152.ØLRPersonalesommerhus - rådighedsbegreb08-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.151.BRForældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejl30-11-16ForældelseDom
SKM2017.150.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse28-02-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.149.ØLRStraf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 1503-06-16StrafDom
SKM2017.148.SKATOphør af administrativ toldordning for luftfragt, der transporteres ad landevej - styresignal07-03-17Forsendelse og transiteringStyresignal
SKM2017.147.BRFormulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlag13-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.146.BROverskud af virksomhed - fast driftssted i Danmark15-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.145.BRManglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændring14-12-16Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2017.144.BROrdinær genoptagelse - negativt privatforbrug - lån30-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.143.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på konto01-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.142.ØLRBeskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodning14-12-16SelskabsbeskatningDom
SKM2017.141.ØLRForvaltningsmyndigheders brevudsendelse - Forsendelsesrisiko30-11-16Når man vil klageDom
SKM2017.140.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter29-11-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.139.ØLRSkønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskonto30-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.138.VLREjendomsavancebeskatningsloven § 11 – stigning i ejendomsskatter - zoneændring indebar ikke ekspropriation30-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.137.ØLROmkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurdering14-12-16Når man vil klageDom
SKM2017.136.ØLRStraf – momssvig – nul angivelser05-12-16StrafDom
SKM2017.135.VLRStraf – momssvig – skrot – skattesvig – uregistreret virksomhed30-11-16StrafDom
SKM2017.134.BRVurderingslovens § 13 - Grundværdiansættelse07-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.133.SRUrealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.132.BRStraf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetning29-11-16StrafDom
SKM2017.131.SRMomslovens § 13, stk. 1 nr. 2 - social forsorg og bistand -"fritvalgsordningen"28-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber03-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2017.129.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdeling28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.128.VLRSKATs erstatningsansvar i forbindelse med tilbageholdelse af varemærkeforfalskede mobiltelefoner - afvisning24-11-16Erhvervsmæssig importDom
SKM2017.127.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKAT18-05-15StrafDom
SKM2017.126.HRSømandsbeskatning – statsstøtte – grundlovens § 4323-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.125.BREkstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighed18-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.124.VLRStraf – registreringsafgift – grov uagtsomhed16-11-16StrafDom
SKM2017.123.BRRejseudgifter - fast arbejdssted - ikke særlige forhold18-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.122.BRVurderingsloven §§ 17 og 18 - fradrag for grundforbedring16-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.121.BRSkattepligt til Danmark - Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over skattepligtig indkomst14-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.120.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativ/lavt privatforbrug25-05-16Personlig indkomstDom
SKM2017.119.HRSkatteyders døgnplejeaktivitet - selvstændig erhvervsvirksomhed - henvist til landsretten11-11-16Personlig indkomstKendelse
SKM2017.118.ØLRSalg af mobiltelefoner - ikke momsregistreret selskab i et andet EU-land – fysiske transport fra Danmark til England – momssvig10-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.117.ØLRFradrag for købsmoms - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag07-11-16Indeholdelses- og registreringspligt + FradragDom
SKM2017.116.LSRBerettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet08-02-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.115.LSRSpørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst15-12-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.114.SROvergang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.113.SKATOrientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag23-02-17Når man er part i en sagSKAT-meddelelse
SKM2017.112.LSREfteropkrævning af moms for entreindtægter fra kasino30-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.111.SANSTOmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand24-11-16Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.03-10-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2017.109.SRLån, afståelse, omkostninger, opgørelse af gæld24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.108.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.107.ØLRKorrektion - berigtigelse - hjemmel09-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.106.SRFast driftssted - bygge- og anlæg24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.105.ØLRVurderingslovens § 18 - fastsættelse af værdien af råjord07-11-16ErhvervsejendommeDom
SKM2017.104.ØLRAntidumpingtold – rette debitor – fritagelse for toldskyld04-11-16TariferingDom
SKM2017.103.BRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning20-10-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.102.SKATMasse, chokoladeafgiftsloven - styresignal20-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
SKM2017.101.VLRFradrag - afgiftsgrundlag - tab på uerholdelige fordringer02-11-16FradragDom
SKM2017.100.SRAnpartshaveres indskud af anparter i fond24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.99.SRKonsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.98.BREjendomsværdi - erhvervsejendom - skøn02-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.97.VLREkstraordinær genoptagelse - ændring af privatretlige grundlag - 6 måneders fristen02-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.96.BRIndsætninger på konto – direktør og medindehaver – tilbagebetaling af lån – løn eller aktieindkomst01-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes12-01-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.94.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - erstatning01-11-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.93.BRHævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter28-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.92.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.91.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - parcelhusreglen24-10-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.90.SRNedsættelse af boligafgift - udlodningsbeskatning24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.89.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.88.VLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom25-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.87.ØLRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst20-10-16SelskabsbeskatningDom
SKM2017.86.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer - dokumentation17-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.85.VLRStraf – skattesvig – udeholdt omsætning - momssvig20-09-16StrafDom
SKM2017.84.SROPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering20-12-16Andet om moms + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.83.SRMoms - studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring24-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.82.ØLRFradrag for løbende ydelser – begrænset skattepligt – ekstraordinær genoptagelse20-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.81.ØLRStraf – momssvig - selskaber05-10-16StrafDom
SKM2017.80.BRRådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation03-08-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.79.SRFondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.78.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - styresignal07-02-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.77.SRTinglysningsafgift - fusion - tilsvarende virksomhedspant24-01-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.76.SRAftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.75.SRKrav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse24-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.74.SRKildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.73.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.72.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.71.SKATTransaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde - styresignal02-06-16Erhvervsmæssig importStyresignal
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.09-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.13-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord11-04-16AkkordordningerAfgørelse
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig23-12-16Lønsumsafgiftspligt og registreringAfgørelse
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver06-10-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.65.SANSTSpørgsmål om, hvorvidt der foreligger en leasingvirksomhed, som berettiger forholdsmæssig registreringsafgift23-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.09-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.14-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret06-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode01-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter14-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.17-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension28-11-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.57.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - styresignal26-01-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.56.VLRFradrag for moms af omkostninger – due-diligence-undersøgelse udarbejdet i forbindelse med aktiesalg – Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen19-10-16FradragKendelse
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.26-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.15-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.23-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.52.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning23-06-16StrafDom
SKM2017.51.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade11-05-16StrafDom
SKM2017.50.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 4. december 2015, SKM 2016.320 LSR20-01-17FradragKommentar
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader02-12-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.12-01-17ForældelseAfgørelse
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.12-01-17Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeAfgørelse
SKM2017.46.ØLRObjektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling17-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.45.VLRStraf – skattesvig – momssvig – kildeskat – socialt bedrageri23-09-16StrafDom
SKM2017.44.BRSkattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - 3 års-reglen - ekstraordinær genoptagelse14-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.43.SRTilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord20-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.42.BRRegistreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil11-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.41.SKATGSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal18-01-17OprindelseStyresignal
SKM2017.40.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde10-10-16FradragDom
SKM2017.39.BREjendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 – Parcelhusreglen07-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.38.BRFradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål06-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.37.BRTilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)04-10-16TariferingDom
SKM2017.36.SRPersonalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort20-12-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.35.ØLRStraf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms18-08-16StrafDom
SKM2017.34.BRInteresseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering10-08-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.33.SRAndelshaverkonti - beskatningstidspunkt20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.32.SRMoms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning20-12-16ByggeriBindende svar
SKM2017.31.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.30.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.29.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen20-12-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.28.SRMomsfritagelse af plejeydelser20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.27.SKATMoms på salg af byggegrunde - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.26.SKATMoms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.25.VLRStraf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler08-06-16StrafDom
SKM2017.24.ØLRDokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet07-12-16Glødelamper og elek. sikringerDom
SKM2017.23.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.22.BREkstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning30-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.21.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.20.BRGrundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn30-09-16SalgDom
SKM2017.19.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.18.SRVirksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.17.SRSelskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.16.SRInvesteringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.15.BRFradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter30-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.14.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.13.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.12.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.11.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 105-01-17Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2017.10.SRKapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.9.ØLRStraf - momssvig - fiktive fakturaer fra tredjemand29-09-15StrafDom
SKM2017.8.SKATKantinemoms - standardsats i administrativt forenklet ordning 205-01-17MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2017.7.ØLRDAfgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift28-09-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.6.BRFri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog20-09-16Personlig indkomstDom
SKM2017.5.BRNegativt privatforbrug - manglende dokumentation - ændring af hjemmelsgrundlag28-09-16Personlig indkomstDom
SKM2017.4.BRSyn og skøn - udpegning af skønsmand - nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris22-09-16EjendomsvurderingKendelse
SKM2017.3.HRIT-ydelser fra underleverandør til bank momsfritaget16-09-16MomspligtDom
SKM2017.2.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab01-08-16VirksomhederDom
SKM2017.1.ØLRStraf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - straffelovsovertrædelser22-01-16StrafDom