Når momsperioden eller regnskabsåret er ved at være slut, og du har fået styr på fakturaer, bogføringsmetode med mere, skal du lave virksomhedens regnskab.

Du skal indberette virksomhedens resultat og eventuelt også indberette moms.

Regnskab og oplysning af resultat

Når året er afsluttet, skal du lave dit regnskab og oplyse din virksomheds resultat (overskud eller underskud).

Få hjælp til, hvordan du laver dit regnskab og oplyser resultatet

Momsregnskab og indberetning af moms

Hvis du er registreret for moms, skal du også lave dit momsregnskab og indberette momsen - for nystartede virksomheder vil det normalt være kvartalsvist.

Få hjælp til, hvordan du opgør og indberetter moms