Vil du læse pressemeddelelser, eller skal du i kontakt med en pressemedarbejder fra en af Skatteforvaltningens syv styrelser, skal du besøge den enkelte styrelses hjemmeside.

Skattestyrelsen

Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

Gældsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter