På denne side kan du få hjælp til at indberette feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, hvor den nye ferielov er trådt i kraft.

Det betyder bl.a., at du nu ikke længere skal indberette feriepenge for virksomhedens medarbejdere med ret til løn under ferie (funktionærer) - først når medarbejderen stopper på arbejdspladsen. Se hvordan du skal indberette og beskatte feriepengene under den enkelte medarbejder-type.

Guide: Sådan ind beretter du feriepenge efter 1/9 2020 (eIndkomst)

Log på og indberet feriepenge til eIndkomst

Når du indberetter feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, skal du være særligt opmærksom på 3 ting:

 • Du skal kun indberette feriepenge for:
  • Timelønnede (medarbejdere uden ret til løn under ferie)
  • Fratrædende funktionærer (medarbejdere med ret til løn under ferie, der stopper på arbejdspladsen efter den 1. september 2020).
 • Hvis arbejdsgiver har overenskomst og skal udbetale feriepengene selv, skal du indberette feriepengene som brutto.
 • Når en funktionær stopper på arbejdspladsen, skal du indberette den måned og dato, hvor medarbejderen stopper, så måneden står registreret som lønperiode og datoen står registreret som dispositionsdato i eIndkomst.

Du kan læse mere under den enkelte medarbejdertype på denne side. Og du kan få hjælp til at indberette for den enkelte medarbejder i guide til indberetning af feriepenge efter 1/9 2020.

Du kan også læse mere om den nye ferielov hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk).

Du skal altid rette fejl i feriepenge i den lønperiode, som du har indberettet feriepengene i. Uanset om lønperioden er 14 dage eller 1 måned. Husk at skrive medarbejdernummeret i rettelsen, hvis du har skrevet medarbejdernummeret i din indberetning.

Eksempel
Hvis du har indberettet feriepenge for lønperioden 1. - 14. november, skal du lave rettelsen i samme lønperiode. Du må ikke lave dine rettelser i en anden lønperiode, fx 15. - 30. november eller 1. - 14. december.

Læs mere i vejledningen om, hvordan du laver rettelser.

En timelønnet medarbejder har ikke ret til ferie med løn.

Sådan indberetter du

Du skal løbende indberette feriepenge for dine timelønnede medarbejdere til eIndkomst. Hvordan du skal indberette, afhænger af, hvem der skal udbetale feriepengene.

Få hjælp i guiden til indberetning af feriepenge efter 1/9 2020.

Læs, hvordan du indberetter feriepenge for en timelønnet i vejledningen.

Funktionærer er medarbejdere, der har ret til løn under ferie. Dette afsnit handler kun om funktionærer, der stadig er ansat på arbejdspladsen. De kaldes også "fortsættende funktionærer".

Du skal ikke indberette feriepenge

Du skal ikke længere indberette feriepenge for dine funktionærer til eIndkomst. Det skyldes, at medarbejderen holder ferie med løn og derfor ikke skal have sine feriepenge udbetalt.

Kun hvis medarbejderen stopper på arbejdspladsen, skal du indberette optjente feriepenge til eIndkomst. Læs mere under Fratrædende funktionærer (stopper på arbejdspladsen).

Fratrædende funktionærer er medarbejdere med ret til løn under ferie, der stopper på arbejdspladsen.

Sådan indberetter du

Du skal være opmærksom på, hvordan du skal beskatte feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, når medarbejderen stopper på arbejdspladsen. Den nye ferielov betyder nemlig ændringer i beskatningen i forhold til den gamle ferielov og overgangsåret. Se hvordan du indberetter i skemaet herunder.

Ferie til gode fra ferieår 2019
Vær dog opmærksom på, at hvis medarbejderen har ferie til gode fra perioden 1/1 - 31/8 2019 (ferieåret 2019), skal du  stadig indberette medarbejderens tilgodehavende feriedage og nettoferiepenge fra denne periode - uanset, hvem der skal udbetale feriepengene.

Sådan indberetter du for fratrædende funktionær efter 1/9 2020
Udbetaler af feriepenge Sådan indberetter du
FerieKonto/feriekasse

Du skal indberette en fratrædelse med medarbejderens tilgodehavende feriedage og nettoferiepenge (efter am-bidrag og A-skat) til eIndkomst.

Husk at:

 • den måned og dato, hvor medarbejderen stopper, skal være hhv. lønperiode og dispositionsdato i eIndkomst.
 • feriepengene skal beskattes i den måned, hvor medarbejderen stopper på arbejdspladsen (fratrædelsesmåneden).
Arbejdsgiver selv

Du skal indberette en fratrædelse med medarbejderens resterende feriedage og bruttoferiepenge(før fradrag af am-bidrag og A-skat) til eIndkomst.

Husk at:

 • den måned og dato, hvor medarbejderen stopper, skal være hhv. lønperiode og dispositionsdato i eIndkomst.
 • feriepengene skal ikke beskattes i fratrædelsesmåneden. Du skal først beskatte feriepengene, når medarbejderen vil have dem udbetalt.
Administrativ feriepengeudbetaler

Du skal indberette en fratrædelse med medarbejderens resterende feriedage og bruttoferiepenge(før fradrag af am-bidrag og A-skat) til eIndkomst.

Husk at:

 • lønperiode og dispositionsdato i eIndkomst skal være den måned og dato, hvor medarbejderen stopper.
 • feriepengene skal ikke beskattes i fratrædelsesmåneden. Du skal først beskatte feriepengene, når medarbejderen vil have dem udbetalt.

Prøv også guiden "Sådan indberetter du feriepenge efter 1/9 2020", hvor du kan se felterne i eIndkomst.

Læs, hvordan du indberetter feriepenge for en fratrædende funktionær i vejledningen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.