SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.789.LSRSpørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandssaldo kan anses for betryggende efter aktieavancebeskatningsloven.21-12-15Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.688.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201605-11-15Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.677.ØLRHenstand i forbindelse med klage - sikkerhedsstillelse - fraflytning til udlandet - 196 mio. kr.02-11-15Afdragsordninger og henstandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.403.ØLRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse - identifikation med repræsentant15-06-15Afdragsordninger og henstandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.696.SRSkadesforsikringsafgift af vejhjælps-abonnementer09-11-15Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.457.SKATSkadesforsikringsafgift - lovændring fra 1. juli 2015 - vejhjælps-abonnementer, som udbydes sammen med andre ydelser, herunder uden særskilt vederlag29-06-15Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.808.SRAlternativ investeringsfond, begrænset skattepligt, selvstændigt skattesubjekt23-12-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.748.SROphør som partner i ventureselskab, carried interest, ligningslovens § 16 I03-12-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.646.ØLREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants12-10-15Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.641.ØLRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation06-10-15Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.637.SRLikvidation - forældet likvidationsprovenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer05-10-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.621.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved modtagelse af udbytte og ved salg af anparter28-09-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.587.SRInvesteringsselskab - tilbagekøb - antallet af investorer08-09-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.577.SRAktier - pengetanksreglen - succession - fast ejendom04-09-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.451.SRInvesteringsselskab - tilbagekøb - antallet af investorer29-06-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.367.SRUdnyttelse af tegningsret efter DCF-værdiansættelse01-06-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.365.SRSelskabs støtte til politisk parti - Maskeret udlodning29-05-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.314.SRFraflytterskat - aktieavance - ægtefæller08-05-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.274.SRGenerationsskifte - A/B-model - vedtægtsændring22-04-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.226.HRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar30-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.225.SRSuccession ved bodeling samt skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning27-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.198.SRFinansiel kontrakt om en "rentekorridor", tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed16-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.195.SRGenerationsskifte - A/B-model - DCF13-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.168.SKATSkattefri aktieombytning af kapitalandele i A/S Nørresundby Bank med kapitalandele i Nordjyske Bank03-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.134.LSROpgørelse af henstandsskat17-02-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.96.SKATStyresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen05-02-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.46.HRGenoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft15-01-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.788.LSRAnmodning om forrentning af tilbagebetalt lønsumsafgiftsbeløb.21-12-15Andet om lønsumsafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.707.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget levering af bygning med tilhørende jord - momsfritaget levering af selskabsandele12-11-15Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.687.SRMoms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser05-11-15Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.630.SRMoms - frivillig registrering - boligformål30-09-15Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.627.LSRBindende svar angående hvorvidt salg af klagers grunde er momsfritaget29-09-15Andet om momsAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.611.SKATGenoptagelse - ændring af praksis for leveringsstedet for kurser af længere varighed - moms - styresignal22-09-15Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.590.SRMoms på fast ejendom - Afvisning09-09-15Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.538.SRMoms på fast ejendom – byggegrund - udlejning til sælger13-08-15Byggeri + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.498.SKATMomsregistrering af konkursboer - styresignal08-07-15Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.432.ØLRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår22-06-15Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.325.SROmvendt betalingspligt på salg af tablet med begrænset anvendelse.12-05-15Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.251.SRMoms på fast ejendom - udlejning og salg - afvisning15-04-15Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.239.SRMoms - fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb10-04-15Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.443.LSRHæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag vedrørende rejsegodtgørelser26-06-15Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.364.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse29-05-15Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.353.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. arbejdsudleje eller entreprise hæftelse22-05-15Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.246.BROpgørelse af A-skat, AM-bidrag og momstilsvar - slettede angivelser - tab på debitorer - ugyldighed14-04-15Arbejdsgiverens særlige pligter + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.573.HRBoafgift - passivpost - længstlevende ægtefælle03-09-15Arv og gaver + DødsboerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.302.VLRDødsbo - værdiansættelse af ejendomme - anvendelse af +/- 15% regel - udmelding af sagkyndig07-05-15Dødsboer + Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.196.BRUnderskud - skat - udlejning af fly - arbejdstidskrav - beskatning af arv fra udland13-03-15Personlig indkomst + Arv og gaver + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.166.BRBankoverførsler - skattepligt eller gaveafgiftspligt - reelle ejer af selskab03-03-15Arv og gaver + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.131.LSRTvist om størrelsen på gaveandel i forbindelse med køb af ejendom16-02-15Arv og gaverAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.540.VLRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - omstødelse13-08-15Udlæg + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.439.BRKonkurs - omstødelse - betaling24-06-15Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.690.SRSalg af brugte personbiler - momsfradrag05-11-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.513.VLRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget - begrundelse - vejledende svar28-07-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.205.VLRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse20-03-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.619.LSRSpørgsmål om genoptagelse af bindende svar vedrørende momspligt ved salg af byggegrunde24-09-15ByggeriAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.571.LSRSpørgsmål om hvorvidt salg af bygningsparcel er omfattet af momspligt02-09-15ByggeriAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.538.SRMoms på fast ejendom – byggegrund - udlejning til sælger13-08-15Byggeri + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.530.SRLeveringer indenfor en fællesregistrering til selskaber, som efterfølgende sælges ud af fællesregistreringen, blev anset for momspligtige10-08-15ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.153.SRMoms - ombygning af fast ejendom - værdi af ombygningsarbejde24-02-15ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.573.HRBoafgift - passivpost - længstlevende ægtefælle03-09-15Arv og gaver + DødsboerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.444.LSRFritagelse for beskatning af dødsbo26-06-15DødsboerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.302.VLRDødsbo - værdiansættelse af ejendomme - anvendelse af +/- 15% regel - udmelding af sagkyndig07-05-15Dødsboer + Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.284.LSRSpørgsmål om anpartskapital i et dødsbo kunne udloddes til livsarving med succession28-04-15DødsboerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.283.LSRAnmodning om ændring af boets skattemæssige stilling28-04-15DødsboerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.128.LSRDødsbo ikke behandlet som selvstændigt skattesubjekt16-02-15DødsboerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.795.LSRVærdiansættelse af udenlandsk ejendom ved overdragelse til hovedaktionærer.22-12-15Ejendomme i udlandetAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.354.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201422-05-15Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Ejendomme i udlandetSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.702.LSRSpørgsmål om hvorvidt avance ved afståelse af ejendom til kommune var skattefrit11-11-15EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.649.LSRTvist om genanbringelse af ejendomsavance vedrørende ejendom i udlandet13-10-15EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.645.SREjendomsavance - genanbringelse ved tilbageflytning til Danmark09-10-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.629.SRSelskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig29-09-15Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.517.BREjendomsavance - zoneændring - ekspropriation30-07-15EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.485.BREjendomsavance – genanbringelse – landbrugsmæssig drift – interessentskab06-07-15EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.481.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode06-07-15EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.478.BREjendomsavance - nyopført stuehus - virksomhedsordningen06-07-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.477.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - salg af ejendom06-07-15Ejendomsavancebeskatning + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.460.LSRBindende svar – spørgsmål om hvorvidt der kan ske overdragelse af sommerhus uden beskatning af avance30-06-15EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.446.LSRRette indkomstmodtager vedrørende avance i forbindelse med salg af fast ejendom26-06-15EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.436.SRKøb og salg af fast ejendom, ekspropriationserstatning23-06-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.408.BRSyn og skøn - afvisning - retlig vurdering - ejendoms anskaffelsessum16-06-15Virksomheder + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.336.SREjendomsavance19-05-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.335.SREjendomsavance19-05-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.192.SRKøb og salg af fast ejendom, andelsselskab, transparens, ideel andel, sameje, tofamilieshus, opdeling af ejendom i ejerlejligheder, parcelhusreglen12-03-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.90.ØLREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte03-02-15EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.22.LSRBeskatning af beløb modtaget for deponering af forurenet jord08-01-15EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.661.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rente 201620-10-15EjendomsskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.777.SKATStyresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn15-12-15EjendomsvurderingStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.742.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt stianlæg - begrundelsesmangel - ugyldighed01-12-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.727.BREjendomsvurdering - grundværdi - tilsidesættelse af skøn - plangrundlag - begrundelse23-11-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.671.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning - begrundelse28-10-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.663.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - dårlige jordbundsforhold - ekstrafundering22-10-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.624.SREkstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer29-09-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.623.SREkstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer28-09-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.617.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, omberegnet grundværdi24-09-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.615.HREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen24-09-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.608.SREkstraordinær genoptagelse, fredet ejendom, særlig karakter, begrænsede anvendelsesmuligheder21-09-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.600.SKATSKM2014.538.ØLR - genoptagelse på ejendomsvurderingsområdet - styresignal14-09-15EjendomsvurderingStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.565.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi31-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.564.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi31-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.563.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi31-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.560.BREjendomsvurdering - grundværdi - værdi af intern byggemodning25-08-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.546.BREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – fjernvarmeledninger - bevisbyrde14-08-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.539.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fastsættelse af råjordspris13-08-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.537.BREjendomsvurdering - grundværdi - ekstraordinær genoptagelse - uaktuel anvendelsesmulighed13-08-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.536.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer13-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.515.BREjendomsvurdering - grundværdi - offentligretlig byrde28-07-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.503.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsanlæg - prøvelse af landsskatterets og byrets afgørelser10-07-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.495.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej08-07-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.493.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn08-07-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.491.VLREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi08-07-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.482.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - dårlige jordbundsforhold - ekstrafundering06-07-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.479.HROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale06-07-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.459.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi30-06-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.453.VLREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer - moms29-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.442.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi25-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.437.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi23-06-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.428.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi19-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.424.BREjendomsvurdering – benyttelseskode - landbrug eller beboelse19-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.416.LSRFastansættelse af fradrag for forbedringer16-06-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.410.LSRFastansættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedrende udgifter16-06-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.409.BREjendomsvurdering - grundværdi fradrag for forbedringer - råjordsværdi16-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.406.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej16-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.404.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak15-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.390.BREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag - jordbundsforhold10-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.380.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsværdiprincippet09-06-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakledninger27-05-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.358.VLRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer27-05-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.354.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201422-05-15Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Ejendomme i udlandetSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.351.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsanlæg - råjordspris - skøn22-05-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.342.BRProces begrundelse ugyldighed20-05-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.337.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi19-05-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsledninger08-05-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.300.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - vej- og stianlæg - forsyningsanlæg07-05-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.298.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyningsanlæg07-05-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.265.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg17-04-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.264.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg17-04-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.261.BREjendomsvurdering - grundværdi - dårlige jordbundsforhold16-04-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.255.BREjendomsvurdering - klage - frist - særlige omstændigheder15-04-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.250.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg15-04-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.249.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg15-04-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.242.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold13-04-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.237.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloak-, varme- og vandforsyning09-04-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.223.BREjendomsvurdering - overskridelse af klagefrist - modtagelse af vurderingsoplysninger - særlige omstændigheder26-03-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.222.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold - ekstrafundering26-03-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.201.ØLREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering - grundværdi16-03-15Når man ønsker en sag genoptaget + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.182.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordværdi09-03-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.176.BREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – ekstern vej06-03-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.175.BRProces - mangelfuld begrundelse - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgift varmeforsyning05-03-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.165.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmetilslutning - landinspektør - kloak- og vandforsyningsanlæg03-03-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.164.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.163.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.162.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.156.SREjendomsvurdering, ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi24-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.155.SREkstraordinær genoptagelse, omberegning, grundværdi, basisår24-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.154.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeforsyning24-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.152.SREkstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi24-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.150.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - vejanlæg på grunden24-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.149.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg24-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.148.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jord24-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.147.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg24-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.136.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeanlæg - kloak- og eltilslutning20-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.126.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jordbund - nedslag for ekstrafundering16-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.118.BREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning12-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.117.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - hovedanlæg12-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.116.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - regn- og spildevandsledning12-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.115.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg12-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.112.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstrafundering - varmeforsyning - hovedanlæg09-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.110.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning09-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.103.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi06-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.101.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsværdi - grundværdi - omberegnet grundværdi05-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.100.SREkstraordinær genoptagelse - grundværdi - antal byggeretter05-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.98.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi05-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.97.SRGrundværdi, bebyggelsesprocent, kommuneplan05-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.94.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi04-02-15EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.91.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund - hjemvisning af værdiansættelse03-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.89.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - hjemvisning af opgørelse03-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.86.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg03-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.85.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund03-02-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.82.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi30-01-15EjendomsvurderingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej30-01-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.78.SREjendomsværdi - ændret benyttelseskode29-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.68.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer27-01-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.67.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedring - drænanlæg27-01-15EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.25.SREjendomsværdi, grundværdi09-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.23.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer08-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.21.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdien08-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.17.SREjendomsvurdering-bebyggelsesprocent07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.16.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedring.07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.15.SREjendomsvurdering-områdepris grundværdi07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.14.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.13.SREjendomsvurdering-bebyggelelsesprocent07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.12.SREjendomsvurdering-bebyggelsesprocent07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.11.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.10.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.8.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.7.SREjendomsværdi-dækningsafgiftspligtig forskelsværdi07-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.5.SRGrundværdi, bebyggelsesprocent06-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.4.SRGrundværdi, ejerlejlighed06-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.509.BREkstraordinær genoptagelse – ejendomsværdiskat – særlige omstændigheder – ejendom udlejet13-07-15Når man ønsker en sag genoptaget + EjendomsværdiskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.354.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201422-05-15Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Ejendomme i udlandetSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.279.LSRBetaling af ejendomsværdiskat i forhold til ubeboeligt sommerhus27-04-15EjendomsværdiskatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.243.BREjendomsværdiskat - sommerhus - udlejning 10 mdr. årligt - nærtstående parter - rådighed - lejer bosat i udland13-04-15EjendomsværdiskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.799.LSRSpørgsmål om salg af ejendom opfylder betingelserne, for salg på ekspropriations lignende vilkår.22-12-15EkspropriationAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.790.LSRSpørgsmål om klageren ved beregning af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som ét eller to anlæg.21-12-15Energi og kuldioxidAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.755.SRElafgift - godtgørelse - opvaskemaskiner07-12-15Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.741.SKATAnvendelse af "effekt-reglen" i elafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 3, som alternativ til måling af elforbruget i campinghytter - styresignal01-12-15Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.705.LSRAnmodning om udbetaling af negativt afgiftstilsvar vedrørende affaldsvarmeafgift12-11-15Energi og kuldioxidAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.700.ØLRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring10-11-15Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.622.SKATPræcisering af praksis fastlagt i SKM2014.7.SR vedrørende elvarmesats i elopvarmede helårsboliger med solceller - genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31 - styresignal28-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.620.SRSkatterådet bekræftede, at spørger kan få afgiftslempelse efter el-patronordningen på et elkedelanlæg.28-09-15Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.572.SKATGenoptagelse som følge af SKM2015.259.BR om godtgørelse af afgiften på elektricitet til ventilation af lokaler ved forarbejdning af smeltet metal og smeltet glas - styresignal03-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.570.SKATPræcisering af begrebet "kraftvarmekapacitet" i el-patronordningen - styresignal02-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.480.SRViderefakturering af tillægsafgift - kulafgiftsloven06-07-15Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.475.BREl- og vandafgift – godtgørelse - teatervirksomhed06-07-15Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.447.LSRGodtgørelse af gasafgift26-06-15Energi og kuldioxidAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.394.LSRAfgiftslempelse for fjernvarme10-06-15Energi og kuldioxidAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.387.SRElafgift - elvarmesats - landbrugsejendom - privat og erhvervsmæssig brug10-06-15Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.294.SRAfgiftspligt efter mineralolieafgiftsloven for biobrændsel06-05-15Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.271.SRGodtgørelse af energiafgift - Svømmehal - OPS21-04-15Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.259.BRKuldioxidafgift - elektricitet - tung proces - ventilation16-04-15Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.257.BRGodtgørelse - elektricitetsafgift - kuldioxidafgift - momsfradrag - genoptagelse16-04-15Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.238.SRSkatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen10-04-15Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.18.SRTændblokke, tændvæsker omfattet af mineralolieafgiftsloven07-01-15Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.775.BRKlagefrist overskredet - særlige omstændigheder15-12-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Erhvervsmæssig importDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.350.BRMoms - fradrag - fakturakrav - dokumentation - EU-handel22-05-15Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.62.BRMoms - momspligtige leverancer - brugtmomsordningen - biler - ekstraordinær genoptagelse27-01-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.483.BRTold - midlertidig oplag - frigivelse - toldskyld06-07-15Forsendelse og transiteringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.782.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201618-12-15Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.759.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201508-12-15Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.374.SKATGenoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal08-06-15Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.330.SKATOphævelse af TSS-cirkulære fra 1994, nr. 195. - styresignal18-05-15Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.169.SRFagforeningskontingent - ekstraordinære bidrag03-03-15Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.48.SROPP-projekt - parkeringshus og parkeringsplads16-01-15Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.607.SKATForældelse af skattekrav18-09-15ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.331.VLRForældelse - udlæg - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhed19-05-15Udlæg + ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.806.ØLRMoms - sektorpåbud - fællesregistrering - offentlig virksomhed23-12-15FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.786.BRMoms - fradrag - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag21-12-15Virksomheder + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.778.BRMoms - fradrag - udgifter afholdt af ejerforening - berettiget forventning15-12-15FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.767.SKATGodtgørelse af moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. - styresignal08-12-15FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.740.ØLRMoms - sektorpåbud - pengeinstitut - fællesregistrering01-12-15FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.711.SKATMoms - fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber - genoptagelse - Styresignal16-11-15FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.708.SRNo cure -No pay, økonomisk virksomhed, leveringstidspunkt og momsfradragsret13-11-15FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.658.BRFradrag moms og skat - tab på debitorer - udbedring fejl og mangler - afskrivning, ikke specificerede driftsmidler19-10-15Fradrag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.628.SKATMoms - Konkursboer - fradragsret - omkostninger ved gældssanering i konkurs og kurators honorar for arbejde med pålæg af konkurskarantæne - styresignal29-09-15FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.599.SRMomsfradrag ved leasing af biler til brug for værkstedskunder14-09-15FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.593.SRFælles indkøbscentral - moms og fradragsret10-09-15Momspligt + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.545.SRMoms på fast ejendom - købers momsfradragsret14-08-15FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.466.SKATErhvervsskoler - Museer - Zoologiske haver - Moms - Delvis fradragsret - Taxametertilskud - EU-domstolens dom af 27. marts 2014 i sag C-151/13, Le Rayon d'Or SARL - Praksisændring - styresignal01-07-15FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.434.BRMoms - fradrag - konkursbo22-06-15FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.350.BRMoms - fradrag - fakturakrav - dokumentation - EU-handel22-05-15Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.246.BROpgørelse af A-skat, AM-bidrag og momstilsvar - slettede angivelser - tab på debitorer - ugyldighed14-04-15Arbejdsgiverens særlige pligter + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.174.BRMoms - salg af telekort - danske grossister - indkøb fra EU søsterselskab - ekstraordinær genoptagelse05-03-15Fradrag + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.144.SKATMoms - styresignal SKM2015.119.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.143.SKATMoms - styresignal SKM2015.120.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.120.SKATÆndring af retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal13-02-15FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.119.SKATRetningslinjer for beregning af pengeinstitutters og realkreditinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal13-02-15FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.107.BRMoms - udlejning af fast ejendom - fradrag - ekstraordinær genoptagelse09-02-15FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.66.LSRFradrag for elafgift27-01-15FradragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.801.BRKlagebehandling - Skatteankenævnet - personlig fremmøde22-12-15Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.796.LSRSpørgsmål om, hvorvidt køber af en ejendom med vedvarende energianlæg kan afskrive anlægget efter afskrivningsloven.22-12-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.793.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klagers afhændelse samt geninvestering af vindmølle skulle beskattes.22-12-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.782.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201618-12-15Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.694.LSRSpørgsmål om grænsegænger har ret til fradrag for tiende09-11-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.659.HRDriftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter20-10-15Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.591.SROPP-projekt - hospitalsbygning09-09-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.527.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal10-08-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.413.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand16-06-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.412.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand16-06-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.402.ØLRKommanditist - fælles fradragskonto15-06-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.374.SKATGenoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal08-06-15Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.373.ØLRDriftsomkostninger – rådgiverydelser – salg af selskab04-06-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.363.BRDriftsomkostninger - konsulentydelser - interessefællesskab - skærpet bevisbyrde29-05-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.362.BRAfskrivning - vildthegn29-05-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.361.SROffentligt arrangement - reklameudgift28-05-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.341.ØLRDriftsomkostning - managementaftale - skattefrie indtægter20-05-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.324.LSRFradrag for befordringsudgifter12-05-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.320.LSRFradrag for tab på en valutaterminskontrakt11-05-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.308.SKATOphævelse af mælkekvoteordningen - afskrivningslovens § 40 C - styresignal08-05-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.278.LSRErhvervsmæssig virksomhed ved drift af landbrug27-04-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.276.LSREn selvstændig erhvervsdrivendes mulighed for fradrag for rejseudgifter og udgifter til arbejdsværelse27-04-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.270.SKATFastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal21-04-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.266.SROpgørelse af overdragelsespris ved salg af kommanditanpart17-04-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.216.BRErstatning - direktør - driftstab24-03-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.214.SRFradrag for gave24-03-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.194.SROPP-projekt - stadionanlæg13-03-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.179.SRUderum i tilknytning til Bed & Breakfast ikke afskrivningsberettiget06-03-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.170.SRAfvisning - samme spørgsmål verserer ved Landsskatteretten04-03-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.157.LSRFradrag for renter af gæld25-02-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.137.ØLRDriftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter20-02-15Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.88.SRAnpartsprojekt - vindmøller - udbyderhonorar - afskrivningsgrundlag - videresalg03-02-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.72.LSRBindende svar – spørgsmål om politielev er berettiget til fradrag for kost og logi i forbindelse med skoleophold på Politiskolen28-01-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.69.ØLRDriftstab - fradragsret - advokat28-01-15Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.36.VLRAfskrivning på software - værdiansættelse - apportindskud ved stiftelse af selskab - bevisbyrde12-01-15Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.27.SRSkattemæssig kvalifikation af erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af et forsyningsnet09-01-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.733.SKATSKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - styresignal25-11-15Generelt om punktafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.256.SKATDen registreringsafgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler - styresignal15-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.231.BRAfgift af glødelamper - afgiftsgodtgørelse - dokumentation07-04-15Glødelamper og elek. sikringerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.775.BRKlagefrist overskredet - særlige omstændigheder15-12-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Erhvervsmæssig importDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.751.BRMoms - salg af mobiltelefoner - momskarrusel - uselvstændige mellemled04-12-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.666.SKATListe over anerkendte flyselskaber26-10-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.657.SRMoms- og afgiftspligt af salg af dagligvarer via onlinebutik.19-10-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.626.SRMoms - lovændring - omvendt betalingspligt for elektricitet - omfang og periodisering29-09-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.583.BRMoms - salg af mobiltelefoner - momskarussel07-09-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.507.SRLeveringssted - salg af kurser - arrangement13-07-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.360.BRMoms - grænsehandelskoncept - fjernsalg - grov uagtsomhed28-05-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.350.BRMoms - fradrag - fakturakrav - dokumentation - EU-handel22-05-15Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.258.SRMoms - forudbetaling og restbetaling - periodisering og fritagelse ved EU-handel og udførsel - dokumentationskrav16-04-15Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.227.BRErhvervelsesmoms - tysk bil - vederlaget for varen30-03-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.122.BRMoms - grænsehandelskoncept - både - ekstraordinær genoptagelse16-02-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.62.BRMoms - momspligtige leverancer - brugtmomsordningen - biler - ekstraordinær genoptagelse27-01-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.33.BRMoms - omvendt betalingspligt - rette leverandør af ydelser12-01-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.730.BRIndberetningspligt - personalegode - kantineordning - strategi- og teambuildingstur23-11-15Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.73.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde29-01-15Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.470.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens §§ 8 C og 8 D, stk. 103-07-15Processuelle bestemmelser + Indsatsværktøjer - private og virksomheder + KontrolbestemmelserMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.654.ØLRChokoladeafgift og mineralvandsafgift - afgiftspligt - proteinbarer - energidrik14-10-15Øl, vin, spiritus og mineralvand + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.602.SRChokoladeafgift af en række fondant-produkter16-09-15Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.678.BRRegistrering i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO) - grundlag - begrundelse03-11-15IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktionerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.208.SANSTRegistrering af selskab i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO)23-03-15IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktionerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.783.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201618-12-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.764.VLRValutaswap - erhvervsmæssig tilknytning - administrativ praksis08-12-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.749.SRStruktureret obligation, fast og løbende rente03-12-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.689.VLREkstraordinær genoptagelse - renteindtægter - afgørelse uden yderligere underretning - grov uagtsomhed - begrundelsesmangler05-11-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.673.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201628-10-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.660.HRKurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb20-10-15Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.567.SKATRentekorrektionssatsen for 201531-08-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.552.SKATKapitalafkastsatsen for 201517-08-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.492.ØLRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand08-07-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.463.LSRValutakurstab ved salg af datterselskabsaktier30-06-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.340.BRMaskeret udlodning - låneforhold - værdi af fordring20-05-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.321.LSRFradrag for tab på fordring12-05-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.301.BRGenoptagelse - skatteankenævn - kort ligningsfrist - begrundelsesmangel - ugyldighed07-05-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.203.SRFaglig sammenslutnings udlån til medlemmer19-03-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.197.SRAktieoption Statusskifte13-03-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.160.SKATStyresignal om negative renter27-02-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.105.SRFinansiel kontrakt - Credit Default Swap/Garanti06-02-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.43.SRFinansiel kontrakt - Struktureret obligation15-01-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.9.HRUdenlandsk fond - selvstændigt skattesubjekt07-01-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.631.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D01-10-15Processuelle bestemmelser + KontrolbestemmelserMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.470.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens §§ 8 C og 8 D, stk. 103-07-15Processuelle bestemmelser + Indsatsværktøjer - private og virksomheder + KontrolbestemmelserMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.355.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 122-05-15Processuelle bestemmelser + KontrolbestemmelserAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.718.ØLRUdlæg - afbrydelse af forældelse - lønindeholdelse - kontanthjælp19-11-15Lønindeholdelse + UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.688.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201605-11-15Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.636.SRLønsumsafgift af uddannelsessøgende læger05-10-15Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.701.VLRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning11-11-15MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.700.ØLRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring10-11-15Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.669.SREngangsservice - kålblade - afgiftspligtigt27-10-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.668.SRVandafgift af regnvand, søvand, afværgeforanstaltninger og renset kloak- og spildevand27-10-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.667.SRAfgift - engangsservice - ikke egnet til fødevarekontakt27-10-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.635.SKATDokumentation af den maksimalt indfyrede effekt for biobrændsler indfyret på gasmotorer og kedler02-10-15MiljøafgifterSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.589.SRSkatterådet bekræfter, at varme fra et anlæg er overskudsvarme, men afkræfter at varme fra forbrug af LPG-gas, der anvendes ved forbrænding af spritdampe, og at varme fra forbrænding af emballageaffald, der begge leveres som fjernvarme, er overskudsvarme08-09-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.562.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende indberetnings- og betalingspligten for el-cykelbatterier i henhold til batteribekendtgørelsens §§ 16 og 17 - styresignal26-08-15MiljøafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.529.SRRen jord - lettere forurenet jord - slutafdækning - affaldsafgift10-08-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.475.BREl- og vandafgift – godtgørelse - teatervirksomhed06-07-15Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.323.LSRTilbagebetaling af svovlafgift12-05-15MiljøafgifterAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.322.LSRTilbagebetaling af svovlafgift12-05-15MiljøafgifterAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.186.SRSkatterådet fandt, at produktion af overskudsvarme fra raffinaderi var overskudsvarme09-03-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.173.SRIkke afgiftsgodtgørelse efter mineralolieafgiftsloven for olie til afprøvning af scrubbere i skibsmotorer04-03-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.171.SRElafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgiften, når solcelleanlægget er lejet04-03-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.161.SRAfgiftspligt efter mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven for lightere og refillere, men ikke efter svovlafgiftsloven. Under hensyn til SKATs tavshedspligt offentliggøres det bindende svar i redigeret udgave.27-02-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.133.SKATRettelse af satsen for miljøbidrag i den juridiske vejledning - styresignal17-02-15MiljøafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.113.SRAfgift på processpildevand11-02-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.70.SRAfgiftsgrundlag Biocider Salg mellem interesseforbundne28-01-15MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.127.SANSTModregning i overskydende skat til dækning af restskat og renter16-02-15Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.55.BRModregning - overskydende skat - rette debitor - underretning til kreditor22-01-15Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.798.LSRSpørgsmål om hvorvidt SKAT kan tilbagekalde bindende svar, vedrørende momsfritagelse for import/salg af tandimplantater.22-12-15Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.734.SKATGenoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal25-11-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.670.LSRMomsfritagelse ved salg af fartøj27-10-15Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.639.SRMomsfritagelse af diagnosticeringsydelser05-10-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.638.SRMomsfritagelse forsikring mod uforudsete bilreparationsomkostninger05-10-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.604.SRMomsfritagne Service- og reparationsydelser på køretøjer, som udføres af EU16-09-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.569.SKATMomsfritagelse af undervisning - underleverandørydelser - praksisændring - styresignal01-09-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.555.SKATTatovørers udøvelse af kunstnerisk virksomhed - styresignal18-08-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.554.SRMomspligtig porteføljeforvaltning18-08-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.551.SRLuftskib ikke momsfritaget personbefordring17-08-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.476.SRMomsfritagelse for behandling på rehabiliteringscenter06-07-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.472.SRMoms - Selvstændige Grupper03-07-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.455.ØLRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer29-06-15Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.420.SRIkke formidling af kunstnerisk virksomhed18-06-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.405.SRMoms - Investeringsforeninger - forvaltningsydelser15-06-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.356.SKATListe over anerkendte flyselskaber22-05-15Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.326.SRHospitalers salg af blodplasma, lægeerklæringer mv.12-05-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.275.SRTatovører, som tegner i frihånd, udøver ikke kunstnerisk virksomhed, og tilknyttede tatovører var ikke selvstændigt erhvervsdrivende22-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.269.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget21-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.258.SRMoms - forudbetaling og restbetaling - periodisering og fritagelse ved EU-handel og udførsel - dokumentationskrav16-04-15Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.253.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget15-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.248.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget15-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.235.SRMoms - Formidling af salg af kapitalandele i ejendomsselskab09-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.233.SRMomsfritagelse - Ydelser leveret af selvstændige grupper af personer09-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.193.SREn forening fandtes at være en afgiftspligtig person, hvis ydelser var leverancer mod vederlag. Ydelserne var dog afgiftsfritaget13-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.189.SKATListe over anerkendte flyselskaber10-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.187.SRLevering af medicinske tests til detektion af kromosom abnormaliteter i fosteret er momsfritaget09-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.172.SRVederlag for markedsføring af forsikringer gennem søgemaskine er momspligtigt04-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.39.SRDeltagelse i kliniske forsøg er en momspligtig transaktion13-01-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.34.SRTilrådighedsstillelse af akutlægebil for momsfritaget12-01-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.791.SKATMoms - styresignal SKM2015.466.SKAT - Erhvervsskoler - Udskydelse af virkningstidspunkt21-12-15MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.684.SRMomsgrundlaget - registreringsafgift og udlæg efter momsloven03-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.672.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kantinemoms28-10-15MomsgrundlagAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.662.VLRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse20-10-15Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.643.VLRSkønsmæssige ansættelser - køreskolevirksomheder09-10-15Personlig indkomst + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.626.SRMoms - lovændring - omvendt betalingspligt for elektricitet - omfang og periodisering29-09-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.597.SRMoms - tab på debitorer11-09-15MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.596.BRMoms - uregistreret virksomhed - indbetalinger på sagsøgers konto - skønsmæssig ansættelse11-09-15MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.520.BRSkønsmæssig ansættelse - uregistreret virksomhed - manglende regnskab - indsættelser på bankkonti - udstedte fakturaer03-08-15Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.511.VLRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto14-07-15MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.461.BRMoms - konkursbo - fradrag - tab på debitorer30-06-15MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.315.LSRMomspligt for ikke-udnyttede entrebilletter11-05-15MomsgrundlagAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.282.SRTaxametertilskud fra kommune - ikke levering mod vederlag28-04-15MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.280.SRTaxametertilskud fra kommune - ikke levering mod vederlag28-04-15MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.254.SRKøb af vare og ret til fremtidige indtægter af knyttet til salget af varen er to selvstændige leverancer15-04-15MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.247.BRMoms - afgiftsgrundlag - byttehandler14-04-15MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.174.BRMoms - salg af telekort - danske grossister - indkøb fra EU søsterselskab - ekstraordinær genoptagelse05-03-15Fradrag + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.38.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - momstilsvar - indsætning bankkonto13-01-15Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.30.SRMoms af tilskud til energibesparelser09-01-15MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.768.VLRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet10-12-15MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.703.SRMoms - ikke erhvervsmæssig udlejning til boligformål11-11-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.697.HRMoms - udlån - privatbanetjenestemænd10-11-15MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.686.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget levering af bygning med tilhørende jord04-11-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.595.SRVindmølleprojekt - virksomhedsoverdragelse11-09-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.593.SRFælles indkøbscentral - moms og fradragsret10-09-15Momspligt + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.553.SRMomspligt – salg af gavekort18-08-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.399.SRMoms - leasingarrangement - erhvervelse af en ny lystbåd12-06-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.398.SRMoms - leasingarrangement - erhvervelse af en ny lystbåd12-06-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.333.SRMoms - en almen boligafdelings levering af el produceret på afdelingens solcelleanlæg19-05-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.292.ØLRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet04-05-15MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.240.LSRSpørgsmål om, hvorvidt udtrædelsesgodtgørelse er et momspligtigt vederlag13-04-15MomspligtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.234.SROverdragelse af en fast ejendom var momspligtig, men tinglysning af adkomst var ikke i sig selv en leverance mod vederlag09-04-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.212.LSRSalg af campingvogne via udenlandsk virksomhed24-03-15MomspligtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.184.LSRCampingvogne solgt via virksomhed i udlandet09-03-15MomspligtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.87.SRMomsfritagelse af underleverandørydelser i form af undervisning03-02-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.62.BRMoms - momspligtige leverancer - brugtmomsordningen - biler - ekstraordinær genoptagelse27-01-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.60.SRSalg af ejendom med landbrugspligt var ikke momspligtig26-01-15MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.792.LSRAnmodning om, at ansøgning om historiske nummerplader til brandbil imødekommes.21-12-15Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.452.VLRRegistreringsafgift registreringspligt køretøj ibrugtagning bopæl29-06-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.328.BRRegistreringsafgift - hæftelse - prøveskilte - anvendelse13-05-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.123.VLRRegistreringsafgift - registreringspligt - bopæl - ejerskab16-02-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.780.BRRegistreringsafgift - importerede brugte biler - beregningsmetode15-12-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.776.ØLRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil15-12-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.771.ØLRRegistreringsafgift - udenlandske firmabiler - hæftelse - nyt spørgsmål - hjemvisning10-12-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.754.LSRSpørgsmål om hvorvidt handlingsfee i forbindelse med leasingkøretøj, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi i henhold til registreringsafgiftsloven07-12-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.735.SRAndel af valutapulje - optjent ved udlejning af afgiftsfrie biler til valutaudlændinge - kan indgå i delvis virksomhedsoverdragelse26-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.698.HRRegistreringsafgift - prøveskilte - registreringsafgift10-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.691.SRRegistreringspligt ved kørsel i Danmark, når ejer har fast driftssted06-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.684.SRMomsgrundlaget - registreringsafgift og udlæg efter momsloven03-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.655.ØLRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr15-10-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.473.SKATGenoptagelse af sager, hvor radiofradraget for brugte importerede biler er nedsat med urette - styresignal03-07-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.456.ØLRRegistreringsafgift mandskabsvogn privat kørsel29-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.454.VLRRegistreringsafgift eksportgodtgørelse 15 pct. fradraget29-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.452.VLRRegistreringsafgift registreringspligt køretøj ibrugtagning bopæl29-06-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.450.LSRHvorvidt varebil ansås for konstrueret og indrettet til godstransport29-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.431.ØLRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler - hæftelse22-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.430.ØLRRegistreringsafgift - leasingkøretøj - forholdsmæssig afgift - EU-domstolen - præjudiciel spørgsmål22-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.411.SKATSKATs krav til indretning af campingbiler (autocampere) indregistreret efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift - styresignal16-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.348.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse21-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.328.BRRegistreringsafgift - hæftelse - prøveskilte - anvendelse13-05-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.327.SRUdenlandsk firmabil - kørsel til lufthavn ikke kørsel mellem bopæl og arbejdsplads12-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.318.SKATGenoptagelse af en nærmere afgrænset type sager i SKATs indsatsprojekt ”Flytning af avance på biler” som følge af Landsskatterettens kendelse i SKM2014.718.LSR – styresignal11-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.263.BRRegistreringsafgift - godtgørelse - eksport - værdiansættelse17-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.256.SKATDen registreringsafgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler - styresignal15-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.244.SKATGenoptagelse - registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8 - konsekvensen af manglende aflevering af nummerplader efter udløb af leasingkontrakt - styresignal14-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.221.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse26-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.220.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse26-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.217.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler - hæftelse24-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.204.ØLRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse19-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.135.LSRFastsættelse af den afgiftspligtige værdi af en bil med identitetstab17-02-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.123.VLRRegistreringsafgift - registreringspligt - bopæl - ejerskab16-02-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.93.ØLRRegistreringsafgift - registreringspligt - udenlandsk køretøj - bopæl03-02-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.45.BRRegistreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - angivelsesfrist - berettigede forventninger14-01-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.151.LSRSalg til 0-sats af brugte biler24-02-15MotorkøretøjerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.606.BRSkatteproces – berigtigelse af LSR-kendelse – efter 1½ år18-09-15Når man er part i en sagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.801.BRKlagebehandling - Skatteankenævnet - personlig fremmøde22-12-15Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.794.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand.22-12-15Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.738.ØLROmkostningsgodtgørelse - fastsættelse af honorar - byrets anvendelse af nye bevisligheder30-11-15Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.699.LSRAfgørelse vedrørende et selskabs krav på omkostningsgodtgørelse10-11-15Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.612.SANSTOmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i klagesag vedrørende arbejdsgiverkontrol – retsbeskyttet forventning ikke statueret23-09-15Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.574.BRSkatteproces - søgsmål – e-mail sendt kort efter lukketid04-09-15Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.479.HROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale06-07-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.477.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - salg af ejendom06-07-15Ejendomsavancebeskatning + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.421.BRSyn og skøn - adgang til sagens ejendom18-06-15Personlig indkomst + Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.417.ØLRDomstol - hævet sag - betaling af sagsomkostninger16-06-15Virksomheder + Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.358.VLRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer27-05-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.332.HRKæremål - kumulation - samlet behandling af to sager - afvisning19-05-15Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.255.BREjendomsvurdering - klage - frist - særlige omstændigheder15-04-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.236.BRProces - overskridelse af søgsmålsfrist - domstol - afvisning09-04-15Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.232.BROmkostningsgodtgørelse - rimelighedsvurdering - kompleksitet - skøn honorar07-04-15Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.223.BREjendomsvurdering - overskridelse af klagefrist - modtagelse af vurderingsoplysninger - særlige omstændigheder26-03-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.219.BRAfvisning - søgsmålsfrist - overskridelse25-03-15Når man vil klage + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.218.BRKlagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder25-03-15Når man vil klage + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.158.SANSTAfslag på notering af transport/udlæg i overskydende skat25-02-15Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.59.SANSTSKATs pålæg om at udstede fakturaer eller bruge kasseapparat var uberettiget26-01-15Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.525.SKATAktindsigt i interne arbejdsdokumenter - styresignal05-08-15Når man ønsker aktindsigtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.802.BREkstraordinær genoptagelse - skat - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål22-12-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.723.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse23-11-15Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.692.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - særlige omstændigheder - konkurs - reaktionsfrist06-11-15Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.689.VLREkstraordinær genoptagelse - renteindtægter - afgørelse uden yderligere underretning - grov uagtsomhed - begrundelsesmangler05-11-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.680.BREkstraordinær genoptagelse - skat - driftstab - reaktionsfrist03-11-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.647.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen13-10-15Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.632.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder01-10-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.521.BREkstraordinær genoptagelse – skat – reaktionsfrist – bevismæssige vanskeligheder – særlige omstændigheder04-08-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.509.BREkstraordinær genoptagelse – ejendomsværdiskat – særlige omstændigheder – ejendom udlejet13-07-15Når man ønsker en sag genoptaget + EjendomsværdiskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.496.BRGenoptagelse af skatteansættelse - kort ligningsfrist - ekstraordinær ansættelse - reaktionsfrist - begrundelsesmangler08-07-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.433.BRGenoptagelse af skatteansættelse - ordinær og ekstraordinær - forvaltningsretlige forpligtelser - reaktionsfrist - befordringsfradrag22-06-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.427.BREkstraordinær genoptagelse – moms og skat – særlige omstændigheder – administratorsvigt - reaktionsfrist19-06-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.202.BRSkatteproces - fristoverskridelse - for sent indgivet stævning19-03-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.201.ØLREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering - grundværdi16-03-15Når man ønsker en sag genoptaget + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.142.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af spildevandsafgiftsansættelse23-02-15Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.64.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelser, jf. styresignalet SKM2011.810.SKAT27-01-15Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.241.BRLønsumsafgift - ordinær genoptagelse - berostillet - ændring af praksis13-04-15Opgørelse, angivelse og betalingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.706.LSRVirksomhed ikke angivet købsmoms korrekt12-11-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.626.SRMoms - lovændring - omvendt betalingspligt for elektricitet - omfang og periodisering29-09-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.556.SKATMomsregistrering af konkursboer - styresignal SKM2015.498.SKAT - afregning af moms, der er opkrævet før momsregistreringen19-08-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.462.LSRSpørgsmål om der er sket suspension af den ordinære forhøjelsesfrist vedrørende forhøjelse af købsmoms30-06-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.257.BRGodtgørelse - elektricitetsafgift - kuldioxidafgift - momsfradrag - genoptagelse16-04-15Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.246.BROpgørelse af A-skat, AM-bidrag og momstilsvar - slettede angivelser - tab på debitorer - ugyldighed14-04-15Arbejdsgiverens særlige pligter + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.144.SKATMoms - styresignal SKM2015.119.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.143.SKATMoms - styresignal SKM2015.120.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.368.VLRCVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato02-06-15Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.1.BRCVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato05-01-15Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.508.HRPræferencetoldbehandling - oprindelse - ASEAN-landene13-07-15OprindelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.317.LSRSpørgsmål om hvorvidt der skal betales 60 % afgift af beløb, der hæves til honorar for rådgivning i forbindelse med salg af unoterede aktier i pensionsdepot11-05-15PensionsafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.784.SKATAmortisationsrenten for 201621-12-15Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.783.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201618-12-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.762.SRFN-pensionsordning - oprettet før 18. februar 1992 - udbetaling af engangsbeløb - skattefrit08-12-15Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.673.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201628-10-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.592.SRKapital- og ratepensioner - anbringelse i unoterede aktier - puljebekendtgørelsen09-09-15Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.374.SKATGenoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal08-06-15Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.81.SRGruppelivsforsikring - forlig - bonusbeløb - medarbejdere - ikke skattepligtige30-01-15Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.75.LSRAnmodning om beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A29-01-15Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.803.BRSkønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør22-12-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.800.SRBil med chauffør - arbejdsgiverbetalt transport22-12-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.785.LSRSpørgsmål om, hvorvidt gevinster vundet ved spil anses for at være en skattepligtig indkomst.21-12-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.782.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201618-12-15Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.763.SRSplitleasing selvstændigt erhvervsdrivende08-12-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.756.SRSkattepligtens indtræden - køb af lejlighed - ophold07-12-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.752.LSRSpørgsmål om hvorvidt udbetalinger fra pensionskasser skal indgå i beregningen af udligningsskat04-12-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.744.BRMaskeret udlodning - forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - nyt anbringende02-12-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.743.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger01-12-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.737.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner27-11-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.730.BRIndberetningspligt - personalegode - kantineordning - strategi- og teambuildingstur23-11-15Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.717.HROmgørelse og betalingskorrektion - rette indkomstmodtager18-11-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.716.BRGenoptagelse - ordinær og ekstraordinær - særlige omstændigheder - indsætninger på bankkonto - refusion af udlæg18-11-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.710.SRLL § 7 H ophævet med virkning for aftaler indgået den 21. november 2011 eller senere13-11-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.704.LSRBindende svar. Spørgsmål vedrørende beskatning af dansk lønindkomst under udstationering til udlandet12-11-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.692.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - særlige omstændigheder - konkurs - reaktionsfrist06-11-15Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.685.SRStuderendes ophold i Danmark uden skattepligts indtræden04-11-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.682.SRCykelarrangement - et personalegode03-11-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.676.VLRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde02-11-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.675.BRSkønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør02-11-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.646.ØLREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants12-10-15Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.643.VLRSkønsmæssige ansættelser - køreskolevirksomheder09-10-15Personlig indkomst + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.642.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - ægtefæller07-10-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.633.ØLREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer01-10-15Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.629.SRSelskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig29-09-15Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.625.SRArbejdsudleje - virksomhed indenfor landbrug/gartneri - sæsonarbejde29-09-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.614.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2015 – anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb23-09-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.613.BRSkønsmæssig ansættelse- lønindkomst - kontanthævninger23-09-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.605.VLRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg - refusion18-09-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.598.SRJournalister - erstatning- og sagsomkostninger - betalt af arbejdsgiver - ikke lønbeskatning14-09-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.594.BRRetserhvervelse løn og lejeindtægt - konkursbo - hovedanpartshaver og ægtefælle10-09-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.575.BRFri bil - virksomhedsordningen - rådighed - afmeldt i en periode - brugtmomsordningen04-09-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.568.LSRBindende svar om hvorvidt arbejds-pc er omfattet af skattepligt og fastsættelsen af den skattepligtige værdi01-09-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.550.BRMaskeret udbytte - udgifter - eneanpartshavers private bil17-08-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.549.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto17-08-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.548.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - bidrag fra nærtstående17-08-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.541.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger13-08-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.531.SRSundhedsydelse som abonnementsordning11-08-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.520.BRSkønsmæssig ansættelse - uregistreret virksomhed - manglende regnskab - indsættelser på bankkonti - udstedte fakturaer03-08-15Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.519.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - låneforhold - salg af båd - familie - fælles økonomi30-07-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.516.BRMaskeret udlodning - kreditering - mellemregningskonto29-07-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.510.ØLRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed13-07-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.506.SRBeskatning af medarbejders spisning på arbejde - kantineordning10-07-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.490.SRSalg af aktier i arbejdsgiverselskabet til medarbejder til handelsværdi07-07-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.488.LSRSkattepligt angående værdien af fri bil07-07-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.486.BRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelse – begrundelsesmangler06-07-15Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.484.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse06-07-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.469.BRFri bil - adressesammenfald - privatbenyttelsesafgift03-07-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.464.LSRForlænget ligningsfrist ved beskatning af hovedaktionær af fri bil30-06-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.449.SRAfkald på tegningsoptioner29-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.441.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - erhvervsmæssig del - udvidet ligningsfrist25-06-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.435.SRAftale om frivillig akkord - underskudsbegrænsning23-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.429.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - provenu fra selskabs ejendomssalg19-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.425.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger på bankkonto – maskeret udlodning – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfrist19-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.423.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver - nyt anbringende19-06-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.422.ØLRMaskeret udlodning – udeholdt omsætning – salg af ejendomme19-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.421.BRSyn og skøn - adgang til sagens ejendom18-06-15Personlig indkomst + Når man vil klageKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.415.SRArbejdsudleje - klipning af pyntegrønt16-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.400.LSRSpørgsmål om hvorvidt fratrædelsesgodtgørelse er skattepligtig12-06-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.396.VLRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist11-06-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.395.ØLRUdbetalinger fra selskab - løn eller afdrag på tilgodehavende - direktør og hovedanpartshaver11-06-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.393.SRFuld skattepligt - indtræden ved erhvervelse af helårsbolig og betjening af danske kunder10-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.392.SRBonus - bonusudbetaling - beskatning10-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.389.SRArbejdsudleje - koncernforhold10-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.388.SRArbejdsudleje - udskilt montage af produktionsanlæg10-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.386.SRArbejdsudleje - udskilt fremstilling af anlæg til underentreprenør09-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.385.SRArbejdsudleje - udskilt byggeopgaver til underentreprenør09-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.382.BREkstraordinær genoptagelse - Projekt Money Transfer - indsætninger på bankkonto09-06-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.378.BRFri bil - gulpladebil - rådighed - kørselsgodtgørelse - dokumentation09-06-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.376.SRElbil - fri bil08-06-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.374.SKATGenoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal08-06-15Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.372.ØLRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst04-06-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.366.SRMedarbejder - arbejdsgiver - gave - lejlighedsgave29-05-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.349.BRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner22-05-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.346.ØLRSkattepligt - fodboldspiller - sign on fee20-05-15Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.345.BRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregel20-05-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.344.ØLRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel20-05-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.343.ØLRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel20-05-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.339.BRFri bil - privat kørsel - 60-dages reglen20-05-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.338.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - privat benyttelse - rådighed20-05-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.334.SRBestyrelseshonorarer - ikke virksomheds- eller selskabsindkomst19-05-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.330.SKATOphævelse af TSS-cirkulære fra 1994, nr. 195. - styresignal18-05-15Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.329.SRSkattepligt - indtræden ved udførelse af erhvervsmæssige aktiviteter18-05-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.312.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunkt - risikopræmie - vindmølleprojekter08-05-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.310.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger og hævninger på bankkonto - sagsbehandlingsfejl08-05-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.309.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - hjemmekontor - forventningsprincippet - lejlighed udlejet til børn08-05-15Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.290.SRSkattepligt - køb af sommerhus - ophold - arbejde04-05-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.288.SRArbejdsudleje - direktør - reelle arbejdsgiver30-04-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.285.LSRBindende svar om hvorvidt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er skattefri28-04-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.267.SRReduktion af skattefri godtgørelse20-04-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.262.HRVirksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed17-04-15Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.252.BRLejligheder i Frankrig - rådighed - helårsbolig udlejet til datter - helårsbolig udlejet til bekendt - maskeret udlodning - forlænget ligningsfrist15-04-15Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.218.BRKlagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder25-03-15Når man vil klage + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.213.SRVæddemål - skattepligt24-03-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.207.LSRBetingelserne for seniorskattenedslag23-03-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.196.BRUnderskud - skat - udlejning af fly - arbejdstidskrav - beskatning af arv fra udland13-03-15Personlig indkomst + Arv og gaver + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.191.SRSuccession i udlejede næringsejendomme11-03-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.166.BRBankoverførsler - skattepligt eller gaveafgiftspligt - reelle ejer af selskab03-03-15Arv og gaver + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.146.LSRFastsættelse af den personlige indkomst som følge af en modtaget dusør24-02-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.145.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.158.SR24-02-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.140.SRMedarbejderens overdragelse af optioner til personligt ejet holdingselskab23-02-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.125.VLRSkønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte16-02-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.111.BRFri bil - privat benyttelse - flere biler - formodningsregel - vinteropbevaring09-02-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.109.BRSkønsmæssig ansættelse – dokumentation for lån - formueopgørelse09-02-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.99.BRHovedaktionærs mellemregningskonti - aktionærlån anset som løn - manglende tilbagebetaling af lån05-02-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.92.SRIBC- selskab en transparent enhed03-02-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.83.SRArbejdsudleje - byggeprojekt leveret inden for koncern anset for udskilt02-02-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.81.SRGruppelivsforsikring - forlig - bonusbeløb - medarbejdere - ikke skattepligtige30-01-15Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.80.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.206.SR30-01-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.73.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde29-01-15Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.65.LSRSKATs afgørelse var ugyldig grundet manglende aktindsigt27-01-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.63.LSRGenoptagelse af klagerens skattepligtige indkomst27-01-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.61.SRSkattepligt - sportsudøver - landskampe26-01-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.51.BRMaskeret udlodning - salg til underpris - manglende dokumentation20-01-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.47.SRVærdiansættelse af tegningsretter til nøglemedarbejdere16-01-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.44.ØLRNæring - fast ejendom - afsmitning - hurtige salg - sommerhuse14-01-15Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.31.ØLRFri bil - gulpladebil - rådighed - moms ikke afløftet - betalt privatbenyttelsesafgift12-01-15Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.28.SRSkattepligt - dobbeltdomicil og skattemæssigt hjemmehørende i andet land09-01-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.26.SRSkattepligt af frit erhverv og registrering af udenlandsk bil09-01-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.20.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.721.SR07-01-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.19.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.722.SR07-01-15Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.9.HRUdenlandsk fond - selvstændigt skattesubjekt07-01-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.2.LSRBeskatning af legat06-01-15Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.54.SKATSKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal22-01-15Politikker og retningslinierStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.712.VLRØl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug17-11-15Privates ind- og udførsel samt rejsereglerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.106.BRØl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget brug09-02-15Privates ind- og udførsel samt rejsereglerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.633.ØLREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer01-10-15Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.631.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D01-10-15Processuelle bestemmelser + KontrolbestemmelserMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.470.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens §§ 8 C og 8 D, stk. 103-07-15Processuelle bestemmelser + Indsatsværktøjer - private og virksomheder + KontrolbestemmelserMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.355.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 122-05-15Processuelle bestemmelser + KontrolbestemmelserAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.108.BRProces – overskridelse af ankefrist – kundskab om foretagen underretning – realitetsbehandling af klage09-02-15Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.84.VLRDriftsomkostninger - afskrivning på driftsmidler - markedsundersøgelser - patenter - befordring - afvisning af nye spørgsmål - endelig administrativ afgørelse02-02-15Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.651.VLRBeslaglæggelse - i registreringsattest og i nummerplader13-10-15Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.650.VLRBeslaglæggelse - i registreringsattest og i nummerplader13-10-15Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.319.BRInddragelse af registreringsforhold - sikkerhedsstillelse - sagsbehandlingsfejl11-05-15Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.709.LSRSalg af ejendom til hovedaktionær - Udlodning13-11-15SalgAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.774.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201514-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.766.SRAfvisning, værdiansættelse, overdragelse af anpartsklasser08-12-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.765.SKATStyresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning08-12-15SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.761.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201608-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.760.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201608-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.744.BRMaskeret udlodning - forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - nyt anbringende02-12-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.722.HRSambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation - nye anbringender23-11-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.717.HROmgørelse og betalingskorrektion - rette indkomstmodtager18-11-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.714.SRKooperationsbeskatning opretholdt for indkøbsforening17-11-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.695.LSROpgørelse af sambeskatningsindkomsten09-11-15SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.683.SRGrænseoverskridende fusion - filial - underskud - underskudsbegrænsning03-11-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.679.LSRSpørgsmål om fusionsdato kan fastsættes med tilbagevirkende kraft03-11-15SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.674.SRAktieombytning - A/B-aktier - ejertidsnedslag02-11-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.660.HRKurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb20-10-15Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.659.HRDriftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter20-10-15Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.644.SRDansk bosat sælger medfører fast driftssted i Danmark for udenlandsk selskab09-10-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.643.VLRSkønsmæssige ansættelser - køreskolevirksomheder09-10-15Personlig indkomst + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.641.ØLRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation06-10-15Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.634.SRFast driftssted og kursusvirksomhed i Danmark02-10-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.603.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 3. juni 2015, LSR j.nr. 14-007399116-09-15SelskabsbeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.588.SRKooperationsbeskatning opretholdt08-09-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.578.BREkstraordinær genoptagelse - sambeskattede selskaber - direkte følge - dokumentation af tab07-09-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.557.SKATAnvendelse af underskud ved afbrydelse af sambeskatning ved skattefri omstrukturering - styresignal21-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.544.SRFusion - filialer14-08-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.542.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - afdrag og rentebetalinger13-08-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.541.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger13-08-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.535.SKATStyresignal om subsambeskatningskredse12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.534.SKATInternational sambeskatning - styresignal12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.533.SRUdbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager12-08-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.532.SKATOmlægning af indkomstår - styresignal12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.505.SKATStyresignal om genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningslovens § 33 D, stk. 5, og genbeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningslovens § 33 D, stk. 510-07-15SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.468.SKATOverdragelse af knowhow og licensrettigheder til nystiftede datterselskaber01-07-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.467.SRFast driftssted, hjælpende og forberedende karakter01-07-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.429.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - provenu fra selskabs ejendomssalg19-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.425.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger på bankkonto – maskeret udlodning – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfrist19-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.422.ØLRMaskeret udlodning – udeholdt omsætning – salg af ejendomme19-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.397.ØLRBegrænset skattepligt - udbytte - rette indkomstmodtager - udbytteskat - hæftelse11-06-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.396.VLRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist11-06-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.383.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - udeholdte indtægter - driftsudgifter09-06-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.375.SRVedtægtsændring med opdeling i A-anparter og B-anparter08-06-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.371.SRUnderskudsbegrænsning - tomt selskab03-06-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.370.ØLRBetalingskorrektion - rette omkostningsbærer03-06-15Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.369.SRFast driftssted - server03-06-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.357.BRGenoptagelse - national sambeskatning - koncernforbindelse - købsoption26-05-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.316.SRAfvisning af anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekredit11-05-15Virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.310.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger og hævninger på bankkonto - sagsbehandlingsfejl08-05-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.299.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse07-05-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.296.HRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn07-05-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.293.SRKvalifikation af gæld og renter - løbetid på 1.000 år - væsentligt incitament til tidlig indfrielse05-05-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.289.SRUnderskudsbegrænsning, tomt selskab, væsentlig skift i ejerkreds30-04-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.277.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S27-04-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.272.SRIkke afståelse i forbindelse med vedtægtsændring om oprettelse af andelskonti22-04-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.268.SRRetmæssig ejer/beneficial owner, gennemstrømning20-04-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.245.HRKulbrinteskat - beskatning af kursgevinster og renteindtægter14-04-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.226.HRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar30-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.206.SRKildeskat af udbytter og likvidationsudlodninger20-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.200.SRSkattefri fusion16-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.199.SRLikvidation af selskab indregistreret på Bahamas16-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.190.SRSkattefritagne varmeværkers långivning11-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.180.SRTonnageskat - Sømandsbeskatning - Afvisning06-03-15Tonnageskat + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.178.SRLille vandværk skattepligtig ved opsætning af solcelleanlæg06-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.177.SRAlmennyttig boligforening - solcelleanlæg06-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.167.SRUdenlandske sambeskatningsbidrag ydet af udenlandske filialer ikke skattepligtigt udbytte for dansk selskab03-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.159.SKATSpontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. inden for EU (direkte skatter)27-02-15Transfer pricing + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.137.ØLRDriftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter20-02-15Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.132.LSRBindende svar - spørgsmål om driftsinventar er omfattet af afskrivningslovens § 5 D17-02-15SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.130.SRSkattefrie fusioner - modregning af underskud16-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.129.SRFast driftssted i Danmark16-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.124.LSRRegulering af balancepost16-02-15SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.121.SRSkattepligt - fraflytning - fast driftssted16-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.104.SRBeskatning af el fra solcelleanlæg - almennyttig boligorganisation06-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.102.BRUdeholdt omsætning - beskatning af udstedte fakturaer - udlodning til hovedanpartshaver05-02-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.95.SRFast driftssted - K/S - udenlandske investorer04-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.92.SRIBC- selskab en transparent enhed03-02-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.77.SROm skattepligt i forbindelse med sandsugning på kontinentalsoklen29-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.76.LSROpgørelse af et selskabs afskrivningsgrundlag for distributionsnet og produktionsanlæg29-01-15SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.71.SRAktieombytning, nytegning af kapital, holdingkrav28-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.57.SRPengetanksreglen - Succession - Formueskattekursen22-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.56.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S22-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.53.SRLedelsens sæde og fast driftssted for et luxembourgsk selskab21-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.52.SRSkattepligt - køb af bolig her i landet20-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.49.SRSkattefritagelse - kommunal selvstyrehavn - partnerselskab16-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.42.SRNettotabskonto og kildeartstab - Ejerskifte14-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.41.SRAnsat filialdirektør og fast driftssted for udenlandsk selskab13-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.40.SRFjernvarmeværk - levering til procesformål - skattefritagelse13-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.37.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto - manglende bogføring13-01-15SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.32.VLRSkønsmæssig ansættelse - fradrag for sorte lønninger - betydning af tidligere afgjort straffesag - bevisbyrde12-01-15Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.807.VLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimporterede biler - fiktive fakturaer23-12-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.779.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - ansvarssubjekt - sort arbejde - underentreprenører - kædesvig15-12-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.773.VLRStraffesag - medvirken til skattesvig - ophør af skattepligt for tidligere ægtefælle - fælleskonto11-12-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.770.ØLRStraffesag - momssvig - ikke reaktion på skønsmæssige ansættelser - forældelse10-12-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.769.ØLRStraffesag - moms - og skattesvig - fiktive fakturaer - dokumentfalsk - uregistreret virksomhed - vognmand10-12-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.746.HRStraffesag - momssvig - stråmand - direktør - momskarussel03-12-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.736.ØLRStraffesag - momssvig - salg af skrot - bedrageri - flere straffelovsovertrædelser26-11-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.726.VLRStraffesag - registreringsafgift - snyd med motorcykelstelnumre - dokumentfalsk - stelnummer er et dokument23-11-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.725.ØLRStraffesag - skattesag - sort løn - lang sagsbehandlingstid23-11-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.724.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - transportvirksomhed23-11-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.721.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - tvangsafmeldt - adresse ikke registreret i folkeregistret20-11-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.720.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - reelle indehaver af selskab - ægtepar19-11-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.715.VLRStraffesag - momssvig - fiktive fakturaer - stiftelse selskab - udbetaling negativ moms - straffelovsovertrædelser17-11-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.713.ØLRStraffesag - skattesvig - tvangsafmeldt virksomhed - fortsat drift17-11-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.652.ØLRStraffesag - momssvig - fiktiv faktura - forhold begået under prøveløsladelse13-10-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.640.VLRStraffesag - skatteunddragelse - afskrivninger - tiltale af selskab - koncern06-10-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.601.VLRStraffesag - skattesvig - sort løn - befordringsfradrag - fri bil15-09-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.585.VLRStraffesag - momskarusselsvig07-09-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.584.ØLRStraffesag - indførsel af øl og sodavand - eget forbrug eller til videresalg - ikke pant- og afgiftsberigtiget07-09-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.582.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - indtægt konsulentarbejde - indtægt salg af biler07-09-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.580.VLRStraffesag - momsunddragelse - salg af grise og kreaturer - grov uagtsomhed - sagsbehandlingstid - instruktion til revisor07-09-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.579.VLRStraffesag - mærkning af gulpladebil - navn, cvr.nr. - fastsættelse af bøde07-09-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.559.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse25-08-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.558.VLRStraffesag - administrativ straffesag - juridisk person - beskikkelse af forsvarer24-08-15StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.526.ØLRStraffesag - fire tiltalte - udeholdt aktieudbytte - fri bil - fri lystbåd - fødselsdagsfest - medvirken - straffelovsovertrædelser06-08-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.524.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - overskud fra virksomhed - tilståelsessag - sagsbehandlingstid04-08-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.523.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - overskud af virksomhed - inddraget momsregistrering - tilståelsessag04-08-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.522.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - salg af skrot - overtrædelser begået efter ransagning04-08-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.499.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - misbrug af TastSelv09-07-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.307.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af skrot - flere tiltalte - reelle indehaver08-05-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.306.ØLRStraffesag - skattesvig - tilståelsessag - betydning af tilbagebetalt skat08-05-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.305.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - stråmand - socialt bedrageri08-05-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.304.VLRStraffesag - skattesvig - befordringsfradrag - rådgivning fra SKAT08-05-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.303.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - tilregnelse - betydning af SKATs vejledning08-05-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.230.ØLRStraffesag - skattesvig - sort løn - socialt bedrageri30-03-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.229.ØLRStraffesag - momssvig - stråmand - direktør - momskarussel30-03-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.228.ØLRStraffesag - skattesvig - lønindkomst - ansat på ambassade30-03-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.211.VLRStraffesag - momssvig - falske fakturaer - tilståelsessag24-03-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.139.ØLRStraffesag - logbog - vejledning - bevisvurdering23-02-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.35.VLRStraffesag - skattesvig - udeholdte indtægter - skyldnersvig12-01-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.6.ØLRStraffesag - importørsag - øl - sodavand - strafudmåling06-01-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.3.VLRStraffesag - skatteunddragelse - manglende reaktion på skatteansættelse06-01-15StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.287.SKATMidlertidig toldfri indførsel af transportmidler fra tredjelande - ændring af EU-arbejdstageres private brug af disse transportmidler i EU - styresignal29-04-15Særlige procedurerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.547.BRArbejdsmarkedsbidrag - sygedagpenge og førtidspension - ATP og SUPP - egne bidrag17-08-15Særligt for arbejdsmarkedsbidragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.804.BRTold - tarifering - fiskeudskæringer - filet22-12-15TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.586.BRTold - tarifering - set-top bokse - myndighedsfejl08-09-15TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.487.LSRTarifering af spindlere til børnesikringsgitre06-07-15TariferingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.50.BRTold - tarifering - set-top bokse19-01-15TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.445.LSRTinglysning af en påtegning (erklæring) til et skøde26-06-15TinglysningsafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.188.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift10-03-15TinglysningsafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.224.BRTobaksafgift - vandpibetobak - syntetisk - oplagshaver - forfaldstidspunkt26-03-15Tobak mv.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.797.LSRSpørgsmål om betingelse i tonnageskatteloven, om forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt.22-12-15TonnageskatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.753.LSRSpørgsmål om hvorvidt krydstogtskib anses for omfattet af undtagelsesbestemmelse i tonnageskatteloven.07-12-15TonnageskatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.438.ØLRGenoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning24-06-15TonnageskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.295.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten - styresignal06-05-15TonnageskatStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.180.SRTonnageskat - Sømandsbeskatning - Afvisning06-03-15Tonnageskat + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.370.ØLRBetalingskorrektion - rette omkostningsbærer03-06-15Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.159.SKATSpontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. inden for EU (direkte skatter)27-02-15Transfer pricing + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.407.BRTvangsauktion - sagsomkostninger påløbet under kæremålsbehandling16-06-15TvangsauktionDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.782.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201618-12-15Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.512.ØLRGenoptagelse – ordinær – indeholdelse af kulbrinteskat – udenlandske dykkere16-07-15Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.448.LSRBindende svar angående arbejdsudleje26-06-15Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.353.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. arbejdsudleje eller entreprise hæftelse22-05-15Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.209.LSRUdenlandske chauffører - arbejdsudleje eller entrepriseaftale24-03-15Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.782.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201618-12-15Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.781.SRSkattepligt og skattemæssige hjemsted16-12-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.750.LSRAfgørelse om, hvorvidt der foreligger fuld skattepligt til Danmark.04-12-15Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.656.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold15-10-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.653.SRSkattepligt - sporadisk og enkeltstående arbejde13-10-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.576.ØLRLempelse af lønindkomst - DBO – ligningsloven § 33 A - 42 dages regel – tilknytning Danmark04-09-15Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.518.BRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - subsidiær beskatningsret - lempelse30-07-15Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.486.BRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelse – begrundelsesmangler06-07-15Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.458.LSRKildeskat på aktieudbytte i forbindelse med udlodning af udbytte29-06-15Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.347.SRSkattepligtens indtræden - bopæl20-05-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.346.ØLRSkattepligt - fodboldspiller - sign on fee20-05-15Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.313.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold08-05-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.286.LSRSkattepligt ved fraflytning til udlandet28-04-15Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.273.SRSkattepligtens indtræden - bopæl - ophold22-04-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.185.LSRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt09-03-15Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.181.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold09-03-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.114.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold12-02-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.74.LSRBeskatning efter KSL §§ 48 E-F29-01-15Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.58.SRSkattelempelse - løn under udlandsophold - nødvendigt arbejde23-01-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.29.SRArbejdsudleje - installering af transportanordninger - udskilt fra spørgers virksomhed09-01-15Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.24.HRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis09-01-15Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2015.309.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - hjemmekontor - forventningsprincippet - lejlighed udlejet til børn08-05-15Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom