Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.G Beskatning af pensionsafkast indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.H Fast ejendom handler om:

 • Hvem er skattepligtige af pensionsafkast? (C.G.1)
 • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
 • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
 • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Hvad er nyt?

Denne udgave indeholder de regler, der gælder for indkomståret 2020.

Vejledningen er i forhold til Vejledningen 2019-2 ajourført med den seneste lovgivning, praksis, men primært er der sket mindre redaktionelle rettelser. 

Se § 2 i lov nr. 1577 af 27. december 2019 om Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger, justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber og goodwillbeskatning m.v. Se afsnit C.G.3.3.1., C.G.3.3.2. og C.G.4.2.

Se § 3 i lov nr. 1124 af 19. november 2019 om ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v. Se afsnit C.G.3.2.3.1., C.G.3.2.3.3.1. og C.G.3.2.3.3.3

Se § 34 i lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (ikrafttræden 1. januar 2019). Se afsnit C.G.1.2., C.G.2.5.1.1.

Se også afgørelsen SKM2019.616.SKTST, genoptagelsesstyresignal om beskatning af beregnet afkast af domicilejendomme. Se afsnit C.G.3.2.3.2.1.