SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2017.457.LSROpkrævning af spiritusafgift for færdigblandet gløgg med rom - Tarifering28-07-17 Øl, vin og spiritus Afgørelse
SKM2017.717.SRUdlån fra virksomhedsordningen - obligationer12-12-1728-11-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.646.SRVirksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaber13-11-1724-10-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.631.SRPensionsordning - virksomhedsordningen - køb af aktier for opsparet overskud07-11-1724-10-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.545.LSRSælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordning12-09-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.485.SRSuccession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag09-08-1727-06-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.408.SRVirksomhedsordningen - ubeboet stuehus - sikkerhedsstillelse19-06-1723-05-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.341.LSRErhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen05-05-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.291.SRSikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen20-04-1728-03-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.282.LSRFradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen11-04-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.188.SRTransport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 b13-03-1728-02-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.29.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen16-01-1720-12-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2017.731.LSRFordrings forbliven i den personlige virksomhedsordning19-12-17 Virksomheder Afgørelse
SKM2017.680.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201801-12-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.673.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201829-11-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.672.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201729-11-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.517.BRDirekte følge - spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar efter en ændring af bankens momstilsvar30-08-1714-08-17Virksomheder Dom
SKM2017.482.BRAfskrivning – software – realitet09-08-1711-07-17Virksomheder Dom
SKM2017.460.BRFast driftsted – håndværksmæssige ydelser i Danmark31-07-1713-06-17Virksomheder Dom
SKM2017.298.SKATSKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 1224-04-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.250.SRBådudlejning - hobby - privatanvendelse04-04-1728-02-17Virksomheder Bindende svar
SKM2017.238.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - betingelse - overdragelse af alle aktiver og passiver03-04-1701-03-17Virksomheder Dom
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes10-02-17 Virksomheder Afgørelse
SKM2017.2.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab03-01-1701-08-16Virksomheder Dom
SKM2017.444.VLRLønsumsafgiftspligt - zoologiske anlæg - afgiftsfritagelsen - "museumsvirksomhed"18-07-1707-06-17Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registrering Dom
SKM2017.702.LSRNon-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien08-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.701.LSRResident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien08-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.698.LSRPilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal07-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.613.BRIndtægt fra udlandet – ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser30-10-1709-10-17Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.499.BRIndkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincip15-08-1721-07-17Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.357.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse11-05-1725-04-17Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.322.SRAfgørelse om skattepligt af udbetaling af mengrad01-05-1728-03-17Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK10-03-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.162.ØLRDobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skib09-03-1713-12-16Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension26-01-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt24-03-17 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise10-03-17 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2017.745.SKATLand for land-rapportering - Meddelelse og indrapportering til SKAT21-12-17 Transfer pricing SKAT-meddelelse
SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.13-03-17 Transfer pricing Afgørelse
SKM2017.115.LSRSpørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst24-02-17 Transfer pricing Afgørelse
SKM2017.244.ØLRIkke sagkyndige dommere - forretningsmæssig drift - fagkundskab04-04-1709-03-17Tonnageskat Kendelse
SKM2017.667.LSRBeregning af tinglysningsafgift – Overdragelse af ejendom fra et I/S til et P/S23-11-17 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2017.611.SRTinglysningsafgift vedrørende visse ejerpantebreve i fast ejendom27-10-1726-09-17Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2017.394.LSROpkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom15-06-17 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2017.214.SRTinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrev22-03-1728-02-17Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2017.211.SRTinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver21-03-1728-02-17Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2017.77.SRTinglysningsafgift - fusion - tilsvarende virksomhedspant03-02-1724-01-17Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2017.104.ØLRAntidumpingtold – rette debitor – fritagelse for toldskyld21-02-1704-11-16Tarifering Dom
SKM2017.37.BRTilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)18-01-1704-10-16Tarifering Dom
SKM2017.743.BRStraf – anden gangs overtrædelse – selskab – prøvesag – manglende kasseapparat21-12-1701-11-17Straf Dom
SKM2017.705.ØLRStraf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstraf11-12-1706-11-12Straf Dom
SKM2017.703.ØLRStraf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager - ordensbøde08-12-1730-10-17Straf Dom
SKM2017.663.SANSTInddragelse af prøveskilte grundet udlån23-11-17 Straf Afgørelse
SKM2017.652.ØLRStraf - skatte- og momssvig - kildeskat - brødre - dokumentfalsk17-11-1725-09-17Straf Dom
SKM2017.639.BRStraf - udeblivelsesdom - andengangsovertrædelse af momsbekendtgørelsen13-11-1704-05-17Straf Dom
SKM2017.609.ØLRStraf – momssvig – emballageafgift – øl- og vinafgift – bestikkelse – dokumentfalsk – falske pantetiketter27-10-1718-01-17Straf Dom
SKM2017.598.BRStraf – revisor – rettighedsfrakendelse – bedrageri – skattesvig – medvirken – momssvig – dokumentfalsk - bogføringsloven20-10-1704-08-17Straf Dom
SKM2017.567.BRStraf – skattesvig – momssvig – rufferi medvirken03-10-1708-04-15Straf Dom
SKM2017.565.BRStraf – skattesvig – momssvig02-10-1705-02-16Straf Dom
SKM2017.564.VLRStraf – skattesvig – momssvig – inddraget registrering29-09-1713-09-17Straf Dom
SKM2017.563.ØLRStraf – skattesvig – aktier – salg til udstedende selskab29-09-1716-08-17Straf Dom
SKM2017.560.BRStraf - registreringsafgift - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom - selskab25-09-1722-08-17Straf Dom
SKM2017.551.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – sagsbehandlingstid - forældelse18-09-1708-08-17Straf Dom
SKM2017.550.VLRForsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse af salær – rimeligt tidsforbrug15-09-1704-09-17Straf Dom
SKM2017.529.ØLRStraf – momssvig – urigtig momsangivelse - revisor04-09-1716-08-17Straf Dom
SKM2017.527.BRStraf – registreringsafgift – autocampere – urigtige oplysninger til SKAT om importpriser og salgspriser04-09-1719-06-17Straf Dom
SKM2017.480.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag - selskab08-08-1718-05-17Straf Dom
SKM2017.470.ØLRStraf - skattesvig - afskrivning - personbiler - tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringer03-08-1723-05-17Straf Dom
SKM2017.434.ØLRStraf - momssvig - negative momsangivelser - direktør30-06-1727-04-17Straf Dom
SKM2017.433.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom30-06-1706-09-16Straf Dom
SKM2017.419.BRForsvarer salær – frivillig indbetaling - bødenedsættelse26-06-1730-01-17Straf Kendelse
SKM2017.418.ØLRStraf - told - vandpibetobak - smugleri26-06-1703-03-17Straf Dom
SKM2017.416.ØLRStraf - skattesvig - frifindelse - transparente selskaber - ikke forældet26-06-1725-04-17Straf Dom
SKM2017.409.ØLRStraf - momssvig - frifindelse - nye oplysninger19-06-1702-05-17Straf Dom
SKM2017.401.ØLRStraf - registreringsafgift - momssvig19-06-1706-11-15Straf Dom
SKM2017.400.ØLRStraf - skattesvig - sort aflønning19-06-1701-12-16Straf Dom
SKM2017.367.LSRInddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode17-05-17 Straf Afgørelse
SKM2017.358.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - dokumentfalsk - fiktive handler med solceller11-05-1719-10-16Straf Dom
SKM2017.328.VLRStraf - importørsag - punktafgiftssvig - tidligere indskærpelse03-05-1711-01-17Straf Dom
SKM2017.326.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - bogført med forkerte momskoder - retfærdig rettergang03-05-1711-11-16Straf Dom
SKM2017.325.ØLRForsvarersalær i administrativ straffesag - nedsættelse - sagens omfang og forløb03-05-1706-10-16Straf Dom
SKM2017.316.ØLRStraf - momssvig - uregistreret virksomhed27-04-1730-03-17Straf Dom
SKM2017.263.ØLRStraf - svig med lønsumsafgift og kildeskat - ledelsesansvar - nægtet registrering06-04-1716-02-17Straf Dom
SKM2017.262.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - tilståelsessag - prøvesag06-04-1703-03-17Straf Dom
SKM2017.259.ØLRStraf - bogføring - momssvig - skyldnersvig06-04-1724-08-16Straf Dom
SKM2017.243.ØLRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst04-04-1703-03-17Straf Dom
SKM2017.240.VLRStraf - momssvig - beviskrav - flere tiltalte03-04-1707-12-16Straf Dom
SKM2017.239.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil03-04-1703-03-17Straf Dom
SKM2017.236.VLRStraf - moms- og skattesvig - skrot - delvist betinget frihedsstraf03-04-1706-02-17Straf Dom
SKM2017.235.ØLRStraf - momssvig - subsumption - revisorpåtegning03-04-1705-12-16Straf Dom
SKM2017.227.ØLRStraf - prøvesag - transfer pricing dokumentation28-03-1727-02-17Straf Dom
SKM2017.226.ØLRStraf - kædesvig - momssvig - A-skat28-03-1712-10-16Straf Dom
SKM2017.225.ØLRStraf - momssvig - frifindelse27-03-1716-11-16Straf Dom
SKM2017.219.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom24-03-1715-02-17Straf Dom
SKM2017.218.ØLRStraf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over konti24-03-1729-11-16Straf Dom
SKM2017.216.BRStraf – prøvesag – transfer pricing dokumentation23-03-1730-09-16Straf Dom
SKM2017.212.VLRStraf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhed22-03-1715-02-17Straf Dom
SKM2017.202.VLRStraffesag, skatte- og momssvig - daglig leder eller indehaver17-03-1726-01-16Straf Dom
SKM2017.149.ØLRStraf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 1507-03-1703-06-16Straf Dom
SKM2017.136.ØLRStraf – momssvig – nul angivelser06-03-1705-12-16Straf Dom
SKM2017.135.VLRStraf – momssvig – skrot – skattesvig – uregistreret virksomhed06-03-1730-11-16Straf Dom
SKM2017.132.BRStraf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetning06-03-1729-11-16Straf Dom
SKM2017.127.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKAT02-03-1718-05-15Straf Dom
SKM2017.124.VLRStraf – registreringsafgift – grov uagtsomhed28-02-1716-11-16Straf Dom
SKM2017.85.VLRStraf – skattesvig – udeholdt omsætning - momssvig08-02-1720-09-16Straf Dom
SKM2017.81.ØLRStraf – momssvig - selskaber08-02-1705-10-16Straf Dom
SKM2017.52.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning25-01-1723-06-16Straf Dom
SKM2017.51.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade25-01-1711-05-16Straf Dom
SKM2017.45.VLRStraf – skattesvig – momssvig – kildeskat – socialt bedrageri23-01-1723-09-16Straf Dom
SKM2017.35.ØLRStraf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms18-01-1718-08-16Straf Dom
SKM2017.25.VLRStraf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler16-01-1708-06-16Straf Dom
SKM2017.9.ØLRStraf - momssvig - fiktive fakturaer fra tredjemand05-01-1729-09-15Straf Dom
SKM2017.1.ØLRStraf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - straffelovsovertrædelser03-01-1722-01-16Straf Dom
SKM2017.659.SRSpilafgift - spil uden indsats for medlemmer af en forening22-11-1724-10-17Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2017.73.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond30-01-1720-12-16Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.72.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond30-01-1720-12-16Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.14.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond06-01-1715-11-16Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.13.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond06-01-1715-11-16Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.12.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond06-01-1715-11-16Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.744.SRMellemholding, skattefrit udbytte, skævdeling af overskud, transparent enhed21-12-1719-12-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.728.SRPeriodisering - Retserhvervelse af Upfront fee18-12-1728-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.720.SROPP-projekt - kontorbygning13-12-1728-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.719.SROPP-projekt - hospice13-12-1728-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.716.SRSelskab - væddemål - omkostninger12-12-1728-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.713.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparent11-12-1728-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.712.SRAmerikanske LLC'er anset for skattemæssigt transparente11-12-1728-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.699.LSRSkattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fond07-12-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.697.SRReklamekoncept - donationer til godkendte foreninger07-12-1728-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.694.SRAndelsselskab - udviklingsomkostninger07-12-1725-04-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.692.SROmdannelse af A/S til P/S - Overførselsreglen - Beskatning af likvidationsavance05-12-1724-10-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.687.SRBehandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatning04-12-1726-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.683.ØLRDet skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusion04-12-1727-10-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.681.SRAnstalt i Liechtenstein og selskab på Curacao04-12-1728-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.677.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond30-11-1722-08-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.671.SRSkattemæssige konsekvenser af stiftelse af fond samt indskud i fonden27-11-1728-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.657.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond21-11-1726-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.656.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond21-11-1726-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.645.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - Valutakursgevinst13-11-1724-10-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.644.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201813-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.643.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201713-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.642.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201813-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.638.SRGrænseoverskridende skattepligtig fusion10-11-1724-10-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.635.LSREt selskabs beskatning af modtagne licensindtægter - Periodisering09-11-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.626.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul03-11-1724-10-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.620.SRPartnerselskab - fast driftssted - solcelleanlæg01-11-1726-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.615.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparent31-10-1724-10-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.605.SRAndelsselskabs deltagelse i en cash pool ordning26-10-1726-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.604.SREngelsk ACS anset for skattemæssigt transparent26-10-1724-10-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.601.SRGrænseoverskridende fusion - underskud24-10-1724-10-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.584.SRFast driftssted - Bygge- og anlægsvirksomhed12-10-1726-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.583.SRLedelsens sæde11-10-1726-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.578.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond10-10-1722-08-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.568.SRTrust - transparens - gave03-10-1726-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.566.SRFast driftssted ved projektstyring fra dansk kontor02-10-1720-12-16Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.561.BRKrydstogtskib kunne ikke anvende tonnageskatteordningen26-09-1730-08-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.554.SRKapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber20-09-1728-03-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.548.ØLRPræjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutter15-09-1731-08-17Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2017.540.SRErhvervsbeskatning - udlejning af aktiver11-09-1727-06-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.535.SRUnderskudsbegrænsning og fraflytning05-09-1727-06-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.519.SRFast driftssted - salgs- og servicemedarbejder - hjemmekontor30-08-1727-06-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.515.SRFast driftssted - tysk byggeselskab28-08-1727-06-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.514.SRInternational sambeskatning - genplacering ejendomsavance25-08-1727-06-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.509.SRFast driftssted - underentreprenør23-08-1727-06-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.506.HRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – skatteproces/”nyt” anbringende21-08-1716-08-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.502.SRCFC dispensation17-08-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.484.SRUdenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjekt09-08-1723-05-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.481.SRIkke fast driftssted, virksomhed omfattet af "international trafik"08-08-1727-06-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.476.SRTrust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparent07-08-1727-06-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.458.ØLRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen - dagældende kursgevinstlovs § 25, stk. 2, jf. § 33, stk. 131-07-1720-06-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.431.LSREvt. fast driftssted i Danmark for litauisk selskab - Samarbejdsaftale mellem dansk og litauisk selskab28-06-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.411.SRFast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S20-06-1723-05-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.391.SRVærdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusion06-06-1723-05-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.370.LSRHvorvidt en forening anses som almennyttig - Skattepligt i forbindelse hermed18-05-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.366.VLRBeskatning af fikseret jagtleje - fri rådighed - jagtarealer til nærtstående17-05-1720-04-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.349.SRFast driftssted - hjælpende og forberedende karakter09-05-1725-04-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.347.SRGrænseoverskridende fusion - fusionsdato08-05-1725-04-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.339.ØLRSkattearrangement - tilsidesættelse af konstrueret tab - omgåelse - retsbeskyttet forventning05-05-1720-04-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.333.SRBegrænset skattepligt, udbytte, flytning af hjemsted, retmæssig ejer, omgåelsesklausul04-05-1728-03-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.317.SRSpilleklub - skattepligt28-04-1725-04-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.303.LSRMaskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat24-04-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.279.ØLRBindende svar - afvisning10-04-1724-03-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.270.BRRentebegrænsning - valutaterminsforretning - bevisbyrde - lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft07-04-1707-03-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.248.BRVærdiansættelse af ejendom - aftalt købesum ikke åbenbart forkert04-04-1703-03-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.232.SRFast driftssted, indkomstopgørelse30-03-1727-09-16Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.213.SRFast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor22-03-1728-02-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.201.SRSkattefrit afkald på regresfordring16-03-1724-01-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.195.SRAnmodning om genoptagelse - SKM2016.72.SR14-03-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.194.SRSkattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud14-03-1728-02-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.184.SRFCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent10-03-1728-03-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.183.SRIrsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent10-03-1728-02-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.170.VLRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger09-03-1705-01-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.142.ØLRBeskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodning07-03-1714-12-16Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.133.SRUrealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom06-03-1728-02-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.114.SROvergang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat23-02-1724-01-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.109.SRLån, afståelse, omkostninger, opgørelse af gæld22-02-1724-01-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.106.SRFast driftssted - bygge- og anlæg22-02-1724-01-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.100.SRAnpartshaveres indskud af anparter i fond20-02-1724-01-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.92.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land09-02-1720-12-16Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.90.SRNedsættelse af boligafgift - udlodningsbeskatning08-02-1724-01-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.89.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land08-02-1720-12-16Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.87.ØLRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst08-02-1720-10-16Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.79.SRFondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud07-02-1724-01-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.74.SRKildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning01-02-1724-01-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver26-01-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.33.SRAndelshaverkonti - beskatningstidspunkt18-01-1720-12-16Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.17.SRSelskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S10-01-1720-12-16Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.10.SRKapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning05-01-1720-12-16Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2017.722.SKATIndberetning af oplysninger om hvidvask eller finansiering af terrorisme til anklagemyndigheden (SØIK)14-12-17 Samarbejde med andre myndigheder + Indsatsværktøjer - Told, efterkontrol + Økonomisk kriminalitet Meddelelse
SKM2017.20.BRGrundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn11-01-1730-09-16Salg Dom
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.24-01-17 Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Afgørelse
SKM2017.272.LSRFritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskat07-04-17 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenter09-03-17 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2017.741.SKATRetningslinjer for sagstilskæring21-12-17 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2017.679.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2017 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb01-12-17 Personlig indkomst + Virksomheder Afgørelse
SKM2017.533.SRBeskatning af kompensation for forhøjelse af bidragssatser05-09-1722-08-17Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2017.390.SRForbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)06-06-1723-05-17Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.718.SRRetserhvervelse af bonus, genoptagelse13-12-1728-11-17Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.739.ØLRDøgnplejere - familiepleje - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere21-12-1715-12-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.729.SRSplitleasing - afregningsintervaller19-12-1728-11-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.726.SRFri bolig - beskatningsgrundlag18-12-1728-11-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.724.SRHestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighed15-12-1728-11-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.710.ØLRFast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomst11-12-1715-11-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.695.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser07-12-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.691.SROphør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftssted05-12-1728-11-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.684.BRIndsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagen04-12-1708-11-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.682.BRIndsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentation04-12-1719-10-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.660.SRKapitallivsforsikring fortsat omfattet af PBL § 50 ved skift af porteføljemanager22-11-1724-10-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.654.SRSkattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidler20-11-1724-10-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.651.SRSkattepligt til Danmark af pension17-11-1724-10-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.649.SRHåndværkerfradrag ved installation af el-fyr15-11-1724-10-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.633.SRBruttolønsordning til betaling af studieafgift08-11-1724-10-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.624.SRVindmølleandele, skematisk ordning kunne ikke anvendes02-11-1724-10-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.614.BRIndsætninger på konti – lån – Objektiv dokumentation30-10-1716-10-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.596.LSRForhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parter16-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.595.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse - Modregningsforbud16-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.591.LSRSkattefri godtgørelse af rejseudgifter - Lønomlægning13-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.589.LSRSagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bil12-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.586.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser12-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.582.SRVederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner11-10-1726-09-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.580.VLRRetssikkerhed - samtykkeerklæring - genoptagelse10-10-1725-09-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.534.ØLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - ej objektivt bevis for finansiering af privat forbrug ved gavebeløb og kasinogevinster - skattemyndighederne berettiget til at ændre ansættelsesgrundlaget05-09-1725-08-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.516.SRRabatordning28-08-1727-06-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.508.BRRådighedsbeskatning af sommerhus - hovedanpartshaver21-08-1721-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.504.ØLRBeskatning af fri bil - specialindrettet køretøj21-08-1714-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.496.SRTysk ph.d.-studerende - legat fra hjemland14-08-1727-06-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.495.SRTysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemland14-08-1727-06-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.493.BRPensionsbeskatningsloven - suspension af frist - berettigede forventninger11-08-1712-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.491.LSRSplitleasing - Værdi af fri bil10-08-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.488.LSRSkattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagne10-08-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.483.BRFri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligt09-08-1717-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.478.VLRMoney Transfer-projektet - skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Island.08-08-1713-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.477.VLRBeskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretning08-08-1727-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.473.BRLønindkomst - overførsler fra udlandet - ekstraordinær genoptagelse03-08-1701-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.472.BRAktionærlån - insolvensbedømmelse03-08-1723-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.471.VLRUniversitetsansat udstationeret til Storbritannien skattepligtig til Danmark af lønnen fra det danske universitet.03-08-1702-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.466.ØLRStærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse - maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandele03-08-1701-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.464.BRMaskeret udbytte - fri bil03-08-1707-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.463.BRTandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriteriet01-08-1717-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.462.BRRegistrering af oplysninger i offentlige registre - gavebeskatning - nærtstående bevisbyrde31-07-1707-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.455.BRMaskeret udlodning – egenmægtig tilegnelse ved bedrageri – erstatning for bedrageri27-07-1727-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.454.BRDokumentation for udtræden af et kommanditselskab27-07-1726-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.452.SRErstatningsbeløb i form af engangsbeløb efter overenskomst26-07-1727-06-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.450.SRTuba finansieret ved lønomlægning26-07-1727-06-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.446.VLRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab24-07-1710-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.445.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – træk på mellemregningskonto24-07-1708-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.423.SRManglende aftale mellem arbejdsgiverselskabet og de ansatte om anvendelsen af ligningslovens § 7 P27-06-1723-05-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.407.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug19-06-1724-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.405.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelse19-06-1717-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.389.SRBeskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordning06-06-1723-05-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.385.ØLRBeskatning af fri bil - firmabil på gule plader02-06-1709-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.384.SRVærdi af fri bil ved deleleasing02-06-1725-04-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.383.LSRSkattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale01-06-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.376.SRPersonalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr29-05-1725-04-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.365.BREkstraordinær ansættelse - skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt.17-05-1701-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - konfiskation - særlige omstændigheder17-05-1702-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.362.BRRådigbedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaver17-05-1727-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.360.BRSkønsmæssig ansættelse af lønindkomst - bestemmende indflydelse - maskerede udlodninger16-05-1701-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.354.BRHævninger i selskab udgjorde udlodning - ikke godtgjort, at der var tale om et lån11-05-1724-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.350.BRRette indkomstsmodtager - skønsmæssig forhøjelse - hundekennel10-05-1716-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.344.ØLRFast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed08-05-1716-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.337.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt04-05-1706-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.336.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt04-05-1706-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.334.BRSkattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle04-05-1703-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.332.VLRBeskatning af maskeret udlodning - rådighed over jagtarealer for nærtstående - ligningslovens § 16 A03-05-1720-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.313.BRHovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bil26-04-1711-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.301.LSRPersonalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning24-04-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.300.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrug24-04-1731-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.288.BRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst19-04-1710-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.287.SRMedarbejderaktieordning var ikke omfattet af ligningslovens § 7P.18-04-1728-03-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.283.BRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlag11-04-1709-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.280.BRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse10-04-1721-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.277.ØLRSkatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.10-04-1723-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.265.BRIkke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder06-04-1710-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.264.ØLROverdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab - interesseforbundne parter - maskeret udbytte - bagatelgrænse06-04-1721-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.260.BRSkønsmæssigt fastsat - vederlag for udført arbejde06-04-1715-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.257.BRTilbagebetaling - uberettiget udbetalt overskydende skat - dokumentation for ansættelses- og lønforhold06-04-1709-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.253.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - fikseret lejeindtægt05-04-1703-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.251.SRGratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæum04-04-1728-03-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.249.BRIkke grundlag for ordinær eller ekstraordinær - genoptagelse af skatteansættelserne - beskatning - grænsegænger04-04-1709-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.242.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom04-04-1727-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.241.BRHovedaktionærs mellemregning - aktionær lån - løn - nulstilling af A-skat og AM-bidrag03-04-1709-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.234.BRSkattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse30-03-1727-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.233.BRSkønsmæssig forhøjelse - skiftende forklaringer - indsætninger på bankkonto30-03-1728-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.230.ØLRPeriodisering - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist30-03-1717-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.229.BRGenoptagelse af sag - 6 måneders fristen - retssikkerhedslovens § 1029-03-1717-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.224.HREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder27-03-1721-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.215.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne22-03-1709-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.205.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse17-03-1708-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.204.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel17-03-1703-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.203.BRBetalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbytte17-03-1701-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.199.ØLRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom16-03-1710-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.192.SRSkattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse13-03-1728-02-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.191.SRSkærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren13-03-1728-02-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.179.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel10-03-1727-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.176.ØLROmgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart frem10-03-1716-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.175.BRSameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmer10-03-1709-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.174.BRFikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelse10-03-1703-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.173.BRFri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighed10-03-1719-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.172.BRGavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtstående09-03-1706-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.161.BRBefordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller09-03-1723-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.159.BRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab08-03-1706-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.156.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån08-03-1719-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.154.BRTold - kontanter - låneforhold08-03-1702-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.153.BRForhøjelse af indkomst - fast driftssted i Danmark08-03-1713-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.152.ØLRPersonalesommerhus - rådighedsbegreb08-03-1708-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.146.BROverskud af virksomhed - fast driftssted i Danmark07-03-1715-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.143.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på konto07-03-1701-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.139.ØLRSkønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskonto06-03-1730-11-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.126.HRSømandsbeskatning – statsstøtte – grundlovens § 4301-03-1723-11-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.120.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativ/lavt privatforbrug27-02-1725-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.119.HRSkatteyders døgnplejeaktivitet - selvstændig erhvervsvirksomhed - henvist til landsretten27-02-1711-11-16Personlig indkomst Kendelse
SKM2017.108.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil22-02-1724-01-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.99.SRKonsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende16-02-1724-01-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.96.BRIndsætninger på konto – direktør og medindehaver – tilbagebetaling af lån – løn eller aktieindkomst10-02-1701-11-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.93.BRHævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter09-02-1728-10-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.76.SRAftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden03-02-1724-01-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.44.BRSkattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - 3 års-reglen - ekstraordinær genoptagelse23-01-1714-10-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.43.SRTilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord19-01-1720-12-16Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.39.BREjendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 – Parcelhusreglen18-01-1707-10-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.6.BRFri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog05-01-1720-09-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.5.BRNegativt privatforbrug - manglende dokumentation - ændring af hjemmelsgrundlag05-01-1728-09-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.700.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201808-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2017.735.LSRFritagelse af afgiftsbetaling i forbindelse med udbetaling fra alderspension19-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.688.SRPensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 504-12-1724-10-17Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.685.SKATAmortisationsrenten for 201804-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2017.594.LSRRenter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bank16-10-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.569.SRAnbringelse af pensionsmidler i unoterede aktier04-10-1726-09-17Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.510.LSRBeskatning af pensionsafkast23-08-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.494.SRRenter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtig14-08-1727-06-17Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.285.SRProfessionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B11-04-1728-03-17Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.284.SRAfvisning af anmodning om bindende svar - teoretisk spørgsmål11-04-1728-03-17Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2017.267.LSRUdtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskud07-04-17 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2017.266.LSRUdtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskud07-04-17 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2017.740.BRAfvisning af syn og skøn21-12-1725-08-17Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2017.321.BREF-voldgiftskonventionens artikel 6 - vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 701-05-1718-04-17Når man ønsker vejledning eller information Dom
SKM2017.708.ØLRUgyldig afgørelse - ekstraordinær genoptagelse11-12-1715-11-17Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2017.246.BRGenoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g - afvisning af påstande04-04-1724-02-17Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.25-01-17 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2017.447.BRAktindsigt – tavshedspligt – skatteforvaltningslovens § 1724-07-1720-06-17Når man ønsker aktindsigt Dom
SKM2017.704.ØLRSagsomkostninger – frafald af synspunkter – nye oplysninger11-12-1721-11-17Når man vil klage Kendelse
SKM2017.689.VLRSagsomkostninger - egen skyld - sagsomkostninger ikke ophævet05-12-1702-10-17Når man vil klage Kendelse
SKM2017.686.BROphævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostninger04-12-1717-11-17Når man vil klage Dom
SKM2017.636.SANSTAfvisning af klage09-11-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.630.BRAfvisning07-11-1731-10-17Når man vil klage Dom
SKM2017.619.ØLRSagsomkostninger – retsplejeloven – ophævelse af omkostninger01-11-1704-05-17Når man vil klage Kendelse
SKM2017.618.VLRSagsomkostninger – retsplejeloven – sagsomkostninger ikke ophævet01-11-1717-08-17Når man vil klage Kendelse
SKM2017.607.LSRUgyldighed samt momsansættelse26-10-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.590.LSROpretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabet12-10-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.528.BROmkostningsgodtgørelse – transport, afslag og manglende hæftelse04-09-1714-08-17Når man vil klage Dom
SKM2017.526.ØLRSag om afslag på omkostningsgodtgørelse skulle ikke behandles efter småsagsreglerne04-09-1710-07-17Når man vil klage Kendelse
SKM2017.500.ØLRSagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grunde16-08-1729-05-17Når man vil klage Kendelse
SKM2017.479.ØLRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen08-08-1727-04-17Når man vil klage Dom
SKM2017.442.ØLRSagsomkostninger - retsplejelovens § 312 - delvise sagsomkostninger18-07-1729-05-17Når man vil klage Kendelse
SKM2017.414.VLRSyn og skøn - honorar til fratrådt skønsmand22-06-1708-05-17Når man vil klage Kendelse
SKM2017.331.BRKlagefrist - Skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3 - Årsopgørelse en afgørelse03-05-1718-04-17Når man vil klage Dom
SKM2017.319.BRAfskæring af retsmøde - inhabilitet - retlig interesse og klageberettigelse01-05-1712-04-17Når man vil klage Dom
SKM2017.141.ØLRForvaltningsmyndigheders brevudsendelse - Forsendelsesrisiko06-03-1730-11-16Når man vil klage Dom
SKM2017.137.ØLROmkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurdering06-03-1714-12-16Når man vil klage Dom
SKM2017.111.SANSTOmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand23-02-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.113.SKATOrientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag23-02-17 Når man er part i en sag SKAT-meddelelse
SKM2017.696.LSRYderligere registreringsafgift på ombygget varebil07-12-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.670.ØLRRegistreringsafgift – hæftelse for ikke-betalt afgift af parallelimporteret bil – ond tro27-11-1721-11-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.546.BRRegistreringsafgiftsloven - storkundeordningen - annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR)12-09-1731-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.498.BRRegistreringsafgift - personbil - bopæl - svenske nummerplader15-08-1730-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.497.ØLRRegistreringsafgift – beslaglæggelse - proportionalitetsprincippet15-08-1723-05-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2017.492.LSRPålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamper11-08-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.456.BRRegistreringsafgift - inddragelse af prøveskilte27-07-1729-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.406.ØLRRegistreringsafgift - bopæl - dobbeltdomicil - opgørelse af opholdsdage19-06-1723-05-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.359.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighed16-05-1728-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.307.BRErstatning - ikke lovlig indregistrering - køjetøjregisteret26-04-1703-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.273.LSRHæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj07-04-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.245.VLRRegistreringsafgiftsloven - leasing - bortfald ved ændring i aftale04-04-1716-03-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.167.BRRegistreringsafgift – autocamper - værdiansættelse09-03-1703-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.164.BRRegistreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personophold09-03-1730-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.86.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer - dokumentation08-02-1717-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.27-01-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.65.SANSTSpørgsmål om, hvorvidt der foreligger en leasingvirksomhed, som berettiger forholdsmæssig registreringsafgift26-01-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret26-01-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.46.ØLRObjektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling23-01-1717-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.42.BRRegistreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil19-01-1711-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.7.ØLRDAfgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift05-01-1728-09-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.181.BRVægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentation10-03-1709-01-17Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2017.732.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder19-12-1728-11-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.725.SRMomspligtige og momsfrie tilskud - Leveringssted15-12-1724-10-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.576.SRMoms - afgiftspligtig person - kommunal institution - specialtandpleje og omsorgstandpleje09-10-1726-09-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.474.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse og salg03-08-1727-06-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.352.SRMomspligt - Finansielle el-kontrakter10-05-1725-04-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.351.SRKompensationsbeløb - konvertering af forsyningsområde - ikke momspligt10-05-1725-04-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.315.SRSelvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven27-04-1728-03-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.309.SRElektronisk levering af reklameplads momspligtig26-04-1728-03-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.299.BRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. - momspligt af udlejning af parkeringspladser24-04-1727-03-17Momspligt Dom
SKM2017.293.SRMomspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods20-04-1728-03-17Momspligt Bindende svar
SKM2017.3.HRIT-ydelser fra underleverandør til bank momsfritaget03-01-1716-09-16Momspligt Dom
SKM2017.231.SKATÆndring af SKM2015.119.SKAT - Realkreditinstitutter, der deltager i en fællesregistrering - Delvis fradragsret og opgørelse af den momsfrie omsætning - styresignal30-03-1730-03-17Momsgrundlag + Fradrag Styresignal
SKM2017.640.SRMoms - udviklingsprojekt - tilskud og momsfradrag13-11-1724-10-17Momsgrundlag Bindende svar
SKM2017.379.SRIkke momsfritaget kontingent til forening30-05-1728-03-17Momsgrundlag Bindende svar
SKM2017.8.SKATKantinemoms - standardsats i administrativt forenklet ordning 205-01-17 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2017.715.SRMomspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selv12-12-1728-11-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.690.SRMoms - momsfritagelse for almenvelgørende organisation05-12-1724-10-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.676.SRMomsfritagelsen vedrørende betalinger og overførsler- køb af it-system29-11-1722-08-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.665.LSRForenings momsfritagelse af medlemskontingenter, tilskud og gaver23-11-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.627.SRMomspligt af ydelser i form af træning af servicehunde06-11-1724-10-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.621.SRMomsfritagelse af vaccinationer udført af underleverandør01-11-1726-09-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.616.SKATListe over anerkendte flyselskaber31-10-17 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2017.581.SRMomspligt af kurser i køreteknik10-10-1726-09-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.573.LSRMomsfritagelse af kunstnerisk virksomhed - frihåndstatoveringer06-10-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.543.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - reverse charge - outsourcing af administration - køb af system27-09-1722-08-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.542.SRMomsfritagelse af ydelser i form af formueforvaltning med investeringsmandat fra selvstændig gruppe til medlemmer12-09-1722-08-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.532.SRMomspligt af kursusvirksomhed med efteruddannelse af kørelærere04-09-1722-08-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.380.SRMomspligt - kuratorsalær30-05-1725-04-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.378.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - momsfri administration af kundeforespørgsler29-05-1725-04-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.345.SRMoms - momsfri genbrugsbutikker08-05-1725-04-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.312.SRMomsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv.26-04-1728-03-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.311.SRMomsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv.26-04-1728-03-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.190.SRHonorar fra ejendomsinvesteringsselskaber13-03-1728-02-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.131.SRMomslovens § 13, stk. 1 nr. 2 - social forsorg og bistand -"fritvalgsordningen"06-03-1728-02-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber06-03-17 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2017.112.LSREfteropkrævning af moms for entreindtægter fra kasino23-02-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.83.SRMoms - studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring08-02-1724-01-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.25-01-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.25-01-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.31.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder17-01-1720-12-16Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.30.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement17-01-1720-12-16Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.28.SRMomsfritagelse af plejeydelser16-01-1720-12-16Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.23.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement12-01-1720-12-16Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.21.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber11-01-1720-12-16Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.19.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder11-01-1720-12-16Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.18.SRVirksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed11-01-1720-12-16Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2017.661.LSRInddrivelsesrenter vedrørende restskat23-11-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.593.LSRModregning i overskydende skat13-10-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.430.LSRModregning i beløb hidrørende fra virksomheds skattekonto indbetalt til dækning af momstilsvar – Modregningen sker til dækning af misligholdt studielån28-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.397.LSRModregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet15-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.396.LSRModregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter15-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.338.LSRModregning i overskydende skat til dækning af renter og gebyr vedrørende gæld til Statens Administration og SKAT - Forældelse04-05-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld09-03-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.432.LSRTilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence29-06-17 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2017.421.SRModregning og godtgørelse ved fraførsel af affald27-06-1723-05-17Miljøafgifter Bindende svar
SKM2017.375.SRAfgift - engangsservice - palmebladsprodukter23-05-1725-04-17Miljøafgifter Bindende svar
SKM2017.217.BRAffaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg23-03-1724-01-17Miljøafgifter Dom
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig26-01-17 Lønsumsafgiftspligt og registrering Afgørelse
SKM2017.612.SKATPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 127-10-17 Kontrolbestemmelser + Personlig indkomst Meddelelse
SKM2017.603.BREjendomsavance – afståelsessum – syn og skøn26-10-1710-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.599.BRAftale om fælles bestemmende indflydelse ikke godtgjort - betalingskorrektion20-10-1702-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.579.ØLRBeskatning - erstatning - positiv opfyldelsesinteresse - renter - periodisering10-10-1726-09-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.571.LSREt selskabs lån til ejer af selskabet - Udlodning05-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2017.570.LSRAktieindkomst – Hævninger på mellemregning05-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2017.501.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201717-08-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2017.440.BRIndsætninger på bankkonto, værdi af bil, udlodning og hævninger i selskab m.v.13-07-1706-06-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.427.SRHvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed28-06-1723-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2017.426.SRHvedefutures for en planteavler, der allerede havde solgt sin hvede, kunne ikke anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed28-06-1723-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2017.425.SRHvedefutures for en svineproducent, der indgås for at prissikre kommende forbrug af foderhvede og foderbyg, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.28-06-1723-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2017.294.ØLRMaskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelse21-04-1722-03-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.237.ØLRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris03-04-1722-02-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.94.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - erstatning10-02-1701-11-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.27-01-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2017.490.LSRAfgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - Dekorfondant10-08-17 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2017.305.LSRChokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao25-04-17 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2017.102.SKATMasse, chokoladeafgiftsloven - styresignal21-02-1721-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Styresignal
SKM2017.278.BRGyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret - bevisførelse for en tysk fordrings rigtighed10-04-1724-03-17International inddrivelse Kendelse
SKM2017.208.BRManglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende20-03-1709-02-17Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2017.320.BRErstatningsansvar - indbetalinger - solidarisk hæftende01-05-1718-04-17Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2017.327.HRIndberetningspligt og – ret for fagforeningskontingenter modtaget fra pensionister03-05-1726-04-17Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2017.254.BRPrøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse - rette sagsøgte - afvisning05-04-1709-03-17Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Dom
SKM2017.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.23-02-17 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2017.435.SKATPålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 530-06-17 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser Meddelelse
SKM2017.453.SRBitcoin mining og tilrådighedsstillelse af datakapacitet - moms og godtgørelse af elafgifter26-07-1727-06-17Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt + Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.650.SKATSupplerende pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 517-11-17 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Kontrolbestemmelser Meddelelse
SKM2017.398.SKATListe over anerkendte flyselskaber15-06-17 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2017.310.SRIkke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland26-04-1728-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2017.306.SRMoms - levering af kabel - leveringssted og betalingspligtig person25-04-1728-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2017.125.BREkstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighed01-03-1718-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2017.118.ØLRSalg af mobiltelefoner - ikke momsregistreret selskab i et andet EU-land – fysiske transport fra Danmark til England – momssvig27-02-1710-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2017.24.ØLRDokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet16-01-1707-12-16Glødelamper og elek. sikringer Dom
SKM2017.632.SRHåndværkerfradrag ved benyttelse af underentreprenør08-11-1724-10-17Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.451.SRKommunalbestyrelsesmedlemmers anvendelse af 60-dages-reglen i Ligningslovens § 9 B efter nyvalg26-07-1727-06-17Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2017.84.SROPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering08-02-1720-12-16Fradrag og afskrivninger + Andet om moms Bindende svar
SKM2017.707.LSRFradrag for ukurans nedskrivning11-12-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.675.HREn kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto29-11-1716-11-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.674.HREn kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto29-11-1716-11-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.629.SRPeriodisering af tilskud - straksafskrivning07-11-1724-10-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.606.LSRMulighed for at fratrække tab på fordring på tidligere ægtefælle i skattepligtig indkomst26-10-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.557.LSRKøb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed - succession21-09-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.556.LSRGenoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud21-09-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.522.LSRFradrag for tab på en fordring31-08-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.513.HRFradrag - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis passivitet25-08-1730-06-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.512.HRFradrag for driftsomkostninger - almindelig løn til egne ansatte - fordeling - praksis - passivitet25-08-1730-06-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.489.LSRFradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiften10-08-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.487.SRSkattefrihed - etablering af biogasanlæg10-08-1727-06-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.467.ØLRFordeling af rentefradrag - tidligere ægtefæller - fælles gæld - forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelser03-08-1731-05-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.417.ØLRFradrag for tab - kursgevinstloven26-06-1718-05-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.353.LSRKunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud10-05-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.342.LSRGrundværdiansættelse samt fastsættelse af fradrag for forbedringer05-05-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.302.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse24-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.297.BRRejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler24-04-1704-04-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.296.LSRStraksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer21-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.295.LSRStraksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger21-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.290.BROpgørelse af genvundne afskrivninger - fradrag for hensættelser - fradrag for rejseomkostninger - manglende møde i Skatteankenævnet20-04-1720-03-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.289.BRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - interesseforbundne parter19-04-1727-03-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.281.LSRKøb og salg af ejendomme - Næringsvirksomhed10-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægter24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.197.SRGodkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C15-03-1728-02-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.186.VLRKommanditist - opgørelse af fradragskonto10-03-1724-01-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.166.SRFradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 C09-03-1728-02-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2017.165.BRFradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandet09-03-1702-01-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.123.BRRejseudgifter - fast arbejdssted - ikke særlige forhold28-02-1718-11-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.122.BRVurderingsloven §§ 17 og 18 - fradrag for grundforbedring28-02-1716-11-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.88.VLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom08-02-1725-10-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.82.ØLRFradrag for løbende ydelser – begrænset skattepligt – ekstraordinær genoptagelse08-02-1720-10-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.26-01-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode26-01-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter26-01-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.26-01-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.38.BRFradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål18-01-1706-10-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.22.BREkstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning12-01-1730-09-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.15.BRFradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter09-01-1730-09-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.11.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 105-01-1705-01-17Fradrag og afskrivninger Styresignal
SKM2017.634.SRMoms - Investeringsgode - Regulering - Overdragelse af IT-system09-11-1724-10-17Fradrag + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2017.117.ØLRFradrag for købsmoms - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag27-02-1707-11-16Fradrag + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2017.727.SREventforening - to virksomhedsaktiviteter - ikke fuldt momsfradrag18-12-1722-08-17Fradrag Bindende svar
SKM2017.711.SRMoms - fradragsret - forsikringsskader på personbiler11-12-1728-11-17Fradrag Bindende svar
SKM2017.666.LSRFradragsret for moms i forbindelse med indkøb af porteføljeforvaltningen23-11-17 Fradrag Afgørelse
SKM2017.648.SRMoms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser14-11-1724-10-17Fradrag Bindende svar
SKM2017.475.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse03-08-1727-06-17Fradrag Bindende svar
SKM2017.461.ØLRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet – bevisbyrde31-07-1721-06-17Fradrag Dom
SKM2017.386.SRMoms - Almen boligforenings salg af byggegrund06-06-1728-03-17Fradrag Bindende svar
SKM2017.210.BREj skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold20-03-1710-02-17Fradrag Dom
SKM2017.101.VLRFradrag - afgiftsgrundlag - tab på uerholdelige fordringer21-02-1702-11-16Fradrag Dom
SKM2017.56.VLRFradrag for moms af omkostninger – due-diligence-undersøgelse udarbejdet i forbindelse med aktiesalg – Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen25-01-1719-10-16Fradrag Kendelse
SKM2017.50.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 4. december 2015, SKM 2016.320 LSR25-01-17 Fradrag Kommentar
SKM2017.40.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde18-01-1710-10-16Fradrag Dom
SKM2017.356.ØLRIndregning af restskatter - forældelsens begyndelsestidspunkt - udlæg11-05-1703-04-17Forældelse Kendelse
SKM2017.151.BRForældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejl08-03-1730-11-16Forældelse Dom
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.24-01-17 Forældelse Afgørelse
SKM2017.737.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201820-12-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Arbejdsgiverkontrol + Udenlandsk arbejdskraft + Information og vejledning af private og virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.346.SRLønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 508-05-1728-03-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Bindende svar
SKM2017.736.LSROmfattelse af kildeskattelovens §§ 48 E-F - Forskerskatteordningen20-12-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2017.721.BRGrov uagtsomhed – mangelfulde oplysninger i selvangivelsen – 6-måneders fristen14-12-1730-11-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.658.BREkstraordinær genoptagelse – sygdom – Skatteforvaltningsloven – reaktionsfrist22-11-1701-11-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.641.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201713-11-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2017.623.ØLREjendomsavance – parcelhusreglen – forældrekøb kort frist – ekstraordinær genoptagelse02-11-1713-10-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.575.SRAfvisning09-10-1727-06-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.574.SRDobbeltdomicil - fuld skattepligt09-10-1726-09-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.559.BRNulstilling - ugyldighed - aktindsigt - selvinkriminering25-09-1722-08-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.530.BRIndbetalinger – lånearrangement – forkortet ligningsfrist – begrundelsesmangler04-09-1722-08-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.518.ØLRBeskatning af ulovligt aktionærlån – Skatteyderens bevisbyrde for realitet af lån30-08-1715-08-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.436.DEPRetssagsvejledning30-06-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2017.381.SRDispensation for pensionsalder for kabinepersonale og piloter vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger30-05-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2017.314.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - delvis fri bolig for hovedaktionær26-04-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2017.196.ØLREkstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændigheder15-03-1722-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.193.SRFratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænse14-03-1728-02-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.182.BRBeskatning af maskeret udlodning - mellemregningskonto10-03-1730-01-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.177.BROrdinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristen10-03-1716-01-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.144.BROrdinær genoptagelse - negativt privatforbrug - lån07-03-1730-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.121.BRSkattepligt til Danmark - Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over skattepligtig indkomst28-02-1714-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.103.BRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning21-02-1720-10-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.97.VLREkstraordinær genoptagelse - ændring af privatretlige grundlag - 6 måneders fristen10-02-1702-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.91.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - parcelhusreglen09-02-1724-10-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.75.SRKrav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse03-02-1724-01-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.36.SRPersonalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort18-01-1720-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2017.145.BRManglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændring07-03-1714-12-16Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2017.157.BRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU08-03-1705-12-16Erhvervsmæssig import Dom
SKM2017.128.VLRSKATs erstatningsansvar i forbindelse med tilbageholdelse af varemærkeforfalskede mobiltelefoner - afvisning02-03-1724-11-16Erhvervsmæssig import Dom
SKM2017.413.BRAfvisning af anmodning om syn og skøn22-06-1702-06-17Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2017.105.ØLRVurderingslovens § 18 - fastsættelse af værdien af råjord21-02-1707-11-16Erhvervsejendomme Dom
SKM2017.647.SRGodtgørelse af elafgift til varmepumpe14-11-1724-10-17Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.585.SROverskudsvarme - anlæg til nedkøling af procesluft - varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstilling12-10-1726-09-17Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.511.SRIntet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser24-08-1727-06-17Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.459.SRElafgift - godtgørelse - datacenter - UPS31-07-1727-06-17Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.429.LSREfteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar28-06-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.422.SRFordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle27-06-1725-04-17Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.324.SRAfgiftsfritagelse - biomasseaffald til varmefremstilling02-05-1728-02-17Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.323.SRAfgiftspligt for motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpe02-05-1728-03-17Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2017.268.LSROpgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid07-04-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.158.BRKuldioxidafgiftslovens § 9 – tung proces08-03-1701-12-16Energi og kuldioxid Dom
SKM2017.155.ØLRGodtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag08-03-1715-12-16Energi og kuldioxid Dom
SKM2017.116.LSRBerettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet24-02-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader24-01-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.364.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201617-05-17 Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2017.730.LSRNedsættelse af ejendomsværdien19-12-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.714.ØLROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurdering12-12-1716-10-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.602.BRFradrag for grundforbedringer - Sagsomkostninger25-10-1713-10-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.588.HREjendomsavance - kommunes overtagelse efter planloven - ikke ekspropriation12-10-1709-10-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.552.BRFradrag for grundforbedringer - ny dokumentation - ophævelse af sagsomkostninger18-09-1711-09-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.531.BRFradrag for grundforbedringer – Ophævelse af sagsomkostninger04-09-1723-08-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.521.BRFradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter til elforsyning - grundforbedrende foranstaltninger31-08-1707-08-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.507.BRGrundforbedringsfradrag – dagældende vurderingslov – udgifter til intern vej – ophævelse af sagsomkostninger – retsplejeloven21-08-1730-06-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.503.ØLRGrundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skøn18-08-1706-06-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.468.BRFradrag i grundværdi - dokumentation - overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesum03-08-1730-05-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.448.BRSagsomkostninger - grundforbedringer - ændret påstand24-07-1711-07-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.404.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyning19-06-1708-05-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.382.LSRGrundlag for omberegning af grundværdien01-06-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.369.LSRGenoptagelse og ændring af grundværdiansættelse18-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.355.BRFradrag for anlægsudgifter11-05-1725-04-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.343.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - vejbump, kantsten og vejafvanding08-05-1725-04-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.340.LSRGenoptagelse af grundværdiansættelse samt ansættelse af grundværdien05-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.335.LSROpfyldelse af skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelse af fradrag for forbedringer04-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.330.HRFradrag for forbedringer i grundværdien - storparcel - forsyningsledninger - hovedanlæg - fast administrativ praksis - betydning af (fiktiv) udstykning03-05-1704-04-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.304.BRGrundværdi - Fradrag for grundforbedringer - Ekstern vej25-04-1711-04-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.286.HROmberegnet grundværdi - grundskatteloft - ny udstykket ejendom - basisår - forventningsprincip18-04-1707-02-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.274.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurdering07-04-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.228.BRGrund- og ejendomsværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn29-03-1721-02-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.209.BRFradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej20-03-1702-01-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.147.BRFormulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlag07-03-1713-12-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.138.VLREjendomsavancebeskatningsloven § 11 – stigning i ejendomsskatter - zoneændring indebar ikke ekspropriation06-03-1730-11-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.134.BRVurderingslovens § 13 - Grundværdiansættelse06-03-1707-11-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.107.ØLRKorrektion - berigtigelse - hjemmel22-02-1709-11-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.98.BREjendomsværdi - erhvervsejendom - skøn13-02-1702-11-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.34.BRInteresseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering18-01-1710-08-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.4.BRSyn og skøn - udpegning af skønsmand - nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris03-01-1722-09-16Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2017.597.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201820-10-17 Ejendomsskat SKAT-meddelelse
SKM2017.662.LSRSkattepligt ved salg af ejerlejlighed23-11-17 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2017.587.SRVærdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter12-10-1726-09-17Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2017.525.LSRSkattepligt i forbindelse med forenings overdragelse af ejendom01-09-17 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2017.441.ØLRInteresseforbundne parter - modstående interesser - korrektion af handelspriser på ejerlejligheder - skønsmæssig værdiansættelse - maskeret udlodning17-07-1719-06-17Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2017.308.SREjendomsavance - forlods ekspropriation26-04-1728-03-17Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2017.329.ØLRInddrivelse - indsigelse over en parkeringsafgift - opsættende virkning03-05-1709-03-17EFI Kendelse
SKM2017.276.VLRSkattepligt - dødsbo - skattefrihed10-04-1714-11-16Dødsboer (skat) Dom
SKM2017.271.LSRSkattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendom07-04-17 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2017.600.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt24-10-1726-09-17Byggeri Bindende svar
SKM2017.572.SRMoms - Selvejende Institution kan sælge ejendom momsfrit06-10-1726-09-17Byggeri Bindende svar
SKM2017.549.SRMoms på fast ejendom - tilbageskødning af byggegrunde15-09-1722-08-17Byggeri Bindende svar
SKM2017.524.LSREvt. momspligt ved salg af en byggeret31-08-17 Byggeri Afgørelse
SKM2017.439.VLRPræjudiciel forelæggelse - moms ved salg af byggegrund11-07-1715-05-17Byggeri Kendelse
SKM2017.275.BRMoms ved levering af fast ejendom - påbegyndelsestidspunkt for byggeri10-04-1722-12-16Byggeri Dom
SKM2017.32.SRMoms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning17-01-1720-12-16Byggeri Bindende svar
SKM2017.443.VLRReservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person - momsfritagelse18-07-1720-06-17Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2017.403.ØLRKonkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjort19-06-1716-02-17Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2017.625.BRIndsætninger bankkonto - skattepligtig gave - ekstraordinær genoptagelse03-11-1719-10-17Arv og gaver Dom
SKM2017.592.LSRAfgift ved gavedispositioner13-10-17 Arv og gaver Afgørelse
SKM2017.558.SRUdenlandsk kapitalforsikring - Opsigelse - skatte- og afgiftspligt22-09-1728-08-17Arv og gaver Bindende svar
SKM2017.428.VLRSuccession - korrektion af pris - interessefællesskab28-06-1730-05-17Arv og gaver Dom
SKM2017.733.SRFormidling af turistydelser19-12-1728-11-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.709.HRBeregning af indbringelsesfristen - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten11-12-1724-11-17Andet om moms Kendelse
SKM2017.608.LSRErhvervelsesmoms ved leasing af båd gennem leasinggiver, som er en fransk bank26-10-17 Andet om moms Afgørelse
SKM2017.544.SRMoms - ejendomsselskabs salg af fast ejendom12-09-1722-08-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.536.SRMoms - forsikring - snerydning - abonnement05-09-1722-08-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.523.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse - genoptagelse af bindende svar31-08-1722-08-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.437.SKATStyresignal - Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere03-07-1703-07-17Andet om moms Styresignal
SKM2017.387.SRAfvisning af anmodning om bindende svar06-06-1723-05-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.368.SRMoms - fællesregistrering - fast ejendom18-05-1728-03-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.361.SRTilskud til egnsteater ikke omfattet af momsloven17-05-1725-04-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.318.SRSport - momsfritagelse28-04-1725-04-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.292.ØLRBeregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten20-04-1724-03-17Andet om moms Kendelse
SKM2017.269.BRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg07-04-1723-01-17Andet om moms Dom
SKM2017.258.SRMoms - kommunalt tilskud til hal06-04-1728-03-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.207.VLRGenoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis - erstatningskrav forældet20-03-1707-02-17Andet om moms Dom
SKM2017.189.SRKoncession - servicestationer13-03-1728-02-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.150.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse07-03-1728-02-17Andet om moms Bindende svar
SKM2017.734.LSRGenoptagelse af skatteansættelse for 2015 Skattefri aktieombytning af kapitalandele19-12-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.723.SRIrsk investeringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte15-12-1728-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.706.BRMaskeret udlodning – salg af springhest11-12-1723-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.693.ØLRRådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodning06-12-1712-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.655.VLRNedsættelse af skattepligtig indkomst – salg af anparter – aktieavancebeskatning20-11-1725-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.653.SRSærlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasser20-11-1724-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.637.SRTrust - transparent - stifter10-11-1724-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.628.SRInvesteringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte06-11-1724-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.610.LSRAvancer og tab på udenlandske aktier27-10-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.577.SROphævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring10-10-1726-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.555.LSRÆndring af fremførselsberettiget tab21-09-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.547.SRInvesteringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltning13-09-1722-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.539.VLRKildeskat på aktieudbytte - dobbeltbeskatning etableringsret11-09-1703-07-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.520.SRDigital valuta anset for struktureret fordring31-08-1722-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.505.VLRIndsættelser maskeret udlodning - fri bil - ansættelsesfrist - gyldighed21-08-1728-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.469.SRAktieombytning - henstandssaldo - omgåelse03-08-1727-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.465.HRAktieavancebeskatning - henstandsbeløb - fri bevægelighed03-08-1702-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.449.SRVederlagsaktier omfattet af LL § 7 P24-07-1728-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.410.SRCEO Fraud, driftstab, fordring20-06-1723-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.377.SRInvesteringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse29-05-1723-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.374.SRSkattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse22-05-1725-04-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.373.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer19-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.372.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer18-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.371.LSROphør som partner i en kapital- og venturefond18-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.261.SRAfvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger06-04-1728-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.256.BRKursgevinst - værdiansættelse - eftergivelse af renter og procenttillæg06-04-1703-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.206.BRSkattepligt af gevinst - handel med pantebrev20-03-1727-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.200.ØLRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning16-03-1718-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.178.BREkstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatning10-03-1716-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.169.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte09-03-1728-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.168.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte09-03-1728-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.160.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparter09-03-1722-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.129.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdeling02-03-1728-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.80.BRRådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation08-02-1703-08-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.26-01-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.16.SRInvesteringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde09-01-1720-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord26-01-17 Akkordordninger Afgørelse
SKM2017.252.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift05-04-1703-03-17Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2017.247.BRGrundforbedring - ændring af påstande - retlig interesse - sagsomkostninger04-04-1724-02-17Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2017.198.SRNæringsdrivende med køb/salg af fast ejendom16-03-1728-02-17Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2017.140.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter06-03-1729-11-16Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2017.678.ØLRBetaling til SKAT - før fristdagen - ikke omstødelige23-11-1717-11-17Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2017.669.ØLREjendomsskat - Inddrivelse - udlæg27-11-1722-02-17Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2017.395.LSRHenstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse15-06-17 Afdragsordninger og henstand Afgørelse