Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2011.868.SKATKursdata til skattemæssig indberetning23-12-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2011.867.SKATUdsendelse af skrivelser uden underskrift31-12-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.866.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælshensigt08-12-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.865.SKATVærdiansættelse for 2012 af visse personalegoder13-12-11Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2011.864.SRSalg af nyopdelte ejerlejligheder ikke momspligtig13-12-11ByggeriBindende svar
SKM2011.863.SRTysk KGaA - skattemæssig transparent enhed13-12-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.862.SRAndelsforenings salg af campinggrund13-12-11Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2011.861.SRStøbning af fundament påbegyndt før 1. januar 201113-12-11Byggeri + MomspligtBindende svar
SKM2011.860.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppe13-12-11Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.859.SRSpeciallæge på privathospital13-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.858.SROmkostninger til filmproduktion13-12-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.857.SRSolcelleanlæg på erhvervsejendom13-12-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.856.SRSolcelleanlæg og varmepumpe13-12-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.855.SRHusstandsvindmølle og jordvarmeanlæg13-12-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.854.SRSpeciallæge på privathospital13-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.853.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi, Ejendomsværdi, Omberegnet ejendomsværdi13-12-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.852.SRFast ejendom - overdragelse af varige middelbare rettigheder13-12-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.851.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - offentligt ansat13-12-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.850.SRGenanbringelse - erhvervsmæssig virksomhed - solceller13-12-11EjendomsskatBindende svar
SKM2011.849.SRIndskud på livsforsikring, virksomhedsordning13-12-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.848.SRPersonbeskatning - personalegoder13-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.847.SRFradrag efter kursgevinstloven for tab ved forudbetaling13-12-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.846.SRErstatning, ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning13-12-11EkspropriationBindende svar
SKM2011.845.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - ejendomsværdiskat - genopførsel efter brand13-12-11Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatAfgørelse
SKM2011.844.SKATSpilleafgift - afgiftsgrundlag - onlinekasino og væddemål - ændring og præcisering af praksis pr. 1. januar 2012 - styresignal20-12-11Spil, lotteri, gevinster og væddemålStyresignal
SKM2011.843.SRSambeskatning - bestemmende indflydelse13-12-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.842.SRAlmennyttig forening - fraflytning af hjemsted13-12-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.841.SRErstatning for frivillig aftale - varig rådighedsindskrænkning skattefritagelse13-12-11EjendomsskatBindende svar
SKM2011.840.SRGenanbringelse af ejendomsavance - tilbagekøb af samme ejendom13-12-11EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2011.839.SRFusion af udenlandske selskaber med fast driftssted i Danmark13-12-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.838.SRFærdigstøbt fundament før 2011 - fremtidige leveringer er momsfritagne13-12-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.837.SRHotellejlighed - lokalplan - ophør af udlejningsforpligtelse - skattefritagelse13-12-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.836.SRTvangsauktion over en ideel andel af byggegrund med forsikringssum - moms13-12-11ByggeriBindende svar
SKM2011.835.SRUdenlandsk fond anset for skattemæssig transparent13-12-11Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2011.834.SRFlyselskab - skattepligt - ansættelse af indkomst13-12-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.833.SRSalg af stearinlys i momsfrie genbrugsbutikker14-12-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.832.SKATProduktionsskoler - opgørelse af den delvise momsfradragsret - styresignal19-12-11FradragStyresignal
SKM2011.831.SREt selskab omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, kan indgå i skattefri fusion13-12-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.830.SRMoms ved køb af vindmølle13-12-11MomspligtBindende svar
SKM2011.829.SKATBespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden - styresignal19-12-11FradragStyresignal
SKM2011.828.SRUdenlandsk firma med onlinespil i Danmark ikke anset for at have fast driftssted13-12-11Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2011.827.ØLROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand til sagsbehandling - efter medhold om genoptagelse02-12-11Når man vil klageDom
SKM2011.826.SRSalg af andelsbeviser i andelsboligforening samt opkrævning af boligafgift er momsfritaget som udlejning af fast fast ejendom14-12-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.825.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201107-12-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.823.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201207-12-11SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2011.822.SKATAmortisationsrenten for 201207-12-11Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2011.821.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201207-12-11SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2011.820.SRHoldingsselskabs finansielle aktiviteter anses for passiv kapitalanbringelse, der ikke påvirker fradragsretten14-12-11FradragBindende svar
SKM2011.819.LSRAnmodning om refusion03-11-11VirksomhederKendelse
SKM2011.818.LSRRefusion i forbindelse med søtransportaktivitet under 50 % af driftstiden03-11-11VirksomhederKendelse
SKM2011.817.LSROpgørelse af fradragskonto ved deltagelse i forskellige kommanditselskaber25-10-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2011.816.LSROphør af den fulde skattepligt til Danmark18-11-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2011.815.LSROphør af den fulde skattepligt til Danmark i forbindelse med flytning25-11-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2011.814.SRElbil anvendt som taxa skal ikke frikøres14-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2011.813.ØLRBegrænset skattepligt - aktievederlag - arbejde udført her i landet - udnyttelse af aktiekøberetter25-10-11Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.812.BRErhvervsmæssig virksomhed - udøvende kunstner - underskud - undervisning -udgivelse af bog15-11-11VirksomhederDom
SKM2011.811.SROvertagelse af en eksisterende forsikringsordning13-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.810.SKATGenoptagelse af ansættelser som følge af at kapitalafkastsatsen har været fastsat for højt - styresignal14-12-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2011.809.SKATStraf - manglende angivelse - likvide midler - toldlovens § 23, stk. 4 - bødeudmåling - styresignal28-11-11StrafStyresignal
SKM2011.808.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201213-12-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.807.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201113-12-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.806.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201213-12-11Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2011.805.ØLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - omvendt betalingspligt moms - hæftelse15-11-11Udenlandsk arbejdskraft + Momsgrundlag + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.804.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - hjemmeslagteri22-11-11Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2011.803.VLRStraffesag - momssvig - kildeskat - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - uregistreret virksomhed27-09-11StrafDom
SKM2011.802.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret bil - anvendt i Danmark02-11-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2011.801.ØLRMoms- og afgiftstilsvar - EU-listesystem - skønsmæssig ansættelse - dokumentation for eksport06-12-11Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2011.800.BRRegistreringsafgift - godtgørelse - overdragelsesaftale - ugyldig25-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2011.799.BRIndkomstforhøjelse - hævet beløb på selskabs driftskonto - tidligere hovedanpartshaver - ugyldighedsindsigelse11-11-11Når man vil klage + Personlig indkomstDom
SKM2011.798.ØLRSkønsmæssig ansættelse - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning i selskab - yderligere løn30-11-11Personlig indkomstDom
SKM2011.797.ØLRGoodwill - interesseforbundne parter - videreoverdragelse efter et år29-11-11VirksomhederDom
SKM2011.796.BRRette indkomstmodtager - personindkomst eller selskabsindkomst - servicering af tankstationer - fradragsberettigede omkostninger09-11-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2011.795.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygget køretøj - leasingbil med bagsæder - afgiftsberigtiget til godstransport - skærpelse07-10-10StrafDom
SKM2011.794.ØLRHæftelse for told - dobbeltfakturering - repræsentant eller klarerer - toldværdi03-12-10Forsendelse og transitering + Særlige procedurerDom
SKM2011.793.ØLRRestskat - procenttillæg og rentetillæg - renter af erstatningsbeløb - eftergivelse08-11-11Eftergivelse og gældssanering + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2011.792.LSRSpørgsmål om skattefrit salg af ejendom i forbindelse med ekspropriation03-11-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2011.791.LSRSpørgsmål om indregistrerings- og registreringsafgiftspligt af italiensk registreret køretøj20-10-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2011.790.ØLREjendomsvurdering - grundforbedring - fradrag for forbedringer - stianlæg - 24 beboelsesbygninger14-10-11EjendomsvurderingDom
SKM2011.789.ØLREkstraordinær genoptagelse - skattepligtige indtægter - retserhvervelse - ansættelsesfrist17-11-11Personlig indkomstDom
SKM2011.788.VLRHæftelse - A-skat og AM-bidrag - moms - ejer af virksomhed17-11-11Arbejdsgiverens særlige pligter + MomspligtDom
SKM2011.787.LSRBindende svar (SKM2009.374.SR) - salg og køb af investeringsforeningsbeviser19-10-11Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
SKM2011.786.LSRBeskatning af værdi af fri bil14-10-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2011.785.LSRSpørgsmål om genplacering af en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en ejendom26-09-11VirksomhederKendelse
SKM2011.784.LSRSpørgsmål om skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber06-10-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2011.783.ØLRDriftsomkostninger - syn og skøn01-11-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.782.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - særlige omstændigheder - myndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelsens gyldighed04-11-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2011.781.SKATRegler og praksis vedrørende ny lov om afgifter af spil med virkning fra 1. januar 2012 - styresignal01-12-11Spil, lotteri, gevinster og væddemålStyresignal
SKM2011.780.SRRetserhvervelse af warrants - overgangsregel i Ligningsloven 7H25-10-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.779.VLREjendomsavance - ekspropriationsvilje - bindende svar - bindende virkning08-11-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.778.VLRStraffesag - medvirken til momssvig og dokumentfalsk - udviklingshæmmet som stråmand27-09-11StrafDom
SKM2011.777.BRStraffesag - groft forsætlig momssvig - dokumentfalsk - udviklingshæmmet som stråmand20-05-10StrafDom
SKM2011.776.VLREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - andelsboligforening07-11-11EjendomsvurderingDom
SKM2011.775.HRRette indkomstmodtager - udlejning reklameplads på facade - momspligt - interessefællesskab02-11-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + MomspligtDom
SKM2011.774.LSRGodkendelse af rejsefradrag og befordringsfradrag01-09-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2011.773.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 200806-10-11Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2011.772.LSRSpørgsmål om skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber06-10-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2011.771.LSRSpørgsmål om skattefritagelse for opmagasineret bil03-11-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2011.770.BRSpil - internet - poker - pyramidespil01-11-11Personlig indkomstDom
SKM2011.769.HROmgørelse - køb og salg af aktier - lagt klart frem09-11-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.768.LSRSpørgsmål om tilbagebetaling af udbetalt omkostningsgodtgørelse28-10-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.767.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien som følge af vurderingsskøn25-10-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.766.SRKlassifikation af amerikansk LLC og virksomhedsordningen25-10-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.765.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien som følge af vurderingsskøn.25-10-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.764.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring31-10-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Fradrag + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.763.VLRStraffesag - momssvig - særlig grov karakter - fiktiv faktura - negativ moms ikke udbetalt - gerningsindhold realiseret31-03-11StrafDom
SKM2011.762.ØLROmkostningsgodtgørelse - modregning i overskydende skat - rette sagsøgte - begæring præjudiciel forelæggelse EU-domstolen02-11-11Når man vil klageDom
SKM2011.761.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - offentlig ansat på individuel løn25-10-11Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2011.760.LSRForhøjelse af mineralvands-, chokolade- og sukkerafgift05-10-11Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
SKM2011.759.LSRAnmodning om omgørelse af skattefri virksomhedsdannelse09-09-11VirksomhederKendelse
SKM2011.758.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering05-10-11Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2011.757.LSRAfhændelse af aktier - ophævelse af opdeling i to aktieklasser06-09-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2011.756.ØLRToldskyld - importmoms - ekstern fællesskabsforsendelse - forsendelsesprocedure - bevis17-10-11Forsendelse og transiteringDom
SKM2011.755.BRLønindtægter direktør - selskaber - løntilskud - hævninger mellemregningskonto - fri bil - gulpladebiler24-10-11Personlig indkomstDom
SKM2011.754.ØLRStraffesag - lønmodtager - ikke selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteunddragelse29-08-11StrafDom
SKM2011.753.SRGrænseoverskridende fusion25-10-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.752.SRLønmodtagerfradrag, rejseregler, dobbelt husførelse20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.751.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201231-10-11Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2011.750.LSRSkattefritagelse ved salg af fast ejendom - bindende svar16-08-11EjendomsværdiskatKendelse
SKM2011.749.LSREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - grov uagtsomhed06-09-11Personlig indkomstKendelse
SKM2011.748.LSRManglende betaling af registreringsafgift af mandskabsvogne ved privat anvendelse03-10-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.747.LSRSpørgsmål om lempelse efter ligningslovens § 33A20-09-11Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2011.746.BREkstraordinær genoptagelse - skatteberegning03-10-11Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
SKM2011.745.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter31-10-11Arv og gaverSKAT-meddelelse
SKM2011.744.SRSkat og moms af rentefrit lån og tilbagebetaling af rentefrit lån25-10-11Andet om moms + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.743.BRSkønsmæssig ansættelse - udlejningsejendomme - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug23-02-10VirksomhederDom
SKM2011.742.SRTilbageskødning af byggegrund25-10-11Byggeri + MomspligtBindende svar
SKM2011.741.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2001, 2002, 2003 og 2005 som følge af forkert vurderingsgrundlag25-10-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.740.SRDen skattemæssige kvalifikation af en i Liechtenstein beliggende Foundation25-10-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.739.SRMidler fra amerikansk trust anset for arv25-10-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.738.SRInvesteringsselskab omfattet af ABL § 1925-10-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.737.BRDriftsudgifter - maskeret udlodning14-10-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.736.ØLRRentekildeskat - Isle of Man - indeholdelse30-06-11Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2011.735.BREkstraordinær ansættelse - manglende selvangivelse af renter - groft uagtsomt - reaktionsfrist - kort ligningsfrist17-10-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2011.734.BRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav11-10-11SelskabsbeskatningDom
SKM2011.733.LSRTilladelse til indgivelse af erklæringsskema i stedet for selvangivelse06-10-11Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2011.732.LSRFradrag for købsmoms af leverancer præsteret af underleverandør20-09-11FradragKendelse
SKM2011.731.LSROmkostningsgodtgørelse - rimeligheden af en advokats honorar i en ejendomsvurderingssag vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdien14-09-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.730.LSROmkostningsgodtgørelse - krav til bevis for at en udgift er godtgørelsesberettiget05-09-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.729.LSRMomsfradrag for udgifter af energibesparende foranstaltninger udført på tredjemands ejendom29-09-11FradragKendelse
SKM2011.728.SRGenerationsskifte - LL § 16I finder ikke anvendelse25-10-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.727.SRPlacering af pensionsmidler i unoterede aktier, lystbåd, rådighedsbeskatning af fri båd25-10-11Pensionsafkastbeskatning (PAL) + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.726.BRFradrag diverse driftsomkostninger - revisionsvirksomhed - skærpet dokumentationskrav - private eller erhvervsmæssige28-09-11Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2011.725.SRVedtægtsændringer, gældskonvertering, kapitalindskud, datterselskabsaktier, mellemholding reglerne22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.724.SRPersonalegoder - udleje af elbiler til virksomheder i arbejdstiden - udleje til medarbejdere i fritiden25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.723.SRPersonalegoder - frivilliges egenbetaling for kost, logi og kurser25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.722.SKATRetssagsvejledning03-11-11Politikker og retningslinier + Anden information vedrørende interne forholdSKAT-meddelelse
SKM2011.721.SKATMoms - overdragelse af selskabsandele som led i en virksomhedsoverdragelse - genoptagelse - styresignal03-11-11FradragStyresignal
SKM2011.720.SRPersonalegoder - ansatte omfattet af flere sundhedsordninger25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.719.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - offentlig udsendt ansat25-10-11Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2011.718.LSRSpørgsmål om selvstændig virksomhed - konsulent for privathospital15-10-10Personlig indkomstKendelse
SKM2011.717.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-Domstolens dom i sag C-29/08, AB SKF - Moms - moderselskabs overdragelse af kapitalandele i datterselskaber - fradragsret02-11-11Momspligt + FradragKommentar
SKM2011.716.SRDen skatte- og momsmæssig behandling af vederlag for konsulentydelser, bestyrelsesarbejde og direktionsarbejde25-10-11Momspligt + VirksomhederBindende svar
SKM2011.715.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - offentlig ansat25-10-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.714.SRPræmiefritagelse ved arbejdsløshed medfører ikke omberegning25-10-11Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2011.713.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - udsendt offentlig ansat25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.712.SRPersonbeskatning - særlige bilordninger25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.711.SRMoms af forsikringsselskabs køb af skadeshåndtering udenfor EU25-10-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.710.SRSolcelle- og jordvarmeanlæg25-10-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.709.SRHusstandsvindmølle og jordvarmeanlæg25-10-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.708.SRSolcelleanlæg og varmepumpe25-10-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.707.BRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag11-10-11Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.706.SRForening med momspligtige og momsfritagne aktiviteter25-10-11Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2011.705.SRSukkerkvote25-10-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.704.LSRInddragelse af registrering - opkrævningslovens § 11, stk. 1 - ugyldighed05-08-11Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2011.703.LSRSalg af biler til 0-sats07-09-11Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2011.702.LSRTilbagebetaling af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt skat af aktieindkomst09-09-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstAfgørelse
SKM2011.701.LSRAnmodning om bindende svar - indskud på pensionsordning - virksomhedsordning - bindende svar09-09-11VirksomhederKendelse
SKM2011.700.VLRSyn og skøn - valg af skønsmand - stutteri17-10-11Virksomheder + Processuelle bestemmelserKendelse
SKM2011.699.BRSkattepligt - tilflytning - bopæl - erhvervsmæssige interesser - proformaadresse i udland14-10-11Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2011.698.SRFuld skattepligt bevaret - forskningsophold i USA25-10-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.697.SRMoms og lønsumsafgift af erhvervsskoles 10. klasseundervisning20-09-11FradragBindende svar
SKM2011.696.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning25-10-11EkspropriationBindende svar
SKM2011.695.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning25-10-11EkspropriationBindende svar
SKM2011.694.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning25-10-11EkspropriationBindende svar
SKM2011.693.BRAfskrivning på software - værdiansættelse - apportindskud ved stiftelse af selskab - bevisbyrde14-10-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.692.BRFradrag for driftsomkostninger - selskab - rette omkostningsbærer - uddannelse af østeuropæere26-09-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.691.BRMaskeret udlodning - udgifter selskab uvedkommende - aktiviteter i Østeuropa26-09-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2011.690.BRMaskeret udlodning - udgifter selskab uvedkommende - uddannelse af østeuropæere - beskatning skattefri rejsegodtgørelse26-09-11Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.689.BRFradrag for driftsomkostninger - selskab - rette omkostningsbærer - aktiviteter i Østeuropa26-09-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.688.ØLREjendomsavance - næring - ejerlejligheder -udlejningsejendomme - bevisbyrde04-10-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.687.SRReturvarereglers anvendelse ved byggegrunde - moms25-10-11FradragBindende svar
SKM2011.686.SRFrivillig momsregistrering for salg af el fra privat hustandsvindmølle26-10-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.685.SRA-kassers samarbejde om udvikling og drift af et it-system momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.26-10-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.684.SRKost og logi i forbindelse med henholdsvis momspligtige og momsfritagne kurser26-10-11Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.683.SREkspropriationserstatning for byggegrund er momspligtig25-10-11ByggeriBindende svar
SKM2011.682.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - likvidation25-10-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.681.SRDen skattemæssige behandling af biler påført reklamer25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.680.SRVærdiansættelse af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.679.SRJulegave i form af hotelovernatning - ikke skattepligtigt for de ansatte25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.678.SRJulegave i form af hotelophold for 2 personer - ikke skattepligtigt for de ansatte25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.677.SRJulegave i form af Oplevelsesbevis/Hotelophold - ikke skattepligtigt for de ansatte25-10-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.676.ØLRStraffesag - moms - særlig grov dokumentfalsk -sagsbehandlingstid - grov uagtsomhed - foreløbige fastsættelser09-03-10StrafDom
SKM2011.675.ØLREkstraordinær ansættelse - udeholdt indtægt fra selskab - beskatning hos direktør - reaktionsfrist - konsekvensændring ægtefælle - partshøring05-10-11Personlig indkomstDom
SKM2011.674.VLRStraffesag - forsætlig momsunddragelse - tvangsafmeldt - fortsat drift af virksomhed05-07-11StrafDom
SKM2011.673.SKATSkattepligt som følge af bolig og arbejde i Danmark14-10-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.672.BREjendomsavance - sommerhusreglen - salg helårsbolig - benyttelse som fritidsbolig - naboejendom til fast bopæl10-10-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.671.ØLRStraffesag - told - udførsel af valuta - ukendskab til reglerne17-08-11StrafDom
SKM2011.670.ØLRStraffesag - registreringsafgift - svensk registreringsnummer10-08-11StrafDom
SKM2011.669.HRFradrag - hensættelser til serviceforpligtelser10-10-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.668.SKATOverdragelse af aktier til lån - styresignal11-10-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2011.667.SRAktielån - shortselling - praksisændring20-09-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.666.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteunddragelse - ikke påtalebegrænsning06-09-11StrafDom
SKM2011.665.LSROmkostningsgodtgørelse - omfanget af skatteforvaltningsloven § 55, stk. 2.21-07-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.664.LSRAfregningsperiode moms - hvad skal medregnes til omsætning11-07-11Fakturerings- og regnskabsbestemmelserAfgørelse
SKM2011.663.LSRHenstand i forbindelse med klage12-08-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.662.LSRHenstand - klage over bindende svar14-07-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.661.LSROmkostningsgodtgørelse - undtagelsen i skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2.16-06-11Når man ønsker vejledning eller informationAfgørelse
SKM2011.660.VLRBeskatning - vederlagsfrit tildelte mælkekvoter21-09-11VirksomhederDom
SKM2011.659.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - ophold 10 uger28-09-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.658.ØLRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj29-08-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2011.657.SKATListe over anerkendte flyselskaber30-09-11Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2011.656.BROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse27-09-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2011.655.BRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller entrepriseaftale - nedbrydning23-09-11Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2011.654.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi20-09-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.653.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi20-09-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.652.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi20-09-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.651.SRPeriodisering af erstatning og procesrenter efter overdragelse af erstatningskrav, indtræden af skattepligt for spildevandsforsyningsvirksomheden21-06-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.650.SRKøberet til ægtefælles kapitalandele - konkursbo23-08-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.649.SRLønomlægning - pensionsordning - sundhedsforsikring23-08-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.648.HRByggemoms - egen eller fremmed regning - andelsboligprojekter21-09-11ByggeriDom
SKM2011.647.SRKoncernintern overdragelse af andelsbevis fra en andelsboligforening20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.646.BRMaskeret udlodning - driftsomkostninger - receptionsudgifter - 50 års fødselsdag19-09-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2011.645.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteunddragelse01-09-11StrafDom
SKM2011.644.SRAnpartsprojekt - fast ejendom - formidlingshonorar - afskrivningsgrundlag21-06-11Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2011.643.SRVedtægtsændringer - tilskud og afståelse af aktier20-09-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.642.LSRFritagelse for betaling af registreringsafgift af varebil09-08-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2011.641.LSRAfvisning af bindende svar09-09-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.640.LSRAfgiftslempelse i forbindelse med kollektivt fjernvarmenet15-03-11Energi og kuldioxidKendelse
SKM2011.639.LSROmregning til helårsindkomst12-09-11VirksomhederKendelse
SKM2011.638.LSRHæftelse for registreringsafgift - lån af bil12-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2011.637.BRErhvervsmæssig virksomhed - skønhedsklinik - fradrag for driftsunderskud20-09-11VirksomhederDom
SKM2011.636.VLRSyn og skøn - valg af skønsmand - rettergangsfuldmagt SKAT medarbejder21-09-11Processuelle bestemmelserDom
SKM2011.635.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - syn og skøn12-09-11VirksomhederDom
SKM2011.634.SRBeskatning af bilvask - fradrag for bilvask20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.633.SRGenerationsskifte - spaltning - sambeskatning - ejeraftale20-09-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.632.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - årsreguleringsår - praksisændring efter højesteretsdom20-09-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.631.SRMoms af formidling, rejsebureau, særordning20-09-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.630.SRTonnageskatteordningen - Strategisk og forretningsmæssig drevet fra Danmark20-09-11TonnageskatBindende svar
SKM2011.629.SRBestyrelseshonorar - personligt ejet virksomhed20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.628.SRSammenlægning af 2 vandværker20-09-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.627.SRKonkursbo - salg på tvangsauktion er ikke momsfritaget, hvis konkursboet er en afgiftspligtig person20-09-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.626.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 som følge af forkert vurderingsskøn med konsekvens for den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi20-09-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.625.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 og 2006 som følge af forkert vurderingsskøn med konsekvens for den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi20-09-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.624.SRVejbyggelinier på en byggegrund bevirker ikke, at grunden ikke er en byggegrund i momslovens forstand20-09-11Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
SKM2011.623.SRBestyrelseshonorar - ikke selvstændig erhvervsvirksomhed20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.622.BROpkrævning af fejludbetaling - overskydende skat - transport til bank14-07-11Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeDom
SKM2011.621.SRSolcelleanlæg20-09-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.620.SRSolcelleanlæg og varmepumpe20-09-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.619.SRSolcelleanlæg samt sol- og jordvarmeanlæg20-09-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.618.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi20-09-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.617.SRForskerskat - forskning anset for omfattet af gæsteundervisning eller lignende20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.616.SRPrivatbane - moms - køb og udleje af driftsmidler - drifts- og anlægstilskud20-09-11Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
SKM2011.615.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk 2011 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb20-09-11Personlig indkomstAfgørelse
SKM2011.614.SRRabat på billetter m.m. til svømmehaller - skattepligt20-09-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.613.BRIndeholdelsespligt - østeuropæiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - hæftelse08-09-11Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.612.SRPersonalegoder - konsulentbistand til sygemeldte20-09-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.611.SRArbejdsudleje og rejseregler20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.610.SRPersonalegoder, sundhedsordning, kostvejledning20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.609.SRRutebilstationer momspligtige af tilskud fra trafikselskab23-08-11MomspligtBindende svar
SKM2011.608.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt A-skat og AM-bidrag30-09-10Angivelse og betalingAfgørelse
SKM2011.607.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, iPad20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.606.SRRoyalty - skattepligt20-09-11Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.605.BRMoms af rykkergebyrer - tilbagebetaling31-08-11MomsgrundlagDom
SKM2011.604.SRForskerbeskatning - arbejdsgiver20-09-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2011.603.VLRTold - tarifering - varekoder - sagsbehandlingstid som myndighedsfejl - erstatning06-05-11TariferingDom
SKM2011.602.HROmstrukturering - spaltning - driftsomkostninger - advokat og revisorudgifter - salgsomkostninger - tilskud12-09-11Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.601.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt af udenlandsk køretøj16-08-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2011.600.LSRSkattefritagelse ved salg af fast ejendom31-08-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2011.599.LSRForening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven - bindende svar (SKM2010.771.SR)15-08-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.598.LSRFritagelse for betaling af afgift og renter - A-skat og AM-bidrag - moms01-09-11Angivelse og betalingAfgørelse
SKM2011.597.BRIndeholdelsespligt - østeuropæiske gartneriarbejdere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - hæftelse08-09-11Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.596.BRAfvisning - klage til Landsskatteretten09-09-11Når man vil klageDom
SKM2011.595.ØLRAktieavancebeskatning - indgangsværdier - tilflytning -30-06-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.594.BRMoms - delvis fradragsret - godtgørelse elektricitetsafgift17-08-11Energi og kuldioxid + FradragDom
SKM2011.593.VLRStraffesag - særlig grov momssvig - manglende dokumentation - købsmoms - lang sagsbehandlingstid08-06-11StrafDom
SKM2011.592.ØLRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning - betalingsevnevurdering07-09-11Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandDom
SKM2011.591.LSRForening - momsfritagelse for kontingentbetalinger - bindende svar06-06-11Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2011.590.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - indfrielse af gæld til hovedaktionær via kapitalindskud i andet selskab25-05-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2011.589.LSRHenstand i forbindelse med klage - genoptagelse imødekommet28-06-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.588.LSRFremførsel af underskud fra tidligere og nuværende sambeskattede selskaber til fradrag i fortsættende selskab efter skattefri tilførsel af aktiver - bindende svar06-07-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.587.HREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - rådgivningshonorar - praksisskærpelse02-09-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.586.SKATSelskabers vederlagsfordringer - lagerprincippet i KGL § 25, stk. 4 - styresignal06-09-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2011.585.BRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom19-08-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2011.584.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig unddragelse15-06-11StrafDom
SKM2011.583.ØLRFradrag - renteudgifter - administrationsomkostninger - dokumentation af låneforhold - administrationsomkostninger25-08-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.582.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den dæknings-afgiftspligtige forskelsværdi23-08-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.581.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 som følge af en myndighedsfejl med konsekvens for den dæknings-afgiftspligtige forskelsværdi23-08-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.580.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 som følge af en myndighedsfejl med konsekvens for den dæknings-afgiftspligtige forskelsværdi23-08-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.579.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2003, 2004 og 2005 som følge af en myndighedsfejl med konsekvens for den dæknings-afgiftspligtige forskelsværdi.23-08-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.578.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - spørgsmål om rådighed - betalt privatbenyttelsesafgift - to biler15-08-11Personlig indkomstDom
SKM2011.577.LSRSkattepligt - godtgørelse for udgifter til andelsboligforenings bestyrelsesmedlemmer17-06-11IndkomstarterKendelse
SKM2011.576.LSRTinglysningsafgift - ejerpantebrev i skib21-06-11TinglysningsafgiftKendelse
SKM2011.575.LSRForhøjelse af den skattepligtige indkomst18-05-11Personlig indkomstKendelse
SKM2011.574.LSROmkostningsgodtgørelse - SKAT havde ikke forelagt honorarkrav for brancheorganisation03-05-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.573.SR5 Solcelleanlæg, selvstændige kommanditselskaber23-08-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.572.SRFremførbare underskud, næringsvirksomhed ved finansiering.23-08-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.571.SRGenerationsskifte - forlodsudbytteret - delvis indbetaling af selskabskapital23-08-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.570.SRPersonalegoder - opladning af elbiler23-08-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.569.SRPersonalegoder - arrangement/tur til Oslo for 55+ medarbejdere23-08-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.568.SRFradrag for tab på en fordring23-08-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.567.SRItalienske S.a.S, skattemæssigt transparent, Solcelleanlæg i Italien, fælles finansiering, antallet af ejere23-08-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.566.SRSolcelle- og jordvarmeanlæg23-08-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.565.SRSolcelleanlæg23-08-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.564.SRPersonalegoder - gebyr til Udlændingeservice - ikke skattepligtigt23-08-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.563.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to ejendomme - arv23-08-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.562.SRFuld dansk skattepligt ikke anset for indtrådt23-08-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.561.SRPersonalegoder - medarbejderes brug af ferieportal udgør et skattepligtigt personalegode23-08-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.560.SRSolcelleanlæg på en blandet privat/erhvervsmæssig ejendom21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.559.SRSkattepligt af benyttelse af kommunens motionscenter og svømmehal23-08-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.558.SRMoms af honorarer for udarbejdelse af pantebreve og gældsbreve23-08-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.557.SRMoms ved fordeling af tilskud mellem tilskudsmodtagerne23-08-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.556.SRBeskatning af måltider stammende fra forretningens sortiment23-08-11Momspligt + Momsgrundlag + Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.555.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201225-08-11Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2011.554.SRSkattefri omdannelse af forening til aktieselskab23-08-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.553.SRMomsfritagelse for formidling af finansielle ydelser i flere led23-08-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.552.LSRGodtgørelse af afgift på flybrændstof07-07-11Energi og kuldioxidKendelse
SKM2011.551.LSRFritagelse for betaling af lønsumafgift15-06-11Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
SKM2011.550.LSREfteropkrævning af moms - ikke-godkendt fradrag for moms af rådgivningsydelser vedrørende salg af aktier11-07-11FradragKendelse
SKM2011.549.LSROmkostningsgodtgørelse - tilbagebetaling af tidligere udbetalt a conto udbetaling - sagskompleks04-05-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.548.SRMuseum skal ikke betale moms af vederlag for udlån af kunstgenstande23-08-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.547.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi23-08-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.546.SROphørsspaltning - selvangivelsesfrist - frist for betaling af restskat23-08-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.545.ØLRLåneomkostninger - advokat- og revisorudgifter - rette omkostningsbærer - kapitalfond17-08-11Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2011.544.SRSamarbejde mellem efterskoler omfattet af momsfritagelsen om selvstændige grupper23-08-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.543.SRSkole for handicappedes udlejning af lokaler til behandling og genoptræning momsfritaget som udlejning af fast ejendom. Vederlag alene for adgang til varmtvandsbassin dog momspligtigt.23-08-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.542.ØLRBegrænset skattepligt - løn - opsigelsesperiode27-06-11Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2011.541.SRBetinget købsaftale og udnyttelse af option på byggegrund i 2010 - anset for at været momsfritaget levering i 201023-08-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.540.SRUdenlandsk trust og skattemæssig kvalifikation23-08-11Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2011.539.SRMomspligt af OPS-leverandørs byggeydelser23-08-11Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2011.538.SRDispensation fra CFC-beskatning23-08-11SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2011.537.ØLRVirksomhedsordningen - udlån - eget selskab - hævning16-08-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2011.536.SRUdbetaling af bonus ved ophør af en gruppelivsforsikring21-06-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.535.SRModtagelse af fripas til væddeløbsbaner17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.534.BRTinglysningsafgift - beregningsgrundlag12-08-11TinglysningsafgiftDom
SKM2011.533.HRAftaleindgåelse - aktieoptionsaftaler - ansættelsesfrister15-08-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.532.HRLogbog - pålæg - virksomhed udøvet fra markedsplads16-08-11ArbejdsgiverkontrolDom
SKM2011.531.VLRStraffesag - momssvig - byggevirksomhed - udlån af bankkonto - skønsmæssig fradrag22-06-11StrafDom
SKM2011.530.VLRStraffesag - rengøringsvirksomhed - delvis passiv momssvig - sandsynlighedsforsæt - lang sagsbehandlingstid21-06-11StrafDom
SKM2011.529.ØLRStraffesag - selvangivelse - skønsmæssig ansættelse25-05-11StrafDom
SKM2011.528.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetalinger13-05-11StrafDom
SKM2011.527.ØLRStraffesag - registreringsafgift - svensk registreringsnummer13-05-11StrafDom
SKM2011.526.BRStraffesag - revisoransvar - ejendomsavanceberegning03-03-11StrafDom
SKM2011.525.ØLRStraffesag - vandpibetobak - indsmugling af særlig grov karakter - skjult i container - medvirken25-02-11StrafDom
SKM2011.524.ØLRStraffesag - sort løn - fiktive fakturaer - momssvig - A-skat12-02-10StrafDom
SKM2011.523.ØLRStraffesag - valutabegrænsning - hvidvaskning - bødeniveau - international terrorbekæmpelse25-08-10StrafDom
SKM2011.522.ØLRStraffesag - valutabegrænsning - hvidvaskning - bødeniveau - international terrorbekæmpelse25-08-10StrafDom
SKM2011.521.SRPersonalegoder, slankeskole21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.520.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift29-07-11Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2011.519.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - DSV Miljø Holding A/S01-08-11Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2011.518.BRMaskeret udlodning - landbrug - erhvervsmæssigt08-07-11Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.517.SKATGodkendelsesordningen ophæves15-08-11Transfer pricingMeddelelse
SKM2011.516.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt07-07-11VirksomhederDom
SKM2011.515.BREjendomsvurdering - forretningsejendom29-07-11EjendomsvurderingDom
SKM2011.514.BRFri bil - varebil - privat kørsel - hovedaktionær05-07-11Personlig indkomstDom
SKM2011.513.BRHæftelse - manglende indeholdelse - A-skat - AM-bidrag - forsømmelighed21-07-11Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.512.ØLRLeasingbiler - forholdsmæssig registreringsafgift - omkostningsudligningstillæg - udenlandsk virksomhed22-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2011.511.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger20-06-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.510.HRAfvisning - anke til Højesteret - frist for indsendelse af ekstrakt m.v.19-07-11Når man er part i en sag + Når man vil klageDom
SKM2011.509.BRBeskatning af indestående - konti tilhørende engelsk selskab16-06-11Personlig indkomstDom
SKM2011.508.VLREkstraordinær ændring af momstilsvar - grov uagtsomhed30-06-11Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + MomsgrundlagDom
SKM2011.507.BRRejseudgifter til Asien - direktør og hovedaktionær - maskeret udbytte - yderligere løn - beskatning af fri bil10-06-11Personlig indkomstDom
SKM2011.506.ØLRSkattefri fusion - bortfald af kildeartsbegrænset tab30-06-11SelskabsbeskatningDom
SKM2011.505.BRSkattearrangement - overførsel af underskud mellem ægtefæller09-06-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2011.504.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 6 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl12-07-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.503.VLRInddrivelse af skattekrav - udlæg - tvist om kravet - verserende retssag - underretningspligt30-06-11Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + UdlægKendelse
SKM2011.502.BRSkattefri rejse og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat30-06-11Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + EjendomsværdiskatDom
SKM2011.501.HRSkattefri tilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning - tilbagekaldelse af tilladelse11-05-11SelskabsbeskatningDom
SKM2011.500.BRGulpladebil - privat anvendelse14-06-11MotorkøretøjerDom
SKM2011.499.SKATSkatteministeriets kommentar til SKM2010.471.BR13-07-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKommentar
SKM2011.498.ØLRMomsrefusion - turister - dobbeltsalgskoncept17-03-11Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2011.497.VLRForrentning af tilbagebetalingskrav - universitet - energiafgifter30-06-11Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Energi og kuldioxidDom
SKM2011.496.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anlæg af parkeringspladser08-07-11EjendomsvurderingDom
SKM2011.495.ØLRBefordringsgodtgørelse - efterfølgende fremlagt - kørselsgodtgørelse - fri jagtret - fri helårsbolig06-07-11Personlig indkomstDom
SKM2011.494.ØLRFradrag - reklameudgift eller repræsentation - automobilforhandler - markedsføring luksus biler30-06-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.493.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor29-06-11Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2011.492.VLRKraftvarmeværk - elproduktion - brændselsforbrug - opgørelse07-04-11Energi og kuldioxidDom
SKM2011.491.VLRKraftvarmeværk - elproduktion - brændselsforbrug - opgørelse07-04-11Energi og kuldioxidDom
SKM2011.490.VLRKraftvarmeværk - tilbagebetalingskrav - modkrav17-01-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Energi og kuldioxidDom
SKM2011.489.HRMomsfritaget overskud - udlodning - ikke almennyttigt formål21-01-11Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2011.488.ØLRUdlejning ejendom til søsterselskab - tilskud fra hovedaktionær - beskatning15-06-11Selskabsbeskatning + Udleje og bortforpagtning + ErhvervsejendommeDom
SKM2011.487.VLRInvesteringsprojekt - ejendomme i Skotland - investorrejse - driftsomkostning - afskrivning12-07-11Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradragDom
SKM2011.486.ØLRSambeskatning - fradragsbegrænsningsreglen - forenelighed med EU-reglen22-11-10SelskabsbeskatningDom
SKM2011.485.LSRIndeholdelse af kildeskat på renter - retmæssig ejer25-05-11Udenlandsk indkomst + VirksomhederKendelse
SKM2011.484.ØLRStraffesag - uregistreret virksomhed - lang sagsbehandlingstid21-03-11StrafDom
SKM2011.483.VLRStraffesag - skattesvig - udbyttekontrakter - olie og gasfelter i USA - udenlandske kontroloplysninger10-02-11StrafDom
SKM2011.482.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - uregistreret virksomhed - bindende påtalebegrænsning - ikke fradrag for udokumenterede udgifter17-01-11StrafDom
SKM2011.481.ØLRForelæggelse for EU-Domstolen14-06-11TariferingDom
SKM2011.480.BRØlafgift og erhvervelsemoms - indførsel til Danmark - tilmelding til pantsystem01-06-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2011.479.ØLRLønsumsafgift - sprogcenter26-05-11Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2011.478.ØLRStamcellebanks ydelser - ikke anset for momsfritaget11-05-11Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2011.477.BREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - afskrivningsgrundlag10-06-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.476.ØLRDriftsomkostninger - fradragstidspunkt hensættelser - flyvedligeholdelse24-06-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.475.SRAfskrivning på en rørledning skulle ske efter de særlige regler i afskrivningsloven21-06-11Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2011.474.SKATEnergiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning06-07-11Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2011.473.SKATKapitalafkastsatsen for 201128-06-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2011.472.SKATAfgift af kvælstofoxider (NOx-afgift) - afgiftsgodtgørelse - ikke-registrerede virksomheder - styresignal04-07-11MiljøafgifterStyresignal
SKM2011.471.SRPersonalegoder - brystundersøgelse, skattepligtig sundhedsydelse21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.470.LSRFastsættelse af afdrag på offentlig gæld - afdragsordning betinget af rettidig betaling af nye udgifter09-05-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.469.LSRInddrivelse - gælden bestrides19-05-11Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeAfgørelse
SKM2011.468.LSRFritagelse for indsendelse af selvangivelse - bindende svar11-04-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtKendelse
SKM2011.467.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag - arbejde med fast driftssted i Kina17-06-11Særligt for arbejdsmarkedsbidragKendelse
SKM2011.466.HRFraflytningsbeskatning - aktieavance - EU-ret23-06-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.465.SRInvesteringsselskab, investeringsbeviser i virksomhedsskatteordningen21-06-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.464.SRSkattefri rejsegodtgørelse - modregning21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.463.SRGenerationsskifte ikke omfattet af ligningslovens § 16 I21-06-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.462.SRLeveringssted ved korttidsudlejning af transportmiddel21-06-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomspligtBindende svar
SKM2011.461.SREtablering af ejerlejligheder ved ombygning - momsfrit21-06-11Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2011.460.SREtablering af ejerlejligheder ved ombygning - momspligtigt21-06-11Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2011.459.ØLRSkønsmæssig ansættelse - manglende kasseafstemninger - ekstraordinær genoptagelse15-06-11Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + VirksomhederDom
SKM2011.458.VLRStatens modregning - krav opstået i forbindelse med anholdelse10-06-11Modregning og transportDom
SKM2011.457.BRGenoptagelse ved Landsskatteretten07-06-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2011.456.BRRegistreringsafgift09-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2011.455.ØLROmgørelse - købsaftale - ejendom15-06-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.454.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kursfastsættelse - gældsbrev - forbedringsudgifter20-06-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.453.SRJule- og lejlighedsgaver fra arbejdsgiver og personaleforening21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.452.BRSkatteproces - realitetsbehandling ved Landsskatteretten - genoptagelse08-06-11Når man ønsker en sag genoptaget + Når man vil klageDom
SKM2011.451.SRPersonalegoder - beskatning af fri husbåd samt afskrivning og momsfradrag herpå21-06-11Fradrag + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.450.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - anerkendt kunstner - underskud - kunststøtte - nyt påkendelsespunkt14-06-11VirksomhederDom
SKM2011.449.LSRKlageberettiget - hovedanpartshaver i selskab, der er opløst efter konkurs13-05-11Når man vil klageKendelse
SKM2011.448.LSRGenoptagelse - betaling af kirkeskat - ikke medlem af folkekirken05-05-11Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2011.447.LSRForrentning af tilbagebetalt beløb vedr. CO2-afgift19-04-11Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2011.446.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen som følge af for høj ansat grundværdi21-06-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.445.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering som følge af forkert vurderingsprincip ved ansættelsen af stuehusgrundværdien21-06-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.443.SREn fonds afståelse af koncernselskabsaktier, apportindskud og skattefri overkurs21-06-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.442.SRHUP/Office-licens omfattet af LL § 31, da medarbejderne får den som led i et konkret kursusforløb22-06-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.441.SRRetmæssig ejer - kildebeskatning af udbytte fra dansk selskab til udenlandsk selskab21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.440.SRGenerationsskifte i koncern ikke omfattet af kapitalfondsregler21-06-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.439.BRSkønsmæssig ansættelse - taxachauffør - oprindeligt og originalt dokumentationsmateriale bortkommet - genoptagelse ved skatteankenævnet25-05-11Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
SKM2011.438.BRMaskeret udbytte - fuld skattepligt - ekstraordinær genoptagelse - driftsomkostninger19-05-11Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.437.SRPersonalegoder, personaleforening, idrætsaktiviteter, firmasport, motion21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.436.SRBeskatning af fri bolig, hovedaktionær, ændret bopælspligt efter landbrugslovgivningen21-06-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.435.SRPersonalegoder, personaleforening, kulturelle arrangementer21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.434.SRTofamiliehus, fradrag ved udlejning og beskatning ved salg21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.433.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, Officepakke, bagatelgrænse21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.432.SRBeskatning af sammensat pensionsordning17-05-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.431.SRNedslag for betalt udenlandsk skat21-06-11Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.430.SRSundhedstjek af en nærmere afgrænset medarbejdergruppe - skattepligt21-06-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.429.SRGebyrer vedrørende tilstandsrapporter og energimærkning kan betragtes som udlæg, således at der ikke skal afregnes moms af godtgørelsen21-06-11MomspligtBindende svar
SKM2011.428.SREjendomsadministrator momspligtig af vederlag for opkrævning af rykkergebyrer21-06-11MomspligtBindende svar
SKM2011.427.SRLeasingselskab leverer selvstændig forsikringsydelse til leasingtagere22-06-11MomspligtBindende svar
SKM2011.426.SRLevering af fælles ventelistesystem til boligorganistationer er en momspligtig ydelse21-06-11MomspligtBindende svar
SKM2011.425.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af børn og unge, der er visiteret til et aflastningstilbud hos non-profit-virksomhed09-05-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.424.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på døgninstitution for behandling af stofmisbrugere13-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.423.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på opholds- og behandlingsinstitution13-05-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.422.SRFællesregistrering kunne anvende momslovens § 3021-06-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.421.SRLeveringsstedet er i Danmark, da ydelsen er leveret til hovedaktionæren personligt21-06-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.420.SRBeskatningsgrundlag for fri bil når den er leaset21-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.419.BRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet30-05-11SelskabsbeskatningDom
SKM2011.418.SRTV-programpakker ikke omfattet af bagatelgrænsen26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.417.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - udlejningsejendomme i Danmark06-06-11Personlig indkomstDom
SKM2011.416.ØLRMedarbejderaktier - opsagt stilling - erhvervelsestidspunkt01-06-11Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.415.SKATBeskatning af aktiviteter i foreninger - med særligt fokus på personaleforeninger og udlodning af kunst - styresignal16-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2011.414.BRVederlagskravet i forskerreglen - bonusordning01-06-11Personlig indkomstDom
SKM2011.413.BRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers moder24-05-11SelskabsbeskatningDom
SKM2011.412.BRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter30-05-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.411.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus17-05-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.410.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus17-05-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.409.BRMaskeret udbytte - køb og salg af luksusbiler - skønsmæssig ansættelse - officialprincippet16-05-11SelskabsbeskatningDom
SKM2011.408.ØLRTab på fordring - opgørelsesprincipper ved gældskonvertering31-03-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.407.HRSalg rettighed lejede arealer - nedrivning af bygninger - fradrag i afståelsessum - driftsomkostninger31-05-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.406.SKATVærdiansættelse ved overdragelser med succession - styresignal15-06-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2011.405.VLRGolfbane - udlejning og vedligeholdelse19-04-11MomsgrundlagDom
SKM2011.404.SKATPraksisændring spildevand - den udledte mængde - styresignal10-06-11MiljøafgifterStyresignal
SKM2011.403.LSRTilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse - renter13-04-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.402.BRDriftsomkostning - sponsorkontrakt - reklame repræsentation eller gave - fodboldbilletter17-05-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.401.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - midlertidig arbejdsplads - afstand - arbejdsbetingelser16-05-11Personlig indkomstDom
SKM2011.400.BR10-mandsprojekt - ejendomsret - rentefradragsret - konkret realitetsbedømmelse - partshøring10-05-11VirksomhederDom
SKM2011.399.BRTrust - skønsmæssigt afkast - ejerforhold - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist07-02-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2011.398.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, Ipad, flere multimedier, lønomlægning17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.397.SRFormodningsreglen i ligningslovens § 9 B, stk. 317-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.396.BRTab på igangværende arbejder - dokumentation - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - udnyttelse af administrativ rekurs23-03-11Når man ønsker en sag genoptaget + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.395.SRInternational sambeskatning og genbeskatning17-05-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.394.LSROpsættende virkning - klage over afslag på henstand14-02-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.393.LSREftergivelse af renter af restskat06-04-11Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2011.392.LSRSkattepligt af gældseftergivelse29-04-11Personlig indkomstKendelse
SKM2011.391.LSRRegistreringsafgift - hæftelse - afgiftssvig begået af importør01-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.390.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal06-06-11Dødsboer + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsskat + Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Dødsboer + Afskrivninger og fradrag + Motorkøretøjer + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2011.389.VLRGenoptagelse - ikke udnyttelse af administrative klagesystem - periodisering - forsikringssum27-04-11Når man ønsker en sag genoptaget + VirksomhederDom
SKM2011.388.HRAfskrivning på bygning - garanti udlejning - lejers erhvervsmæssige benyttelse - bevisbyrde31-05-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.387.SRPersonalegoder - internet tv-abonnement omfattet af bagatelgrænsen26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.386.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser09-05-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.385.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor -begrundelse - skøn under regel27-04-11VirksomhederDom
SKM2011.384.SRKunstværker udloddet af kunstforening17-05-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.383.SRSkattefrihed ved salg af lejlighed uden bopælspligt17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.382.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - erhvervsmæssig virksomhed - afskrivning driftsbygninger28-03-11Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.381.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsberegning - størrelse af gældspost29-03-11VirksomhederDom
SKM2011.380.SRSolcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - rådgiverhonorar17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.379.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse - forsømmelighed17-03-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2011.378.ØLRMalekabiner - rumvarme18-03-11Energi og kuldioxidDom
SKM2011.377.LSRAfbrydelse af udbetalingsfristen for udbetaling af negativt momstilsvar07-04-11Andet om momsAfgørelse
SKM2011.376.LSRFritagelse for betaling af renter - betaling med check04-04-11Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2011.375.LSROmkostningsgodtgørelse - sag vedr. genoptagelse08-04-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.374.LSRBeskatning af opsparet overskud i virksomhed - ophør af fuld skattepligt til Danmark - vurdering af om udlejningsejendom udgør fast driftsted28-04-11VirksomhederKendelse
SKM2011.373.SRGældseftergivelse17-05-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.372.BRReaktionsfristen for ekstraordinær genoptagelse01-03-11Andet om lønsumsafgift + Andet om momsDom
SKM2011.371.ØLRRegistreringsafgift - tysk registreret - benyttet i Danmark25-03-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2011.370.HRSpilleautomater - nedslag i afgift - almenvelgørende formål - opgørelse15-04-11Spil, lotteri, gevinster og væddemålDom
SKM2011.369.VLRSpildevandsafgift - opgørelse - vandforbrug15-03-11MiljøafgifterDom
SKM2011.368.SRIndstationering - skattepligt i Danmark17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.367.BRFri bil - specialindrettet køretøj - generel tilkaldevagt - hovedaktionær - parkeret ved bopæl11-03-11Personlig indkomstDom
SKM2011.366.BREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter10-03-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.365.SRPersonalegoder - sundhedsydelse i form af kinesiologi anset for skattepligtig for medarbejdere17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.364.VLRErhvervsmæssig virksomhed - kunstner - fradrag for underskud - livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond18-05-11VirksomhederDom
SKM2011.363.SRAnvendelse af midler fra etableringskonto17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.362.BRUdlæg - forældelse - udsættelse24-03-11UdlægKendelse
SKM2011.361.ØLRProces - begæring om vidneafhøring - medarbejder ved SKAT10-03-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstKendelse
SKM2011.360.SRGrænseoverskridende fusion og CFC-beskatning17-05-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.359.SRBestyrelsesmedlemmer - friholdelseserklæring17-05-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.358.SKATAktier, indskud og fordringer i Amagerbanken A/S - styresignal24-05-11Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2011.357.SRSkatterådet kan bekræfte, at foreningens formål er fagforeningsmæssigt, således som EU-domstolen har defineret dette begreb17-05-11Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.356.SRGenanbringelse af ejendomsavance - bestemmende indflydelse17-05-11EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2011.355.SRVed brug af udlægsregler i momsloven, er der ikke fradrag for momsen17-05-11Andet om moms + FradragBindende svar
SKM2011.354.SRMomsforhold ved salg af værdikuponer over internettet18-05-11Momspligt + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
SKM2011.353.SRPersonalegoder, multimediebeskatning17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.352.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, lønomlægning17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.351.SRFast driftssted - filial - hjemmekontor17-05-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.350.SRAlmennyttig fond17-05-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.349.LSRToldtarifering - glasarbejder - unika- bindende svar19-04-11TariferingKendelse
SKM2011.348.LSRToldtarifering - bronzearbejder - unika- bindende svar27-04-11TariferingKendelse
SKM2011.347.LSRModregning - børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance23-03-11Modregning og transportAfgørelse
SKM2011.346.LSRHenstand - klage afvist22-03-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.345.LSRHenstand - betalingskorrektion08-03-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.344.SRVedvarende energianlæg - opgørelsesmetode17-05-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.343.SREkspropriation - spildevandsplan17-05-11EkspropriationBindende svar
SKM2011.342.SRMellemholdingreglen - reel økonomisk virksomhed17-05-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.341.SROplagshaver under afgiftssuspensionsordningen kan ikke have et beskattet lager18-05-11Tobak mv.Bindende svar
SKM2011.340.BRHæftelse - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde09-03-11Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.339.BRSkønsmæssig ansættelse - autoværksted - maskeret udlodning02-03-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.338.SRRestricted Stock Units uden for LL § 7 H - kontantløn eller aktieløn22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.337.SRÆndring af tegningsretsaftaler - tilføjelse af udnyttelsesperiode22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.336.SKATPraksisændring som følge af SKM2011.119.LSR - Genoptagelse - Fradrag for nettofinansudgifter - Styresignal - Tonnagebeskatning11-05-11TonnageskatStyresignal
SKM2011.335.SRMedarbejderaktieordning - anciennitetskrav26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.334.VLRGældssanering under konkurs - tilsidesat forpligtigelser - afregning - moms og A-skat04-02-11Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2011.333.SRSkattepligtigt kursus for seniorer17-05-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.332.BREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand02-03-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2011.331.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201006-05-11Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2011.330.BREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale03-05-11Køb + Salg + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.329.HRGenoptagelse nægtet - skatteansættelse - fradrag for børnebidrag11-05-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.328.BRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver29-04-11Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.327.BRTransferrettigheder - fradrag - maskeret udlodning28-02-11Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.326.LSRRegistreringsafgift - ombygning af motorcykel11-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.325.LSROmkostningsgodtgørelse - registreringsafgiftssag afgjort af motorankenævnet30-03-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.324.LSROmkostningsgodtgørelse - søgsmål afvist08-03-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.323.LSROmkostningsgodtgørelse - partsstatus29-03-11Når man er part i en sag + Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.322.BRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted14-04-11Udenlandsk indkomstDom
SKM2011.321.BROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab14-04-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2011.320.SRIndsamling - offer for en forbrydelse - injurier26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.319.BREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode13-04-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.318.ØLRInddrivelse - udlægsforretning - nægtet afdragsordning07-01-11Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2011.317.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - momsunddragelser - bedrageri23-11-10StrafDom
SKM2011.316.HROpgørelse af anskaffelsessum - kapitalansættelse - annullation af egne aktier28-04-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.315.ØLRAfvente straffesag - samme forhold - ikke udsættelse15-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.314.HRForanstaltning under efterforskning - straffesag - ophævelse af kendelser - edition og beslaglæggelse - kreditkort - dommers habilitet09-02-10Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Straf + Økonomisk kriminalitetKendelse
SKM2011.313.SKATBøde for uretmæssig brug af privatbenyttelsesmærke til køretøjer på ikke over 4 tons - styresignal14-04-11StrafStyresignal
SKM2011.312.BRUdlejning hotelejerlejlighed - erhvervsmæssig eller ikke - rådighedsfraskrivning25-02-11Virksomheder + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2011.311.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af både - internetside QXL - tvivl om antal - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - salg for tredjemand22-02-11Virksomheder + MomsgrundlagDom
SKM2011.310.BRMaskeret udlodning - forskelligartede udgiftsposter vedr. ejendom - relation selskabs interesse - fri bolig - ikke ubeboelig11-02-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2011.309.BRMoms- og afgiftstilsvar - EU-listesystem - skønsmæssig ansættelse - dokumentation for eksport28-01-11Andet om moms + VirksomhederDom
SKM2011.308.SRArbejdsudleje eller entreprise26-04-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.307.SRKoncernforbindelse og sambeskatning26-04-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.306.SKATTinglysningsafgift - præcisering af nye regler pr. 1. maj 2011 vedrørende ejerpantebreve - styresignal04-05-11TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2011.305.LSRSkattetillæg - studieophold i udlandet30-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2011.304.LSRRegistreringsafgift - registreret autoforhandlers hæftelse - god tro01-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2011.303.LSRHospitalsbehandling udført af specialsygehus - driftsoverenskomst - lønsumsafgift21-12-10Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2011.302.LSRGrænseoverskridende overdragelse af aktier - ikke-selskabsretlig fusion - bindende svar16-03-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.301.LSROpgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget og lønsummen - forældelse02-11-10Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2011.300.SRSkattepligt - bopæl - ophold - arbejde26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.299.SKATLønsumsafgift - faglige foreninger - bestyrelsesformand - kasserer - udvalgsmedlemmer - styresignal03-05-11Lønsumsbegrebet + Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
SKM2011.298.SROmdannelse til selvstændig offentlig virksomhed - skattemæssig indgangsværdi26-04-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.297.SRSærordning for rejsebureauer - formidling i fremmed navn26-04-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.296.SRForening - momspligt26-04-11MomspligtBindende svar
SKM2011.295.SRVedvarende energianlæg - opgørelsesmetode.26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.294.SRSolcelleanlæg - afskrivning - to anlæg26-04-11Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2011.293.SRPersonalegoder, multimediebeskatning26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.292.BRStraffesag - mandskabsudleje - undladelse af indeholdelse - A-skat - AM-bidrag - unddragelse af moms09-02-11StrafDom
SKM2011.291.VLRStraffesag - manglende sikkerhedsstillelse - ikke registreret - moms - A-skat - selskabsskat - ansvarsgennembrud - tillægsbøde ikke nedsat - dårlig betalingsevne27-10-10StrafDom
SKM2011.290.VLRStraffesag - groft momssvig - A-skat - AM-bidrag - uregistreret virksomhed - stråmandsvirksomhed - 0-angivelser - overtrædelse af opkrævningsloven15-09-10StrafDom
SKM2011.289.SRKursgevinst - variabel rente - struktureret fordring26-04-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2011.288.SRArbejdsudleje - ikke fast driftssted26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.287.SRSkattefri omstrukturering af selskaber - mellemholdingreglen16-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.286.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og Skatteministeriet om sager som skal forelægges for Skatterådet26-04-11Samarbejde med andre myndighederSKAT-meddelelse
SKM2011.285.SRBeskatning af kunstværker udloddet af kunstforening26-04-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.284.SRBeskatning af kunstværker udloddet af kunstforening26-04-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.283.SRRette indkomstmodtager - Bonus for arbejde som bestyrelsesformand - vederlag for personligt arbejde26-04-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.282.SKATSkatte- og momsmæssig behandling af væddeløbsheste og stutterier - styresignal28-04-11Andet om momsStyresignal
SKM2011.281.SRDer skal ikke indbetales momsreguleringsforpligtelse, når det ligger i aftalen, at ejendommen skal nedrives26-04-11ByggeriBindende svar
SKM2011.280.SRAlmennyttig fond - efterbeskatning - ubenyttede hensættelser26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.279.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved genleasing26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.278.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved releasing26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.277.SRPersonalegoder, multimediebeskatning26-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.276.SRIkke skattefrihed ved salg af bolig nr. 226-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.275.SRKantineordning - skattefrit tilskud26-04-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.274.SRKantineordning, hvor de ansatte betaler med beskattede midler26-04-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.273.SRAfbrænding af animalsk fedt fra selvdøde dyr er omfattet af bilaget til NOx-afgiftsloven.22-03-11Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2011.271.BRSkønsmæssig ansættelse - tandlægevirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - reaktionsfrist26-01-11Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2011.270.VLRMaskeret udlodning - opførelse af huse15-04-11Personlig indkomstDom
SKM2011.269.HRStraffesag - overtrædelse af toldloven - valutasag - deklarering af kontantbeløb01-04-11StrafDom
SKM2011.268.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste23-02-11Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2011.267.VLRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse - forbedring14-04-11Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragDom
SKM2011.266.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse12-04-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.265.BRGave - jordstykke betalt af fætter - ekstraordinær ansættelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist11-04-11Personlig indkomstDom
SKM2011.264.ØLRDriftsomkostning - tab ved bedrageri - begået af revisor - kontrolrutiner15-04-11VirksomhederDom
SKM2011.263.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - kørelærer - fejlagtigt grundlag13-04-11Virksomheder + MomsgrundlagDom
SKM2011.262.VLRFri sommerbolig - hovedaktionær - formodningsregel - rådighedsbegrebet - udlejet gennem bureau17-03-11Personlig indkomstDom
SKM2011.261.VLRNulstilling - udbytteskatter - A-skat og AM-bidrag - hovedanpartshaver og ægtefælle - afvisningspåstand - korrektion af indkomstår08-04-11Når man vil klage + Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.260.ØLRSøgsmålsfrist - praksisændring - undskyldelige omstændigheder - ej afvisning02-03-11Momsgrundlag + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2011.259.SKATOpladning af batterier til el-biler - godtgørelse af elafgift - styresignal13-04-11Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2011.258.BRIndeholdelsespligt A-skat og AM-bidrag - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - polske håndværkere - opførelse af minkhal - hæftelse18-02-11Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.257.BROrdinær og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse15-02-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.256.BRPersonalegode - fodboldrejse - modydelse i arbejdsgivers sponsoraftale02-03-11Personlig indkomstDom
SKM2011.255.SKATKapitalpension - indskud i perioden 1. januar - 13. april 2010 - tidligere udbetalt kapitalpension med 40 pct.-afgift - styresignal22-03-11Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2011.254.SKATBeskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster12-04-11Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2011.253.SRKooperationsbeskatning, omsætning med datterselskab ej medlemsomsætning22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.252.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 201111-04-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2011.251.BRSkønsmæssig ansættelse - selskab - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - maskeret udbytte06-04-11SelskabsbeskatningDom
SKM2011.250.SKATManglende indberetning af succession ved virksomhedsoverdragelse - styresignal08-04-11VirksomhederStyresignal
SKM2011.249.SRKapitalfond Carried Interest22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.248.BRTab på debitorer - advokatvirksomhed - dokumentation01-04-11VirksomhederDom
SKM2011.247.VLRStraffesag - momssvig - udeholdt indkomst - førte kolonnebog - en gang årligt - personlige forhold - lang sagsbehandlingstid09-03-11StrafDom
SKM2011.246.LSRUdlejning af husbåd - fradrag for underskud18-03-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2011.245.LSRUdlodning - nedsættelse af anpartskapital30-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2011.244.LSRHenstand under klagebehandling - registreringsafgift - ikke-registrerede virksomheder m.v. - forrentning14-12-10Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2011.243.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst - royaltyindtægter15-03-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2011.242.HRBeskatning - fri bolig - indflydelse egen aflønningsform - skatteproces - domstolene - myndighed inddrog nye spørgsmål17-03-11Personlig indkomstDom
SKM2011.241.BRHæftelse - A-skat og AM-bidrag - moms - ejer af virksomhed14-02-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2011.239.SRStudierejse af generel karakter ej skattepligtig for deltagere22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.238.SRAfslag på anmodning om fritagelse for CFC-beskatning22-03-11SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2011.237.SRIkke skattefrihed for støtte til forfulgt forfatter22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.236.ØLRKontrollerede transaktioner - forlænget ligningsfrist - sagsbehandlingsfejl - væsentlighedsvurdering01-03-11Transfer pricingKendelse
SKM2011.235.SRAdministration af donationer til velgørende organisationer22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.234.SRFritagelse for CFC-beskatning22-03-11SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2011.233.SRArbejdsudleje eller entreprise vedrørende polske tandlæger22-03-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.232.SRFond - interne uddelinger - køb og byggeri af ejendom - almennyttigt22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.231.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-02-11Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2011.230.SRErstatning til andelsboligforening - udlodning til andelshavere22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.229.SKATMoms - hotelovernatninger - styresignal31-03-11FradragStyresignal
SKM2011.228.SRNaturprojekt - fradrag for driftsudgifter - Økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende22-03-11Selskabsbeskatning + FradragBindende svar
SKM2011.227.SRAndelsbeskatning og etablering af driftskapital22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.226.SROPP - parkeringsanlæg22-03-11MomspligtBindende svar
SKM2011.225.SRGenanbringelse - erhvervsmæssig anvendelse på salgstidspunktet22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.224.SRFri installation af fjernvarmeunit ikke skattepligtig for kunderne22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.223.SRStrukturændring af Oplevelsescenter, finansieret aktiekøb, moms, reguleringsforpligtelse24-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Momspligt + Momsgrundlag + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2011.222.SRPræmier i offentlig konkurrence ikke omfattet af gevinstafgiftsloven22-03-11Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2011.221.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning25-02-11LønindeholdelseAfgørelse
SKM2011.220.SRVandværk - skattemæssig åbningsstatus22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.219.LSRProjekt som én samlet ydelse - momsberegning - bindende svar15-02-11MomsgrundlagKendelse
SKM2011.218.LSRSkatteankenævnenes kompetence - pålagte morarenter m.v.26-08-10Når man vil klageKendelse
SKM2011.217.SKATFjernsalg af varer fra andre EU-lande - styresignal24-03-11MomspligtStyresignal
SKM2011.216.SRGrænsegænger fradrag for svensk lønforsikring22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.215.SRLivsforsikring kan ikke indgå i virksomhedsordningen22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.214.SRGenanbringelse i forbindelse med fusion22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.213.SRKøberet ikke omfattet af kursgevinstlovens § 2924-03-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2011.212.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl11-02-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.211.HRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - pizzeria23-02-11Personlig indkomst + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2011.210.HRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - pizzeria23-02-11Personlig indkomst + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2011.209.HRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - pizzeria23-02-11Personlig indkomst + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2011.208.HRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - familielån - dokumentation07-03-11Personlig indkomstDom
SKM2011.207.SRGrænsehandelskoncept - salg af træpiller24-03-11MomspligtBindende svar
SKM2011.206.SRGrænsehandelskoncept - Skatterådet skærper praksis24-03-11MomspligtBindende svar
SKM2011.205.SRRidefysioterapi - moms ved leje af heste mv.22-03-11Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2011.204.SRLønomlægning ikke anerkendt - lønnedgang skattepligtig22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.203.SRFri sommerbolig - arbejdsgiver22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.202.SRSkattemæssige forhold ved EU-praktikophold i Danmark22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.201.SRKøberet mellem søskende - interessefællesskab22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.200.SRUlempetillæg ikke omfattet af ligningslovens § 7, nr. 1522-03-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.199.SRVærdiansættelse - erhvervsejendom22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.198.SRLedende medarbejderes beskatning af fri avis (aviser)22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.197.SRKøberet mellem søskende - interessefællesskab22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.196.SRFonds erhvervelse af ejendom i udlandet er ikke en uddeling22-03-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.195.SRMedlemskab af patientforening22-03-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.194.SRSkattepligt ved deltagelse i motionshold, benyttelse af svømmehaller m.m.22-03-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.193.SRBeskatning af kort, der giver adgang til Fitness World, Svømmehal, DHL stafetten m.m.22-03-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.192.BRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt03-02-11Selskabsbeskatning + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2011.191.SRPersonalegoder, motionsløb22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.190.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen. For lav ejendomsværdi. Manglende dækningsafgiftspligtig forskelsværdi22-03-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.189.SRGenerel sundhedsordning22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.188.BRRentekildeskat - Isle of Man - indeholdelse07-01-11Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2011.187.SRSalg af landbrugsejendom - beboelse af stuehuse22-03-11SalgBindende svar
SKM2011.186.SKATMomsfritagelse af kostrådgivning - styresignal22-03-11Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2011.185.SRSalg af landbrugsejendom - beboelse af stuehuse22-03-11SalgBindende svar
SKM2011.184.SKATTinglysningsafgift - korrigering af praksis - tilbagebetaling af afgift - styresignal21-03-11TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2011.183.SKATArbejdsgiverbetalt avis leveret på medarbejderens bopæl - styresignal22-03-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2011.182.BRFisker - fradrag for rejseudgifter - flere faste arbejdssteder10-02-11VirksomhederDom
SKM2011.181.SKATDen momsmæssige behandling af salg- og tilpasning af briller og kontaktlinser - styresignal17-03-11Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2011.180.LSRUgyldighed - formelle fejl22-02-11Når man vil klageKendelse
SKM2011.179.LSRGodtgørelse af elafgift - edb-bureauvirksomhed17-11-10Energi og kuldioxidKendelse
SKM2011.178.LSRGodtgørelse af elafgift - edb-bureauvirksomhed03-03-11Energi og kuldioxidKendelse
SKM2011.177.BRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - arbejdere lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat m.v. - momspligt25-01-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
SKM2011.176.BRSkriftlige vidneerklæringer - bevisoptagelse i Letland27-01-11Processuelle bestemmelserKendelse
SKM2011.175.BRSalg varelager - tab - ikke fysisk optælling - frimærkehandel19-01-11VirksomhederDom
SKM2011.174.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af myndighedsfejl22-02-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.173.BRAfvente straffesag - samme forhold - ikke udsættelse28-02-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.172.SRRetserhvervelsestidspunktet af en syntetisk obligation og arbejdsmarkedsbidrag22-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.171.SRVedtægtsændring - ændring af stemmer22-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.170.ØLRFactoringvirksomhed - momspligt - leveringssted - opgørelse delvis fradragsret08-02-11Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagDom
SKM2011.169.SRVedtægtsændring - sammenlægning af aktieklasser med forskellige rettigheder22-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.168.SRVedtægtsændring - ændring af stemmer22-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.167.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig14-01-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.166.BRSkattetillæg - fritagelse - særlige omstændigheder - misforståelse - selskab og revisor - advisering17-01-11Renter og gebyrer + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2011.165.ØLRKommanditist - opgørelse af fradragskonto09-02-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.164.SRReklameudgifter - sponsorbidrag til museum22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.163.ØLRRealkreditinstitut - aktier - ej næring01-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2011.162.VLRHenvisning af skattesag til landsret01-03-11Personlig indkomstKendelse
SKM2011.161.ØLRStraffesag - udeholdte indtægter - grov skattesvig - skyldnersvigunderslæb - bedrageri - strafnedsættelse - tidsforløb fra første overtrædelse22-04-10StrafDom
SKM2011.160.LSRPartsstatus - transport i krav på tilbagebetaling fra SKAT22-12-10Når man er part i en sagKendelse
SKM2011.159.LSRGrænseoverskridende fusion - bindende svar (SKM2010.772.SR)11-02-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.158.LSRSwapaftale - virksomhedsordning - bindende svar (SKM2010.110.SR)21-01-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2011.157.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsundersøgelser01-03-11EjendomsvurderingDom
SKM2011.156.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - håndværker - istandsættelse egen ejendom - ekstraordinær ansættelse21-02-11Personlig indkomstDom
SKM2011.155.SRBeskatning af overskudsandel fra I/S eller P/S. Rette indkomstmodtager25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.154.SRForening - vedtægtsændring og ophør22-02-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.153.SRFuld skattepligt ved fraflytning til Spanien22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.152.SRSolcelleanlæg i Italien, kommanditisters fradrag for underskud, opgørelse af fradragskonto25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.151.SRSelvejende institutions skattepligt af gevinster på aktier eller obligationer22-02-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.150.SRPersonalegoder - relocation ydelser delvist skattepligtige22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.149.SRSalg af bolig nr. 222-02-11SalgBindende svar
SKM2011.148.SRSalg af bolig nr. 222-02-11SalgBindende svar
SKM2011.147.ØLRStraffesag - unddragelse skat og moms - overskud af virksomhed - vognmand - aviser27-08-10StrafDom
SKM2011.146.ØLRStraffesag - direktør og hovedaktionær - ansvarsgennembrud - momssvig - manglende angivelse og indbetaling - A-skatter og AM-bidrag - erstatning10-08-10StrafDom
SKM2011.145.ØLRStraffesag - registreringsafgift - afgiftssvig - prøveskilte - erhvervsmæssig kørsel - moms - fejlagtig rådgivning26-04-10StrafDom
SKM2011.144.SRSærordning for rejsebureauer - momsmæssigt leveringssted22-02-11Lønsumsafgiftspligt og registrering + MomspligtBindende svar
SKM2011.143.BRMaskeret udlodning - indsættelser på bankkonti - ekstraordinær ansættelse - ikke forsæt eller grov uagtsomhed12-01-11Selskabsbeskatning + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2011.142.SRIndeholdelse af kildeskat på udbytter22-02-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.141.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over 2 boliger02-02-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.140.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist01-02-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2011.139.SRBeskatning af gave givet i anledning af 10 års ansættelse22-02-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.138.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn22-02-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.137.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn22-02-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.136.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn22-02-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.135.SRKøb og salg af valuta - håndtering mv.25-01-11MomspligtBindende svar
SKM2011.134.SRPrivat person - salg af to storparceller22-02-11Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2011.133.SREjendomsselskab - salg af aktier22-02-11Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2011.132.SRSundhedsordning - massage på arbejdspladsen22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.131.SRNyetableret ejerlejlighed på tørreloft - momspligt22-02-11Byggeri + MomspligtBindende svar
SKM2011.130.SRArbejdsgiver ikke anset for at stille fri helårsbolig til rådighed22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.129.SKATBøde for uretmæssig anvendelse af farvet dieselolie mv. fra eget anlæg - styresignal24-02-11Straf + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2011.128.LSRAnsøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en islandsk registreret bil11-01-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2011.127.LSRAnsøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en polsk registreret bil17-12-10Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2011.126.LSRAfgift af øl, vin og spiritus indført fra Tyskland til Danmark - eget forbrug10-02-11Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
SKM2011.125.SRForening med det formål at yde medlemmerne ansættelsesretlig beskyttelse og vejledning kunne ikke anses for at have fagforeningsmæssigt formål25-02-11MomspligtBindende svar
SKM2011.124.LSRGenanbringelse af ejendomsavance27-01-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2011.123.LSROpgørelse af anskaffelsessum for et frasolgt jordtilliggende til en beboelsesejendom11-01-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2011.122.LSRManglende indeholdelse af A-skat - hæftelse19-01-11Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterKendelse
SKM2011.121.LSRFastsættelse af eksportgodtgørelse af afgift for en KIA Carnival MPV Camper LX14-12-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.120.LSRHenstand fraflytterbeskatning - skattefri spaltning - bindende svar (SKM2010.14.SR)01-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
SKM2011.119.LSRTonnagebeskatning - fradrag nettofinansudgifter - afskrivning goodwill/ruterettigheder, software, indretning af lejede lokaler - straksafskrivning software29-07-10Fradrag og afskrivninger + TonnageskatKendelse
SKM2011.118.LSRBeskatning af fortjeneste ved salg af anparter i et kommanditselskab22-12-10Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2011.117.SRRSU'er tildelt i udlandet og retserhvervet under dansk skattepligt22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.116.SRMedarbejderes salg af aktier til udstedende selskab22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.115.LSRIndretning af lastbil til transport af idrætsudstyr - bindende svar17-12-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.114.SRGrænsehandelskoncept - handel med campingvogne25-02-11Andet om momsBindende svar
SKM2011.113.SROpen end certifikat - struktureret fordring22-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.112.SRAfkald på indtægt23-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.111.SRSalg af fast ejendom - sælger er ikke en afgiftspligtig person og bygningerne er gamle - ikke momspligt. Ikke skattepligt ved afståelse, da salget var omfattet af parcelhusreglen22-02-11Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
SKM2011.110.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kapitalafkastordning anvendt28-01-11EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.109.BRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - skattepligt - ekstraordinære ansættelser - frifindende straffesag - begrundelse11-01-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2011.108.SRPeriodisering af betaling for IT-ydelser22-02-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.107.SKATGenoptagelse af visse sager omfattet af TSS-cirkulære 2003-21 (købmandsskolecirkulæret) - forældelse - forrentning af tilbagebetaling - styresignal23-02-11FradragStyresignal
SKM2011.106.SRSkattepligtige gaver22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.105.SRSkattepligtige gaver22-02-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.104.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn22-02-11Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.103.SRTilskud til en kantineordning - ikke skattepligtigt for de ansatte22-02-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.102.SKATDen momsmæssige behandling af salg- og tilpasning af briller og kontaktlinser - styresignal21-02-11Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2011.101.SRLigningslovens § 7 H - koncernforbindelse25-01-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.100.SRMedarbejderaktieordning - ophævelse af båndlæggelse25-01-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.99.SRAfskrivningsgrundlag - forudbetaling - periodisering25-08-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2011.98.BRSelvstændig erhvervsdrivende - virksomhedsordningen - beskatning fri bil - overskudsoverførsel til ægtefælle - afskrivning antikt tæppe - m.m.05-01-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.97.HRRentefradrag - tilbagebetalt lån - fond (Stiftung) i Liechtenstein - reel gældsforpligtelse - legat01-02-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2011.96.SRSærordningen for rejsebureauer - formidling af udlejning af ferieboliger i et andet EU-land - fradrag for moms i Danmark25-01-11FradragBindende svar
SKM2011.95.SRGave til golfklub og til hospitalsklovne ikke maskeret udlodning25-01-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.94.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - momsfradrag08-11-10Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.93.SROverdragelse af aktier og sammenlægning af aktieklasser ved en vedtægtsændring16-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.92.SRBeskatning af dansk aktionærs udbytte fra selskab på Malta25-01-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2011.91.SRSvensk pensionsordning omfattet af beløbsgrænse i pensionsbeskatningsloven § 16, stk. 2.25-01-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.90.SRSkattefri spaltning - aktiebeholdning ikke en virksomhedsgren25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.89.SKATÆndring af praksis for delregistrering - Tilfælde, hvor delregistrering vil medføre utilsigtede afgiftsfordele.08-02-11Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag + MomsgrundlagStyresignal
SKM2011.88.SRSkattefri omstrukturering og efterfølgende udlodning og salg25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.87.BRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - spørgsmål om suspensive betingelser - flytning til Spanien05-01-11Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2011.86.BRIndeholdelsespligt - A-skat mv - litauiske juletræsarbejdere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse21-12-10Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2011.85.SRGave til velgørende formål fradragsberettiget som reklame25-01-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.84.SRRette indkomstmodtager - bestyrelseshonorar25-01-11Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.83.SRKommunal overdragelse af antenneforsynning til forening25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.82.SRSambeskatning og koncernforbindelse25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.81.BRSkattefrit lån - bankoverførsler - dokumentation04-01-11Personlig indkomstDom
SKM2011.80.ØLRVærdiansættelse af gældsbrev - syn og skøn21-01-11VirksomhederDom
SKM2011.79.SRForlods udbytteret og generationsskifte25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.78.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn.25-01-11EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2011.77.BRRegistreringspligt - tysk indregistreret køretøj - benyttet i Danmark04-01-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2011.76.SRIndkomst fra trust beliggende i New Zealand25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.75.SRTrust stiftet på Cypern anerkendt som et selvstændigt skattesubjekt25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.74.SRMultimediebeskatning- printer25-01-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.73.SRSundhedsordning25-01-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.72.SRArbejdsudleje31-01-11Udenlandsk arbejdskraftBindende svar
SKM2011.71.SRArbejdsudleje/Entreprise31-01-11Udenlandsk arbejdskraftBindende svar
SKM2011.70.SRInvestering i unoterede anparter ved anvendelse af kapital- og ratepensionsmidler. Tidspunkt for realisering af ejendomsavance samt grundlag for opgørelse af avancen.25-01-11Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2011.69.SRRette indkomstmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager25-01-11VirksomhederBindende svar
SKM2011.68.SRSkatterådet bekræfter, at spørgers køb af en byggeret ikke er momspligtigt, idet der er indgået en bindende købsaftale inden ikrafttrædelsen af de nye regler pr. 1. januar 2011.25-01-11Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
SKM2011.67.SRSalg af ejerlejlighed, som et samlet projekt, er én leverance. Aftale om levering af en tinglig ret over en grund, er momspligtigt, hvis aftalen indgås efter 1. januar 201125-01-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.66.SRFond - gave - almennyttig uddeling - momspligt25-01-11Selskabsbeskatning + MomspligtBindende svar
SKM2011.65.SRGenanbringelse, fraflytterbeskatning, salg af ideel halvdel til ægtefælle25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.64.SRGenoptagelse af spørgsmål 3 i bindende svar af 14. december 2010 (SKM2010.808.SR)25-01-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.63.SRPersonalegoder, motionsløb25-01-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.62.SRGenerel sundhedsordning25-01-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.61.SRBeskatning af biler: medarbejderleasingaftale og privatleasingaftale25-01-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.60.SRBidrag til politisk parti/vin ydet af partiet til bidragsyder25-01-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.59.LSRHæftelse for manglende indeholdelse af kildeskat på renter22-12-10SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2011.58.SRSundhedsordninger - pakker sammensat af diverse undersøgelser25-01-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2011.57.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Sverige - beneficial owner22-12-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.56.SRAnkenævn er momspligtige af klagegebyrer og andre indbetalinger fra sagens parter samt virksomheder tilsluttet ankenævnet, mens generelle driftstilskud fra den overordnede brancheforening ikke er momspligtige26-01-11MomspligtBindende svar
SKM2011.55.SRSærordningen for rejsebureauer - momsmæssigt leveringssted - skattemæssigt fast driftssted26-01-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet om momsBindende svar
SKM2011.54.BRGenoptagelse - skatteankenævn04-01-11VirksomhederDom
SKM2011.53.BRBindende svar - afvisning - fornøden sikkerhed - tvivl om oplysninger - parcelhusreglen22-12-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2011.52.SRSalg af "gamle" bygninger25-01-11Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2011.51.SRSalg af byggerettigheder, byttehandel25-01-11Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2011.50.SRSalg af byggegrund - Privatperson25-01-11Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2011.49.SRSkift af ejerforhold til selskab vil ikke påvirke henstandssaldo og/eller fraflytter aktieavancen25-01-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.48.SRHelbredskontrol af natarbejdere er fritaget for moms - generel helbredskontrol er momspligtig26-01-11MomspligtKendelse
SKM2011.47.SRFremførelsesberettigede underskud - beneficial owner - afvisning21-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.46.SRSkattefrihed ved salg af bolig nr. 225-01-11Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2011.45.SRGrund med carport er en byggegrund i momslovens forstand, når grunden ifølge lokalplan er udlagt til boligformål26-01-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2011.44.BRVirksomhedsordningen - hævning - obligationer i virksomhed - obligationer privat - fælles depot11-11-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2011.43.SRFusion - fusionsvederlag, ombytningsforhold, fusionsdato14-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.42.SRSambeskatning - koncernforbindelse - vetorettigheder14-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.41.SRAktieoverdragelse - ikke løbende ydelser14-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.40.SKATTillægsaftale til den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsaftale om visse investeringsforeninger11-01-11Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2011.39.SRSubjektivskattepligt, forening, fonde, Moms ved køb og salg af energisparetiltag.14-12-10Momspligt + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2011.38.BRLejeindtægter - periodisering - udlejning lokaler til selskab21-12-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2011.37.BRErstatningsansvar uden for kontrakt20-10-10Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2011.36.BREkstraordinær ansættelse - fristoverskridelse - administrativ rekurs - afvisning13-12-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + VirksomhederDom
SKM2011.35.BRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning15-11-10Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandDom
SKM2011.34.VLRKursusvirksomhed - momsfradragsret - overnatning - bespisning15-12-10FradragDom
SKM2011.33.BRGoodwill - interesseforbundne parter09-12-10VirksomhederDom
SKM2011.32.BREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum10-11-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2011.31.VLRFradrag for renteudgifter - ikke betalte - betryggende sikkerhed - syn og skøn16-12-10Erhvervsejendomme + VirksomhederDom
SKM2011.30.VLRErhvervsmæssig virksomhed - deltidslandbrug - omlægning - syn og skøn15-12-10VirksomhederDom
SKM2011.29.ØLROpretholdelse af udlæg - bevisbyrde og bevisvægt18-11-10UdlægKendelse
SKM2011.28.BRFremlæggelse af politirapporter24-11-10Processuelle bestemmelserKendelse
SKM2011.27.SKAT