SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.745.SKATLand for land-rapportering - Meddelelse og indrapportering til SKAT21-12-17Transfer pricingSKAT-meddelelse
SKM2017.744.SRMellemholding, skattefrit udbytte, skævdeling af overskud, transparent enhed21-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.743.BRStraf – anden gangs overtrædelse – selskab – prøvesag – manglende kasseapparat21-12-17StrafDom
SKM2017.742.SKATAktindsigt i interne dokumenter - styresignal21-12-17Når man ønsker aktindsigtStyresignal
SKM2017.741.SKATRetningslinjer for sagstilskæring21-12-17Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2017.740.BRAfvisning af syn og skøn21-12-17Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
SKM2017.739.ØLRDøgnplejere - familiepleje - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere21-12-17Personlig indkomstDom
SKM2017.738.SKATLeasing - betaling af forholdsmæssig registreringsafgift - styresignal21-12-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.737.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201820-12-17Information og vejledning af private og virksomheder + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverkontrol + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.736.LSROmfattelse af kildeskattelovens §§ 48 E-F - Forskerskatteordningen20-12-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.735.LSRFritagelse af afgiftsbetaling i forbindelse med udbetaling fra alderspension19-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.734.LSRGenoptagelse af skatteansættelse for 2015 Skattefri aktieombytning af kapitalandele19-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.733.SRFormidling af turistydelser19-12-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.732.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder19-12-17MomspligtBindende svar
SKM2017.731.LSRFordrings forbliven i den personlige virksomhedsordning19-12-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.730.LSRNedsættelse af ejendomsværdien19-12-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.729.SRSplitleasing - afregningsintervaller19-12-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.728.SRPeriodisering - Retserhvervelse af Upfront fee18-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.727.SREventforening - to virksomhedsaktiviteter - ikke fuldt momsfradrag18-12-17FradragBindende svar
SKM2017.726.SRFri bolig - beskatningsgrundlag18-12-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.725.SRMomspligtige og momsfrie tilskud - Leveringssted15-12-17MomspligtBindende svar
SKM2017.724.SRHestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighed15-12-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.723.SRIrsk investeringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte15-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.722.SKATIndberetning af oplysninger om hvidvask eller finansiering af terrorisme til anklagemyndigheden (SØIK)14-12-17Økonomisk kriminalitet + Indsatsværktøjer - Told, efterkontrol + Samarbejde med andre myndighederMeddelelse
SKM2017.721.BRGrov uagtsomhed – mangelfulde oplysninger i selvangivelsen – 6-måneders fristen14-12-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.720.SROPP-projekt - kontorbygning13-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.719.SROPP-projekt - hospice13-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.718.SRRetserhvervelse af bonus, genoptagelse13-12-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.717.SRUdlån fra virksomhedsordningen - obligationer12-12-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.716.SRSelskab - væddemål - omkostninger12-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.715.SRMomspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selv12-12-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.714.ØLROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurdering12-12-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.713.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparent11-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.712.SRAmerikanske LLC'er anset for skattemæssigt transparente11-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.711.SRMoms - fradragsret - forsikringsskader på personbiler11-12-17FradragBindende svar
SKM2017.710.ØLRFast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomst11-12-17Personlig indkomstDom
SKM2017.709.HRBeregning af indbringelsesfristen - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten11-12-17Andet om momsKendelse
SKM2017.708.ØLRUgyldig afgørelse - ekstraordinær genoptagelse11-12-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2017.707.LSRFradrag for ukurans nedskrivning11-12-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.706.BRMaskeret udlodning – salg af springhest11-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.705.ØLRStraf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstraf11-12-17StrafDom
SKM2017.704.ØLRSagsomkostninger – frafald af synspunkter – nye oplysninger11-12-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.703.ØLRStraf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager - ordensbøde08-12-17StrafDom
SKM2017.702.LSRNon-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien08-12-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.701.LSRResident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien08-12-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.700.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201808-12-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2017.699.LSRSkattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fond07-12-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.698.LSRPilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal07-12-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.697.SRReklamekoncept - donationer til godkendte foreninger07-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.696.LSRYderligere registreringsafgift på ombygget varebil07-12-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.695.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser07-12-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.694.SRAndelsselskab - udviklingsomkostninger07-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.693.ØLRRådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodning06-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.692.SROmdannelse af A/S til P/S - Overførselsreglen - Beskatning af likvidationsavance05-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.691.SROphør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftssted05-12-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.690.SRMoms - momsfritagelse for almenvelgørende organisation05-12-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.689.VLRSagsomkostninger - egen skyld - sagsomkostninger ikke ophævet05-12-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.688.SRPensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 504-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.687.SRBehandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatning04-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.686.BROphævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostninger04-12-17Når man vil klageDom
SKM2017.685.SKATAmortisationsrenten for 201804-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2017.684.BRIndsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagen04-12-17Personlig indkomstDom
SKM2017.683.ØLRDet skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusion04-12-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.682.BRIndsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentation04-12-17Personlig indkomstDom
SKM2017.681.SRAnstalt i Liechtenstein og selskab på Curacao04-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.680.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201801-12-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.679.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2017 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb01-12-17Virksomheder + Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.678.ØLRBetaling til SKAT - før fristdagen - ikke omstødelige23-11-17Afdragsordninger og henstandDom
SKM2017.677.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond30-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.676.SRMomsfritagelsen vedrørende betalinger og overførsler- køb af it-system29-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.675.HREn kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto29-11-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.674.HREn kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto29-11-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.673.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201829-11-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.672.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201729-11-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.671.SRSkattemæssige konsekvenser af stiftelse af fond samt indskud i fonden27-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.670.ØLRRegistreringsafgift – hæftelse for ikke-betalt afgift af parallelimporteret bil – ond tro27-11-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.669.ØLREjendomsskat - Inddrivelse - udlæg27-11-17Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2017.668.SKATHavneydelser - fast ejendom - leveringssted - styresignal27-11-17MomspligtStyresignal
SKM2017.667.LSRBeregning af tinglysningsafgift – Overdragelse af ejendom fra et I/S til et P/S23-11-17TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2017.666.LSRFradragsret for moms i forbindelse med indkøb af porteføljeforvaltningen23-11-17FradragAfgørelse
SKM2017.665.LSRForenings momsfritagelse af medlemskontingenter, tilskud og gaver23-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.664.SKATKorrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 - styresignal23-11-17SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2017.663.SANSTInddragelse af prøveskilte grundet udlån23-11-17StrafAfgørelse
SKM2017.662.LSRSkattepligt ved salg af ejerlejlighed23-11-17EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2017.661.LSRInddrivelsesrenter vedrørende restskat23-11-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.660.SRKapitallivsforsikring fortsat omfattet af PBL § 50 ved skift af porteføljemanager22-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.659.SRSpilafgift - spil uden indsats for medlemmer af en forening22-11-17Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2017.658.BREkstraordinær genoptagelse – sygdom – Skatteforvaltningsloven – reaktionsfrist22-11-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.657.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond21-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.656.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond21-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.655.VLRNedsættelse af skattepligtig indkomst – salg af anparter – aktieavancebeskatning20-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.654.SRSkattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidler20-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.653.SRSærlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasser20-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.652.ØLRStraf - skatte- og momssvig - kildeskat - brødre - dokumentfalsk17-11-17StrafDom
SKM2017.651.SRSkattepligt til Danmark af pension17-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.650.SKATSupplerende pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 517-11-17Kontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerMeddelelse
SKM2017.649.SRHåndværkerfradrag ved installation af el-fyr15-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.648.SRMoms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser14-11-17FradragBindende svar
SKM2017.647.SRGodtgørelse af elafgift til varmepumpe14-11-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.646.SRVirksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaber13-11-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.645.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - Valutakursgevinst13-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.644.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201813-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.643.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201713-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.642.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201813-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.641.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201713-11-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.640.SRMoms - udviklingsprojekt - tilskud og momsfradrag13-11-17MomsgrundlagBindende svar
SKM2017.639.BRStraf - udeblivelsesdom - andengangsovertrædelse af momsbekendtgørelsen13-11-17StrafDom
SKM2017.638.SRGrænseoverskridende skattepligtig fusion10-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.637.SRTrust - transparent - stifter10-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.636.SANSTAfvisning af klage09-11-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.635.LSREt selskabs beskatning af modtagne licensindtægter - Periodisering09-11-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.634.SRMoms - Investeringsgode - Regulering - Overdragelse af IT-system09-11-17Lønsumsafgiftspligt og registrering + FradragBindende svar
SKM2017.633.SRBruttolønsordning til betaling af studieafgift08-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.632.SRHåndværkerfradrag ved benyttelse af underentreprenør08-11-17Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.631.SRPensionsordning - virksomhedsordningen - køb af aktier for opsparet overskud07-11-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.630.BRAfvisning07-11-17Når man vil klageDom
SKM2017.629.SRPeriodisering af tilskud - straksafskrivning07-11-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.628.SRInvesteringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte06-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.627.SRMomspligt af ydelser i form af træning af servicehunde06-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.626.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul03-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.625.BRIndsætninger bankkonto - skattepligtig gave - ekstraordinær genoptagelse03-11-17Arv og gaverDom
SKM2017.624.SRVindmølleandele, skematisk ordning kunne ikke anvendes02-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.623.ØLREjendomsavance – parcelhusreglen – forældrekøb kort frist – ekstraordinær genoptagelse02-11-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.622.SKATUdtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen - styresignal02-11-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2017.621.SRMomsfritagelse af vaccinationer udført af underleverandør01-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.620.SRPartnerselskab - fast driftssted - solcelleanlæg01-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.619.ØLRSagsomkostninger – retsplejeloven – ophævelse af omkostninger01-11-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.618.VLRSagsomkostninger – retsplejeloven – sagsomkostninger ikke ophævet01-11-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.616.SKATListe over anerkendte flyselskaber31-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2017.615.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparent31-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.614.BRIndsætninger på konti – lån – Objektiv dokumentation30-10-17Personlig indkomstDom
SKM2017.613.BRIndtægt fra udlandet – ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser30-10-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.612.SKATPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 127-10-17Personlig indkomst + KontrolbestemmelserMeddelelse
SKM2017.611.SRTinglysningsafgift vedrørende visse ejerpantebreve i fast ejendom27-10-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.610.LSRAvancer og tab på udenlandske aktier27-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.609.ØLRStraf – momssvig – emballageafgift – øl- og vinafgift – bestikkelse – dokumentfalsk – falske pantetiketter27-10-17StrafDom
SKM2017.608.LSRErhvervelsesmoms ved leasing af båd gennem leasinggiver, som er en fransk bank26-10-17Andet om momsAfgørelse
SKM2017.607.LSRUgyldighed samt momsansættelse26-10-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.606.LSRMulighed for at fratrække tab på fordring på tidligere ægtefælle i skattepligtig indkomst26-10-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.605.SRAndelsselskabs deltagelse i en cash pool ordning26-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.604.SREngelsk ACS anset for skattemæssigt transparent26-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.603.BREjendomsavance – afståelsessum – syn og skøn26-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.602.BRFradrag for grundforbedringer - Sagsomkostninger25-10-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.601.SRGrænseoverskridende fusion - underskud24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.600.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt24-10-17ByggeriBindende svar
SKM2017.599.BRAftale om fælles bestemmende indflydelse ikke godtgjort - betalingskorrektion20-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.598.BRStraf – revisor – rettighedsfrakendelse – bedrageri – skattesvig – medvirken – momssvig – dokumentfalsk - bogføringsloven20-10-17StrafDom
SKM2017.597.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201820-10-17EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2017.596.LSRForhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parter16-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.595.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse - Modregningsforbud16-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.594.LSRRenter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bank16-10-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.593.LSRModregning i overskydende skat13-10-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.592.LSRAfgift ved gavedispositioner13-10-17Arv og gaverAfgørelse
SKM2017.591.LSRSkattefri godtgørelse af rejseudgifter - Lønomlægning13-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.590.LSROpretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabet12-10-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.589.LSRSagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bil12-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.588.HREjendomsavance - kommunes overtagelse efter planloven - ikke ekspropriation12-10-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.587.SRVærdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter12-10-17EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2017.586.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser12-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.585.SROverskudsvarme - anlæg til nedkøling af procesluft - varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstilling12-10-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.584.SRFast driftssted - Bygge- og anlægsvirksomhed12-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.583.SRLedelsens sæde11-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.582.SRVederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner11-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.581.SRMomspligt af kurser i køreteknik10-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.580.VLRRetssikkerhed - samtykkeerklæring - genoptagelse10-10-17Personlig indkomstDom
SKM2017.579.ØLRBeskatning - erstatning - positiv opfyldelsesinteresse - renter - periodisering10-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.578.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond10-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.577.SROphævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring10-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.576.SRMoms - afgiftspligtig person - kommunal institution - specialtandpleje og omsorgstandpleje09-10-17MomspligtBindende svar
SKM2017.575.SRAfvisning09-10-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.574.SRDobbeltdomicil - fuld skattepligt09-10-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.573.LSRMomsfritagelse af kunstnerisk virksomhed - frihåndstatoveringer06-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.572.SRMoms - Selvejende Institution kan sælge ejendom momsfrit06-10-17ByggeriBindende svar
SKM2017.571.LSREt selskabs lån til ejer af selskabet - Udlodning05-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.570.LSRAktieindkomst – Hævninger på mellemregning05-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.569.SRAnbringelse af pensionsmidler i unoterede aktier04-10-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.568.SRTrust - transparens - gave03-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.567.BRStraf – skattesvig – momssvig – rufferi medvirken03-10-17StrafDom
SKM2017.566.SRFast driftssted ved projektstyring fra dansk kontor02-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.565.BRStraf – skattesvig – momssvig02-10-17StrafDom
SKM2017.564.VLRStraf – skattesvig – momssvig – inddraget registrering29-09-17StrafDom
SKM2017.563.ØLRStraf – skattesvig – aktier – salg til udstedende selskab29-09-17StrafDom
SKM2017.562.SKATGenoptagelse - Flytning af registreringsafgiftspligtig avance fra nye køretøjer til eftermonteret udstyr eller byttebiler - styresignal26-09-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.561.BRKrydstogtskib kunne ikke anvende tonnageskatteordningen26-09-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.560.BRStraf - registreringsafgift - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom - selskab25-09-17StrafDom
SKM2017.559.BRNulstilling - ugyldighed - aktindsigt - selvinkriminering25-09-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.558.SRUdenlandsk kapitalforsikring - Opsigelse - skatte- og afgiftspligt22-09-17Arv og gaverBindende svar
SKM2017.557.LSRKøb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed - succession21-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.556.LSRGenoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud21-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.555.LSRÆndring af fremførselsberettiget tab21-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.554.SRKapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber20-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.553.SKATStyresignal om omlægning af indkomstår19-09-17SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2017.552.BRFradrag for grundforbedringer - ny dokumentation - ophævelse af sagsomkostninger18-09-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.551.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – sagsbehandlingstid - forældelse18-09-17StrafDom
SKM2017.550.VLRForsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse af salær – rimeligt tidsforbrug15-09-17StrafDom
SKM2017.549.SRMoms på fast ejendom - tilbageskødning af byggegrunde15-09-17ByggeriBindende svar
SKM2017.548.ØLRPræjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutter15-09-17SelskabsbeskatningKendelse
SKM2017.547.SRInvesteringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltning13-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.546.BRRegistreringsafgiftsloven - storkundeordningen - annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR)12-09-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.545.LSRSælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordning12-09-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.544.SRMoms - ejendomsselskabs salg af fast ejendom12-09-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.543.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - reverse charge - outsourcing af administration - køb af system27-09-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.542.SRMomsfritagelse af ydelser i form af formueforvaltning med investeringsmandat fra selvstændig gruppe til medlemmer12-09-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.541.SKATMoms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - styresignal11-09-17FradragStyresignal
SKM2017.540.SRErhvervsbeskatning - udlejning af aktiver11-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.539.VLRKildeskat på aktieudbytte - dobbeltbeskatning etableringsret11-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.538.SKATGenoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - styresignal06-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2017.537.SKATMoms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - præcisering - styresignal06-09-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.536.SRMoms - forsikring - snerydning - abonnement05-09-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.535.SRUnderskudsbegrænsning og fraflytning05-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.534.ØLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - ej objektivt bevis for finansiering af privat forbrug ved gavebeløb og kasinogevinster - skattemyndighederne berettiget til at ændre ansættelsesgrundlaget05-09-17Personlig indkomstDom
SKM2017.533.SRBeskatning af kompensation for forhøjelse af bidragssatser05-09-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.532.SRMomspligt af kursusvirksomhed med efteruddannelse af kørelærere04-09-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.531.BRFradrag for grundforbedringer – Ophævelse af sagsomkostninger04-09-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.530.BRIndbetalinger – lånearrangement – forkortet ligningsfrist – begrundelsesmangler04-09-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.529.ØLRStraf – momssvig – urigtig momsangivelse - revisor04-09-17StrafDom
SKM2017.528.BROmkostningsgodtgørelse – transport, afslag og manglende hæftelse04-09-17Når man vil klageDom
SKM2017.527.BRStraf – registreringsafgift – autocampere – urigtige oplysninger til SKAT om importpriser og salgspriser04-09-17StrafDom
SKM2017.526.ØLRSag om afslag på omkostningsgodtgørelse skulle ikke behandles efter småsagsreglerne04-09-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.525.LSRSkattepligt i forbindelse med forenings overdragelse af ejendom01-09-17EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2017.524.LSREvt. momspligt ved salg af en byggeret31-08-17ByggeriAfgørelse
SKM2017.523.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse - genoptagelse af bindende svar31-08-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.522.LSRFradrag for tab på en fordring31-08-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.521.BRFradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter til elforsyning - grundforbedrende foranstaltninger31-08-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.520.SRDigital valuta anset for struktureret fordring31-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.519.SRFast driftssted - salgs- og servicemedarbejder - hjemmekontor30-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.518.ØLRBeskatning af ulovligt aktionærlån – Skatteyderens bevisbyrde for realitet af lån30-08-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.517.BRDirekte følge - spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar efter en ændring af bankens momstilsvar30-08-17VirksomhederDom
SKM2017.516.SRRabatordning28-08-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.515.SRFast driftssted - tysk byggeselskab28-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.514.SRInternational sambeskatning - genplacering ejendomsavance25-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.513.HRFradrag - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis passivitet25-08-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.512.HRFradrag for driftsomkostninger - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis - passivitet25-08-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.511.SRIntet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser24-08-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.510.LSRBeskatning af pensionsafkast23-08-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.509.SRFast driftssted - underentreprenør23-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.508.BRRådighedsbeskatning af sommerhus - hovedanpartshaver21-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.507.BRGrundforbedringsfradrag – dagældende vurderingslov – udgifter til intern vej – ophævelse af sagsomkostninger – retsplejeloven21-08-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.506.HRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – skatteproces/”nyt” anbringende21-08-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.505.VLRIndsættelser maskeret udlodning - fri bil - ansættelsesfrist - gyldighed21-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.504.ØLRBeskatning af fri bil - specialindrettet køretøj21-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.503.ØLRGrundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skøn18-08-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.502.SRCFC dispensation17-08-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.501.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201717-08-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2017.500.ØLRSagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grunde16-08-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.499.BRIndkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincip15-08-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.498.BRRegistreringsafgift - personbil - bopæl - svenske nummerplader15-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.497.ØLRRegistreringsafgift – beslaglæggelse - proportionalitetsprincippet15-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2017.496.SRTysk ph.d.-studerende - legat fra hjemland14-08-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.495.SRTysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemland14-08-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.494.SRRenter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtig14-08-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.493.BRPensionsbeskatningsloven - suspension af frist - berettigede forventninger11-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.492.LSRPålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamper11-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.491.LSRSplitleasing - Værdi af fri bil10-08-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.490.LSRAfgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - Dekorfondant10-08-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.489.LSRFradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiften10-08-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.488.LSRSkattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagne10-08-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.487.SRSkattefrihed - etablering af biogasanlæg10-08-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.486.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - styresignal09-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.485.SRSuccession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag09-08-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.484.SRUdenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjekt09-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.483.BRFri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligt09-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.482.BRAfskrivning – software – realitet09-08-17VirksomhederDom
SKM2017.481.SRIkke fast driftssted, virksomhed omfattet af "international trafik"08-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.480.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag - selskab08-08-17StrafDom
SKM2017.479.ØLRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen08-08-17Når man vil klageDom
SKM2017.478.VLRMoney Transfer-projektet - skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Island.08-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.477.VLRBeskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretning08-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.476.SRTrust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparent07-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.475.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse03-08-17FradragBindende svar
SKM2017.474.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse og salg03-08-17MomspligtBindende svar
SKM2017.473.BRLønindkomst - overførsler fra udlandet - ekstraordinær genoptagelse03-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.472.BRAktionærlån - insolvensbedømmelse03-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.471.VLRUniversitetsansat udstationeret til Storbritannien skattepligtig til Danmark af lønnen fra det danske universitet.03-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.470.ØLRStraf - skattesvig - afskrivning - personbiler - tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringer03-08-17StrafDom
SKM2017.469.SRAktieombytning - henstandssaldo - omgåelse03-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.468.BRFradrag i grundværdi - dokumentation - overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesum03-08-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.467.ØLRFordeling af rentefradrag - tidligere ægtefæller - fælles gæld - forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelser03-08-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.466.ØLRStærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse - maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandele03-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.465.HRAktieavancebeskatning - henstandsbeløb - fri bevægelighed03-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.464.BRMaskeret udbytte - fri bil03-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.463.BRTandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriteriet01-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.462.BRRegistrering af oplysninger i offentlige registre - gavebeskatning - nærtstående bevisbyrde31-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.461.ØLRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet – bevisbyrde31-07-17FradragDom
SKM2017.460.BRFast driftsted – håndværksmæssige ydelser i Danmark31-07-17VirksomhederDom
SKM2017.459.SRElafgift - godtgørelse - datacenter - UPS31-07-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.458.ØLRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen - dagældende kursgevinstlovs § 25, stk. 2, jf. § 33, stk. 131-07-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.457.LSROpkrævning af spiritusafgift for færdigblandet gløgg med rom - Tarifering28-07-17Øl, vin, spiritus og mineralvandAfgørelse
SKM2017.456.BRRegistreringsafgift - inddragelse af prøveskilte27-07-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.455.BRMaskeret udlodning – egenmægtig tilegnelse ved bedrageri – erstatning for bedrageri27-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.454.BRDokumentation for udtræden af et kommanditselskab27-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.453.SRBitcoin mining og tilrådighedsstillelse af datakapacitet - moms og godtgørelse af elafgifter26-07-17Energi og kuldioxid + Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.452.SRErstatningsbeløb i form af engangsbeløb efter overenskomst26-07-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.451.SRKommunalbestyrelsesmedlemmers anvendelse af 60-dages-reglen i Ligningslovens § 9 B efter nyvalg26-07-17Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.450.SRTuba finansieret ved lønomlægning26-07-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.449.SRVederlagsaktier omfattet af LL § 7 P24-07-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.448.BRSagsomkostninger - grundforbedringer - ændret påstand24-07-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.447.BRAktindsigt – tavshedspligt – skatteforvaltningslovens § 1724-07-17Når man ønsker aktindsigtDom
SKM2017.446.VLRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab24-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.445.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – træk på mellemregningskonto24-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.444.VLRLønsumsafgiftspligt - zoologiske anlæg - afgiftsfritagelsen - "museumsvirksomhed"18-07-17Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2017.443.VLRReservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person - momsfritagelse18-07-17Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2017.442.ØLRSagsomkostninger - retsplejelovens § 312 - delvise sagsomkostninger18-07-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.441.ØLRInteresseforbundne parter - modstående interesser - korrektion af handelspriser på ejerlejligheder - skønsmæssig værdiansættelse - maskeret udlodning17-07-17EjendomsavancebeskatningDom
SKM2017.440.BRIndsætninger på bankkonto, værdi af bil, udlodning og hævninger i selskab m.v.13-07-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.439.VLRPræjudiciel forelæggelse - moms ved salg af byggegrund11-07-17ByggeriKendelse
SKM2017.438.SKATNy denatureringsprocedure til fuldstændig denaturering af alkohol – styresignal11-07-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.437.SKATStyresignal - Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere03-07-17Andet om momsStyresignal
SKM2017.436.DEPRetssagsvejledning30-06-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.435.SKATPålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 530-06-17Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerMeddelelse
SKM2017.434.ØLRStraf - momssvig - negative momsangivelser - direktør30-06-17StrafDom
SKM2017.433.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom30-06-17StrafDom
SKM2017.432.LSRTilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence29-06-17MiljøafgifterAfgørelse
SKM2017.431.LSREvt. fast driftssted i Danmark for litauisk selskab - Samarbejdsaftale mellem dansk og litauisk selskab28-06-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.430.LSRModregning i beløb hidrørende fra virksomheds skattekonto indbetalt til dækning af momstilsvar – Modregningen sker til dækning af misligholdt studielån28-06-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.429.LSREfteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar28-06-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.428.VLRSuccession - korrektion af pris - interessefællesskab28-06-17Arv og gaverDom
SKM2017.427.SRHvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed28-06-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.426.SRHvedefutures for en planteavler, der allerede havde solgt sin hvede, kunne ikke anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed28-06-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.425.SRHvedefutures for en svineproducent, der indgås for at prissikre kommende forbrug af foderhvede og foderbyg, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.28-06-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.424.SKATStyresignal - skatteaftale - Øresund27-06-17Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstStyresignal
SKM2017.423.SRManglende aftale mellem arbejdsgiverselskabet og de ansatte om anvendelsen af ligningslovens § 7 P27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.422.SRFordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle27-06-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.421.SRModregning og godtgørelse ved fraførsel af affald27-06-17MiljøafgifterBindende svar
SKM2017.420.SKATPraksisændring - Momsfritagelse af levering af blod fra mennesker - styresignal26-06-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.419.BRForsvarer salær – frivillig indbetaling - bødenedsættelse26-06-17StrafKendelse
SKM2017.418.ØLRStraf - told - vandpibetobak - smugleri26-06-17StrafDom
SKM2017.417.ØLRFradrag for tab - kursgevinstloven26-06-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.416.ØLRStraf - skattesvig - frifindelse - transparente selskaber - ikke forældet26-06-17StrafDom
SKM2017.415.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignal22-06-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.414.VLRSyn og skøn - honorar til fratrådt skønsmand22-06-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.413.BRAfvisning af anmodning om syn og skøn22-06-17ErhvervsejendommeKendelse
SKM2017.412.SKATGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve – styresignal20-06-17TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2017.411.SRFast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S20-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.410.SRCEO Fraud, driftstab, fordring20-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.409.ØLRStraf - momssvig - frifindelse - nye oplysninger19-06-17StrafDom
SKM2017.408.SRVirksomhedsordningen - ubeboet stuehus - sikkerhedsstillelse19-06-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.407.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug19-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.406.ØLRRegistreringsafgift - bopæl - dobbeltdomicil - opgørelse af opholdsdage19-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.405.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelse19-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.404.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyning19-06-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.403.ØLRKonkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjort19-06-17Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2017.402.SKATStyresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån19-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2017.401.ØLRStraf - registreringsafgift - momssvig19-06-17StrafDom
SKM2017.400.ØLRStraf - skattesvig - sort aflønning19-06-17StrafDom
SKM2017.399.SKATStyresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året15-06-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2017.398.SKATListe over anerkendte flyselskaber15-06-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2017.397.LSRModregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet15-06-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.396.LSRModregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter15-06-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.395.LSRHenstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse15-06-17Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2017.394.LSROpkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom15-06-17TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2017.393.SKATUbenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven - styresignal06-06-17SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2017.392.SKATGenoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignal06-06-17Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2017.391.SRVærdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusion06-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.390.SRForbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)06-06-17Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.389.SRBeskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordning06-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.388.SKATStyresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien06-06-17EjendomsvurderingStyresignal
SKM2017.387.SRAfvisning af anmodning om bindende svar06-06-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.386.SRMoms - Almen boligforenings salg af byggegrund06-06-17FradragBindende svar
SKM2017.385.ØLRBeskatning af fri bil - firmabil på gule plader02-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.384.SRVærdi af fri bil ved deleleasing02-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.383.LSRSkattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale01-06-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.382.LSRGrundlag for omberegning af grundværdien01-06-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.381.SRDispensation for pensionsalder for kabinepersonale og piloter vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger30-05-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.380.SRMomspligt - kuratorsalær30-05-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.379.SRIkke momsfritaget kontingent til forening30-05-17MomsgrundlagBindende svar
SKM2017.378.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - momsfri administration af kundeforespørgsler29-05-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.377.SRInvesteringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse29-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.376.SRPersonalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr29-05-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.375.SRAfgift - engangsservice - palmebladsprodukter23-05-17MiljøafgifterBindende svar
SKM2017.374.SRSkattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse22-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.373.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer19-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.372.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer18-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.371.LSROphør som partner i en kapital- og venturefond18-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.370.LSRHvorvidt en forening anses som almennyttig - Skattepligt i forbindelse hermed18-05-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.369.LSRGenoptagelse og ændring af grundværdiansættelse18-05-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.368.SRMoms - fællesregistrering - fast ejendom18-05-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.367.LSRInddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode17-05-17StrafAfgørelse
SKM2017.366.VLRBeskatning af fikseret jagtleje - fri rådighed - jagtarealer til nærtstående17-05-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.365.BREkstraordinær ansættelse - skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt.17-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.364.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201617-05-17EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2017.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - konfiskation - særlige omstændigheder17-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.362.BRRådigbedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaver17-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.361.SRTilskud til egnsteater ikke omfattet af momsloven17-05-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.360.BRSkønsmæssig ansættelse af lønindkomst - bestemmende indflydelse - maskerede udlodninger16-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.359.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighed16-05-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.358.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - dokumentfalsk - fiktive handler med solceller11-05-17StrafDom
SKM2017.357.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse11-05-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.356.ØLRIndregning af restskatter - forældelsens begyndelsestidspunkt - udlæg11-05-17ForældelseKendelse
SKM2017.355.BRFradrag for anlægsudgifter11-05-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.354.BRHævninger i selskab udgjorde udlodning - ikke godtgjort, at der var tale om et lån11-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.353.LSRKunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud10-05-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.352.SRMomspligt - Finansielle el-kontrakter10-05-17MomspligtBindende svar
SKM2017.351.SRKompensationsbeløb - konvertering af forsyningsområde - ikke momspligt10-05-17MomspligtBindende svar
SKM2017.350.BRRette indkomstsmodtager - skønsmæssig forhøjelse - hundekennel10-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.349.SRFast driftssted - hjælpende og forberedende karakter09-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.348.SKATPraksisændring for afdragsordninger vedrørende "kioskbøder" - styresignal09-05-17Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2017.347.SRGrænseoverskridende fusion - fusionsdato08-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.346.SRLønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 508-05-17Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.345.SRMoms - momsfri genbrugsbutikker08-05-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.344.ØLRFast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed08-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.343.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - vejbump, kantsten og vejafvanding08-05-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.342.LSRGrundværdiansættelse samt fastsættelse af fradrag for forbedringer05-05-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.341.LSRErhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen05-05-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.340.LSRGenoptagelse af grundværdiansættelse samt ansættelse af grundværdien05-05-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.339.ØLRSkattearrangement - tilsidesættelse af konstrueret tab - omgåelse - retsbeskyttet forventning05-05-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.338.LSRModregning i overskydende skat til dækning af renter og gebyr vedrørende gæld til Statens Administration og SKAT - Forældelse04-05-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.337.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt04-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.336.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt04-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.335.LSROpfyldelse af skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelse af fradrag for forbedringer04-05-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.334.BRSkattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle04-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.333.SRBegrænset skattepligt, udbytte, flytning af hjemsted, retmæssig ejer, omgåelsesklausul04-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.332.VLRBeskatning af maskeret udlodning - rådighed over jagtarealer for nærtstående - ligningslovens § 16 A03-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.331.BRKlagefrist - Skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3 - Årsopgørelse en afgørelse03-05-17Når man vil klageDom
SKM2017.330.HRFradrag for forbedringer i grundværdien - storparcel - forsyningsledninger - hovedanlæg - fast administrativ praksis - betydning af (fiktiv) udstykning03-05-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.329.ØLRInddrivelse - indsigelse over en parkeringsafgift - opsættende virkning03-05-17EFIKendelse
SKM2017.328.VLRStraf - importørsag - punktafgiftssvig - tidligere indskærpelse03-05-17StrafDom
SKM2017.327.HRIndberetningspligt og – ret for fagforeningskontingenter modtaget fra pensionister03-05-17Indberetning, regulering og efterangivelseDom
SKM2017.326.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - bogført med forkerte momskoder - retfærdig rettergang03-05-17StrafDom
SKM2017.325.ØLRForsvarersalær i administrativ straffesag - nedsættelse - sagens omfang og forløb03-05-17StrafDom
SKM2017.324.SRAfgiftsfritagelse - biomasseaffald til varmefremstilling02-05-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.323.SRAfgiftspligt for motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpe02-05-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.322.SRAfgørelse om skattepligt af udbetaling af mengrad01-05-17Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2017.321.BREF-voldgiftskonventionens artikel 6 - vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 701-05-17Når man ønsker vejledning eller informationDom
SKM2017.320.BRErstatningsansvar - indbetalinger - solidarisk hæftende01-05-17Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
SKM2017.319.BRAfskæring af retsmøde - inhabilitet - retlig interesse og klageberettigelse01-05-17Når man vil klageDom
SKM2017.318.SRSport - momsfritagelse28-04-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.317.SRSpilleklub - skattepligt28-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.316.ØLRStraf - momssvig - uregistreret virksomhed27-04-17StrafDom
SKM2017.315.SRSelvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven27-04-17MomspligtBindende svar
SKM2017.314.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - delvis fri bolig for hovedaktionær26-04-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.313.BRHovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bil26-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.312.SRMomsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv.26-04-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.311.SRMomsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv.26-04-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.310.SRIkke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland26-04-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.309.SRElektronisk levering af reklameplads momspligtig26-04-17MomspligtBindende svar
SKM2017.308.SREjendomsavance - forlods ekspropriation26-04-17EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2017.307.BRErstatning - ikke lovlig indregistrering - køjetøjregisteret26-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.306.SRMoms - levering af kabel - leveringssted og betalingspligtig person25-04-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.305.LSRChokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao25-04-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.304.BRGrundværdi - Fradrag for grundforbedringer - Ekstern vej25-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.303.LSRMaskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat24-04-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.302.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse24-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.301.LSRPersonalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning24-04-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.300.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrug24-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.299.BRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. - momspligt af udlejning af parkeringspladser24-04-17MomspligtDom
SKM2017.298.SKATSKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 1224-04-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.297.BRRejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler24-04-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.296.LSRStraksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer21-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.295.LSRStraksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger21-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.294.ØLRMaskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelse21-04-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.293.SRMomspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods20-04-17MomspligtBindende svar
SKM2017.292.ØLRBeregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten20-04-17Andet om momsKendelse
SKM2017.291.SRSikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen20-04-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.290.BROpgørelse af genvundne afskrivninger - fradrag for hensættelser - fradrag for rejseomkostninger - manglende møde i Skatteankenævnet20-04-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.289.BRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - interesseforbundne parter19-04-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.288.BRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst19-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.287.SRMedarbejderaktieordning var ikke omfattet af ligningslovens § 7P.18-04-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.286.HROmberegnet grundværdi - grundskatteloft - ny udstykket ejendom - basisår - forventningsprincip18-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.285.SRProfessionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B11-04-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.284.SRAfvisning af anmodning om bindende svar - teoretisk spørgsmål11-04-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.283.BRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlag11-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.282.LSRFradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen11-04-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.281.LSRKøb og salg af ejendomme - Næringsvirksomhed10-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.280.BRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse10-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.279.ØLRBindende svar - afvisning10-04-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.278.BRGyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret - bevisførelse for en tysk fordrings rigtighed10-04-17International inddrivelseKendelse
SKM2017.277.ØLRSkatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.10-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.276.VLRSkattepligt - dødsbo - skattefrihed10-04-17DødsboerDom
SKM2017.275.BRMoms ved levering af fast ejendom - påbegyndelsestidspunkt for byggeri10-04-17ByggeriDom
SKM2017.274.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurdering07-04-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.273.LSRHæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj07-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.272.LSRFritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskat07-04-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.271.LSRSkattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendom07-04-17DødsboerAfgørelse
SKM2017.270.BRRentebegrænsning - valutaterminsforretning - bevisbyrde - lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft07-04-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.269.BRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg07-04-17Andet om momsDom
SKM2017.268.LSROpgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid07-04-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.267.LSRUdtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskud07-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.266.LSRUdtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskud07-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.265.BRIkke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.264.ØLROverdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab - interesseforbundne parter - maskeret udbytte - bagatelgrænse06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.263.ØLRStraf - svig med lønsumsafgift og kildeskat - ledelsesansvar - nægtet registrering06-04-17StrafDom
SKM2017.262.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - tilståelsessag - prøvesag06-04-17StrafDom
SKM2017.261.SRAfvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger06-04-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.260.BRSkønsmæssigt fastsat - vederlag for udført arbejde06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.259.ØLRStraf - bogføring - momssvig - skyldnersvig06-04-17StrafDom
SKM2017.258.SRMoms - kommunalt tilskud til hal06-04-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.257.BRTilbagebetaling - uberettiget udbetalt overskydende skat - dokumentation for ansættelses- og lønforhold06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.256.BRKursgevinst - værdiansættelse - eftergivelse af renter og procenttillæg06-04-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.255.SKATGenoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal05-04-17Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2017.254.BRPrøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse - rette sagsøgte - afvisning05-04-17Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtDom
SKM2017.253.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - fikseret lejeindtægt05-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.252.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift05-04-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.251.SRGratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæum04-04-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.250.SRBådudlejning - hobby - privatanvendelse04-04-17VirksomhederBindende svar
SKM2017.249.BRIkke grundlag for ordinær eller ekstraordinær - genoptagelse af skatteansættelserne - beskatning - grænsegænger04-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.248.BRVærdiansættelse af ejendom - aftalt købesum ikke åbenbart forkert04-04-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.247.BRGrundforbedring - ændring af påstande - retlig interesse - sagsomkostninger04-04-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.246.BRGenoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g - afvisning af påstande04-04-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2017.245.VLRRegistreringsafgiftsloven - leasing - bortfald ved ændring i aftale04-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.244.ØLRIkke sagkyndige dommere - forretningsmæssig drift - fagkundskab04-04-17TonnageskatKendelse
SKM2017.243.ØLRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst04-04-17StrafDom
SKM2017.242.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom04-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.241.BRHovedaktionærs mellemregning - aktionær lån - løn - nulstilling af A-skat og AM-bidrag03-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.240.VLRStraf - momssvig - beviskrav - flere tiltalte03-04-17StrafDom
SKM2017.239.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil03-04-17StrafDom
SKM2017.238.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - betingelse - overdragelse af alle aktiver og passiver03-04-17VirksomhederDom
SKM2017.237.ØLRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris03-04-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.236.VLRStraf - moms- og skattesvig - skrot - delvist betinget frihedsstraf03-04-17StrafDom
SKM2017.235.ØLRStraf - momssvig - subsumption - revisorpåtegning03-04-17StrafDom
SKM2017.234.BRSkattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse30-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.233.BRSkønsmæssig forhøjelse - skiftende forklaringer - indsætninger på bankkonto30-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.232.SRFast driftssted, indkomstopgørelse30-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.231.SKATÆndring af SKM2015.119.SKAT - Realkreditinstitutter, der deltager i en fællesregistrering - Delvis fradragsret og opgørelse af den momsfrie omsætning - styresignal30-03-17Fradrag + MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.230.ØLRPeriodisering - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist30-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.229.BRGenoptagelse af sag - 6 måneders fristen - retssikkerhedslovens § 1029-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.228.BRGrund- og ejendomsværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn29-03-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.227.ØLRStraf - prøvesag - transfer pricing dokumentation28-03-17StrafDom
SKM2017.226.ØLRStraf - kædesvig - momssvig - A-skat28-03-17StrafDom
SKM2017.225.ØLRStraf - momssvig - frifindelse27-03-17StrafDom
SKM2017.224.HREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder27-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt24-03-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag24-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse24-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægter24-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.219.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom24-03-17StrafDom
SKM2017.218.ØLRStraf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over konti24-03-17StrafDom
SKM2017.217.BRAffaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg23-03-17MiljøafgifterDom
SKM2017.216.BRStraf – prøvesag – transfer pricing dokumentation23-03-17StrafDom
SKM2017.215.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne22-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.214.SRTinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrev22-03-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.213.SRFast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor22-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.212.VLRStraf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhed22-03-17StrafDom
SKM2017.211.SRTinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver21-03-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.210.BREj skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold20-03-17FradragDom
SKM2017.209.BRFradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej20-03-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.208.BRManglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende20-03-17Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2017.207.VLRGenoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis - erstatningskrav forældet20-03-17Andet om momsDom
SKM2017.206.BRSkattepligt af gevinst - handel med pantebrev20-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.205.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse17-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.204.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel17-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.203.BRBetalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbytte17-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.202.VLRStraffesag, skatte- og momssvig - daglig leder eller indehaver17-03-17StrafDom
SKM2017.201.SRSkattefrit afkald på regresfordring16-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.200.ØLRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning16-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.199.ØLRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom16-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.198.SRNæringsdrivende med køb/salg af fast ejendom16-03-17Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2017.197.SRGodkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C15-03-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.196.ØLREkstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændigheder15-03-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.195.SRAnmodning om genoptagelse - SKM2016.72.SR14-03-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.194.SRSkattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud14-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.193.SRFratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænse14-03-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.192.SRSkattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse13-03-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.191.SRSkærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren13-03-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.190.SRHonorar fra ejendomsinvesteringsselskaber13-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.189.SRKoncession - servicestationer13-03-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.188.SRTransport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 b13-03-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.13-03-17Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.186.VLRKommanditist - opgørelse af fradragskonto10-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise10-03-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.184.SRFCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent10-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.183.SRIrsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent10-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.182.BRBeskatning af maskeret udlodning - mellemregningskonto10-03-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.181.BRVægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentation10-03-17Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK10-03-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.179.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.178.BREkstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatning10-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.177.BROrdinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristen10-03-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.176.ØLROmgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart frem10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.175.BRSameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmer10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.174.BRFikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelse10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.173.BRFri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighed10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.172.BRGavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtstående09-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld09-03-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.170.VLRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger09-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.169.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte09-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.168.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte09-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.167.BRRegistreringsafgift – autocamper - værdiansættelse09-03-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.166.SRFradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 C09-03-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.165.BRFradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandet09-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.164.BRRegistreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personophold09-03-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenter09-03-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.162.ØLRDobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skib09-03-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.161.BRBefordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller09-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.160.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparter09-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.159.BRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab08-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.158.BRKuldioxidafgiftslovens § 9 – tung proces08-03-17Energi og kuldioxidDom
SKM2017.157.BRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU08-03-17Erhvervsmæssig importDom
SKM2017.156.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån08-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.155.ØLRGodtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag08-03-17Energi og kuldioxidDom
SKM2017.154.BRTold - kontanter - låneforhold08-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.153.BRForhøjelse af indkomst - fast driftssted i Danmark08-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.152.ØLRPersonalesommerhus - rådighedsbegreb08-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.151.BRForældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejl08-03-17ForældelseDom
SKM2017.150.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse07-03-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.149.ØLRStraf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 1507-03-17StrafDom
SKM2017.148.SKATOphør af administrativ toldordning for luftfragt, der transporteres ad landevej - styresignal07-03-17Forsendelse og transiteringStyresignal
SKM2017.147.BRFormulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlag07-03-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.146.BROverskud af virksomhed - fast driftssted i Danmark07-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.145.BRManglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændring07-03-17Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2017.144.BROrdinær genoptagelse - negativt privatforbrug - lån07-03-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.143.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på konto07-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.142.ØLRBeskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodning07-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.141.ØLRForvaltningsmyndigheders brevudsendelse - Forsendelsesrisiko06-03-17Når man vil klageDom
SKM2017.140.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter06-03-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.139.ØLRSkønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskonto06-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.138.VLREjendomsavancebeskatningsloven § 11 – stigning i ejendomsskatter - zoneændring indebar ikke ekspropriation06-03-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.137.ØLROmkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurdering06-03-17Når man vil klageDom
SKM2017.136.ØLRStraf – momssvig – nul angivelser06-03-17StrafDom
SKM2017.135.VLRStraf – momssvig – skrot – skattesvig – uregistreret virksomhed06-03-17StrafDom
SKM2017.134.BRVurderingslovens § 13 - Grundværdiansættelse06-03-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.133.SRUrealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom06-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.132.BRStraf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetning06-03-17StrafDom
SKM2017.131.SRMomslovens § 13, stk. 1 nr. 2 - social forsorg og bistand -"fritvalgsordningen"06-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber06-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2017.129.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdeling02-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.128.VLRSKATs erstatningsansvar i forbindelse med tilbageholdelse af varemærkeforfalskede mobiltelefoner - afvisning02-03-17Erhvervsmæssig importDom
SKM2017.127.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKAT02-03-17StrafDom
SKM2017.126.HRSømandsbeskatning – statsstøtte – grundlovens § 4301-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.125.BREkstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighed01-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.124.VLRStraf – registreringsafgift – grov uagtsomhed28-02-17StrafDom
SKM2017.123.BRRejseudgifter - fast arbejdssted - ikke særlige forhold28-02-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.122.BRVurderingsloven §§ 17 og 18 - fradrag for grundforbedring28-02-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.121.BRSkattepligt til Danmark - Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over skattepligtig indkomst28-02-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.120.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativ/lavt privatforbrug27-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.119.HRSkatteyders døgnplejeaktivitet - selvstændig erhvervsvirksomhed - henvist til landsretten27-02-17Personlig indkomstKendelse
SKM2017.118.ØLRSalg af mobiltelefoner - ikke momsregistreret selskab i et andet EU-land – fysiske transport fra Danmark til England – momssvig27-02-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.117.ØLRFradrag for købsmoms - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag27-02-17Indeholdelses- og registreringspligt + FradragDom
SKM2017.116.LSRBerettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet24-02-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.115.LSRSpørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst24-02-17Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.114.SROvergang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat23-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.113.SKATOrientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag23-02-17Når man er part i en sagSKAT-meddelelse
SKM2017.112.LSREfteropkrævning af moms for entreindtægter fra kasino23-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.111.SANSTOmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand23-02-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.23-02-17Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2017.109.SRLån, afståelse, omkostninger, opgørelse af gæld22-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.108.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil22-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.107.ØLRKorrektion - berigtigelse - hjemmel22-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.106.SRFast driftssted - bygge- og anlæg22-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.105.ØLRVurderingslovens § 18 - fastsættelse af værdien af råjord21-02-17ErhvervsejendommeDom
SKM2017.104.ØLRAntidumpingtold – rette debitor – fritagelse for toldskyld21-02-17TariferingDom
SKM2017.103.BRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning21-02-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.102.SKATMasse, chokoladeafgiftsloven - styresignal21-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
SKM2017.101.VLRFradrag - afgiftsgrundlag - tab på uerholdelige fordringer21-02-17FradragDom
SKM2017.100.SRAnpartshaveres indskud af anparter i fond20-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.99.SRKonsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende16-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.98.BREjendomsværdi - erhvervsejendom - skøn13-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.97.VLREkstraordinær genoptagelse - ændring af privatretlige grundlag - 6 måneders fristen10-02-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.96.BRIndsætninger på konto – direktør og medindehaver – tilbagebetaling af lån – løn eller aktieindkomst10-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes10-02-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.94.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - erstatning10-02-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.93.BRHævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter09-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.92.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land09-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.91.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - parcelhusreglen09-02-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.90.SRNedsættelse af boligafgift - udlodningsbeskatning08-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.89.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land08-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.88.VLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom08-02-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.87.ØLRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst08-02-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.86.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer - dokumentation08-02-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.85.VLRStraf – skattesvig – udeholdt omsætning - momssvig08-02-17StrafDom
SKM2017.84.SROPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering08-02-17Andet om moms + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.83.SRMoms - studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring08-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.82.ØLRFradrag for løbende ydelser – begrænset skattepligt – ekstraordinær genoptagelse08-02-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.81.ØLRStraf – momssvig - selskaber08-02-17StrafDom
SKM2017.80.BRRådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation08-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.79.SRFondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud07-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.78.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - styresignal07-02-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.77.SRTinglysningsafgift - fusion - tilsvarende virksomhedspant03-02-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.76.SRAftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden03-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.75.SRKrav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse03-02-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.74.SRKildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning01-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.73.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond30-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.72.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond30-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.71.SKATTransaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde - styresignal30-01-17Erhvervsmæssig importStyresignal
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.27-01-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.27-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord26-01-17AkkordordningerAfgørelse
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig26-01-17Lønsumsafgiftspligt og registreringAfgørelse
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver26-01-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.65.SANSTSpørgsmål om, hvorvidt der foreligger en leasingvirksomhed, som berettiger forholdsmæssig registreringsafgift26-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.26-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.26-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret26-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode26-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter26-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.26-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension26-01-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.57.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - styresignal26-01-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.56.VLRFradrag for moms af omkostninger – due-diligence-undersøgelse udarbejdet i forbindelse med aktiesalg – Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen25-01-17FradragKendelse
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.25-01-17Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.25-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.25-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.52.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning25-01-17StrafDom
SKM2017.51.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade25-01-17StrafDom
SKM2017.50.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 4. december 2015, SKM 2016.320 LSR25-01-17FradragKommentar
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader24-01-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.24-01-17ForældelseAfgørelse
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.24-01-17Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeAfgørelse
SKM2017.46.ØLRObjektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling23-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.45.VLRStraf – skattesvig – momssvig – kildeskat – socialt bedrageri23-01-17StrafDom
SKM2017.44.BRSkattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - 3 års-reglen - ekstraordinær genoptagelse23-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.43.SRTilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord19-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.42.BRRegistreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil19-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.41.SKATGSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal18-01-17OprindelseStyresignal
SKM2017.40.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde18-01-17FradragDom
SKM2017.39.BREjendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 – Parcelhusreglen18-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.38.BRFradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål18-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.37.BRTilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)18-01-17TariferingDom
SKM2017.36.SRPersonalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort18-01-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.35.ØLRStraf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms18-01-17StrafDom
SKM2017.34.BRInteresseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering18-01-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.33.SRAndelshaverkonti - beskatningstidspunkt18-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.32.SRMoms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning17-01-17ByggeriBindende svar
SKM2017.31.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder17-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.30.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement17-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.29.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen16-01-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.28.SRMomsfritagelse af plejeydelser16-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.27.SKATMoms på salg af byggegrunde - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.26.SKATMoms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.25.VLRStraf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler16-01-17StrafDom
SKM2017.24.ØLRDokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet16-01-17Glødelamper og elek. sikringerDom
SKM2017.23.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement12-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.22.BREkstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning12-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.21.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber11-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.20.BRGrundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn11-01-17SalgDom
SKM2017.19.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder11-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.18.SRVirksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed11-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.17.SRSelskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S10-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.16.SRInvesteringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde09-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.15.BRFradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter09-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.14.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond06-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.13.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond06-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.12.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond06-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.11.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 105-01-17Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2017.10.SRKapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning05-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.9.ØLRStraf - momssvig - fiktive fakturaer fra tredjemand05-01-17StrafDom
SKM2017.8.SKATKantinemoms - standardsats i administrativt forenklet ordning 205-01-17MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2017.7.ØLRDAfgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift05-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.6.BRFri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog05-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.5.BRNegativt privatforbrug - manglende dokumentation - ændring af hjemmelsgrundlag05-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.4.BRSyn og skøn - udpegning af skønsmand - nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris03-01-17EjendomsvurderingKendelse
SKM2017.3.HRIT-ydelser fra underleverandør til bank momsfritaget03-01-17MomspligtDom
SKM2017.2.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab03-01-17VirksomhederDom
SKM2017.1.ØLRStraf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - straffelovsovertrædelser03-01-17StrafDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter