Beregneren kan ikke vise satser for lastbiler og mandskabsvogne.

Vær opmærksom på, at for køretøjer, hvor afgiften beregnes ud fra køretøjets egenvægt, skal vægten indtastes som et helt tal uden punktummer eller kommaer.

Se i illustrationen herunder, hvordan du gør det korrekt.

Billedet viser, hvordan du skal skrive køretøjets egenvægt som et helt tal uden kommaer og punktummer

Den 1. juli 2018 skiftede afgiftssatserne for:

  • køretøjer, der er registreret første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere
  • ældre personbiler, der har fået genberegnet registreringsafgiften den 3. oktober 2017 eller senere.

Du kan se de forskellige satser ved at tilføje eller fjerne markeringen nedenfor i feltet: Vis satser efter 1. juli 2018.

Vær opmærksom på, at det er datoen for dit køretøjs første registrering i Danmark eller datoen for genberegning af registreringsafgiften, der afgør, om du skal betale satsen før eller efter den 1. juli 2018.

Forslag til nye afgifter

Vær opmærksom på, at der den 18. december 2020 er fremsat et lovforslag om omlægning af bilafgifterne. Lovforslaget forventes vedtaget i februar 2021 og kan få betydning for opgørelsen af periodiske afgifter for afgiftsperioder, som påbegyndes den 15. februar 2021 eller senere. Du kan se eksempler på de løbende afgifter for udvalgte bilmodeller i faktaark på Skatteministeriets hjemmeside.

For afgiftsperioder, der påbegyndes i perioden fra 1. januar 2021 til og med 14. februar 2021, skal de løbende afgifter opgøres efter de gældende 2020-satser.

Beregn vægtafgift og grøn ejerafgift

Loader...