Dato for offentliggørelse
29 Apr 2021 14:01
Serienummer
S nr. 14
Resumé

Denne vejledning anvendes til beskrivelse af feltnumre i forbindelse med angivelse af PAL-skat efter PAL § 24.

Vejledningen gælder ved angivelser vedrørende samtlige institutter omfattet af PAL § 24, uanset hvilken skattepligtsbestemmelse instituttet er omfattet af.

Hvad er nyt?

Vejledningen er ny - men er udgivet igen efter en mindre fejlrettelse!

ISBN-nummer
978-87-417-0666-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen