Blanketnr.
05.004A
Formål med blanketten

Blanketten henvender sig til kulbrintevirksomheder, som har kulbrinteskattepligtig aktivitet i den danske undergrund.

Indsendelsesfrist er 1. juli 2019.
 
Skattestyrelsen
Store Selskaber
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Elektronisk indsendes til: kulbrinte@sktst.dk

PDF-udgave

Hent Excel-blanket 2019    Excel 2018

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Forskudsskema for indkomståret 2020 vil være tilgængelig ultimo januar 2020. 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.