Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.10.1.1 Klagestruktur