Misligholdt studielån 6 - modtaget før 1 september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet forfaldt til betaling i henhold til lånebetingelserne. 

Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet forfaldt til betaling i henhold til lånebetingelserne. 

Den dag hvor lånet er opsagt, og hvor hele lånet forfaldt til betaling i henhold til lånebetingelserne. 

Korrekt dato 

 

Misligholdt studielån 6 - modtaget fra 1 september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales.

 

Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales

Den dag hvor det første afdrag af studiegælden skulle betales

Vi har undersøgt Statens Administrations opkrævningspraksis og har i den forbindelse fået bekræftet, at Statens Administration ikke sender studiegæld til inddrivelse hos Gældstyrelsen, før studiegælden er opsagt. Vi har derfor vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning på nuværende tidspunkt er indtrådt. Udskydelser af betalingsfristen i forbindelse med rykkerskrivelser, afdragsordninger eller tilladt henstand har ikke betydning for modregningstidspunktet. Det står i gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1.