Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.C.3.5.3.1 Generelt om ordensbøder