SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.866.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælshensigt22-12-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.812.BRErhvervsmæssig virksomhed - udøvende kunstner - underskud - undervisning -udgivelse af bog16-12-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.804.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - hjemmeslagteri12-12-11Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.802.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret bil - anvendt i Danmark12-12-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.800.BRRegistreringsafgift - godtgørelse - overdragelsesaftale - ugyldig12-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.799.BRIndkomstforhøjelse - hævet beløb på selskabs driftskonto - tidligere hovedanpartshaver - ugyldighedsindsigelse09-12-11Når man vil klage + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.796.BRRette indkomstmodtager - personindkomst eller selskabsindkomst - servicering af tankstationer - fradragsberettigede omkostninger08-12-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.782.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - særlige omstændigheder - myndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelsens gyldighed02-12-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.777.BRStraffesag - groft forsætlig momssvig - dokumentfalsk - udviklingshæmmet som stråmand30-11-11StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.770.BRSpil - internet - poker - pyramidespil24-11-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.764.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring22-11-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Fradrag + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.755.BRLønindtægter direktør - selskaber - løntilskud - hævninger mellemregningskonto - fri bil - gulpladebiler15-11-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.746.BREkstraordinær genoptagelse - skatteberegning11-11-11Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.743.BRSkønsmæssig ansættelse - udlejningsejendomme - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug08-11-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.737.BRDriftsudgifter - maskeret udlodning07-11-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.735.BREkstraordinær ansættelse - manglende selvangivelse af renter - groft uagtsomt - reaktionsfrist - kort ligningsfrist07-11-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.734.BRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav07-11-11SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.726.BRFradrag diverse driftsomkostninger - revisionsvirksomhed - skærpet dokumentationskrav - private eller erhvervsmæssige04-11-11Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.707.BRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag01-11-11Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.699.BRSkattepligt - tilflytning - bopæl - erhvervsmæssige interesser - proformaadresse i udland31-10-11Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.693.BRAfskrivning på software - værdiansættelse - apportindskud ved stiftelse af selskab - bevisbyrde28-10-11Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.692.BRFradrag for driftsomkostninger - selskab - rette omkostningsbærer - uddannelse af østeuropæere28-10-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.691.BRMaskeret udlodning - udgifter selskab uvedkommende - aktiviteter i Østeuropa28-10-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.690.BRMaskeret udlodning - udgifter selskab uvedkommende - uddannelse af østeuropæere - beskatning skattefri rejsegodtgørelse28-10-11Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.689.BRFradrag for driftsomkostninger - selskab - rette omkostningsbærer - aktiviteter i Østeuropa28-10-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.672.BREjendomsavance - sommerhusreglen - salg helårsbolig - benyttelse som fritidsbolig - naboejendom til fast bopæl14-10-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.659.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - ophold 10 uger10-10-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.656.BROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse07-10-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.655.BRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller entrepriseaftale - nedbrydning07-10-11Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.646.BRMaskeret udlodning - driftsomkostninger - receptionsudgifter - 50 års fødselsdag03-10-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.637.BRErhvervsmæssig virksomhed - skønhedsklinik - fradrag for driftsunderskud29-09-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.635.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - syn og skøn29-09-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.622.BROpkrævning af fejludbetaling - overskydende skat - transport til bank26-09-11Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.613.BRIndeholdelsespligt - østeuropæiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - hæftelse22-09-11Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.605.BRMoms af rykkergebyrer - tilbagebetaling21-09-11MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.597.BRIndeholdelsespligt - østeuropæiske gartneriarbejdere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - hæftelse19-09-11Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.596.BRAfvisning - klage til Landsskatteretten19-09-11Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.594.BRMoms - delvis fradragsret - godtgørelse elektricitetsafgift09-09-11Energi og kuldioxid + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.585.BRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom05-09-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.578.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - spørgsmål om rådighed - betalt privatbenyttelsesafgift - to biler02-09-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.534.BRTinglysningsafgift - beregningsgrundlag23-08-11TinglysningsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.526.BRStraffesag - revisoransvar - ejendomsavanceberegning18-08-11StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.520.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift18-08-11Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.518.BRMaskeret udlodning - landbrug - erhvervsmæssigt16-08-11Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.516.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt15-08-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.515.BREjendomsvurdering - forretningsejendom11-08-11EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.514.BRFri bil - varebil - privat kørsel - hovedaktionær11-08-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.513.BRHæftelse - manglende indeholdelse - A-skat - AM-bidrag - forsømmelighed10-08-11Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.511.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger05-08-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.509.BRBeskatning af indestående - konti tilhørende engelsk selskab05-08-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.507.BRRejseudgifter til Asien - direktør og hovedaktionær - maskeret udbytte - yderligere løn - beskatning af fri bil04-08-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.505.BRSkattearrangement - overførsel af underskud mellem ægtefæller02-08-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.504.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 6 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl02-08-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.502.BRSkattefri rejse og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat02-08-11Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + EjendomsværdiskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.500.BRGulpladebil - privat anvendelse01-08-11MotorkøretøjerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.480.BRØlafgift og erhvervelsemoms - indførsel til Danmark - tilmelding til pantsystem13-07-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.477.BREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - afskrivningsgrundlag07-07-11Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.457.BRGenoptagelse ved Landsskatteretten30-06-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.456.BRRegistreringsafgift30-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.452.BRSkatteproces - realitetsbehandling ved Landsskatteretten - genoptagelse30-06-11Når man ønsker en sag genoptaget + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.439.BRSkønsmæssig ansættelse - taxachauffør - oprindeligt og originalt dokumentationsmateriale bortkommet - genoptagelse ved skatteankenævnet27-06-11Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.438.BRMaskeret udbytte - fuld skattepligt - ekstraordinær genoptagelse - driftsomkostninger27-06-11Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.419.BRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet21-06-11SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.414.BRVederlagskravet i forskerreglen - bonusordning17-06-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.413.BRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers moder17-06-11SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.412.BRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter17-06-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.411.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus17-06-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.410.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus17-06-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.409.BRMaskeret udbytte - køb og salg af luksusbiler - skønsmæssig ansættelse - officialprincippet17-06-11SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.402.BRDriftsomkostning - sponsorkontrakt - reklame repræsentation eller gave - fodboldbilletter08-06-11Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.400.BR10-mandsprojekt - ejendomsret - rentefradragsret - konkret realitetsbedømmelse - partshøring08-06-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.399.BRTrust - skønsmæssigt afkast - ejerforhold - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist08-06-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.396.BRTab på igangværende arbejder - dokumentation - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - udnyttelse af administrativ rekurs07-06-11Når man ønsker en sag genoptaget + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.385.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor -begrundelse - skøn under regel31-05-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.379.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse - forsømmelighed31-05-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.372.BRReaktionsfristen for ekstraordinær genoptagelse27-05-11Andet om lønsumsafgift + Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.367.BRFri bil - specialindrettet køretøj - generel tilkaldevagt - hovedaktionær - parkeret ved bopæl26-05-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.366.BREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter26-05-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.362.BRUdlæg - forældelse - udsættelse26-05-11UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.340.BRHæftelse - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde19-05-11Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.339.BRSkønsmæssig ansættelse - autoværksted - maskeret udlodning19-05-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.332.BREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand18-05-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.330.BREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale17-05-11Køb + Salg + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.328.BRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver17-05-11Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.327.BRTransferrettigheder - fradrag - maskeret udlodning16-05-11Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.322.BRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted12-05-11Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.321.BROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab11-05-11Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.319.BREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode11-05-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.312.BRUdlejning hotelejerlejlighed - erhvervsmæssig eller ikke - rådighedsfraskrivning10-05-11Virksomheder + Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.311.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af både - internetside QXL - tvivl om antal - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - salg for tredjemand09-05-11Virksomheder + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.310.BRMaskeret udlodning - forskelligartede udgiftsposter vedr. ejendom - relation selskabs interesse - fri bolig - ikke ubeboelig09-05-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.309.BRMoms- og afgiftstilsvar - EU-listesystem - skønsmæssig ansættelse - dokumentation for eksport09-05-11Andet om moms + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.292.BRStraffesag - mandskabsudleje - undladelse af indeholdelse - A-skat - AM-bidrag - unddragelse af moms02-05-11StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.271.BRSkønsmæssig ansættelse - tandlægevirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - reaktionsfrist26-04-11Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.268.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste26-04-11Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.266.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse19-04-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.265.BRGave - jordstykke betalt af fætter - ekstraordinær ansættelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist19-04-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.258.BRIndeholdelsespligt A-skat og AM-bidrag - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - polske håndværkere - opførelse af minkhal - hæftelse15-04-11Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.257.BROrdinær og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse15-04-11Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.256.BRPersonalegode - fodboldrejse - modydelse i arbejdsgivers sponsoraftale15-04-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.251.BRSkønsmæssig ansættelse - selskab - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - maskeret udbytte12-04-11SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.248.BRTab på debitorer - advokatvirksomhed - dokumentation08-04-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.241.BRHæftelse - A-skat og AM-bidrag - moms - ejer af virksomhed07-04-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.212.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl24-03-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.192.BRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt23-03-11Selskabsbeskatning + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.188.BRRentekildeskat - Isle of Man - indeholdelse23-03-11Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.182.BRFisker - fradrag for rejseudgifter - flere faste arbejdssteder22-03-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.177.BRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - arbejdere lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat m.v. - momspligt18-03-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.176.BRSkriftlige vidneerklæringer - bevisoptagelse i Letland16-03-11Processuelle bestemmelserKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.175.BRSalg varelager - tab - ikke fysisk optælling - frimærkehandel16-03-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.173.BRAfvente straffesag - samme forhold - ikke udsættelse16-03-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.167.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig15-03-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.166.BRSkattetillæg - fritagelse - særlige omstændigheder - misforståelse - selskab og revisor - advisering15-03-11Renter og gebyrer + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.143.BRMaskeret udlodning - indsættelser på bankkonti - ekstraordinær ansættelse - ikke forsæt eller grov uagtsomhed04-03-11Selskabsbeskatning + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.109.BRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - skattepligt - ekstraordinære ansættelser - frifindende straffesag - begrundelse28-02-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.98.BRSelvstændig erhvervsdrivende - virksomhedsordningen - beskatning fri bil - overskudsoverførsel til ægtefælle - afskrivning antikt tæppe - m.m.15-02-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.94.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - momsfradrag08-02-11Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.87.BRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - spørgsmål om suspensive betingelser - flytning til Spanien08-02-11Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.86.BRIndeholdelsespligt - A-skat mv - litauiske juletræsarbejdere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse07-02-11Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.81.BRSkattefrit lån - bankoverførsler - dokumentation03-02-11Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.77.BRRegistreringspligt - tysk indregistreret køretøj - benyttet i Danmark02-02-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.54.BRGenoptagelse - skatteankenævn27-01-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.53.BRBindende svar - afvisning - fornøden sikkerhed - tvivl om oplysninger - parcelhusreglen27-01-11EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.44.BRVirksomhedsordningen - hævning - obligationer i virksomhed - obligationer privat - fælles depot26-01-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.38.BRLejeindtægter - periodisering - udlejning lokaler til selskab21-01-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.37.BRErstatningsansvar uden for kontrakt21-01-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.36.BREkstraordinær ansættelse - fristoverskridelse - administrativ rekurs - afvisning20-01-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.35.BRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning20-01-11Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.33.BRGoodwill - interesseforbundne parter19-01-11VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.32.BREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum18-01-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.28.BRFremlæggelse af politirapporter14-01-11Processuelle bestemmelserKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.4.BREkstraordinær ændring af momstilsvar - grov uagtsomhed06-01-11MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2011.2.BRFri bil - fraskrivelseserklæring - privat bil i husstanden06-01-11Personlig indkomstDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter