Du har selv ansvar for, hvad du skriver på din årsopgørelse. Derfor skal du passe godt på dit NemID, så andre ikke får adgang til dine oplysninger.

 1. Log på skat.dk/tastselv med NemID.
 2. Vælg Se årsopgørelsen for 2020.
 3. Øverst på din årsopgørelse står der, om du skal have penge tilbage eller mangler at betale.

Forstå din forskudsopgørelse og årsopgørelse

forskellen mellem forskudsopgørelse og årsopgørelse

Hvad er det?

Forskudsopgørelsen

Er vores beregning af dine indtægter for det kommende år, og hvad du skal betale i skat.

 • Forskudsopgørelsen er:
 • Budget
 • Gælder kommende år
 • Kan justeres løbende

Årsopgørelsen

Er dit regnskab for det foregående år, hvor du kan se, hvad du reelt har tjent og betalt i skat.

 • Årsopgørelsen er:
 • Regnskab
 • Gælder sidste år
 • Opgøres én gang årligt

Hvornår sker der noget?

Du kan se din forskudsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år fra november.

Du kan se din årsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år i marts.

Hvad skal jeg gøre?

Forskudsopgørelsen

Justér din forskudsopgørelse, når du får den, eller hvis du fx:

 • Går op/ned i løn
 • Arbejder mere hjemmefra
 • Får udbetalt indefrosne feriepenge
 • Optager lån
 • Starter/lukker virksomhed

Årsopgørelsen

Tjek din årsopgørelse og se, om du får skat tilbage eller skal betale restskat:

 • Se, om oplysningerne er rigtige
 • Ret evt. oplysningerne

 

Fakta

Vi får automatisk de fleste af dine oplysninger med på din årsopgørelse for året, der er gået. Hvis du ikke synes, at tallene passer, kan det være fordi, at:

 • du ikke har fået ændret din forskudsopgørelse, når din indkomst og skat har ændret sig.
 • du har brugt dit hovedkort flere steder. Så har du fået for meget udbetalt i løbet af året. Hovedkortet må kun bruges et sted. Læs mere om hovedkort, bikort og frikort.
 • du har glemt at skrive dit kørselsfradrag på din forskudsopgørelse, så du mangler at få dit fradrag.
Sprog