Dato for offentliggørelse
06 Sep 2007 08:51
Serienummer
E nr. 150
Resumé

Denne vejledning er rettet mod dig som kursusudbyder og beskriver i korte træk, hvornår du skal betale moms af kursusvirksomhed, og hvornår du ikke skal.

Vejledningen handler ikke om foredragsvirksomhed, da foredrag betragtes som kunstnerisk virksomhed og derfor altid er momsfri.

Vejledningen er tænkt som en guide og er ikke udtømmende. Kan du ikke vurdere, om du skal betale moms af din kursusvirksomhed, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18. Vi kan vejlede dig over telefonen eller tilbyde dig et servicebesøg.

Hvad er nyt?
Ny vejledning
ISBN-nummer
978-87-7059-082-6