Nr.Titel
51.061Samtykkeerklæring efter retssikkerhedslovens § 10
51.056Eftergivelsesberegning
51.055Betalingsevneberegning
51.054Budgetskema til Gældsstyrelsen
51.005Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige
49.116Kontroloplysninger om eIndkomst
49.109Extract of Accounts
49.109Monthly specification of wages and hydrocarbon tax withheld in the calendar month
49.108Regnskabsuddrag
49.107Extract of Accounts
49.103I 53 - Information on Contractor / Contracts
49.102Danish income tax return for foreign companies
49.101 PLInformacja o specjalnym rachunku NemKonto - 49.101 PL
49.101 ENInformation provided under NemKonto ("Easy Account") scheme - 49.101 EN
49.101Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen
49.090Anmodning om indsigt
49.075Registrering for skattepligt - elselskaber
49.055I54 - Information on foreign employees without residence in Denmark
49.040Delskema ved overdragelse (Investeringsgoder)
49.028Anmodning om særskilt vurdering
49.027Tilmelding til toldsystemerne
49.026Erklæring / Samlet opgørelse ved overdragelse (Investeringsgoder)
49.020 ENDeclaration L – of direct life assurance, pension, health and accident insurance set up abroad – 49.020 EN
49.020Erklæring L
49.019Anmeldelse G, om gave til udlænding
48.003eKapital - Følgeseddel til fysiske medier
41.050Delvis kompensation for moms af modermælkserstatninger - 41.050
40.117 ENRegistration of company – Appendix 40.117
40.116 ENRegistration of company – Appendix 40.116
40.115 ENRegistration of company - Appendix 40.115
40.114 ENRegistration of Company Appendix 40114
40.113Registration of non-Danish Company services (RUT) 40.113
40.112Registration of non-Danish Company - Start 40.112
40.111Registrering af udenlandske tjenesteydelser (RUT)
40.110Registrering af udenlandsk virksomhed - Start
40.003Lukke virksomhed
40.002Ændre virksomhed
40.001Start virksomhed - Moms, A-skat m.v., lønsumsafgift og ATP
32.001Fejl i afregningen af lønsumsafgift
31.044One Stop Moms - Virksomheder uden for EU
31.041One Stop Moms - Virksomheder inden for EU
31.040Ansøgning om frivillig kortere afregning af moms
31.038Ansøgning - Lejlighedsvis momsregistrering
31.036Angivelsesforpligtelsen for afgiftspligtige aftagere i relation til momsloven § 65 - Nye transportmidler købt i andre EU-lande
31.033Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger
31.032Ansøgning - Godtgørelse af moms af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøb
31.017Momsfritagelse for velgørende arrangementer
31.015Erklæring - Den momspligtige virksomhed
31.012Lejlighedsvis registrering
31.009 ENDeclaration - Errors in VAT return - 31.009 EN
31.009Rettelse til momsangivelsen
31.004 ENRefund of VAT to businesses outside the EU
31.004Tilbagebetaling af moms til virksomheder uden for EU
31.001Ansøgning - Frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom
29.097Godtgørelse stempelmærker til tobak og cigaretter
29.096Bestilling af stempelmærker til afgiftsfrie tobaksprodukter
29.087 ENFejl i afgiftsafregningen - Onlinekasino/væddemål / Correction form for reported duty return on online casino and betting, 29.087 EN
29.084Kvittering for beslaglæggelse af varer (uden domstolsprøvelse)
29.063Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater
29.061Tobak - Bestilling af aflange selvklæbende stempelmærker i ruller til pibetobak og finskåren røgtobak (13x85 mm)
29.059Registreringsanmeldelse - Skadesforsikringsafgift
29.058_MotorKvittering/beslaglæggelse
29.055Registreringsanmeldelse - Tinglysningsafgift
29.053Efterangivelse - Gebyr - Spilleautomater
29.048Tobak - Bestilling af stempelmærker til cigaretter
29.046Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Gevinstgivende spilleautomater
29.037Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater
29.033Registreringsanmeldelse - Afgift af lystfartøjsforsikringer
29.032Registreringsanmeldelse - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.
29.029Registreringsanmeldelse - Lov om forskellige forbrugsafgifter
29.025Registreringsanmeldelse - Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og konsum-is
29.023Tobak-Opgørelse, Cigarer, cerutter og cigarillos
29.022Tobak - Bestilling af stempelmærker til cigaretter
29.020Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Punktafgiftsregistreret virksomhed
29.003Tobak - Bestilling af stempelmærker i ark til pibetobak og finskåren røgtobak
29.002Afgiftsgodtgørelse
29.001Tobak - Opgørelse, Cigaretter og røgtobak
24.054Registreringsanmeldelse - Betaling for bærbare batterier og akkumulatorer
24.041Registreringsanmeldelse - Afgift af HFC, PFC og SF6 samt CFC
24.037Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mm
24.035Registreringsanmeldelse - Afgift af ledningsført vand
24.033Registreringsanmeldelse - Afgift af affald og råstoffer
24.032Emballageafgift - attest om indførsel af vin, spiritus, øl og mineralvand
24.030Registreringsanmeldelse - Afgift af spildevand
24.024Registreringsanmeldelse - Gebyr af blyakkumulatorer og afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
24.023Registreringsanmeldelse - Afgift af visse klorerede opløsningsmidler
24.021Registreringsanmeldelse - Afgift af bekæmpelsesmidler
24.020Registreringsanmeldelse - Afgift af emballager, bæreposer, engangsservice samt pvc-folier
24.019Anmodning - godtgørelse af gebyr på dæk
24.018Registreringsanmeldelse - Gebyr af dæk
23.042Skema til brug for tilbagebetaling af modregnet negativ CO2-afgift (elpatronordningen)
23.039Godtgørelse af metanafgift og NOx-afgift for ikke-registrerede virksomheder
23.038 ENRefund of Danish diesel tax charged for diesel of which there has also been paid German diesel tax, 23.038 EN
23.038Godtgørelse af dansk dieselafgift af diesel for hvilken der også er betalt tysk dieselafgift
23.037Anmeldelse - Bundfradrag i CO2-afgiften (ikke kvoteomfattede virksomheder med tung proces)
23.036Registreringsanmeldelse - Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign.
23.035Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstofoxider
23.034Godtgørelse af afgift af andet flybrændstof end jet fuel - udenlandske fly. Excise duty repayment - fuel for aircraft other than jet fuel - foreign aircraft - 23.034
23.032Registreringsanmeldelse Energiafgifter - Forbrugsregistrering for naturgas, el og varme og Mellemhandlerregistrering for varme
23.030Ansøgning om tilladelse til farvning af gas- og dieselolier og petroleum
23.027Registreringsanmeldelse, Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolie, fuelolie m.v., gas (LPG) og benzin
23.025Registreringsanmeldelse - Afgift af karburatorvæske
23.024Ansøgning om afgiftsgodtgørelse for benzin til erhvervsmæssig sejlads (fiskeri)
23.023Ansøgning - Månedsvis godtgørelse af energiafgifter
23.020Registreringsanmeldelse, Energi- og CO2-afgift af naturgas samt metanafgift på naturgas og biogas
23.019Registreringsanmeldelse - Afgift af svovl
23.016Registreringsanmeldelse - EU-handel med afgiftsfritagne mineralolieprodukter
23.013Registreringsanmeldelse - Energiafgift af el
23.008Ansøgning om Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
23.007Registreringsanmeldelse - Energiafgift og C02-afgift af kul m.v.
23.006Ansøgning. Diplomatiske repræsentationer mv. Godtgørelse af energiafgifter, vandafgift, kvælstofafgift og kvælstofoxidafgift (NOx)
23.004Anmodning om tilbagebetaling af energiafgift og CO2-afgift af benzin
23.001Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
22.079EMCS - Midlertidig annullering
22.078EMCS - Midlertidig opsplitning
22.077EMCS - Midlertidig afvisning
22.076EMCS - Midlertidig ændring af destination
22.075EMCS - Midlertidig kvittering
22.074EMCS - Midlertidigt ledsagedokument
22.069EU-handel - Forenklet ledsagedokument - Omsætning inden for Fællesskabet af varer, der er overgået til forbrug
22.067Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (tandlæger)
22.064Vin - Frugtvinsblandingsseddel
22.063Spiritus m.m. - Indkøbsblad
22.055Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (dyrlæger)
22.054Sprit - Rekvisition af hospitalssprit fra apotek
22.052Spiritus - Forbrugsbog
22.048Spiritus/Vin - Fortegnelse - Anvendelse af afgiftsfritaget spiritus/vin
22.046Spiritus, vin, øl og tobak
22.039Vin - Regnskab - Til- og afgang af ubeskattede flaskevarer
22.038Spiritus, Årsopgørelse, Indkøb og forbrug af afgiftsfritaget sprit
22.037Vin - Udleveringsregnskab - vin og frugtvin
22.034Sprit - Fabrikationsbog
22.029Vin - Kvartalsopgørelse, vin og frugtvin
22.021Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (hospitaler)
22.018Vin - Regnskab - Til- og afgang af fustagevarer, Kvalitetsvine/Anden vin
22.012Sprit - Hospitalssprit til skib, Rekvisition
22.011Sprit - Ansøgning - Indkøb og brug af afgiftsfritaget denatureret sprit
22.009Vin - Driftsregnskab - Fremstilling af frugtvin m.m.
21.085Erklæring om straks-ibrugtagning
21.082 ENApplication for an AKR number (Businesses)
21.082 DKAnsøgning om oprettelse af AKR-nummer (Virksomhed)
21.082 DEAntrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Unternehmen)
21.081 ENApplication for an AKR number (Individuals)
21.081 DKAnsøgning om oprettelse af AKR-nummer (Person)
21.081 DEAntrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Bürger)
21.079Ansøgning om tilladelse til at anvende andre fæstningselementer til montering af nummerplader end skruer og bolte og tilhørende hætter
21.078 ENBinding ruling - information about the vehicle - 21.078 EN
21.078 DEFahrzeugangaben - Bindender Vorbescheid
21.078Bindende svar - Køretøjsoplysninger
21.072Transittilladelse
21.071Ansøgning om tilladelse til fortsat registrering ved udrejse mere end 184 dage
21.065Meddelelse om manglende registrering af ejer/bruger skifte
21.064Erklæring om bortkomne nummerplader
21.063Ansøgning om tilladelse til registrering af køretøjer på danske grænsenummerplader
21.062Anmodning om godkendelse af skrivelse til køretøjsejere
21.059 ENApplication for permission to drive a foreign-registered motor vehicle for private purposes in Denmark, 21.059 EN
21.059 DEAntrag auf Erlaubnis zum Privatgebrauch eines im Ausland zugelassenen Fahrzeugs in Dänemark
21.059Ansøgning om tilladelse til privat kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj
21.055Ansøgning om prøveskilte (faste prøveskilte)
21.053Erklæring om montering af tilkoblingsanordning
21.051Ansøgning om tidsbegrænset registreringsattest eller internationalt kørecertifikat
21.049Erklæring om partikelfilter
21.047Erklæring om brændstofforbrug
21.044 ENApplication - Export and refund of registration tax, 21.044 EN
21.043 Gul til HvidVærdifastsættelse - Omregistrering fra varebil til personbil (Gul til Hvid)
21.043Værdifastsættelse af motorkøretøj
21.037Optagelse på varevognsfortegnelsen
21.034Registreringsanmeldelse
21.033 ENQuarterly tax
21.033Kvartalsafgift
21.022Anmeldelse / Afgiftsfritagelse / Afgiftsnedsættelse
21.021Regulering af registreringsafgift
21.020Bortkommet tolddokument
21.017Frikørsel af taxi/limousine
21.016 Gul til HvidAfgiftsberigtigelse af køretøj; Gul til Hvid (varebil til personbil)
21.016 ENPayment of registration tax
21.016 DEZahlung der Zulassungssteuer
21.015Anmeldelse - Taxikørsel, limousinekørsel, rutekørsel/offentlig servicetrafik, sygetransport eller kørsel for offentlig myndighed
21.014Afgiftsbetaling ved genopbygning eller ombygning af motorkøretøj
19.069Ansøgning om bevilling til Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring (TST) – MIG/MIO
19.066Ansøgning vedrørende henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke er givet i et enkelt tilfælde (DPO)
19.065Ansøgning om forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi (CVA) EUTK art. 73
19.064Ansøgning vedrørende samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse (CGU)
19.062Ansøgning om bevilling til midlertidig oplæggelse - samlesendinger (MIO)
19.061Ansøgning om midlertidig opbevaring - andres oplag (MIO)
19.060Ansøgning om bevilling til drift af faciliteter til midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) - toldhavne og toldlufthavne (TST)
19.055Ansøgning om tilladelse til udstedelse af fakturaerklæringer
19.054Underretning af toldmyndighederne om nye krænkere, nye trends mv.
19.053Vejecertifikat for bananer
19.048Anmodning om toldmyndighedernes indgriben overfor varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder
19.034 EN/DEProvision sheet
19.029Bindende Oprindelsesoplysning
19.028Anmodning om BOO - Anmodning om bindende oprindelsesoplysning
19.025 DA/ENLanding Certificate
19.001Regnskabsbilag/Rekvisition - Specifikation
14.027Ansøgning om AEO bevilling
14.024_ENAnnex 42 A
14.024Bilag 42 A - Eksemplar af bevilling til transport i fast rutefart
14.023Attest for varers toldmæssige status
14.022Certifikat med henblik på anvendelsen af artikel 12, stk. 2, i aftalen om Toldunionen mellem EF og Andorra
14.021Ansøgning vedrørende bindende tariferingsoplysninger (BTO-afgørelse)
14.016INF 8 - Oplysningsskema - (G 148)
14.011Godkendelsesbevis, containere der har forladt fremstillingsvirksomheden - (F 4404)
14.010Godkendelsesbevis, typegodkendelse af containere - (F 4402)
14.009TIR - Godkendelse/Individuel godkendelse af TIR - Køretøjer
14.008INF 3 - Oplysningsskema for returvarer
14.007Toldværdideklaration
14.006Godkendelsesbevis, typegodkendelse af vejkøretøj - (F 4405)
14.001Godkendelsesrapport
13.044Ansøgning om tilladelse til overdragelse/erhvervelse af rettigheder og forpligtelser
13.043Ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør (Ansøgning gælder for alle aftaler, der anvender REX systemet)
13.041TORO in accordance with Article 218 UCC
13.040Certificate of non-manipulation
13.039Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse (ACR)
13.038Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse (ACE)
13.037Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende Midlertidig import, Særligt anvendelsesformål, eller Passiv forædling
13.036Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende aktiv forædling
13.035Ansøgning om bevilling til at drive et toldoplag
13.034Ansøgning om bevilling til Passiv forædling - supplementsformular
13.033Ansøgning om bevilling til aktiv forædling
13.032Ansøgning om bevilling til særligt anvendelsesformål (end use), passiv forædling eller midlertidig import
13.031Ansøgning om bevilling til forenklet toldangivelse (SDE) og indskrivning i klarerens regnskab (EIR)
13.021Varecertifikat - EUR-MED
13.020INF 6 - Oplysningsskema - Midlertidig indførsel
13.019Varecertifikat A.TR.
13.016INF 4 - Oplysningscertifikat
13.015Varecertifikat - EUR 1
13.014Varecertifikat - EUR 2
13.013INF 2 - Passiv forædling - Oplysningsskema
13.012INF 9 - Oplysningsskema - Aktiv forædling
13.010INF 5 - Aktiv forædling
13.009INF 1 - Oplysningsskema
13.006Tolddeklaration for missionschefer
13.005Tolddeklaration for internationale organisationer
13.004 FR/ENDéclaration en Douane pour les Diplomates / Customs Declaration for Diplomats
12.026Midlertidig indførsel
12.025 PLDeklaracja celna dla samochodów ciezarowych etc., 12.025 PL
12.024 ENDeclaration of personal property - Transferring normal place of residence to Denmark
12.024Erklæring om flyttegods
12.022Imo-fal formularer
12.021Declaration/Angivelse, 12.021
12.020 DKBlanket til angivelse af likvide betalingsmidler - DK
12.018Fritagelse for importafgifter (told) for instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling
12.017Fritagelse for importafgifter (told) for videnskabelige instrumenter eller apparater
12.016 DA/ENTolddeklaration for fly, enkeltbladet/ Customs declaration for aircraft
12.015Tolddeklaration for fly, enkeltbladet
12.014 FRDeclaration en Douane pour Camions
12.013 ENCustoms Declaration for Lorries
12.012 DEZollerklärung für Lastkraftwagen
12.011Tolddeklaration for lastbiler mv, 12.011
12.010Tolddeklaration for fly dansk tekst
12.006Returvareerklæring - Genindførsel af returvarer
11.036Ansøgning om godkendt frembydelsessted, eksport og reeksport
11.035Godtgørelses-/Fritagelsesansøgning
11.027Begæring - udtagning af proviant
11.009Rettelse af udførselsangivelse, landbrug /Eksport- Rettelsesangivelse
11.004Import Meddelelse/ Rettelse af fortoldningsangivelse
11.002Proviantangivelse, for danske militære styrker
11.001Proviantangivelse
07.087 ENDecision under section 48 of the Danish Pension Tax Act on tax-free disbursement
07.087Afgørelse efter pensionsbeskatningslovens § 48 om skattefri udbetaling
07.086Angivelse - afgift af ufordelte midler
07.085Anmodning om overførsel af aldersopsparing PBL § 25 A, stk. 8
07.084 UAldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32U
07.084Aldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32
07.083 ENRefund/transfer - Annuity pension scheme or temporary old-age pension - section 21(2)A of PBL, 07.083 EN
07.083 A ENRequest for refund or transfer under section 21 A of the Danish Pension Tax Act
07.083 AAnmodning om tilbagebetaling eller overførsel efter PBL § 21 A (fra 2013)
07.083Tilbagebetaling/overførsel - Ratepension eller ophørende alderspension § 21 A, stk. 2, for indkomstår FØR 2013
07.082EDetermination under section 22 of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) in respect of pension schemes taken out with banks, credit institutions and capital pension funds - 07.082 EN
07.082 K ENCorrection to determination under section 22 of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) in respect of pension schemes taken out with banks, credit institutions and capital pension funds - 07.082 K EN
07.082 KKorrektion af opgørelse efter PAL § 22 vedr. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter, og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb
07.082 ENDetermination under section 22 of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) in respect of pension schemes taken out with banks, credit institutions and capital pension funds - 07.082 EN
07.082Opgørelse efter PAL § 22 vedr. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb
07.081Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, jf. PAL § 6
07.078Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. PAL § 6
07.077Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. PAL § 8
07.076Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. PAL § 7
07.075 K ENCorrection to determination under sections 23(1) and 23(a) of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4a of PAL
07.075 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb som er omfattet af PAL § 4a
07.075 ENDetermination under sections 23(1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4a of PAL
07.075Opgørelse efter PAL § 23, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4a
07.074EDetermination under sections 23 (1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL
07.074 K ENCorrection to determination under sections 23(1) and 23(a) of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL
07.074 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4
07.074 ENDetermination under sections 23 (1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL
07.074Indberetning efter PAL § 23, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL §4
07.073 K ENCorrection to determination under sections 23(2) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for pension schemes in banks, credit institutions and capital pension funds or tax liability terminated in the income
07.073 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23, stk. 2 og § 23a vedr. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb
07.073 ENDetermination under sections 23(2) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for pension schemes in banks, credit institutions and capital pension funds or tax liability terminated in the income year
07.073Opgørelse efter PAL § 23, stk. 2 og § 23a vedr. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb
07.072 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8
07.072Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8
07.071 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7
07.071Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7
07.070 K ENCorrection to Section 21 of PAL, which is determined under section 4a of PAL (foreign institutions), 07.070 K EN
07.070 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter)
07.070 ENDetermination under section 21 of PAL, which is determined under section 4a of PAL (foreign institutions), 07.070 EN
07.070Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter)
07.069 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8
07.069Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8
07.068 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7
07.068Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7
07.067 K ENCorrection to section 21 of PAL, which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions), 07.067 K EN
07.067 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter)
07.067 ENDetermination under section 21 of PAL, which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions), 07.067 EN
07.067Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter)
07.066 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. § 6
07.066Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. § 6
07.065 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 5, jf. § 6
07.065Opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 5, jf. § 6
07.064 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 4, jf. § 6
07.064Opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 4, jf. § 6
07.063 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. § 6
07.063Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. § 6
07.062 ENDeclaration concerning no right to deduct contributions made to insurance/pension plans, 07.062 EN
07.062Erklæring om ingen fradragsret for indbetaling på forsikrings-/pensionsordning
07.061 ENPensionholder - Information on the tax-free part of disbursements from a tax-privileged pension plan - 07.061 EN
07.061Pensionstager - Oplysning om skattefri del af udbetaling på en skattebegunstiget pensionsordning
07.060 ENNotification of taxable gifts in accordance with The Danish Act on Tax on the Estates of Deceased Persons and Gifts
07.058 ENApplication for exemption from withholding and payment of tax on returns from pension assets 07.058 EN
07.058Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat
07.057 ENMigrant worker - Application for approval of foreign pension scheme, 07.057 EN
07.057Vandrende arbejdstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning
07.056 ENCitizen's declaration 07.056 EN
07.056Borgererklæring
07.055 ENPension provider - application for approval of foreign pension scheme 07.055 EN
07.055Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing
07.054 ENPension holder - application for approval of foreign pension scheme 07.054 EN
07.054Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning
07.053Afgiftsberegning - Korrektion/Flex
07.052 ENRefund/transfer - Capital pension scheme - section 21A(1), second sentence of PBL, 07.052 EN
07.052Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. 1, 2. pkt.
07.051 ENRefund/transfer - Capital pension scheme - section, first sentence of PBL, 07.051 EN 21A(1)
07.051Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. 1, 1 pkt.
07.050 ENCalculation of tax - P 31 - 07.050 EN
07.050Ratepension mv. - Afgiftsberegning - P31
07.049 ENCalculation of tax - P30 - 07.049 EN
07.049Kapitalpension - Afgiftsberegning - P30
07.048Kapitalpensions-attest ved udbetaling ved livstruende sygdom
07.040Negativ korrektion af afgiftsberigtigelse af LD opsparing fra 1. april 2015 (Afgiftsberigtigelse i 2015)
07.033Afgiftsberegning - Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
07.029Frigørelsesafgiftsblanket - ansættelse
07.028Frigørelsesafgiftsblanket - til fordeling af ejendomsværdi
07.027Frigørelsesafgiftsblanket - meddelelse til ejer om zoneinddragelse
07.016 ENGift tax/cash gifts only
07.016Anmeldelse / Gaveafgift
07.015Værdipapirdepot - Pensionsopsparingsordning
07.014Fuldmagt
07.012Afregning - Pensionsbeskatningsafgift og modregning af negativ PAL-skat
07.008 ENTransfer of pension schemes - exchange of information - 07.008 EN
07.008Overførsel af pensionsordning - udveksling af oplysninger
06.030 ENClaim refund of Danish dividend tax
06.030Ansøgning om refusion af udbytteskat (web-blanket)
06.029Attest vedrørende indeholdelse af 15 pct. i udbytteskat
06.026Renteskat- og kursgevinstskatangivelse
06.015 ENRoyalty tax
06.015 DESteuer auf Lizenzgebühren
06.015Royaltyskat/Attestation af bopæl- og skatteforhold
06.013Royaltyangivelse
06.009 ENTax exemption certificate for tax on dividends
06.009Frikort / Udbytteskat
06.002A ENSwiss investment funds etc. claim to relief from Danish dividend tax
05.038 ENShare-based investment company
05.038Aktiebaserede investeringsselskaber
05.037Skattefri virksomhedsomdannelse
05.035Anmodning om §216 erklæring
05.033Hjælpeskema til opgørelse af kildeartsbestemte tabssaldi til felt 086
05.029Oplysninger i henhold til tonnageskattelovens § 22 - Operatørselskaber
05.028Oplysninger i henhold til tonnageskattelovens § 22 - Rederier
05.022Controlled transactions - Appendix to the income tax return
05.021Kontrollerede transaktioner - bilag til oplysningsskemaet
05.012Oplysningsskema - for fonde + visse foreninger
05.009Oplysningsskema - for andelsforeninger
05.007Oplysningsskema - for aktieselskaber m.fl. (og datterselskaber)
05.006Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), opgørelse af tillægsskattekonto, jf. kulbrinteskattelovens kap 3B
05.005Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), oplysning efter kulbrinteopkrævningslovens § 9A, jf. kap 3B
05.004AForskudsskema for 2019 - kap 3A
05.003Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), kap. 2
05.001AOplysningsskema - (kulbrintebeskatning), kap 3A
04.076 ENTax return with two tax liability periods
04.076Oplysningsskema med to skattepligtsperioder
04.07504.075 - Bilag til oplysningsskemaet. Pension fra Norge, Sverige, Finland eller Island
04.07404.074 - Oplysninger om indkomst til beregning af pensionistnedslag i ejendomsværdiskat
04.072 EN04.072 EN - Appendix to tax return regarding locked fields etc.
04.07204.072 - Bilag vedrørende feltlåste felter mv.
04.071A EN04.071A EN - Appendix to tax return. Deduction for interest expenses on loans where the lender is not obliged to report the payments to the Danish Tax Agency
04.071A04.071A - Bilag til oplysningsskemaet. Fradrag for renteudgifter af lån, hvor långiver ikke har indberetningspligt
04.071 EN04.071 EN - Appendix to tax return - Deductions for maintenance payments etc. or private interest expenses
04.07104.071 - Bilag til oplysningsskemaet 2018. Fradrag for underholdsbidrag mv. eller private renteudgifter
04.069 EN/DE/PL/DK04.069 EN/DE/PL/DK - Supplerende oplysninger til årsopgørelsen
04.06804.068 - Bilag til oplysningsskemaet - Aktier og investeringsbeviser
04.06704.067 - Udligningsordning for kunstnere
04.06504.065 - Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance
04.06404.064 - Bilag til oplysningsskema - Pensionsudbetaling fra udlandet
04.063_EJDAnmodning om skattepersonnummer og forskudsregistrering til brug ved erhvervelse af ejendom
04.063_AP_ENRequest - for Danish personal tax number and preliminary assessment of income for use in acquisition of property
04.063_AP_DEAntrag auf Erhalt einer Steuer-Personennummer und vorläufige Einkommensveranlagung bei Immobilienerwerb
04.063 RO/DK04.063 RO/DK - Forte de munca straine - cerere pentru certificat de impunere fiscala si de cod numeric personal danez pentru/ Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer til lønmodtagere
04.063 PL/DK04.063 PL/DK - Zagraniczna sila robocza - karta podatkowa i dunski numer identyfikacji podatkowej (numer CPR) dla, 04.063PL/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer - Lønmodtagere
04.063 LT/DK04.063 LT/DK - Uzsienio darbo jega: darbuotojo mokesciu kortele ir Danijos asmeninis mokesciu numeris (CPR numeris) - 04.063 LT/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR- nummer) Lønmodtagere
04.063 EN/DK04.063 EN/DK - Foreign labour force - application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees
04.063 DE/DK04.063 DE/DK - Ausländische Arbeitskraft - Steuerkarte und dänische Steuer-Personennummer (CPR-Nr.) für Empfänger von Arbeitsentgelt
04.06304.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere
04.06204.062 - Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant i Danmark / Application for tax deduction for foreign students or business apprentice in Denmark
04.05504.055 - Tab til fremførsel på finansielle kontrakter og ejendomme
04.05404.054 - Skema til "Specifikation af udbytte af børsnoterede udenlandske aktier i dansk depot"
04.053 EN04.053 EN - Appendix - Property value tax concerning foreign property
04.05304.053 - Ejendomsværdiskat vedrørende udenlandske ejendomme
04.052 EN04.052 EN - Property value tax based on the public assessment of property: Danish property
04.05204.052 - Ejendomsværdiskat vedrørende danske ejendomme
04.03604.036 - Oplysningsskema for bobeskatningsperioden
04.03504.035 - Oplysningsskema for mellemperioden
04.032 ENSupplement to tax return for taxpayers with full tax liability
04.03204.032 - Supplement til oplysningsskemaet for fuldt skattepligtige
04.031 EN04.031 EN - Supplement to tax return for taxpayers with limited tax liability
04.03104.031 - Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.029 ENInformation to the Danish Tax Agency about residence etc. when leaving Denmark
04.029 DEAngaben an das dänische Steueramt über Ihren Wohnsitz u.a.m., wenn Sie aus Dänemark wegziehen
04.02904.029 - Oplysning til Skattestyrelsen om din bopæl mv. når du skal flytte fra Danmark
04.023Erhvervsmæssig befordring
04.022 ENRental of real property
04.022Udlejning af fast ejendom
04.020Grundejernes investeringsfond
04.01804.018 - Specifikation af dine og din afdøde ægtefælles indkomster
04.01304.013 - Husdyrsbesætninger
04.012 EN04.012 EN - Tax return for foreign income
04.01204.012 - Oplysningsskema for udenlandsk indkomst
04.011 EN04.011 EN - Tax return for foreign business income
04.01104.011 - Oplysningsskema for udenlandsk virksomhedsindkomst
04.009 EN04.009 EN - Tax return for taxpayers with limited liability
04.00904.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.003 EN04.003 EN - Tax return
04.00304.003 - Oplysningsskemaet
03.087Indberetning af statsstøtte for kapitalindskud
03.086eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skatteindberetningsloven)
03.085Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af deponerede pantebreve
03.084Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise prioritetsrenter
03.083Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af udån
03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
03.079Privat - Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.078 ENApproval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN
03.078Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
03.077Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G
03.076Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort
03.075 AeIndkomst indberetning
03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
03.068 ENApplication – Approval according to section 8 A and/or section 12(3) of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven)
03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3
03.067Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA)
03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
03.063Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer
03.061Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS)
03.051Indberetning vedr. rentegodtgørelse / Indbetalingsliste
03.047Tilmelding som Indberetningspligtig for finansielle virksomheder mv.
03.046Indberetning - Private - Køb/salg/overdragelse af investeringsforeningspapirer
03.044Indberetning - Private - Finansielle kontrakter/aftaler herunder puljeordninger
03.042Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af deponerede pantebreve
03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti
03.038Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering)
03.037Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning)
03.031Indberettelse om rettelser i CSR-P
03.030Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater)
03.029Indberetning af anparter
03.028Indberetning af beløb i henhold til særlig ordre
03.027Indberetning af statens andel af frigørelsesafgift og afståelsesafgift
03.024Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af prioritetslån
03.023Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af udlån
03.022Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.021Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning
03.019Indberetningsblanket vedrørende renter af indskud, reservefondsudlodninger samt forskellige udbetalinger fra forsikringsselskaber
03.018 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN
03.018Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
03.017 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN
03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
03.013 ENDonation form for religious communities etc. – information on amounts donated etc.
03.013Gaveskema for religiøse samfund med videre - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.012 ENDonation form for charitable organisations – information on amounts donated etc.
03.012Gaveskema for velgørende organisationer - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.004Tilmeldelse til anpartskontrolordningen
02.051Hjemstedserklæring for selskaber/Place of residence statement for companies
02.050Hjemstedserklæring for privatpersoner/Place of residence statement for private individuals
02.048Serviceerklæring - Håndværkerfradrag
02.046 DA/FRAttestation af skatteforhold/Attestation de revenu de source etrangère, 02.046
02.045 DA/DEBescheinigung der Steuerverhältnisse, 02.045 / Attestation af skatteforhold, 02.045
02.044 ENAttestation af skatteforhold / Certificate of tax liability, 02.044
02.043Samtykkeerklæring vedrørende partsrepræsentation/Declaration of consent
02.042Certificate of Residency / Hjemstedserklæring, 02.042
02.040 DA/DEBescheinigung des Dänischen Steueramts - Nachweis über die steuerliche Erfassung des Unternehmers / Attestation af skatteregistrering - fritagelse for tysk á conto skat i forbindelse med byggevirksomhed i Tyskland, 02.040
02.039 DA/ITResidenza e informazioni fiscali / Bopæls- og skatteforhold, 02.039
02.037 DA/ESSituación de domicilio y situación fiscal / Bopæls- og skatteforhold, 02.037
02.036 DA/FRAttestation de situation de domicile et situation fiscale / Bopæls- og skatteforhold, 02.036
02.035 DA/DEBescheinigung der Wohnsitz- und Steuerverhältnisse / Bopæls- og skatteforhold, 02.035
02.034ABopæls- og skatteforhold når der er dobbeltbeskatningsoverenskomst/Residence and tax liability if a double taxation agreement exists
02.034 DA/ENGBopæls- og skatteforhold/
Residence and tax liability
02.033Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger
02.032Erklæring/Revisor
02.023 NT5SNordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af selskabsskat
02.022 NT4SKrav om overføring af selskabsskat - nordisk overenskomst om overførsel af skat
02.017 NT 3Meddelelse om at træk af A-skat sker i arbejdsstaten
02.016 NT2Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land
02.015 NT1Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land
02.008Omkostningsgodtgørelse
02.007Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto
01.014Månedlig angivelse af skat for godkendte asylansøgere
01.013bSejladsopgørelse (i decimaltal)
01.013aSejladsopgørelse (timer og minutter)
01.012 ENGRegistration of the conditions of employment - section 48E of the Danish Withholding Tax Act
01.012 DEErfassung eines Anstellungsverhältnisses - Anerkannter Forscher bzw. hoch bezahlter Mitarbeiter
01.012Kildeskattelovens § 48E - Registrering af ansættelsesforhold
01.010 DK/ENInternational Hiring-out of Labour, 01.010 EN
01.010 DK/DELeiharbeit
01.010Arbejdsudleje 01.010
01.009Fejl i afregningen - arbejdsmarkedsbidrag vedrørende pensionsinstitutter mv.
01.005Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland