Misligholdt FM-krav - Afbrudskrav - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

1. januar i støtteåret

 

Korrekt periode

1. januar i støtteåret

1. januar i støtteåret

Vi har vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning er indtrådt. Vi har undersøgt praksis for tildeling af uddannelsesstøtte og har i den forbindelse fået bekræftet, at det senest ved støtteårets afslutning vurderes, om uddannelsesstøtten kan tildeles endeligt. Foreløbige beløb, der ikke kan tildeles endeligt, skal herefter betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet er fremsendt. Idet kravet er modtaget til inddrivelse hos os før den 1. september 2013 og derfor senest vedrører støtteåret 2013, vil krav på tilbagebetaling senest være fremsendt i 2014. Den sidste rettidige betalingsdag vil derfor på nuværende tidspunkt være overskredet.

 

Misligholdt FM-krav - Afbrudskrav - modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den dag, hvor brevet med krav om tilbagebetalingen af uddannelsesstøtten er sendt.

 

Korrekt periode

Datoen er udtryk for den dag, hvor brevet med krav om tilbagebetalingen af uddannelsesstøtten er sendt. Korrekt dato