Blanketnr.
19.048
Formål med blanketten

Blanketten skal anvendes, når der sker krænkelse af varemærkerettigheder mv., og rettighedshaver vil anmode om toldmyndighedernes indgriben.

Henvendelse rettes til:

Toldstyrelsen
Told 20 – Varemærkeforfalskningen
Sluseholmen 8B
2450 København SV

Mail: IPR@toldst.dk   Tlf. nr. 72 38 01 10 (vagttelefon)

PDF-udgave

Hent blanket 19.048
 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 608/2013 af 12. juni 2013)
om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003. 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1352/2013 af 4. december 2013
om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen