Underholdsbidrag - forskudsvist udlagt - modtaget før 1. oktober 2012

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Korrekt dato   

Periodens start er udtryk for
den forfaldsdato, der er fastsat   
af Statsforvaltningen i
bidragsdokumentet.

Korrekt dato   

Det er usikkert, hvad denne dato er udtryk
for, idet underholdsbidrag før
den 1. oktober 2012 blev
opkrævet af kommunerne.

Vi har vurderet at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning på nuværende tidspunkt er indtrådt, idet disse fordringer er modtaget til inddrivelse hos os før den 1. oktober 2012, og at den registrerede forfaldsdag er korrekt og udtryk for den i bidragsdokumentet fastsatte betalingsdag. Den sidste rettidige betalingsdag vil derfor på nuværende tidspunkt efter vores vurdering være indtrådt. Udskydelser af betalingsfristen i forbindelse med rykkerskrivelser, afdragsordninger eller tilladt henstand har ikke betydning for modregningstidspunktet. Det står i gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1.

 

Underholdsbidrag - forskudsvist udlagt - modtaget fra 1. oktober 2012

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Korrekt dato   

Periodens start er udtryk for
den forfaldsdato, der er fastsat
af Statsforvaltningen i
bidragsdokumentet.

Korrekt dato   

Datoen er udtryk for den
betalingsfrist, der blev fastsat af
Udbetaling Danmark ved
opkrævningen af bidraget.

Vi har vurderet at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning er indtrådt. Dette skyldes, at den registrerede dato enten er korrekt og sammenfaldende med betalingsdagen i bidragsdokumentet, eller at datoen er udtryk for en senere betalingsdag, fastsat af Udbetaling Danmark. Det sidste vil være tilfældet, hvis opkrævningen af bidraget først er overdraget til Udbetaling Danmark efter den betalingsdato som er i bidragsdokumentet. I begge tilfælde vil den sidste rettidige betalingsdag være indtrådt på den registrerede dato.