Når du har en erhvervsmæssig virksomhed, skal du oplyse din virksomheds resultat for 2020 fra marts til senest 1. september 2021.

Du finder resultatet og de andre oplysninger, du skal oplyse, i din virksomheds regnskab. Du skal oplyse resultatet, uanset om du har overskud eller underskud.

Se video om, hvordan du oplyser dit resultat

Husk, at det er årets resultat før renter, du skal oplyse.

Er din virksomhed lukket i løbet af året, skal du stadig oplyse resultatet.

Læs her, hvad du skal gøre, hvis du vil lukke din virksomhed

 

Oplys din virksomheds resultat

Sådan gør du

 1. Hav din virksomheds regnskab (resultatopgørelse og balance) ved hånden.
 2. Log på TastSelv Borger, og tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Udfyld eller ret beløbet i de rubrikker, du har oplysninger til.
  Fx rubrik 31, 42 og 51. Rul ned, og tryk Næste.
 4. I rubrik 71 står du som udgangspunkt til at have en aktiv erhvervsmæssig virksomhed.

  (Har du lukket din virksomhed, skal du ændre det. Rul derefter ned, og tryk Næste. Rul ned igen, og tryk Godkend. Du skal ikke længere følge guiden.)
 5. Oplys din virksomheds overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112.
 6. Rul ned til rubrik 117. Indtast det samme beløb, som står på din resultatopgørelse under Renteudgifter til bank.
 7. Rul derefter ned til afsnittet Vælg beskatningsform. Typisk beskattes virksomheden efter de almindelige regler (hvis du vil beskattes efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, kan det være en god idé at have en revisor til at lave dit regnskab).
 8. Tryk Oplys ud fra Regnskabsoplysninger.
 9. Oplys din virksomheds cvr-nummer i rubrik 300.
 10. Hvis din virksomhed var momsregistreret, skal du oplyse i rubrik 638, om du skyldte eller skulle have moms tilbage i slutningen af sidste år.

  I balancen i virksomhedens regnskab kan du se, om du havde moms, der skulle betales, eller om du havde moms til gode. Havde du moms til gode, skal du skrive beløbet med minus (-) foran.
 11. Markér i rubrik 301/302, om din virksomhed er fritaget for at give regnskabsoplysninger.

  Din virksomhed er fritaget for at give ekstra regnskabsoplysninger, hvis du sidste år havde en omsætning under 300.000 kr., eller hvis din virksomhedstype er anderledes (fx forældreudlejning). Se din omsætning i resultatopgørelsen.
 12. Svar i rubrik 303 Ja eller Nej til, om du har fået en revisor eller andre til at hjælpe dig med din virksomheds regnskab.

  Svarer du Ja, skal du også udfylde rubrik 304, 305 (hvis der er forbehold i rubrik 305, skal du også udfylde rubrik 306). Tryk Gem.

  Svarer du Nej, tryk Gem.
 13. Tryk Tilbage, hvis du ikke skal indberette for flere virksomheder.
 14. Tjek, om dine oplysninger er korrekte. Rul ned, og tryk Næste.
 15. Rul ned igen, og tryk Godkend.

  Hvis du mangler at give nogle oplysninger, vil der stå hvilke rubrikker, du mangler at udfylde.

  Du får vist en kvittering, når du er færdig med at rette årsopgørelsen. Derefter kan du se din endelige årsopgørelse.

  På din årsopgørelse kan du se, om du skal betale mere i skat, eller om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage. 

Se video om, hvordan du oplyser resultatet

Her kan du se svar på spørgsmål, som vi oftest hører fra nystartede virksomheder.

Når du har oplyst din virksomheds resultat og øvrige oplysninger, får du din årsopgørelse, hvor du kan se, om du skal have penge tilbage eller betale en restskat.

 • Har du betalt for meget i skat i løbet af året og skal have penge tilbage, bliver de automatisk udbetalt til dig.
 • Har du betalt for lidt i skat i løbet af året, kan du se på årsopgørelsen, hvor meget du skal indbetale, og hvordan du indbetaler beløbet.

Læs om, hvordan du betaler restskat, i Del 3.

Du har mulighed for at søge om at få udsat fristen. Det kan du fra midten af marts og frem til fristen 1. juli. 

Hvis du ikke oplyser til tiden, skal du betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 498.900 kr. (2018), er skattetillægget 100 kr. for hver dag, du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Du kan søge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, hvis din manglende oplysning skyldes særlige tilfælde.

Ansøg om fritagelse for skattetillæg

Nej, som enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed skal du ikke indsende dit regnskab.

Du skal blot oplyse resultatet og de øvrige oplysninger i TastSelv og gemme regnskabet i 5 år. Du skal kun indsende dit regnskab, hvis vi beder om det.

Får du ikke en årsopgørelse, når du har oplyst resultat og de øvrige oplysninger, vil du i stedet få en meddelelse om, hvad der evt. mangler, eller hvornår din årsopgørelse vil være tilgængelig. Hvis der er noget, du skal gøre, vil det stå i meddelelsen.

Det kan skyldes, at vi mangler nogle oplysninger, før årsopgørelsen kan dannes. Fx hvis du har en ægtefælle, som mangler at rette sin årsopgørelse, eller vi lige skal tjekke et beløb.

Er du er i tvivl om, hvornår årsopgørelsen er klar, så ring til os.