Blanketnr.
05.028
Formål med blanketten

Alle selskabsskattepligtige enheder undtagen kulbrinteselskaber skal fra og med indkomståret 2014 selvangive deres skattepligtige indkomst digitalt via TastSelv Selskabsskat (DIAS). Oplysninger om skibe er en integreret del af selvangivelsen.

Blanketten anvendes af rederier, der er omfattet af tonnageskatteloven til indberetning af rederiets egne skibe. Der skal gives oplysninger om den ejede bruttotonnage, ejerandel og om hvor skibet er registreret henholdsvis indenfor eller udenfor EU/EØS. 

PDF-udgave

Ophørte selskaber 2014 og frem

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.