Når du har oplyst resultatet og de andre oplysninger, og din årsopgørelse er klar, kan du se på årsopgørelsen, om du har betalt for meget eller for lidt i skat i løbet af året.

 • Har du betalt for meget, får du automatisk din overskydende skat tilbage. 
 • Har du betalt for lidt, skal du betale en restskat.

Hvis du har betalt for meget i skat i løbet af året og skal have penge tilbage, får du dem i de fleste tilfælde automatisk udbetalt til din private NemKonto efter ca. 14 dage.

Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger vi din overskydende skat til at betale af på gælden. Hvis du har penge til gode herefter, tager udbetalingen længere tid.

Du kan se på din årsopgørelse, om du skal betale restskat.

Hvis du betaler din restskat i perioden 1. januar til 1. juli 2022, skal du betale en rente på 1,7 % regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter den 1. juli 2022, skal du betale et fast procenttillæg på 3,7 %.

For at din betaling er rettidig, skal den senest være foretaget inden kl. 20:45 dagen før fristen. Betalinger efter dette tidspunkt vil først blive registeret næste bankdag. Din egen netbank kan dog have en anden lukketid.

Alt afhængigt af din restskats størrelse har du forskellige betalingsmuligheder:

Hvis din restskat er op til 22.192 kr., kan du vælge at:

 • Betale det hele via din skat for 2023. Er din restskat op til 22.192 kr., vil den automatisk blive indregnet i din forskudskat for 2023, så skatten løbende trækkes via din øvrige indkomst. Du skal derfor ikke gøre noget. Har du ikke anden indkomst, skal du betale restskatten i B-skatterater i 2023. 

 • Betale en del af det via din skat for 2023 og resten som en indbetaling. Det gør du ved at betale en del af restskatten med det samme. Den resterende restskat op til de 22.192 kr. bliver derefter automatisk indregnet i din forskudsskat for 2023, så skatten løbende trækkes via din øvrige indkomst. Har du ikke anden indkomst, skal du betale restskatten i B-skatterater i 2023.

  Se, hvordan du betaler i afsnittet Sådan betaler du din restskat.

 • Betale det hele som en indbetaling. Se, hvordan du betaler restskatten i afsnittet Sådan betaler du.

Hvis din restskat er over 22.192 kr. for 2021, vil de første 22.192 kr. automatisk blive indregnet i din forskudsskat for 2023, så skatten løbende trækkes via din øvrige indkomst. Har du ikke anden indkomst, skal du betale de 22.192 kr. i B-skatterater i 2023. Den resterende restskat over de 22.192 kr. skal du indbetale til os i år.

Du kan vælge at betale på følgende måder:

 • Betal den resterende restskat over 22.192 kr. via en indbetaling med det samme.
 • Betal den resterende restskat over 22.192 kr. i tre betalingsrater (august, september og oktober).
 • Betal hele restskatten med det samme.

Se, hvordan du betaler i afsnittet Sådan betaler du din restskat.

Sådan betaler du din restskat

Her kan du se de forskellige måder, du kan betale din restskat.

Betaling med det samme:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Betaling og derefter Betal skat
 3. Vælg indkomstår (2021)
 4. Betal via dankort eller netbank

Betaling i rater:

Du kan se på din årsopgørelse, om du skal betale din restskat i rater. Du betaler rater via din netbank.

Sådan finder du betalingslinjen:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Betaling
 3. Vælg år
 4. Her kan du se betalingslinjen for betalingsraterne. Raterne forfalder normalt i august, september og oktober.

Står der andre betalingsmåder på din årsopgørelse, er det vigtigt, at du følger anvisningerne på din årsopgørelse.