Sagsomkostninger, politiet - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den dag, hvor kravet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom.

Datoen er udtryk for den dag, hvor kravet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor kravet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for den dag, hvor kravet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom.

Vi har vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning er indtrådt, idet kravet er modtaget til inddrivelse hos os før den 1. september 2013. Den sidste rettidige betalingsdag vil derfor på nuværende tidspunkt være overskredet. 

 

Sagsomkostninger, politiet - modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den dag, hvor kravet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom.

Datoen er udtryk for den dag, hvor kravet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for en dato fastsat af Rigspolitiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse. Datoen er udtryk for en dato fastsat af Rigspolitiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse.